بودجه بندی و تحلیل سوالات ارشد علوم ورزشی (تربیت بدنی) 1401

مقدمه : مطلب پیش رو جهت راحتی کار داوطلبان عزیز ارشد علوم ورزشی برای مطالعه با کیفیت بالا و همچنین صرفه جویی در وقت فراهم گردیده ، بطور کلی برای موفقیت در ارشد علوم ورزشی پایه علمی قوی ، مطالعه اصولی ، تست زنی و تکرار و تمرین زیاد جزو مهم ترین فاکتورها می باشند. در ادامه بحث به بررسی سوالات درسهای مختلف کنکور به تفکیک می پردازیم

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات ارشد تربیت بدنی 1401 - درس زبان انگلیسی

 سطح دشواری سوالات و بودجه بندی  مانند 5 سال اخیر بود . همچنین تقریبا هر سه متن از سطح دشواری یکسانی برخوردار بودند (دشواری متوسط به بالا) که با مطالعه کافی و تمرکز بیشتر بر روی درک مطلبها دواطلبان عزیز می توانند درصد خوبی کسب کنند. 

 

سوالات

تعداد

کلمه

10

گرامر

5

درک مطلب

15

 

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات ارشد تربیت بدنی 1401 - درس فیزیولوژی ورزشی

سوالات مربوط به این بخش مانند سالهای گذشته بصورت ترکیبی بوده و از سطح دشواری نسبتا بالایی برخوردار هستند که با مطالعه بالا و همچنین پایه علمی قوی در این زمینه می توان به درصد بالایی دست یافت ، همچنان مباحث قلب و عروق ، تهویه ، اکسیژن مصرفی حدودا 3-4 سوال را به خود اختصاص دادند بعلاوه سوالات مربوط به انقباضات عضلانی نیز طرح شده بودند (3-4 سوال )و مباحث مربوط به فعالیت بدنی در ارتفاع ، دما ، فشار ، گرما و تغذیه ورزشکاران کمترین تعداد سوال را دارند تقریبا 1-2 سوال و دشواری انها در سطح پایین بوده ، که امسال سوالی در این خصوص طرح نشده بود( تنها سوال مرتبط با تغذیه ورزشکاران مطرح شده بود ) . همچنین 3 سوال حل مسیله طرح شده بود که به مراتب نسبت به سالهای گذشته بیشتر بود .

سوالات

تعداد

قلب ، تهویه ، اکسیژن مصرفی

3-4

عضلات

3-4

ارتفاع، دما ، فشار ، و تغذیه ورزشکاران

1-2

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات ارشد تربیت بدنی 1401 - درس آمار و سنجش

سوالات مربوط به حل مسایل در همه سالها بیش از نیمی از سوالات را به خود اختصاص داده ،که از سطح دشواری متوسط  برخوردار بودند . باقی سوالات تشریحی و مفهومی بوده. که با مطالعه عمیق و مفهومی می توان درصد بالایی کسب کرد لازم به ذکر است تعدادی از سوالات تشریحی نیز نیازمند داشتن دانش کافی در زمینه اماری می باشد. بطور کلی امسال 12 سوال حل مسیله و 8 سوال بصورت تشریحی مطرح گردید که در ادامه به بررسی دقیقتر تعدادی از انها می پردازیم

 

 

سوالات

تعداد

نمرات TوZ

2

متغییرها و مقیاس ها

2

ازمون های تربیت بدنی و امادگی جسمانی

2

روش های ارزشیابی و معیارهای اندازه گیری

2

ضریب همبستگی

2

شاخص های مرکزی

4

 

 

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات ارشد تربیت بدنی 1401 - درس حرکت شناسی

 سطح دشواری همچون سالهای گذشته ، 4 سوال مربوط به کمربند شانه ای، 3-4 سوال مربوط به سیکل گام برداری که نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته بعلاوه سوالات مربوط به سیکل گام برداری ترکیبی و مفهومی تر از سالهای گذشته بودند .مشابه با سالهای گذشته تقریبا نیمی از سوالات مرتبط با مبحث حرکت شناسی بودند. در ادامه تعدادی از سوالات حرکت شناسی به تفکیک مبحث بررسی خواهد شد.

سوالات

تعداد

کتف

3

بازو

1

مچ پا

2

 زانو

1

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات ارشد تربیت بدنی 1401 - درس رشد و یادگیری

سطح دشواری مانند سالهای گذشته اما از بحث مراحل مهارتهای پایه و تخصصی سوالی طرح نشده بود .دشواری بیشتر سوالات در حد متوسط بوده ولیکن داوطلبان برای پاسخ به سوالات نیازمند مطالعه مفهومی هستند.همچنین تقریبا یک چهارم سوالات ساده بودند که با مطالعه اندک و تمرین و تکرار تستهای سال های قبل می توان درصد متوسط رو به پایینی را کسب کرد.

بودجه بندی و تحلیل سوالات ارشد تربیت بدنی 1401 - درس حرکات اصلاحی و اسیب شناسی

 سطح دشواری همچون سال های گذشته، داوطلبان با مطالعه و تکرار و تمرین تستهای سالهای قبل می توانند درصد متوسط رو به بالایی را کسب کنند

سوالات

تعداد

کایفوز

1

اسکولیوز

3

Lcs (سندروم متقاطع تحتانی )

1

تست های مربوط به ناهنجاری ها و اسیبهای ورزشی

4

اسیب شانه

2

زانوی دوندگان و پرندگان

1-2

تمرینات اصلاحی برای ناهنجاریها

1