بهترین منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

قبل از ورود به معرفی منابع لازم است وارد این بحث بشویم که آیا منابع دکتری حقوق مانند کنکور مقطع ارشد می باشد یا خیر؟ سوالی که برای بسیاری از داوطلبان کنکور وجود دارد.

و اما پاسخ آن :

قطعاً اینگونه نیست و منابع آزمونی کنکور دکتری حقوق به تناسب هر رشته تفاوتهای منحصر به فرد خود را دارد. شاید در بعضی از گرایشها عنوان درس یکسان باشد، اما محتوای علمی لازم قطعاً لازمه مطالعه منابع گسترده تر را ایجاب میکند.

به همین دلیل در این نوشتار به صورت تفکیک شده به تدوین منابع برای ورود به مقطع دکتری از طریق آزمون سراسری می پردازیم.

یادآوری : در حال حاضر در مقطع دکتری حقوق 5 گرایش وجود دارد.  حقوق خصوصی .حقوق بین الملل . حقوق عمومی . حقوق جزا و جرم شناسی . حقوق نفت و گاز . حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی.

برای ورود به هرکدام از این گرایشها هیچ محدودیتی از بات گرایش مقطع ارشد وجود ندارد و با گرایشی در درمقطع ارشد میتوان به دوره دکتری در موارد فوق ورود پیدا کرد. اما توصیه دپارتمان حقوقی موسسه 3 گام این است که گرایش مقطع دکتری با گرایش مقطع ارشد یکسان باشد تا هم در قبولی در آزمون با سهولت مسیر مواجه شوید و هم جهت فعالیتهای آتی در تخصص مورد نظر، دارای اعتبار بیشتری ازنظر علمی باشید

 

بهترین منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

نام درس

منبع

کاملترین منابع حقوق جزای عمومی برای آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

 

کتب حقوق جزای عمومی :

 

دوره 4جلدی دکتر محمد علی اردبیلی

حقوق جزای عمومی مرحوم دکتر ایرج گلدوزیان

زمینه حقوق جزای عمومی مرحوم دکتر رضا نوربها

دوره 2جلدی درآمدی بر حقوق جزای عمومی دکتر محسن برهانی

دوره 3 جلدی حقوق جزای عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی

دوره 4جلدی حقوق جزای عمومی دکتر عباس منصور آبادی

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

شرح جامع حقوق جزای عمومی دکتر بهزاد ستاری

دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر

قانون یار جزای عمومی چتر دانش

کمک حافظه حقوق جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاًصی احمد غفوری

 مجموعه سوالات چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاًصی بابک فرهی

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

 

کاملترین منابع حقوق جزای اختصاصی برای آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

 

کتب حقوق جزای اختصاصی

 

دوره 4جلدی حقوق جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی

دوره 4جلدی حقوق جزای اختصاصی دکتر حسین آقایی نیا

بایسته های حقوق جزای اختصاصی مرحوم دکتر ایرج گلدوزیان

جرایم علیه اشخاص دکتر حسن مرادی

جعل و تزویر دکتر عباس شیری

جزوات تدریس دکتر عباس شیری

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

شرح جامع حقوق جزای اختصاصی دکتر بهزاد ستاری

دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر

قانون یار جزای عمومی چتر دانش

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی دکتر شادی عظیم زاده

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی احمد غفوری

 مجموعه سوالات چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی بابک فرهی

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزای اختصاصی دکتر شادی عظیم زاده

 

کاملترین منابع آیین دادرسی کیفری برای آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

 

کتب آیین دادرسی کیفری

 

دوره 2جلدی آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری

دوره 2جلدی آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

دوره 4جلدی آیین دادرسی کیفری دکتر جواد طهماسبی

آیین دادرسی کیفری دکتر رجب گلدوست جویباری

شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری

شرح جامع آیین دادرسی کیفری دکتر بهزاد ستاری

قانون یار آیین دادرسی کیفری چتر دانش

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری احمد غفوری

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری دکتر اصغر مهابادی

 

مجموعه قوانین

 محشای قانون مجازات اسلامی مرحوم دکتر ایرج گلدوزیان

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

مجموعه تنقیحی قانون مجازات اسلامی انتشارات ریاست جمهوری

مجموعه تنقیحی آیین دادرسی کیفری انتشارات ریاست جمهوری

کاملترین منابع جرمشناسی برای آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

کتب جرمشناسی

 

جزوات جرمشناسی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

جرمشناسی دکتر علی نجفی توانا

در آمدی بر جرمشناسی دکتر مهرداد رایجیان اصل

کلیات جرمشناسی دکتر مهرداد رایجیان اصل

جرمشناسی بالینی دکتر محمد علی بابایی

جرمشناسی زیستی ترجمه خانم مریم مهذب

دانشنامه جرمشناسی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

جرمشناسی ژرژ پیکا ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

جرم و جرمشناسی علی سلیمی

جرمشناسی کاربردی دکتر حمیدرضا ملک مطیعی

نظریه های جرمشناسی دکتر حمیدرضا ملک مطیعی

مبانی جرم شناسی ( 2جلدی ) دکتر مهدی کی نیا

درسنامه جرمشناسی دکتر مهرداد رایجیان اصل

مختصر جرمشناسی شیرین بیات و الهه لطفعلی زاده

مختصر جرمشناسی محمد سلیمانی

کمک حافظه جرمشناسی دکتر شادی عظیم زاده

مجموعه سوالات جرمشناسی جواد رستمی

 

قوانین خاص

شرح روان قوانین خاص- مهدی شکری

شرح جامع قوانین خاص جزایی امین بخشی زاده اهری

مجموعه سوالات طبقه بندی شده قوانین خاص- سمیرا محمدی نژاد

کاملترین منابع متون فقه برای دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

مباحث حقوقی کتب فقهی :

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه .زین الدین بن علی شهید ثانی

شرح اللمعه دمشقیه . شهید ثانی – ترجمه علی شیروانی

تحریرالروضه فی شرح اللمعه – علیرضا امینی و محمد رضا آیتی

مختصر متون فقه جزایی براساس الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. محسن سینجلی

دوجلدی متون فقه کمال شاه منصوری

متون فقه آزمونی دکتر مظاهر نامداری

زبان عمومی

تسلط به زبان عمومی . برای این درس منبع مشخصی وجود ندارد و باید به مباحث زبان عمومی تسلط داشته باشید:

کتب 3جلدی زیر ذره بین. نوشته هادی جهانشاهی

کتاب آموزش جامع زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز – نوشته دکتر خیرآبادی.

کتاب زبان دکتری زیر ذره بین نوشته هادی جهانشاهی

نکته: داشتن مدرک قبولی در آزمون TOLIMO در مصاًحبه ورودی بسیار موثر است

استعداد تحصیلی

کتاب استعداد تحصیلی هادی مسیح خواه و محمد وکیلی

 

 

با دیدن این منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، قطعاً این ذهنیت ایجاد می شود که مگر می شود همه این منابع را مطالعه کرد؟ و آیا مطالعه همه این منابع مفید است یا خیر؟

دپارتمان حقوقی موسسه 3 گام با دسته بندی انواع داوطلبان آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، به این پرسش پاسخ میدهد که شیوه مطالعه و نوع منابع برای آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی برای هر داوطلب چگونه است؟

قطعاً اگر در مسیر مطالعه منابع برای  آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، از مشاوره و برنامه ریزی استفاده کنید، در بهبود عملکرد شما بسیار موثر است. نه فرصت زیاد دلیل بر قبولی قطعی شما است و نه فرصت کم دلیل قطعی بر عدم قبولی. بلکه چگونه مطالعه کردن و انتخاب منابع درسی مناسب میتواند نتیجه آزمون شما رو مشخص کند.

در ابتدا به سراغ داوطلبانی می رویم که هدفشان کسب بهترین رتبه و یا به اصلاح رتبه های تک رقمی در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی می باشد. سپس برای داوطلبانی که با شرایط متفاوت قصد دارند رتبه خوبی در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی کسب کند، منابع و اصولی را بیان میکنیم . درنهایت نوبت به افرادی می رسد که به دلیل شرایط خاص قصد دارند در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی صرف نظر از رتبه خوب و دانشگاه درجه یک قبول شوند.

بهترین و کاملترین منابع حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری و جرمشناسی و متون فقه برای رتبه های برتر در آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

دروس حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری و متون فقه از دروسی است که در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی مورد مطالعه بسیار قرار گرفته است. که البته در هر مقطع بنا بر تناسب علمی، منابع حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاًصی و آیین دادرسی کیفری و متون فقه مطالعه شده است. از همین رو برای داوطلبانی که به دنبال کسب رتبه برتر در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی می باشند، انتظار می رود به کلیه مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری در دومقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی مسلط باشند.

برای درس حقوق جزای عمومی  در دوره کارشناسی معمولا کتاب حقوق جزای عمومی دکتر محمد علی اردبیلی و یا برای درس آیین دادرسی کیفری کتاب دکتر علی خالقی مورد مطالعه قرار می گیرد. اما در دوره کارشناسی ارشد، مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاًصی و آیین دادرسی کیفری و متون فقه به صورت بسیط و تخصصی تر مورد مداقه قرار گرفته و از فارع التحصیل مقطع ارشد حقوق جزا و جرمشناسی این انتظار می ورد که منابع  بیشتری در این دروس مطالعه کرده باشد.

بنابراین برای آن دسته از داوطلبانی که عزم راسخ به کسب رتبه های تک رقمی در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی را دارند، پیشنهاد میکنیم در کنار مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای و تخصصی، ازبهترین و مناسبترین منابع، کتبی برای مطالعه انتخاب کنند. به طور مثال برای درس حقوق جزای عمومی، انتخاب بهترین منبع می تواند از موارد زیر باشد:

بهترین منابع دکتری حقوق جزا وجرم شناسی ( رتبه برتر)

نام درس

منبع

کاملترین منابع حقوق جزای عمومی برای کسب رتبه برتردرآزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

کتب حقوق جزای عمومی:

 

دوره 4جلدی دکتر محمد علی اردبیلی

دوره 2جلدی درآمدی بر حقوق جزای عمومی دکتر محسن برهانی

دوره 3 جلدی حقوق جزای عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی

محشای قانون مجازات اسلامی مرحوم دکتر ایرج گلدوزیان

مجموعه تنقیحی قانون مجازات اسلامی انتشارات ریاست جمهوری

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر

قانون یار جزای عمومی چتر دانش

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاًصی احمد غفوری

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

 

 

زبان فرانسه و آلمانی در دکتری حقوق، به مانند زبان انگلیسی می باشد. بدین معنی که همان مهارتهای خواندن و درک مطلب که در انگلیسی لازم است، در زبانهای فرانسه و آلمانی هم لازم است. گاهی این تعبیر برای دوستانی که قصد انتخاب زبان انگلیسی و با آلمانی را دارند ایجاد می شود که با انتخاب این دوزبان تمایز و امتیاز جداگانه ای پیدا میکنند. اما باید این نکته را یادآور شویم که در آزمون دکتری فرقی بین زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی وجود ندارد.

پس از معرفی پک رتبه برتر برای دکتری حقوق جزا و جرمشناسی قطعاً این سوال ایجاد می شود که برای مطالعه و تسلط به این پک چه مقدار زمان لازم است؟

اگر قبلا این کتب را مطالعه کرده باشید و آمادگی نسبی دارید، میتوانید طی 6 ماه با برنامه ریزی مناسب به تسلط بهتری به این کتب دست یابید.

اما اگر تسلط مناسب ندارید و یا به تعداد کمتری از کتب فوق تسلط دارید، حداقل یک سال مطالعه مستمر برای تسلط کافی نیاز است.

اما چگونه مطالعه را شروع کنیم و یا به زبان دیگر آیا همه منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی را باهم بخوانیم ؟

در پاسخ باید گفت شیوه مطالعه برای هرفرد متفاوت است و این موضوع بستگی به شخصیت شناسی مطالعه هرفرد بستگی دارد. اما به صورت کلی اگر قصد دارید در آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، رتبه برتر را کسب کنید، بهتر است منابع آزمون را به روش آرماتور بندی ذهنی مطالعه کنید.

در مرحله اول بهتر است فونداسیون ذهنی خود را با یادگیری مطالب کلی و اولیه بسازید و مطالب دوره کارشناسی را بخوانید. سپس جهت جلوگیری از گسست مطالب، نقاط فراموش شده را بازیابی کنید و سپس اقدام به استحکام سازی و تکمیل مطالب نمایید. به بیان دیگر ابتدا کتب سطح کارشناسی حقوق را مطالعه نمایید و سپس کتب پیشرفته منابع هردرس و در نهایت کمک   آموزشی و تست. اما این نکته بسیار مهم است که کتب کمک  آموزشی و تست در چه زمانی و به چه صورت مطالعه شود

 

به طور مثال برای درس حقوق جزای عمومی ترتیب انتخاب کتب میتواند از موارد ذیل باشد:

ترتیب مطالعه بهترین منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ( رتبه برتر)

نام درس

منبع

ترتیب مطالعه کاملترین منابع حقوق جزای عمومی برای کسب رتبه برتردرآزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

کتب حقوق جزای عمومی:

 

دوره 4جلدی دکتر محمد علی اردبیلی

دوره 3 جلدی حقوق جزای عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی

دوره 2جلدی درآمدی بر حقوق جزای عمومی دکتر محسن برهانی

مجموعه تنقیحی قانون مجازات اسلامی انتشارات ریاست جمهوری

محشای قانون مجازات اسلامی مرحوم دکتر ایرج گلدوزیان

دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

قانون یار جزای عمومی چتر دانش

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاًصی احمد غفوری

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

 

 

 

 

همچنین دانستن بعضی نکات در مطالع دروس موثر است . مانند:

 1. سطح زبان برای آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی مخصوصاً در مرحله آزمون تستی باید برابر با سطح پیشرفته باشد. چرا که هم در کسب رتبه برتر در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی به شما کمک میکند و هم در مصاًحبه ورودی نقش عمده ای دارد. بنابراین توصیه می شود مطالعه زبان را هرروز در برنامه درسی خود قرار بدهید.

در نهایت با توجه به مواردی که توضیح داده شد، میتوان گفت شما 50 درصد مسیر را یافته اید. اما آن 50 درصد دیگر چست؟

 • شما با تعداد زیادی کتاب مواجه هستید که قطعاً کتبی ارزشمند هستند اما اینکه تشخیص بدهید کدام کتاب را درچه زمانی بخوانید و یا اصلا لازم است بخوانید یا خیر، بستگی به این دارد که شرایط شما به چه صورت باشد. ممکن است نحوه ارتباط شما با کتاب و یا شیوه درک مطلب شما با توجه به نوع نگارش کتاب متفاوت باشد. به طور مثال شاید لازم باشد شما برای درس حقوق جزای عمومی به جای کتاب فوق، منبع دیگری مطالعه کنید و یا به طور کلی شاید لازم باشد برای تقویت پایه در درس جزای اختصاصی کتب دیگری که متنی ساده تر دارند را مطالعه کنید. ثانیا: شیوه چینش مطالعه هم زمان دروس مختلف از این بابت که آیا باید همه دروس را باهم بخوانید و یا اینکه ابتدا دروسی که با توجه به شرایط شما اولویت دارد خوانده شود و سپس به سراغ دروس دیگر بروید؟ آیا باید منتظر باشید که همه دروس شما در یک سطح قرار بگیرد یا اینکه میتوان با تفاوت درتسلط به دروس مختلف، آنها را باهم پیش برد؟

اینها همه مواردی هستند که متخصصین دپارتمان حقوقی موسسه 3 گام میتوانند با توجه به شرایط شما و تشخیص اهمیت دروس، برای شما برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا هر کتاب درسی را در جایگاه مناسب خود مطالعه کنید. زیرا قطعاً صرفاً مطالعه همه منابع برای آزمون، تضمین کننده قبولی نیست. بلکه چگونه مطالعه کردن همه منابع میتواند مسیر موفقیت شما را هموارتر کند.

بهترین و کاملترین منابع حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری و جرمشناسی و متون فقه برای کسب رتبه خوب در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی:

وقتی صحبت از رتبه خوب می شود بهترین تفسیر از آن کسب رتبه خوب برای قبولی در دانشگاه خوب است. بنابراین دراین میان باید از دو واژه رتبه برتر و رتبه بد صرف نظر کرد.

البته بیشترین افراد مشمول، افرادی هستند که زمان کمتری تا کنکور دکتری دارند و یا با داشتن فاصله زمانی زیاد، اما ساعات کمتری را می توانند به مطالعه اختصاًص بدهند.

در این طرح قطعاً یک بازه زمانی حداقل 6 ماهه با میانگین مطالعه روزی 6 ساعت مناسب است.

آنچه در اینجا بسیار مهم است این است که داوطلب مطالعه چه دروسی را در اولویت قرار بدهد. اگر قرار باشد درسی را کمتر بخواند، باید قرعه به نام کدام درس بیفتد. ؟ برای کدام درس منبع خوب و برای درسی دیگر منبع متوسط انتخاب کند تا تعادل تسلط به مطالب ایجاد گردد؟ به طور مثال در درس آیین دادرسیهمه کتب دکتر خالقی مطالعه شود یا بهتر است برای مباحث کاربردی تر از کتب دکتر طهماسبی استفاده شود؟

و با در درس حقوق جزای اختصاًصی کدام کتاب از کتب مربوطه مطالعه ؟

کتب کمک آموزشی میتواند جای کتب منبع را بگیرد؟ اگر اینگونه است بهتر است برای کدام مطالب از کتب کمک آموزشی استفاده شود؟

با ملاحظه سوالات فوق مشخص می شود که پاسخ یکسانی برای همه افراد وجود ندارد و همه موارد بستگی به شریط فرد دارد. چه بسا لازم باشد داوطلب از منابع بسیار ساده تر صرفاً برای تقویت فهم مطالب استفاده کند و سپس به سراغ منابع فوق برود. یکی از تخصصهای موجود در دپارتمان حقوق موسسه 3 گام، تشخیص افتراقی تخصیص منابع در هر درس به داوطلبان است که در جلسات مشاورت تلفنی و یا طرحهای مشاوره و برنامه ریزی خود، این مسیر را برای داوطلبان روشن می سازد.

 

بنابراین برای آن دسته از داوطلبانی که تمایل به کسب رتبه های  خوب در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی را دارند، پیشنهاد میکنیم در کنار مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای و تخصصی، برای تشخیص بهترین روش و منبع براساس شرایط خود، از منابع مناسب استفاده کنند. مانند:

بهترین منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ( حرفه ای)

نام درس

منبع

کاملترین منابع حقوق جزای عمومی برای کسب رتبه خوب درآزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

کتب حقوق جزای عمومی:

 

دوره 4جلدی دکتر محمد علی اردبیلی

دوره 2جلدی درآمدی بر حقوق جزای عمومی دکتر محسن برهانی

محشای قانون مجازات اسلامی مرحوم دکتر ایرج گلدوزیان

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی احمد غفوری

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

 

 

زبان فرانسه و آلمانی در دکتری حقوق، به مانند زبان انگلیسی می باشد. بدین معنی که همان مهارتهای خواندن و درک مطلب که در انگلیسی لازم است، در زبانهای فرانسه و آلمانی هم لازم است. گاهی این تعبیر برای دوستانی که قصد انتخاب زبان انگلیسی و یا آلمانی و یا فرانسه را دارند ایجاد می شود که با انتخاب این دوزبان تمایز و امتیاز جداگانه ای پیدا میکنند. اما باید این نکته را یادآور شویم که در آزمون دکتری فرقی بین زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی وجود ندارد.

همچنین دانستن بعضی نکات در مطالع دروس موثر است.مانند:

 1. سطح زبان برای آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی مخصوصاً در مرحله آزمون تستی باید برابر با سطح پیشرفته باشد. چرا که هم در کسب رتبه برتر در آزموندکتری حقوق جزا و جرمشناسی به شما کمک میکند و هم در مصاحبه ورودی نقش عمده ای دارد. بنابراین توصیه می شود مطالعه زبان را هرروز در برنامه درسی خود قرار بدهید.

مناسب ترین راه برای قبولی در آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی:

درمیان داوطلبان گرامی، عزیزانی هستند که علی رغم تمایل به آموختن، به دلایل مختلف به خاطر مشکلات شخصی، نداشتن زمان کافی برای مطالعه، مشغله فراوان و ..... امکان مطالعه قوی برای شرکت در آزموندکتری حقوق جزا و جرمشناسی را ندارند. اما از سوی دیگر تمایل دارند در این آزمون شرکت کنند و به تناسب شرایط خود نتیجه کسب کنند.

قطعاً برای این دسته از عزیزان نمی شود منابع حتی به صورت کلی معرفی نمود. چرا که ممکن است لازم باشد برای هر درس و مبحث از یک منبع استفاده کنند. به طور مثالبرای فردی که تا حدودی به مبحث جزای عمومی مسلط است، ممکن است پیشنهاد شود از یک کتاب کمک آموزشی این مباحث را مطالعه و تکمیل کند. درحالی که برای فردی دیگر شاید لازم باشد نوع و سبک دیگری از کتاب کمک آموزشی که نحوه نگارش متفاوتی دارد معرفی شود.همچمنین، موضوع مهمی که برای این دسته از افراد مهم است، بیشترین یادگیری براساس شرایطشان است. که چند فاکتور مهم در اینجا مطرح است، مقدار ساعت مطالعه در طول روز، میزان تسلط به مطالب، سبک مطالعه و ............

معمولا این عزیزان در رابطه با آزموندکتری حقوق جزا و جرمشناسی با این سوالات مواجه می شوند؟

 1. آیا امیدی به قبولی در آزموندکتری حقوق جزا و جرمشناسی هست؟
 2. درس حقوق جزای عمومی  را بیشتر بخوانم یا درس آیین دادرسی کیفری ؟
 3. کدام مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاًصی و آیین دادرسی کیفری برای آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی واجب تر است؟
 4. مطالعه متون فقه برای قبولی در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی واجب است؟
 5. اگر فقط تست کارکنم میتوانم در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی قبول بشوم؟
 6. آیا پاسخ به سوالات زبان در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی واجب است؟
 7. اگر یکی از درسها را پاسخ ندهم ولی درس زبان را خوب پاسخ بدهم، چه تاثیری در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دارد؟
 8. همین امسال در آزمون شرکت کنم یا سال بعد؟

به طور مثال آن دسته از عزیزانی که سوال می پرسند آیا صرفاً مطالعه تست میتواند به آنها برای قبولی در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی کمک کند باید گفت: این موضوع به طور مطلق نیست و بستگی به این دارد که اولا هدف داوطلب قبولی در کدام دانشگاه است؟. ثانیاً چه کتاب تستی مطالعه میکند؟. ثالثاً پایه درسی او تا چه حد مطلوب و قابل قبول است؟.

و یا دوستانی که این موضوع ذهنشان را مشغول کرده است که آیا امیدی به قبولی در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی است، این نکته را بدانند که آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی جدای از مباحث مطالب دوره های کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی نیست. بنابراین براساس میزان تسلطی که بر این مباحث پیدا میکنید، میتوانید نتیجه متناسب را در آزمون دکتری حقوق جزا و جرمشناسی به دست آورید.

دپارتمان حقوقی موسسه 3 گام با تجربه چندین ساله خود در امر مشاوره و برنامه ریزی تخصصی، در جلسات مشاوره و برنامه ریزی خود، با تبیین مسیر راه براساس فردی سازی برنامه درسی، بهترین روش و پاسخ را به سوالات شما عرضه می کند.