بهترین منابع کنکور دکتری شیمی تجزیه

دروس تخصصی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای آزمون دکتری شیمی تجزیه عبارتند از:

شیمی تجزیه پیشرفته

اسپکتروسکوپی تجزیه ای

الکتروشیمی تجزیه ای

برای هر کدام از این دروس تخصصی ١٥سوال در کنکور در نظر گرفته شده  ولی به صورت درس به درس تفکیک نشده اند و همه آن ها به صورت ٤٥ سوال برای دروس تخصصی مطرح میشوند. جهت پاسخگویی به ٤٥ سوال در مجموع ١٥۰ دقیقه زمان دارید. بعد از آن دفترچه دروس تخصصی ازشما گرفته شده و دفترچه دوم که شامل زبان و استعداد تحصیلی می باشد به شما داده می شود. دفترچه دوم ۶۰ دارد که ٣۰ سوال اول متعلق به درس استعداد تحصیلی و ٣۰ سوال باقی مانده مربوط به درس زبان می باشد و برای پاسخگویی به این ۶۰ سوال ٩۰ دقیقه زمان دارید. داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل دارند، هر کدام باهدف خاصی تصمیم به ادامه تحصیل میگیرند و به طور کلی معیارهایشان بایکدیگر متفاوت می باشد. ضروری است که داوطلبان باتوجه به شرایطی که دارند منابع مورد نیاز برای رسیدن به هدفشان را انتخاب کنند و دراین مسیر میتوانند از راهنمایی مشاورانی که که این مسیر را پیموده اند هم بهره مند شوند. باتوجه به اهمیت این مطلب ما داوطلب ها را به سه گروه اصلی تقسیم بندی کرده ایم و منابع هر گروه را به صورت تفکیک  شده طبقه بندی کرده ایم.

منابع کنکور دکترای شیمی تجزیه - رتبه برتر: فارغ التحصیل،دانشجو باواحدهای کم، افراد باپشتکار و بدون درگیری های خاص

منابع کنکور دکترای شیمی تجزیه - حرفه ای: دانشجو با واحدهای نسبتا زیاد، افراد شاغل پاره وقت، افراد تنبل در درس خواندن، افراد با پایه علمی متوسط

منابع کنکور دکترای شیمی تجزیه  - ضربتی: دانشجو با واحدهای بسیارزیاد، افراد شاغل تمام وقت، افراد بسیار تنبل در درس خواندن، افرادی با درگیری های زیاد وزمان بسیارکم

بهترین منابع کنکور دکترای شیمی تجزیه - پک رتبه برتر

عمدتا داوطلبانی که هدف رتبه تک رقمی دارند و زمان بسیار مناسبی برای مطالعه دارند در این گروه قرار میگیرند. این افراد به سبب زمان زیادی که در اختیار دارند میتوانند به صورت گسترده از منابع موجود بهره بگیرند و هیچ گونه صرفه جویی در منابع نخواهند داشت.

 

منابع درس زبان عمومی و تخصصی کنکور دکترای شیمی تجزیه در پک رتبه برتر

نام کتاب

نام نویسنده

نام ناشر

زبان عمومی زیر ذره بین جلداول

الناز یوسف زاده و هادی جهانشاهی

نگاه دانش

زبان عمومی زیرذره بین جلد دوم

النازیوسف زاده و هادی جهانشاهی

نگاه دانش

زبان عمومی زیرذره بین جلد سوم

الناز یوسف زاده و هادی جهانشاهی

نگاه دانش

زبان عمومی دکتری زیرذره بین

الناز یوسف زاده و هادی جهانشاهی

نگاه دانش

زبان تخصصی شیمی(شیمی الی، بیوشیمی، شیمی دارویی): واژه نامه تخصصی شیمی

مینو دبیری

اتحاد، آیلا، ادبستان

 

منابع درس استعداد تحصیلی کنکور دکترای شیمی تجزیه در پک رتبه برتر

نام کتاب

نام نویسنده

نام ناشر

استعداد تحصیلی عرفانیان

امیر عرفانیان

نگاه دانش

استعداد تحصیلی دکتری(همه گروه ها به جز فنی ومهندسی) مدرسان شریف

مهندس حسین نامی

مدرسان شریف

 

منابع درس شیمی تجزیه پیشرفته کنکور دکترای شیمی تجزیه در پک رتبه برتر

نام کتاب

نام نویسنده

نام ناشر

اصول تجزیه دستگاهی(جلد 1و2)

داگلاس اسکوگ و جیمز هولر

ترجمه عبدالرضاسلاجقه

مرکز نشر دانشگاهی

خلاصه مباحث شیمی تجزیه

مجد آروند برمچی

پردازش

شیمی تجزیه پیشرفته

تالیف دیوید هاروی و ترجمه الهه رحیم

درویش

 

منابع درس اسپکتروسکوپی تجزیه ای دکترای شیمی تجزیه در پک رتبه برتر

نام کتاب

نام نویسنده

نام ناشر

تجزیه اسپکتروشیمیایی بوسیله جذب و نشر اتمی

تالیف لوری اچ اج و ترجمه مهشید منظوری

دانشگاه تبریز

تجزیه طیف شیمیایی

تالیف جیمز اینگل جی ار و ترجمه مرضیه چالوسی

دانشگاه تربیت معلم

 

 

منابع درس الکتروشیمی تجزیه ای کنکور دکتری شیمی تجزیه در پک رتبه برتر

نام کتاب

نام نویسنده

نام ناشر

الکتروشیمی تجزیه ای

تالیف جی دبلیو یوئینگ و ترجمه سید مهدی گلابی

دانشگاه تبریز

مبانی الکتروشیمی

سید مهدی گلابی

دانشگاه تبریز

مبانی شیمی تجزیه، الکتروشیمی

تالیف داگلاس آروید اسکوگ و ترجمه محمد کاظم رئوفی

مبتکران

 

بهترین منابع کنکور دکترای شیمی تجزیه  - پک حرفه ای

داوطلبان این دسته عمدتا خیلی برای رتبه تک رقمی رقابت ندارند و میتوان گفت اولویت اول آن ها ادامه تحصیل در یک دانشگاه سراسری نسبتا خوب میباشد و زمان مطالعه آن ها میانگین شش ساعت در روز و زمان باقی مانده شان تا کنکور تقریبا ٥ الی۶ ماه میباشد.

منابع درس زبان عمومی کنکور دکتری شیمی تجزیه در پک حرفه ای

زبان عمومی زیر ذره بین جلد اول/ هادی جهانشاهی و الناز یوسفی/انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی دکتری زیرذره بین/هادی جهانشاهی و الناز یوسفی/انتشارات نگاه دانش

منابع درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری شیمی تجزیه در پک حرفه ای

استعداد تحصیلی دکتری( همه گروه ها به جز فنی ومهندسی) مدرسان شریف/مهندس حسین نامی/انتشارات مدرسان شریف

منابع درس شیمی تجزیه پیشرفته کنکور دکتری شیمی تجزیه در پک حرفه ای

اصول تجزیه دستگاهی(جلد اول و دوم)/ تالیف داگلاس اسکوگ و ترجمه عبدالرضا سلاجقه/ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

خلاصه مباحث شیمی تجزیه/ تالیف مجد آروند برمچی/ انتشارات پردازش

منابع درس اسپکتروسکوپی تجزیه ای کنکور دکتری شیمی تجزیه در پک حرفه ای

تجزیه اسپکتروشیمیایی بوسیله جذب ونشر اتمی/ تالیف لوری اچ اج وترجمه مهشید منظوری/انتشارات دانشگاه تبریز

منابع درس الکتروشیمی تجزیه ای کنکور دکتری شیمی تجزیه در پک حرفه ای

مبانی الکتروشیمی/ تالیف سید مهدی گلابی/ انتشارات دانشگاه تبریز

منابع کنکور دکتری شیمی تجزیه - پک ضربتی

داوطلبانی که زمان کمی برای مطالعه دروس دارند ولی قصد دارند با همین زمان محدود به یک هدف مطلوب برسند در این گروه طبقه بندی میشوند. این داوطلبان به سبب همین زمان محدودی که دارند نیاز دارند تا در کنار یک مشاور قدم بردارند و با رعایت مواردی مثل تکنیکی درس خواندن، حذف برخی فصول و به دنبال آن تمرکز روی فصول پرتکرار به نتیجه دلخواه خود برسند. نقش اصلی را در این گروه از داوطلبان مشاور ایفامی کند چون اوست که به داوطلبی که زمان محدودی دارد مسیر درست رسیدن به هدفش را نشان خواهد داد و در تمام طول مسیر کنارش خواهد بود.