تحلیل کلی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401

در کل می­توان گفت که عمده تفاوت سوالات کنکور 1400 و 1401 در باکس سیالات می­باشد. امسال در باکس سیالات سطح سوالات متوسط رو به پایین بوده است و برعکس سال­های گذشته( مخصوصا سال 99) دیگر خبری از تست اشتباه و دوپهلو نیست. به جرات می­توان گفت که اگر داوطلبین(حتی بچه­های طراحی کاربردی) این باکس رو مطالعه می­کردند به راحتی به نیمی از سوالات این باکس پاسخ می­دانند. نکته دیگر توزیع مساوی تست ها بین دروس مختلف در باکس های چهار درسی می­باشد(باکس ریاضی و دینامیک و ارتعاشات) یعنی سهم هر درس 5 تست بوده است برعکس سال­های گذشته (مثلا سال 99 درس دینامیک به تنهایی 7 سوال از 20 سوال باکس ارتعاشات رو به خودش اختصاص داده بود). و در آخر برای  باکس جامدات می­توان گفت که سطح سوالات (به جز درس مقاومت) متوسط بوده البته با کمی تغییر در بودجه بندی به نسبت سال گذشته. تحلیل کنکور ارشد 1401، توسط مشاور ارشد مکانیک مهندس امیرحسین مهدوی انجام شده است. برای ارتباط با ایشان و رزرو مشاوره می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس ریاضی 1

سوالات درس ریاضی عمومی یک در کنکور ارشد مهندسی مکانیک 1401 به جز یک مورد بودجه بندی مشابه سال گذشته داشت.  امسال هم مانند سال گذشته دو سوال از مبحث سری ها مطرح شده بود که یکی از آنها سطح ساده داشت و دیگری سخت،  یک تست از انتگرال با سطح متوسط و یک تست از حد و پیوستگی با سطح ساده  و یک تست از اعداد مختلط با سطح سخت بیانگر این موضوع هست که خواندن درس ریاضی 1 در اولویت های آخر باید باشد.

سرفصل

کنکور 1399

کنکور 1400

کنکور 1401

تابع

0

0

0

حد و پیوستگی

1

1

1

مشتق و کاربردهای آن

0

1

0

انتگرال و کاربرد انتگرال

1

0

1

مختصات قطبی

0

0

0

اعداد مختلط

1

1

1

دنباله و سری

1

2

2

جمع

5

5

5

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس ریاضی 2

بودجه بندی درس ریاضی عمومی 2 کنکور ارشد مهندسی مکانیک 1401 برعکس دو سال قبل بود یعنی 1 سوال از مبحث انتگرال رویه و خم ها مطرح شده است و از مشتق و انتگرال  توابع  چند متغیره نیز در کل 3 سوال مطرح شده است. این بودجه بندی در مانند بودجه بندی قالب این درس در سال­های 98 به قبل است که معمولا بخش توابع چند متغیره و انتگرال ان بخش اعظم سوالات را شامل می شدند. در نتیجه لازم. به طور کلی سوالات این درس در کنکور امسال متوسط ارزیابی می شود(2 تست آسان-2 تست سخت و یک تست متوسط).

 

سرفصل

کنکور 1399

کنکور 1400

کنکور 1401

هندسه تحلیلی و جبر خطی

0

0

0

خم و رویه

0

0

1

توابع چند متغیره

1

1

2

انتگرال توابع چند متغیره

1

1

1

انتگرال روی خم و سطح

3

3

1

جمع

5

5

5

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس دینامیک

سهم درس دینامیک در کنکور ارشد مهندسی مکانیک 1401 مانند سال گذشته 5 تست بود که به صورت متوازنی بین فصول مختلف پخش شده بود. 2 سوال ترکیبی از بخش قانون دوم و قانون اویلر ، یک سوال از مولفه­های سرعت و شتاب در دستگاه­های مختصات و 2 سوال از کار و انرژی مطرح شده بود.سطح  کلی این درس متوسط و تا حدی ساده تر از کنکور سال گذشته بود و سوالات استاندارد بودند و  در صورت مطلعه کامل فصول مربوطه، به راحتی قابل جواب دادن بودند.

 

سرفصل

کنکور 1399

کنکور 1400

         کنکور 1401

حرکت مستقیم الخط

0

0

0

حرکت منحنی الخط در صفحه

2

1

0

مولفه های سرعت و شتاب در دستگاه های مختصات

3

0

1

دستگاه های چرخان و مفهوم شتاب کریولیس

0

0

0

قانون دوم نیوتن

1

2

0.5+0.5

قانون اویلر

0

0

0.5+0.5

کار و انرژی

0

0

2

اندازه حرکت خطی و زاویه ای و کاربردهایش

1

0

0

برخورد اجسام

0

1

0

سینماتیک اجسام صلب در صفحه و فضا

0

1

0

سینتیک اجسام صلب در صفحه و فضا

0

0

0

جمع

7

5

5

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس کنترل

سهم درس کنترل در کنکور امسال برعکس سال گذشته 5 سوال بوده است. همچنین امسال برعکس سال های گذشته در این درس دیگر خبری از سوال مفهومی نبوده است. همچنین امسال نیز برعکس دوسال گذشته از فصل کنترل کننده ها سوال مطرح نشده بود که این رویه مانند روند موجود در سال­های 98 به قبل است . معمولا بسیاری از داوطلبان فصل کنترل کننده را حذف می کردند. به طور کلی سوالات درس کنترل در کنکور ارشد مهندسی مکانیک سال 1401 خیلی سخت نبودند اما به دلیل برخی پیچیدگی های ظاهری تعدادی از سوالات ، باعث یه دردسر افتادن دانشجویان در پاسخ به این درس شدند.

 

سرفصل

کنکور 1399

کنکور 1400

کنکور 1401

مفاهیم اولیه ( دیاگرام بلوکی -تابع تبدیل-میسون-نمایش مختلف سیستم های کنترلی-مدل سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی و..)

1

2

1

تحلیل پایداری(راث و...)

0

0

1

تحلیل پاسخ گذرا

1

0

0

تحلیل پاسخ دائمی و خطای حالت ماندگار

0

1

1

مکان هندسی ریشه ها

0

0

0

دیاگرام بد

0

0

0

نایکویست

0

1

1

حدفاز و حد بهره (+ شرایط پایداری در حوزه فرکانس)

1

0

1

کنترل ها (جبران ساز ها )

2

1

0

جمع

5

4

5

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس معادلات دیفرانسیل

سهم درس معادلات دیفرانسیل در کنکور امسال از باکس ریاضی 5 تست بود. که این تستها طبق رواله هر ساله کاملا بین سر فصل­های اصلی توزیع شده بودند. یک تست با سطح ساده از معادلات مرتبه اول و 1تست با سطح متوسط از معادلات مرتبه دوم همجنین یک تست از با سطح ساده از حل به کمک سری­ها و دو تست از تبدیل لاپلاس و لاپلاس معکوس با سطح های متوسط و سخت آمده بود. در کل می­توان گفت که سطح تست­های معادلات دیفرانسیل در کنکور امسال متوسط بوده است.

 

سرفصل

کنکور 1399

کنکور 1400

کنکور 1401

مفاهیم اولیه معادلات دیفرانسیل (+دسته منحنی ها)

1

0

 

0

معادله دیفرانسیل مرتبه اول

0

1

1

معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر

2

3

1

حل معادلات دیفرانسیل با روش سری های توانی +معادلات لژاندر و بسل

1

1

1

تبدیل لاپلاس

1

1

2

دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

0

0

0

جمع

5

6

5

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس ریاضی مهندسی

سهم درس ریاضی مهندسی در کنکور امسال از باکس ریاضی برعکس پارسال 5 تست بود. امسال هم مانند سال گذشته برعکس دوره های قبل از فصل نگاشت­ها تستی نیامد. امسال برعکس سال گذشته در این درس توزیع مناسبی برای تست­ها صورت نگرفته و تمرکز طراحان بر روی 3 سر فصل بوده است.

 

سر فصل

کنکور 1399

کنکور 1400

کنکور 1401

اعداد و توابع مختلط

0

0

0

نگاشت

1

0

0

انتگرال گیری از توابع مختلط (مستقیم)

1

1

0

سری های مختلط(لوران و..)

0

1

1

محاسبه مانده و انتگرال گیری به کمک قضیه مانده ها

1

1

2

فوریه

1

1

0

معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی

1

0

2

جمع

5

4

5

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس ترمودینامیک

سهم درس ترمودینامیک در کنکور 1401 مشابه روال سال­های گذشته  7 تست بوده است. که این 7 تست برعکس کنکور سال گذشته از توزیع  مناسبی بین سرفصل­ها برخوردار بودند. امسال برعکس سال­های گذشته دیگر شاهد  مانور طراح روی مباحث مربوط به قانون­اول، قانون­دوم(انتروپی) نیستیم. نکته حائز اهمیت آمدن یک تست مستقیم و یک تست ترکیبی از مبحث چرخه­ها می باشد. در کل می­توان گفت که سطح تست­های ترمودینامیک متوسط رو به پایین بوده است.

 

عنوان

99

1400

1401

خواص ترمودینامیکی

0

0.5

1

قانون اول ترمودینامیک (سیستم بسته و باز)

2

3

1.5

قانون دوم ترمودینامیک + انتروپی

4

2

0.5

کار برگشت پذیر، برگشت ناپذیری و اکسرژی

0

0.5

1

چرخه های توان و تبرید

0

0

1.5

ترمودینامیک مخلوط ها و سایکرومتری

0

0

0

احتراق

1

1

0.5

روابط ترمودینامیکی

0

0

1

جمع

7

7

7

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس مکانیک سیالات

سهم درس مکانیک سیالات در کنکور 1401 برعکس کنکور سال گذشته 7 تست بوده. امسال تست­های درس مکانیک سیالات از توزیع مناسب­تری به نسبت پارسال (که نیمی از تست­ها مربوط به مبحث روش حجم کنترلی بود) برخوردار بوده است. امسال بر عکس کنکور سال 1400 شاهد تمرکز طراحان روی سرفصل روش حجم کنترلی نمی باشیم. در کل سطح سوالات مکانیک سیالات در کنکور 1401 را می­توان متوسط رو به پایین و یا حتی آسان در نظر گرفت.

 

سرفصل ها

کنکور 1399

کنکور 1400

کنکور 1401

مفاهیم اساسی و اولیه

0

0

1

خواص سیالات

0

0

0

استاتیک سیالات

1

1

1

سینماتیک سیالات

0

0

0

معادله برنولی و معادله اولر

1

0

1

روش حجم کنترلی (معادلات پیوستگی، ممنتوم خطی و ممنتوم زاویه ای) (روش انتگرالی)

1

3

1

روش دیفرانسیلی (معادله پیوستگی، معادله ناویر استوکس، تابع جریان)

1

0

0

آنالیز ابعادی و تشابه

0

0

0

جریان لزج در لوله ها

1

1

1

تئوری جریان ایده آل

0

0

0

تئوری لایه مرزی

1

1

2

جریان تراکم پذیر

1

0

0

توربو ماشین

0

0

0

جمع

7

6

7

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس انتقال حرارت

سهم درس انتقال حرارت در کنکور 1401 مثل روال معمول 6 تست بود. اما امسال تست­ها توزیع مناسب تری به نسبت کنکور پارسال که 4.5 تست از مبحث جابجایی اجباری و تشعع داشت برخوردار بود. همچنین سهم فصل فین ها امسال یک تست بود (برعکس کنکور­های 99 و 1400 که از این فصل تستی نیامده بود). در کل می­توان گفت که سطح سوالات انتقال حرارت متوسط رو به پایین در کنکور 1401 بوده است.

 

سرفصل

کنکور1399

کنکور 1400

کنکور 1401

معادله هدایت

0.5

1

0

هدایت یک بعدی پایا

0.5

0.5

2

فین ها

0

0

1

هدایت دوبعدی پایا

0

1

0

هدایت گذرا

0

0

0

مفاهیم اولیه انتقال حرارت جابجایی + انتقال حرارت جابجایی در جریان های خارجی

2

2.5

1

انتقال حرارت جابجایی در جریان های داخلی

2

0

1

مبدل های حرارتی

0

0

0

انتقال حرارت تشعشع

1

2

1

جابجایی آزاد

0

0

0

جوشش و تقطیر

0

0

0

جمع

6

7

6

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس استاتیک

درس استاتیک برعکس سال گذشته شش تست از تست های کنکور 1401 سهم داشته که تقریبا توزیع تست ها مناسب بوده. امسال برعکس سال­های گذشته از مبحث تیرها و اصطحکاک تستی نیامده است، خرپا، قاب، جبر برداری و ویژگی سطوح هر کدام یک تست و 2 تست هم از مبحث تعادل(نقطه مادی و جسم صلب) اومده. در کل سطح سوالات استاتیک رو  در کنکور 1401 را می توان متوسط رو به بالا در نظر گرفت.

سرفصل ها

کنکور 1399

کنکور1400

کنکور 1401

جبر برداری

0

0

1

تعادل ( نقطه مادی و اجسام صلب)

0

3

2

خرپا

1

1

1

قاب

2

0

1

تیر

1

1

0

کابل

0

0

0

اصطکاک

2

1

0

کار مجازی

0

0

0

نیروهای گسترده و ویژگی های سطوح

0

1

1

جمع

6

7

6

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس مقاومت مصالح

سهم درس مقاومت مصالح در کنکور 1401 طبق روال هر ساله 7 تست بوده که توزیع نسبتا مناسبی داشته و از هرکدام از مبحث­های پیجش، تغییر مکان تیرها، روش انرژی ، تنش برشی مستقیم یک تست آمده. همچنین از مباحث تنش و کرنش محوری و خمش هر کدام یک تست به همراه 1 تست ترکیبی آمده است( در کل 3تا تست). نهایتا سطح تست های مقاومت مصالح در کنکور 1401 را می­توان متوسط رو به بالا و سخت در نظر گرفت.

 

سرفصل ها

کنکور 1399

کنکور 1400

کنکور 1401

تنش و کرنش محوری

1

2

1.5

پیچش

0

1

1

خمش

1

1

1.5

تنش برشی مستقیم

1

0

1

روش انرژی

0

0

1

کمانش

2

1

0

پوسته ها و مخازن جدار نازک و جدار ضخیم

0

1

0

تبدیل های تنش و کرنش

1

0

0

تغییر مکان تیرها

1

1

1

جمع

7

7

7

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس طراحی اجزا

برعکس سال گذشته سهم درس طراحی اجزا در کنکور 1401 از باکس جامدات هفت تست بوده است. نکته حائز اهمیت این است که در این درس برعکس سال گذشته سوالات توزیع مناسبی نداشتن و برای اولین در سالهای گذشته 3 تست از مباحث چرخدنده­ها آمده است. و از مباحث طراحی ترمز، طراحی جوش،  طراحی پیچ و محورها و فنر ها هیچ تستی نیامده است. البته در کل می توان گفت که سطح سوالات طراحی اجزا در کنکور امسال مانند سال گذشته آسان و نهایتا متوسط رو به پایین بوده است.

 

سر فصل ها

کنکور1399

کنکور 1400

کنکور 1401

مبانی مقاومت مصالح و طراحی اجزاء

1

0

0

تئوری های واماندگی استاتیکی

0

0

1

تئوری های واماندگی خستگی

2

0

2

طراحی محورها

0

1

0

طراحی پیچ های اتصال و انتقال قدرت، پرچ، پین، خار و گوه

0

1

0

طراحی فنرها

0

0

0

طراحی چرخدنده ها

0

1

3

طراحی یاتاقان های لغزشی و غلتشی

1

0

0

طراحی جوش ها

0

1

0

طراحی کلاچ ها و ترمزها

2

1

0

طراحی تسمه ها، کابل ها و زنجیرها

1

1

1

جمع

7

6

7

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس ارتعاشات

سهم درس ارتعاشات از کنکور 1401 پنج تست می­باشد که شامل دو تست از مبحث سیستم ارتعاشی یک درجه آزادی با سطح های متوسط و متوسط رو به پایین و همچنین سه تست با سطح­های ساده، متوسط و سخت از ارتعاشات آزاد سیستم­های چند درجه آزادی(2 درجه) که این امر نشان دهنده تمرکز طراحان بر روی این مبحث برعکس سال­های گذشته می­باشد. در نهایت میتوان گفت که سطح سوالات ارتعاشات در کنکور 1401 متوسط می­باشد و داوطلبان به راحتی می­توانستند حداقل دو تست از پنج تست را پاسخ دهند.

 

سر فصل ها

کنکور 1399

کنکور 1400

کنکور1401

سیستم های ارتعاشی و اجزای تشکیل دهنده آنها(مفاهیم اولیه ارتعاشات + انرژی جنبشی+ انرژی پتانسیل+..)

0

0

0

سیستم های ارتعاشی یک درجه آزادی

1

2

2

ارتعاشات آزاد سیستم های یک درجه آزادی با میراکننده

1

1

0

ارتعاشات اجباری سیستم های یک درجه آزادی (تحت تاثیر تحریک هارمونیک)

1

1

0

ارتعاشات اجباری سیستم های یک درجه آزادی (تحت تاثیر تحریک دلخواه)

0

0

0

ارتعاشات آزاد سیستم های ارتعاشی چند درجه آزادی

1

1

3

ارتعاشات اجباری سیستم های چند درجه آزادی

0

0

0

جمع

4

5

5

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 1401: درس دینامیک ماشین

سهم درس دینامیک ماشین از کنکور 1401 پنج تست می باشد اما با این تفاوت که طراحان در کنکور امسال برعکس سال­های گذشته بر روی مباحث سرعت شناسی و شتاب شناسی تمرکز نداشته اند. نکته دیگر اینکه بعد از سال­ها دوباره توجه طراحان به مبحث بادامک و پیرو جلب شده و یک تست از این مبحث آورده شده که نسبتا ساده است. در کل میتوان تست های درس دینامیک ماشین رو در کنکور 1401متوسط در نظر گرفت.

 

سر فصل ها

کنکور 1399

کنکور 1400

کنکور 1401

مفاهیم اولیه (درجه ازادی و..)

0

0

1

سرعت شناسی ( تمامی روش ها )

3

3

0

مراکز انی

0

0

1

شتاب شناسی

1

1

0

مکانیزم های معادل

0

0

0

چرخدنده ها

0

1

2

نیروشناسی ساز و کارهای صفحه ای

0

0

0

بادامک و پیرو

0

0

1

چرخ لنگرو ژیروسکوپ

0

0

0

ترازمندی اجرام (بالانس دینامیکی و استاتیکی)

0

0

0

جمع

4

5

5