بهترین منابع دکتری زیست شناسی جانوری

این محتوا با هدف دسترسی جامع و آسان شما برای منابع آزمون دکتری زیست شناسی جانوری تهیه شده است.

سازمان سنجش در هر سال منابع دکتری گرایش های مختلف را اعلام می کند تا متقاضیان از آن مطلع شوند، اما آن  را به صورت قطعی با معرفی کتاب ها و نویسنده های مختلف بیان نمی کند و تنها لیستی از مواد امتحانی مهم در این آزمون را منتشر کرده و در دسترس داوطلبان قرار می دهد. با توجه به شرایط هر دانشجو و زمان و هدفی که دارد استفاده از منابع متفاوت می‌باشد و متقاضی باید ضمن مشورت از افراد آگاه و اطلاع از وضعیت خود اقدام به تهیه منابع کند. از آن‌جایی که دوره دکتری رشته زیست شناسی از دوره های نظام آموزشی عالی و بالاترین دوره آموزشی است، اقدام برای شرکت در این آزمون نیازمند برنامه‌ای دقیق است که با ایجاد آسودگی خاطر برای داوطلبان مسیری هموار را نشان دهد. ما در موسسه 3گام همراه با مشاورانی مجرب در کنار شما هستیم تا با درنظر گرفتن سطح، شرایط، زمان و هدف شما، برنامه ریزی منحصربه‌ فرد و منابعی مختص به شرایط شما را معرفی و در اختیارتان قرار دهیم.

بهترین منابع گرایش‌های دکترای زیست شناسی جانوری

کنکور دکترای زیست شناسی جانوری داراری سه گرایش اصلی می باشد. این گرایش ها عبارتند از: 

  • گرایش فیزیولوژی جانوری
  • گرایش تکوین جانوری
  • گرایش بیوسیستماتیک جانوری

در ادامه به معرفی منابع در هر یک از این گرایش ها می پردازیم.

بهترین منابع گرایش‌های دکترای زیست شناسی جانوری - پک منابع

سطح بندی داوطلبان دکترای زیست شناسی جانوری                                

عنوان بسته منابع      

فارغ التحصیل، دانشجو با واحدهای کم، افراد با پشتکار و بدون درگیری های خاص             

منابع کنکور دکترای زیست جانوری- رتبه برتر

 دانشجو با واحدهای نسبتاً زیاد، افراد شاغل پاره وقت، افراد تنبل در درس خواندن، افراد با پایه علمی متوسط     

 منابع کنکور دکترای زیست جانوری  - حرفه ای

دانشجو با واحدهای بسیار زیاد، افراد شاغل تمام وقت، افراد بسیار تنبل در درس خواندن، افرادی با درگیری های زیاد و زمان بسیار کم                                                                

 منابع کنکور دکترای  زیست جانوری  - ضربتی

 

در ادامه به بررسی و معرفی بهترین منابع بخش های مختلف آزمون می پردازیم:

بهترین منابع دکتری زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

زبان انگلیسی:  

کتاب های تخصصی انتشارات سمت،

1100 لغت ضروری،

زبان انگلیسی عمومی (ویژه مجموعه زبان انگلیسی)، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصیلی:

استعداد تحصیلی، نویسندگان: هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروهها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:

 فیزیولوژی جانوری:

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال،

فیزیولوژی پزشکی گانونگ،

فیزیولوژی برن و لوی

مبانی فیزیولوژی جانوری تألیف کریستوفر د. مویز، پاتریشیا م. شولت.

 بیوشیمی:

 بیوشیمی عمومی دو جلدی، تالیف دکتر پرویز شهبازی و دکتر ناصر ملک نیا،

مبانی بیوشیمی لنینجر.

زیست شناسی سلولی و ملکولی:  

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش،

 مبانی زیست شناسی سلولی مولکولی، مولف دورو برتیس.

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد:

 فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشاء سلولی:

غشاها و اعمال سلولی آنها، نوشته ج. بی فینن، راجر کولمن، آر.اچ مایکل

زیست شناسی غشاء سلول تالیف مصطفی عبادی،

فیزیولوژی غشاء تالیف حسین مدنی،

فیزیولوژی غشاء: ساختمان و عملکرد، مؤلف: محبوبه سترکی،

فیزیولوژی غشاء سلول: پروتئینهای انتقال دهنده غشایی،

گیرنده های غشایی و کانال های یونی، مؤلفین: مرتضی بخشش، اسفندیار حیدریان

بیوانرژتیک و انتقال پیام، مؤلفین: مایکلام. کاکس، دیویدال. نلسون

بیوشیمی انتقال و تنظیم پیام در سلول، مؤلف: گرهارد کراوس،

غشاهای بیولوژیک و انتقال پیام، مؤلفین: مایکلام. کاکس، دیویدال. نلسون،

مقدمهای بر فیزیولوژی سلول، مؤلف: سهراب حاجیزاده،

مسیرهای انتقال پیام، مؤلفین: جرمی مارک برگ، جان ال. تیمشکو، لوبرت استرایر،

فیزیولوژی پزشکی تالیف برن و لوی.

گایتون،

فیزیولوژی پزشکی. مترجمان حوری سپهری، علی راستکار فرجزاده و کامران قاسمی، نشر کتاب ارجمند

کلیات فیزیولوژی پزشکی، تالیف گانونگ، ویلیام. اف.

بهترین منابع دکتری زیست شناسی جانوری گرایش تکوین

زبان انگلیسی:

کتاب های تخصصی انتشارات سمت،

1100 لغت ضروری،

زبان انگلیسی عمومی (ویژه مجموعه زبان انگلیسی)، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصیلی:

استعداد تحصیلی، نویسندگان: هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی جانورشناسی:

جانورشناسی:

جانورشناسی عمومی، دکتر طلعت حبیبی

 کتاب اصول جامع جانورشناسی هیکمن

جانورشناسی بارنز

جانورشناسی، دکتر منیژه کرمی

جنین شناسی:

جنین شناسی، کاظم پریور

بافت شناسی:

بافت شناسی پایه، لوئیز سی جان کوئیرا

 بافت شناسی جانوری، دکتر شمس لاهیجانی

 بافت شناسی انسانی پایه، محمد صادق رجحان

بافت شناسی پایه جان کوئیرا

 زیست شناسی سلولی و مولکولی:

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش،

مبانی زیست شناسی سلولی مولکولی، دورو برتیس

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد

 

زیست شناسی تکوینی جانوری:

زیست شناسی تکوینی گیلبرت جلد ١ و ٢

جانورشناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران.

زیست شناسی مهره داران، مرکز نشر دانشگاهی تهران

فرهنگ جامع زیست شناسی

کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران،

جنین شناسی مقایسه ای:

جنین شناسی پزشکی لانگمن،

کتاب جنین شناسی، مولف کاظم پریور،

کتاب جنین شناسی، تولید مثل وچگونگی رشد ونمو جنین.

ژنتیک تکوینی:

کتاب مدرسان شریف،

کتاب مبانی ژنتیک: ژنتیک تکوین، تالیف حسن وحیدنژاد، لیلا یوسفیان، انتشارات ابن سینا.

کتاب مروری جامع بر ژنتیک. تالیف نجات مهدیه، سیدمحمدحسین میرمومنی، انتشارات برای فردا.

 

بهترین منابع دکتری زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک

زبان انگلیسی:

کتاب های تخصصی انتشارات سمت،

1100 لغت ضروری،

زبان انگلیسی عمومی (ویژه مجموعه زبان انگلیسی)، انتشارات مدرسان شریف.

استعداد تحصیلی:

استعداد تحصیلی، نویسندگان: هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ،

استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف.

دروس در سطح کارشناسی

جانورشناسی:

کتاب زیست شناسی مهره داران رابرت تامس اور،

کتاب زیست شناسی تکوینی اسکات اف گیلبرت 2جلدی،

کتاب جانورشناسی بی مهرگان، تالیف منیژه کرمی 2جلدی،

کتاب جانورشناسی: مهره داران، تالیف کلیولند هیکمن، لاری رابرتس و آلن لارسن.

جنین شناسی:

کتاب جنین شناسی، کاظم پریور.

بافت شناسی:

کتاب بافت شناسی پایه لوئیزاکارلوس اکو جان کوئیرا،

کتاب بافت شناسی جعفر سلیمانی راد.

زیست شناسی سلولی و مولکولی:

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش،

مبانی زیست شناسی سلولی مولکولی، دورو برتیس.

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد

بیوسیستماتیک جانوری:

کتاب روش شناسی در بیوسیستماتیک جانوری.

گونه و گونه زایی:

کتاب گونه زایی (Speciation)، تالیف Jerry A. Coyne

جغرافیای جانوری:

کتاب جغرافیای جانوری ایران 2جلدی،

کتاب جغرافیای جانوری جهان، تالیف بهرام کیابی، هنریک مجنونیان و محمد دانش.

ما در موسسه 3گام، به عنوان تنها مرکز مستقل مشاوره تخصصی کنکور، به صورت کاملا بی طرف بهترین منابع کنکور دکترای زیست شناسی جانوری را معرفی کرده ‌ایم. داوطلبان عزیز، برای آگاهی از منبع مناسب با شرایط شما همواره می‌توانید از مشاوره تخصصی 3گام استفاده کنید و همچنین برای تهیه تمام یا بخشی از منابع، از بخش فروشگاه 3گام تمام منابع را با بهترین ترجمه و چاپ تهیه و در اختیار داشته باشید.