بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1401

آزمون ارشد امسال هم به مانند سال قبل دارای پراکندگی سوالات به طرزمناسبی بود. طراح بر روی یک موضوع تمرکز نکرده و شیوه سوالات به نحوی بود که اکثریت مطالب را پوشش داده است. هرچند سوالات به هیچ وجه نص محور نبود و قطعا برای پاسخ به آنها باید هم به قانون و هم به تحلیل مطالب تسلط کافی را داشته باشیم.

موضوع قابل توجه دیگر در سوالات امسال، متناسب بودن سطح سوالات از بعد سخت بودن آن بود. سوالات نه آنقدر سخت بود که درپاسخ با دشواری فراوان رو به رو شویم و نه آنقدر آسان بود که همه بتوانند پاسخ دهند. همچنین دربعضی از دروس شیوه طرح سوال به صورت ترکیبی از چند مبحث در آن درس بود که قطعا پاسخ به این سوالات تسلط همه جانبه به مطالب را لازم داشت. بدین توضیح که برای پاسخ به یک سوال لازم بود که به چند مبحث مسلط باشیم تا بتوانیم پاسخ صحیح را پیدا کنیم.

بنابراین میتوان این نتیجه را گرفت که دیگر تنها با مطالعه قانون و یا قانون و تست نمی توان به همه مطالب مسلط شد. همچنین به صرف مطالعه سوالات سنوات گذشته، مکفی برای پاسخ گویی نخواهد بود. داوطلبی می تواند به سوالات پاسخ بدهد که با مطالعه مطالب ،مفاهیم را تحلیل و درک کند و بتواند در ذهن خود کاربرد و موضوع آنها را به درستی ثبت کند.

همچنین باید بر نقش موثر قوانین خاص در آزمونها بسیار تایید کرد. چراکه نه تنها از بعد علمی و تئوری، قوانین خاص مهم و لازم می باشند، از بعد عملی و کاربردی هم با توجه به گسترش نفوذ قوانین در ابعاد زندگی بشری، قطعا بدون تسلط به قوانین خاص ورود به دنیای علمی و شغلی مربوط به رشته حقوق مفید نخواهد بود. و به همین علت، طراح سوال، استفاده از قوانین خاص در طرح سوالات را به عنوان موضوعی مهم قرار می دهد.

دراینجا به به طور مختصر و کلی به تقسیم مطالب موجود در دروس اصلی آزمون می پردازیم تا برای داوطلبین گرامی، این موضوع بهتر و ملموس تر قابل تصور باشد که برای موفقیت در هر آزمونی، گلچین کردن مطالب شیوه درستی نیست و باید از ابتدا تا انتهای مطلب مطالعه، تحلیل و درک شود.

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1401 - درس مدنی

درخصوص درس مدنی همانطور که در جدول بالا ملاحظه می شود، پراکندگی سوالات به گونه ای است که اگر فردی فقط نص مواد قانونی را به خوبی مطالعه کرده باشد، میتواند تا حدود 40 درصد به سوالات پاسخ دهد. همچنین اگر مطالب درسی و مفاهیم را هم با تسلط خوبی فرا گرفته باشد، تا حدود 60 الی 70 درصد میتواند پاسخ دهد. اما برای افرادی که با درصدی با میزان بالاتر از 80 درصد فکر میکنند، قطعا مطالعه کتب مرجع و منابع اصلی آنها را به این هدف می رساند.

نکته قابل توجه در طزح سوالات مدنی این موضوع است که چندین سوال به صورت ترکیبی طرح شده است. بدین صورت که برای پاسخ به آن باید به دو مبحث مسلط بوده و بتوان جایگاه هرکدام را در سوال پیدا کرد. اینگونه سوالات که چندین سال است متدوال گردیده است، بیانگر این موضوع است که طراح به سمت طرح سوالات کاربردی و حرفه ای قدم برداشته است و از داوطلب در درس مدنی این انتظار را دارد که بتواند در یک موضوع، جوانب مختلف را در نظر بگیرید.

نکته حائز اهمیت در سوالات مدنی این است که طراح در اکثریت سوالات توجه خاصی به مطالب کتب مرجع داشته. به نحوی که موضوع سوال را به طور مستقیم از آن مطالب انتخاب کرده است. همچنین در ازمون مدنی امسال، روال گذشته که بیشترین سوالات از مباحث قواعد عمومی قراردادها و الزامات خارج از قرارداد و عقود معین 1 و 2 بود، دیگر وجود ندارد و از همه مباحث به درسطخ متعادلی سوال طرح شده است. این موضوع از یک باب مثبت و از باب دیگر زنگ خطر است. مثبت از آن جهت که اگر فردی فقط یک دوم مباحث را خوانده باشد، می تواند به نسب خوبی کسب درصد نماید. اما زنگ خطر از آن جهت است که اگر فردی فقط برروی مبحث قواعد عمومی قراردادها و الزامات حارج از قرارداد و عقود معین 1 تمرکز کند، قطعا نه تنها از پاسخ به نیمی از سوالات باز می ماند، بلکه اگر از همین مقدار مطالعه شده هم نتواند به همه سوالات پاسخ دهد، قطعا بازنده خواهد بود.

مدنی

مبحث

تعداد 

نوع سوال

سطح سوال

مزارعه

1

این سوال از مباحث تحلیلی و مفهومی طرح گردیده

آسان

وکالت

1

این سوال از مباحث تحلیلی و مفهومی طرح گردیده

سخت

صلح

1

برگرفته از نص قانون

آسان

1

سوال مفهومی از نص قانون

متوسط

معامله فضولی

1

این سوال به صورت ترکیبی از مبحث معامله فضولی و خیارات طرح شده است.

سخت

وصیت

1

برای پاسخ به این سوال باید به قوانین مربوط به مبحث وصیت و همچنین مفاهیم درسی وصیت مسلط بود

متوسط

مضاربه

1

برگرفته از نص قانون طرح شده است

آسان

قواعد عمومی عقود

1

این سوال به صورت ترکیبی از مواد قانونی  قواعد عمومی قراردادها و خیارت طرح گردیده است.

متوسط

 

1

سوال مفهومی و از مباحث شروط ضمن عقد طرح شده

متوسط

نکاح

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

1

طرح سوال از نص ماده و مطالب تحلیلی مبحث نکاح

متوسط

ارث

1

از نص قانونی و مطالب تحلیلی

متوسط

1

از نص قانون

آسان

اجاره

1

سوال ترکیبی از مواد قانونی  اجاره و انواع مال طرح گردیده است

آسان

 

1

طرح سوال از نص قانون

آسان

عاریه

1

سوال  برگرفته از مطالب تحلیلی عاریه و مسئولیت مدنی است

متوسط

اموال و مالیکت

1

طرح سوال از نص مواد مربوط به حیازت مباحات

آسان

1

طرح سوال از نص مواد مربوط به املاک مجاور

آسان

اشخاص و محجورین

1

طرح شده از نص مواد قانونی و مربوط به مبحث نصب قیم

متوسط

بیع و رهن ( ترکیبی)

1

این سوال از مفاهیم تحلیلی مبحث بیع و رهن طرح شده است

سخت

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1401 - درس تجارت

در آزمون ارشد امسال، برخلاف سال گذشته که پراکندگی سوال به نسبت متناسبی از همه مباحث بود، سوالات امسال بیشتر بر روی مبحث اسناد تجاری و شرکتها متمرکز بوده است. سطح سوالات تقریبا متوسط بوده ولی سوالات ترکیبی و سوالاتی که نکته انحرافی دارد به چشم می خورد. نکاتی که ممکن است داوطلبی را که پاسخ سوال را می داند، از پاسخ صحیح دور کند و ذهن اورا به سمتی ببرد که با اصل سوال فاصله زیادی دارد.

 در آزمون امسال از قسمت تجارت 1 ( تاجر و اعمال تجاری ) فقط 1 سوال طرح شده است و از قسمت تجارت 4 ( ورشکستگی ) 3 سوال طرح شده. بنابراین بیشترین میزان پاسخ گویی به سوالات امسال مخصوص افرادی بود که علاوه بر مباحث تجارت 1 و تجارت 4، به یکی دیگر از مباحث حقوق شرکتها یا حقوق اسناد تجاری تسلط خوی داشته.

شاید در یک نگاه کلی اینگونه به ذهن برسد که اگر فردی فقط نص ماده را مطالعه کند کافی است. اما با توجه به نوع سوالات و طرح مباحث، به راحتی متوجه می شویم که هرچند طراح سوالاتی را از نص ماده طرح کرده است، اما نوع سوال به نحوی بوده که باید تحلیل ماده و مطالب درسی مربوطه را هم مسط بود.

از قوانین خاص مربوط به درس حقوق تجارت، امسال از قانون صدور چک و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی سوال طرح شده است. بنابراین در یک بررس کلی، اگر فردی فقط مبحث تجارت 1و تجارت 4 و قوانین خاص را مطالعه کرده بود میتوانست تا مقدار حدود 30 درصد کسب کند. بنابراین نباید این موضوع فراموش شود که در درس تجارت انتخاب گزینشی مطلب برای مطالعه کاری اشتباه است و باید همه مطالب خوانده شود.

تجارت

مبحث

تعداد

نوع سوال

سطح سوال

حمل و نقل تجاری

1

طرح سوال از مفاهیم و تحلیل مطالب

آسان

شرکت با مسئولیت محدود

1

طرح سوال از نص قانون

متوسط

 

شرکت سهامی

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

 

اسناد تجاری به انضمام قانون جدید چک

 

 

1

سوال ترکیبی(شرکت سهامی و مسئولیت محدود)

متوسط

1

طرح سوال از نص ماده و مفهوم مواد مربوطه

سخت

1

طرح سوال ترکیبی از ورشکستگی و اسناد تجاری

سخت

1

طرح سوال از مفهوم ماده و استفاده از نکته انحرافی

متوسط

1

طرح سوال از مفهوم ماده و استفاده از نکته انحرافی

متوسط

1

طرح سوال از مباحث عمومی اسناد تجاری

متوسط

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

1

طرح سوال از مفهوم قانون

متوسط

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

 

ورشکستگی

1

طرح سوال از مفهوم و تحلیل ماده

آسان

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1401 - درس آینن دادرسی مدنی

در درس آیین دادرسی مدنی امسال، همانند سالهای گذشته، توجه طراح به قوانین خاص قابل توجه بوده. به طوری که 3سوال از قوانین دیوان عدالت و اجرا احکام کیفری مطرح شده و یک سوال هم از رای وحدت رویه. در کنار آن، طراح در آزمون امسال توجهی خاص به قسمت مروبوط به اعتراض به آراء داشته به نحوی که حدود 5 سوال از مباحث این موضوع مطرح نموده است.

در آزمون امسال پراکندگی سوال از سطح مناسبی برخوردار نبوده. طراح بسیاری از مباحث را مد نظر قرارنداده است. بنابراین اینگونه میتوان نتیجه گیری کرد که درس آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه مباحث فروان دارد و تعدا سوالات آن در آزمون 15 سوال است، طراح نمیتواند همه مطالب را برای همه سوالات پوشش دهد و به ناچار باید از قسمتهای مورد نظر سوال طرح کند. اما اینکه کدام مبحث مد نظر او باشد، این هشدار را به ما می دهد که سطح مطلب از بابت سخت بودن یا آسان بودن و یا پرکاربرد بودن یا نبودن، نقشی در طرح سوال ندارد و از هر مطلبی سوال طرح می گردد.

بنابراین دردرس آیین دادرسی مدنی بدون شک باید از ابتدا تا انتهای مطالب را آموخت. همچنین دراین درس آراء وحدت رویه و قوانین خاص جایگاه بسیار بالایی دارد و ازمواردی هستند که در همه آزمونها، طراح به سراغ آنها خواهد رفت.

در آزمون امسال هرچند در این سوالات، نص مواد مورد توجه بوده، اما شیوه طرح به نحوی است که صرف مطالعه متن ماده داوطلب را به جواب نمی رساند. بلکه لازمه پاسخ تسلط به تحلیل ماده و در کنار آن مفاهیم درسی است.

آیین دادرسی مدنی

مبحث

تعداد

نوع سوال

سطح سوال

صلاحیت ها

1

طرح سوال از رای وحدت رویه

سخت

ورود ثالت

1

طرح سوال ازمطالب ترکیبی و تحلیلی

متوسط

تامین خواسته

1

طرح سوال به صورت تحلیلی

آسان

دیوان عدالت اداری

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

دستور موقت

1

طرح سوال از نص ماده با تکیه بر نکته تحلیلی

متوسط

اجرای احکام

1

طرح سوال از نص قانون

آسان

1

طرح سوال ازمطالب تحلیلی

متوسط

داوری

1

طرح سوال از مطالب تحلیلی و مفهومی

سخت

تجدیدنظر خواهی

1

طرح سوال از مفهموم ماده

متوسط

1

طرح سوال از مطالب تحلیلی و مفهومی

متوسط

ادله اثبات دعوی

1

طرح سوال از کلیات مبحث

متوسط

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

اعتراض ثالث

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

اعتراض به آراء ( حکم غیابی)

1

طرح سوال از مطالب تحلیلی و مفهومی

آسان

فرجام خواهی

1

طرح سوال از مفهوم ماده

متوسط

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1401 - درس جزای عمومی

سوالات درس جزای عمومی، در بیشترین موارد از مطالب تحلیلی بوده است و طراح هیچ گاه تمرکز خود را فقط برروی نص مواد قانونی قرارنداده است. در ازمون امسال هماند سالهای اخیر، سوالات طراح علاوه براینکه از مفاهیم درس جزای عمومی برداشت شده است، در کنار آن به مواردی که در قوانین جزای اختصاصی یا قوانین خاص، موردی را در بحث جزای عمومی تخصیص زده است توجه بسیار شده.

پراکندگی سوال در بین مطالب، در آزمون امسال سطح خوبی داشته و از هر سه درس جزای عمومی 1و 2 و3 سوال طرح شده است. به طوری که اگر فردی نیمی از مطالب را هم به خوبی مسلط می بود می توانست حدود 50 درصد پاسخ بدهد. اما آنچه که در آزمون امسال به عنوان نکته قابل توجه باید مد نظر قرار گیرد، توجه قانون گذار به قوانین خاص با دیدگاه مطالب جزای عمومی بوده است. بدین نحو که طراح مطالب جزای عمومی را در قوانین خاص جستجو کرده و از آن سوال طرخ نموده است.

مبحث مکاتب همیشه در نظر طراح به عنوان موضوع سوال بوده است. که امسال هم یک سوال از قسمت مکاتب کیفری طرح شده است که بسیار سوال آسانی بوده. همچنین اگر به صورت کلی به سوالات توجه شود، ملاحظه می گردد که سوالات به صورت چند بعدی طرح شده است و داوطلب برای پاسخ گویی باید به ابعاد دیگر سوال هم تسلط می داشت. بنابراین شاید بتوان گفت که سولات جزای عمومی از حالت درسی و تستی به حالت کاربردی و پرونده ای تبدیل شده است و داوطلب باید این قدرت تحلیل را داشته باشد که پاسخ صحیح را از مطالب مختلف پیدا کند.

سطح آسانی و متوسط و سخت بودن سوالات کاملا منطقی می باشد. چند سوال آسان برای کسب درصدی تا مقدار 30 درصد و چند سوالات متوسط برای رسیدن به 60 الی 70 درصد و در نهایت سوالات سخت برای کسب 100 درصدی نتیجه در سوالات.

جزای عمومی

مبحث

تعداد

نوع سوال

سطح سوال

صلاحیت ها

1

برگرفته از مفهوم و تحلیل ماده

متوسط

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

1

برگرفته از مفاهیم و تحلیل مطالب

سخت

جرم سیاسی

1

برگرفته از مطالب تحلیلی ( قانون خاص)

آسان

مجازاتها(تکمیلی و تبعی)

1

سوال ترکیبی از مباحث مجازات تکمیلی و مجازت اطفال

متوسط

1

طرح سوال از مطالب تحلیلی

متوسط

مکاتب

1

 

آسان

اعمال مجازات

1

طرح سوال از مطالب تحلیلی

آسان

معاذیر معاف کننده

1

طرح سوال از مفهوم مواد قانونی مرتبط با جرم

سخت

تعوق صدور حکم

1

طرح سوال از مواد قانونی

آسان

جایگزین حبس

1

طرح سوال از مفهوم ماده و تحلیل مطالب

متوسط

تعدد جرم

1

طرح سوال از تحلیل مطالب

آسان

معاذیر تخفیف دهنده

1

طرح سوال از قانون خاص

متوسط

انواع رفتار مجرمانه از حیث مراحل تشکیل عنصر مادی

1

طرح سوال از مفاهیم تحلیلی

آسان

شروع به جرم

1

طرح سوال از مطالب مفهومی و تحلیلی

سخت

مباشرت و تسبیب

1

طرح سوال از مطالب تحلیلی

آسان

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1401 - درس آیین دادرسی کیفری

در سوالات آیین دادرسی کیفری امسال، سوال سخت وجود نداشت و هر یک از داوطلبان که مطالعه خوبی در خصوص مطالب داشتند، می توانستند درصد خوبی از سوالات رو پاسخ بدهند. شیوه پراکندگی سوال هم در حد مناسبی بود و به طور متناسب از ابتدا تا انتهای مطلب، میانگین سوالات در حد خوبی قرار داشت.

به موضوعات قوانین خاص توجه خاصی شده بود و سعی شده میزان قابل توجهی از قوانین خاص ( نیروهای مسلح- اجرای احکام- جرائم رایانه ای) سوال طرح گردد. که این سوالات با مطالعه نص فوانین قابل پاسخ بود.

هرچند در آزمون امسال بیشتز سوالات از ماده های قانونی بوده. اما سوالات به طور ساده و تطبیق صد در صد با کلمات قانون نبوده بلکه به نحوی هست که نیاز به دانش تحلیل قانون و مطالب دارد. تعدادی از سوالات طرح موضوعی جهت انطباق با ماده قانونی است و تعدادی دیگر نیاز به قانون و تفسیر قانون دارد.

سوالات سخت در آزمون امسال وجود ندارد و این امتیازی خوبی برای افرادی است که مطالب را به تحو خوبی مطالعه کردند که باعث می شود از عهده پاسخگویی به اکثریت سوالات بر بیایند.

در آزمون امسال اگر فردی نیمه ابتدایی مطالب درسی را به خوبی مطالعه کرده بود به راحتی می توانست تا میزان 50 درصد از آزمون را کسب کند. بنابراین  در تقسیم مطالب درس ایین دادرسی کیفری امسال، تعادل خوبی از این بابت که هر داوطلبی با مقدار مطالعه خوب نتیجه متناسب را به دست آورد برقرار بوده.

آیین دادرسی کیفری

مبحث

تعداد

نوع سوال

سطح سوال

دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان

1

طرح سوال از نص قانون

متوسط

جرایم رایانه ای

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

اصول کلی آیین دادرسی کیفری

1

طرح سوال از قانون اساسی

متوسط

اجرای احکام

1

طرح سوال از نص قانون

آسان

1

طرح سوال از تحلیل مطالب

متوسط

جرایم نیروهای مسلح

1

طرح سوال از مفهوم مواد و تحلیل مطالب

متوسط

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

وظایف و اختیارات بازپرس

1

طرح سوال از مطالب تحلیلی

متوسط

سازمانهای مردم نهاد

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

اعتراض به آراء و قرارها

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

1

طزح سوال از مفهوم ماده

متوسط

صلاحیت و اختلاف درصلاحیت

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

1

طرح سوال از قانون خاص

متوسط

احضار و تحقیق از متهم و شهود

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

قرارهای تامین و نظارت قضایی

1

طرح سوال از نص ماده

متوسط

 

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1401 - درس حقوق جزای اختصاصی

در نگاه اول به سوالات جزای اختصاصی شاید اینگونه به نظر برسد که صرف مطالعه قانون کافی است. اما اینگونه نیست و بسیاری از سوالات هرچند از ماده های قانونی طرح شده است، اما داوطلب باید به تحلیل ماده مسلط می بود. همچنین در آمون امسال همانند سالهای قبل، طرح سوال از قوانین خاص جایگاه ویژه خود را داشته که البته در این میان ترکیب قوانین جزای اختصاصی و قوانین خاص و مقایسه آن دو در بعضی سوالات به چشم میخورد.

بیشترین سوالات امسال به مبحث قصاص اختصاص دارد و مابقی به صورت پراکنده از قسمت دیات و تعزیرات طرح شده است. که این نشان دهنده آن است که مبحث تعزیرات در جزای اختصاصی با توجه به گسترده بودن مطالب آن این امکان را به طراح می دهد که از هرقسمتی سوال طرح کند و صرفا نمیتوان گفت چند تا بخش مانند جزایم علیه امنیت و جعل و کلاهبردای مهم است.

البته در آزمون امسال اگر فردی فقط قسمت قصاص و بعد جرایم مهم تعزیرات مانند کلاهبردای، اختلاس ، قلب سکه و خیانت در امانت را به خوبی مطالعه کرده بود تا میزان 30 الی 40 درصد میتوانست به سوالات پاسخ بدهد. همچنین اگر کسی قوانین خاص را مطالعه نکرده بود حدود 20 الی 30 درصد را از دست می داد.

اما سطح سوالات از تناسب خوبی برخوردار بود. مقداری سوال آسان برای کسب 40 درصد و مقداری سوال متوسط برای کسب حدود 70 الی 80 درصد و مابق هم برای کسب بالاترین درصد.

حقوق جزای اختصاصی

مبحث

تعداد

نوع سوال

سطح سوال

قصاص

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

1

طرح سوال از مفهوم ماده

متوسط

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

جرایم رایانه ای

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

رشا و ارتشا

1

طرح سوال از مفاهیم درسی

متوسط

اخلاق عمومی( مزاحمت تلفنی)

1

طرح سوال از تحلیل ماده

متوسط

معاونت در جرم

1

سوال ترکیبی از مبحث و معاونت و جعل

سخت

دیات

1

طرح سوال از مفهوم ماده

متوسط

کلاشی و تکدی گری

1

طرح سوال از نص ماده.

متوسط

توهین و افترا

1

طرح سوال از مفاهیم تحلیلی

متوسط

قانون ( حمایت از خانواده)

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

سرقت

1

طرح سوال از تحلیل مطالب

سخت

قانون استفاه غیر مجاز از انشعابات

1

طرح سوال از مفهوم ماده

متوسط

خیانت در امانت در قوانین خاص

1

طرح سوال از مفهوم ماده

متوسط

اختلاس

1

طرح سوال از مفهوم ماده و تحلیل مطالب

متوسط

قلب سکه

1

طرح سوال از تحلیل ماده

متوسط

قانون چک

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

1

طرح سوال از مفهوم ماده

سخت

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1401 - درس حقوق مدنی (تعهدات)

در خصوص سوالات حقوق مدنی( تعهدات) باید گفت که سوالات امسال تا حد مناسبی سخت بوده و برای پاسخ، نکته بینی زیادی لازم است. طرح سوالات به گونه ای بوده که برای پاسخ باید به همه مطالب مربوط به عقود و قراردادها مسلط بود. سوال تک بعدی نبوده و هرسوال در دل خود حاوی چندین موضوع و مطالب بوده که در گزینه ها نهفته شده بود.

سطح سوال آسان بسیار کم و اکثریت سوالات در سطح متوسط بود. بنابراین با مطالعه نسبی و معمولی امکان پاسخ یه این درس وجود نداشت.تمرکز طراح در آزمون امسال بیشتر بر مطالب قواعد عمومی قراردادها بوده که از ابعاد مختلف از این مبجث سوالاتی بسیار فنی طرح شده است.

از مبحث شروط ضمن عقد و ایفای تعهدات بیشترین سوال طرح شده بود. اما صرف خوانده این دومبحث باعث پاسخ به سوالات نبود چرا که اکثریت سوالات به صورت ترکیبی بوده.

به طور میانگین با تسلط به مباحث شروط ضمن عقد و ایفای تعهد تا حدود 50 درصد امکان پاسخ گویی وجود داشت. از قسمت عقوقد معین فقط سوال طرح شده است که در مجموع حدود 14 درصد پاسخ را پوشش می دهد. مابقی موارد از دیگر مطالب مربوط به قواعد عمومی قرارداد ها طرح گردیده است.

حقوق مدنی ( تعهدات)

مبحث

تعداد

نوع سوال

سطح سوال

ایفای دین

1

طرح سوال از تحلیل مطلب

متوسط

1

طرح سوال ترکیبی

سخت

1

طرح سوال از مفهوم ماده

متوسط

ضمانت و دیون

1

طرح سوال از مفاهیم درسی

سخت

تهاتر

1

طرح سوال از تحلیل ماده و مطالب

متوسط

قانون قراردادهای پیمانکاری

1

طرح سوال از مفهوم ماده

متوسط

قوه قاهره در تعهدات

1

طرح سوال از تحلیل مطالب

آسان

متعاقدین

1

طرح سوال از مفاهیم تحلیلی

متوسط

شرط ضمن عقد

1

طرح سوال از مطالب تحلیلی

آسان

1

طرح سوال از مطالب تحلیلی

متوسط

1

سوال از مفاهیم درسی

متوسط

عوضین قرارداد

1

طرح سوال از تحلیل مطالب

سخت

عقد بیع

1

طرح سوال از مفهوم ماده

متوسط

تعهد به نفع ثالث

1

طرح سوال از تحلیل مطالب

سخت

اجاره

1

طرح سوال از  تحلیل مطالب

متوسط

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1401 - درس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری 

سطح سوالات درس جزا و ایین دادرسی کیفری بسیار ساده است. شیوه طرح سوال به نحوی بود که با مطالعه دقیق مواد قانونی و تحلیل آن به راحتی امکان پاسخ گویی تا 70 درصد وجود داشت. ازآنجا که این درس ترکیبی از مطالب درس جزا و آیین دادرسی کیفری می باشد، بنابراین پراکندگی سوال از هر دو درس بوده.

البته نکته ای که در آزمون امسال وجود داشت این است که بیشتر سوالات از درس جزا طرح شده بود و سوالات کمتری به ایین دادرسی کیفری اختصاص داشت.  همچنین از درس جزا چندین سوال به جزای عمومی تعلق داشت .به همین دلیل اگر داوطلبی فقط دروس جزایی را مطالعه نموده بود، میتوانست به راحتی حدود 60 درصد در این درس کسب نماید. همچنین اگر داوطلبی فقط درس جزای عمومی و ایین دادرسی کیفری را هم مطالعه نموده بود، میتوانست به درصد خوبی در این درس دست پیدا کند.

نوع سوالات به دور از هرگونه پیچیدگی بود. در این درس طراح سعی بر آن داشت تا سطح متناسبی از دانش داوطلب را بسنجد. به همین دلیل از طرح سوالات ترکیبی و یا مسئله ای که دارای ابعاد مختلف باشد پرهیز نموده. به هیمن با یک نگاه اجمالی متوجه می شویم که نیمی از سوالات دارای سطحی آسان و نیمی دیگر دارای سطحی متوسط است.

در این درس از دو قانون خاص ( پولشویی و جرایم رایانه ای ) برای طرح سوال استفاده شده و این بیانگر آن است که طراح سعی داشته از قوانین خاصی استفاده کند که پرکاربرد بوده و بیشتر در معرض مطالعه قرار دارد.

حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری

مبحث

تعداد

نوع سوال

سطح سوال

تکرار جرم

1

طرح سوال از مفهوم قانون و مفاهیم درسی

متوسط

مسئولیت کیفری اطفال

1

طرح سوال از مفهوم ماده

متوسط

موجبات ضمان

1

طرح سوال از مفهوم قانون

آسان

سقوط مجازت

1

طرح سوال از تحلیل مطالب

آسان

جرایم رایانه ای

1

طرح سوال از مفهوم ماده و تحلیل مطالب

متوسط

پولشویی

1

طرح سوال از تحلیل ماده و مطالب

متوسط

قصاص

1

طرح سوال از مفهوم ماده

متوسط

اختلاس

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

صلاحیت محاکم

1

طرح سوال از  مفهوم ماده

متوسط

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

وظایف دادستان

1

طرح سوال از نص ماده

آسان

وظایف ضابطان

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان

اعتراض به آرا

1

طرح سوال از مفهوم ماده

آسان