بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401

در مطلب پیش رو شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی را درباره بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401 کسب کنید. همچنین به داوطلبان گرامی توصیه می کنیم که برای آشنایی بهتر و بیشتر با کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی این مطلب را به دقت مطالعه کنند.

تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401

در ادامه بودجه بندی سوالات و تحلیل درس به درس کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401 را به تفکیک در اختیار داوطلبان کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی قرار داده ایم.

تحلیل گرامر ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401

سوالات گرامر امسال نیز مانند سال های قبل راحت ترین سوالات دفترچه محسوب میشدند که برای داوطلب یک آرامش نسبی را در اول جلسه امتحان به ارمغان می‌آورد

مثل هر سال استفاده از کلمات و جملات سنگین برای گیج کردن داوطلب در صورت سوالات بسیار دیده میشد

توجه به ویرگول و‌نقطه و بطور خلاصه punctuation marks در سه سوال مهم بود و باعث‌ میشد به راحتی چند گزینه ی غلط حذف بشوند.

از ساختار شرطی، ساختار وارونه و نکات گرامری ریز و اصطلاحات نیز سوال آمده بود

به طور کلی در قسمت گرامر تفاوت خاصی بین سوال های امسال و سال های قبل دیده نمیشد و داوطلب ها با مطالعه ی کامل کتاب های گرامری پیشنهادی و تست های کنکورهای سال های قبل به خوبی از پس سوالات برمی‌آمدند.

تحلیل واژگان و کلوز تست ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401

قسمت واژگان امسال به نسبت سال های قبل کمی ساده تر طرح شده بودن و چیزی که خیلی مهم جلوه میکرد آشنایی داوطلب با ضرب المثل و استعاره و اصطلاحات انگلیسی بود

تعداد سوال های خیلی سخت واژگان به ۵ الی ۶ سوال تقلیل پیدا کرده بود که میتواند خبر خوبی برای داوطلبان آینده باشد.

همچنان پیشنهاد میشود که زیر نظر متخصص و برنامه ریزی درست از منابع پیشنهادی برای لغات استفاده بشود به طوری که بهترین نتیجه را داشته باشد. در ضمن داوطلبان درنظر داشته باشند که تحت هیچ شرایطی از مرور لغات سال های قبل غافل نشوند.

کلوز تست امسال هم مانند سال های قبل گرامر و لغات ساده تری نسبت به بخش گرامر و لغات داشت و میشد گفت که ساده ترین بخش زبان عمومی را تشکیل میداددر یکی از سوال ها اشتباه ضمیر وجود داشت که برای پاسخ دهی درست مشکلی ایجاد نمیکرد. یک الی دو سوال نسبتا سنگین در این بخش مطرح شده بودند.

تحلیل درک مطلب ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401

مثل هر سال ۲۰ سوال از سه ریدینگ امده بود

ریدینگ اول ساده طرح شده بود و داوطلبان بدون مشکل خاصی میتوانستند به هفت سوال مطرح شده از این متن پاسخ بدهند. این روال سال های قبل نیز تکرار شده بود.

ریدینگ دوم دشوار تر از متن اول بود. هم در داخل متن از ساختار های پیچیده تر و کلمات سخت تر استفاده شده بود و هم سوالات طرح شده مفهومی تر و مشکل تر بودند. این متن نیاز به تمرکز بالا و تمرین و تکرار زیادی از قبل داشت. داوطلب ها باید از قبل روش ها و تکنیک های ریدینگ خوانی را تمرین میکردند و کتاب های پیشنهادی را میخواندند تا سر جلسه گیج نشوند و بتوانند با کنترل به سوالات پاسخ بدهند. از این متن نیز هفت سوال طرح شده بود.

متن سوم و آخرین متن قسمت درک مطلب از لحاظ سختی در حد متن دوم و شاید کمی ساده تر بود. هشت سوال مطرح شده به طور کلی از متن دوم ساده تر بودند ولی دو تا سوال چالشی و بحث برانگیز طرح شده بود. درکل درجه ی سختی متن ها به ترتیب متن دوم، سوم و اول بودند.

مهم ترین نکته ای که داوطلب ها باید به آن توجه کنند این است که باید با شناخت نسبی از سوالات و نحوه ی طرح شدن متن ها سر جلسه بروند که بهترین نتیجه را بگیرند و ما در مجموعه ۳گام تمام تلاش خود را میکنیم که این آشنایی را فراهم کنیم.

جدول زیر بودجه بندی سوالات عمومی را نشان میدهد:

سوالات عمومی

60 سوال

گرامر

10 سوال

واژگان

20 سوال

کلوز تست

10 سوال

درک مطلب

20 سوال

 

تحلیل سوالات تخصصی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401

بخش تخصصی امسال نیز مانند دو سال گذشته با زبان شناسی شروع شد

اشتباه چاپی دفترچه ی سوالات به این گونه بود که در قسمت معرفی درس های تخصصی بجای زبان شناسی از درک مطلب استفاده شده بود.

نکته ی متفاوت دیگر دفترچه ی امسال این بود که کلا تیتر خاصی برای دروس تخصصی درنظر نگرفته بودند و مشخص نبود که کجا سوالات یک درس تمام شده و درس بعدی شروع میشود

به هرحال، زبان شناسی امسال نیز ۲۰ سوال داشت که نسبت به سال های قبل بسیار متفاوت بود. یعنی فصولی که قبلا پر سوال تر بودند، کم اهمیت تر شده بودند و تمرکز اصلی بر روی تاریخ شکل گیری زبان و زبان های ملل مختلف بود تا اجزا و‌قوانین شکل دهنده ی زبان انگلیسی که در سال های قبل خیلی مورد توجه طراحان بودند.

نکته ی بعدی اینکه از آوا شناسی سه سوال مطرح شده بود که بیشترین تعداد سوال را در قسمت اجزا و قوانین زبان به خود اختصاص میداد

از زبان ملل مختلف حدود ۵ سوال مطرح شده بود که مساوی با تاریخ زبان بیشترین تعداد سوالات را به خود اختصاص داده بودند

یک سوال از pragmatics طراحی شده بود. یک سوال از manners و باقی سوالات ترکیبی طراحی شده بودند

درکل به نظر میرسد که طراحان زبان شناسی مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند که باید با برنامه ریزی و شناخت منابع مناسب برای آمادگی پاسخدهی به سوالات پیش رفت. ما در تیم ۳گام برای مشاوره و پیشنهاد بهترین قدم ها در کنار داوطلبان خواهیم بود.

20 questions

Linguistics

5 questions

The origins of language

5 questions

Language and regional variations

3 questions

Phonology

1 question

Pragmatics

1 question

Semantics

1 question

Syntax

4 questions

mixed

 

 تحلیل روش تدریس ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401

روش تدریس امسال در قسمت تخصصی بر خلاف سال های قبل آسان ترین سوالات را به خودش اختصاص داده بود. اما در کل سوالات از درجه دشواری متوسط رو به سختی برخوردار بودند.

مثل همیشه متود های تدریس بیشترین تعداد سوالات رو به خود اختصاص داده بودند که ۱۰ سوال از ۲۰ سوال مطرح شده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این بخش طرح شده بودند که گواه از اهمیت بسیار زیاد این بخش است. دو یا سه سوال مطرح شده از متودها مربوط به متودهای کم تکرار و‌ همچنین نظریات استادان این متود ها بودند که به دشواری سوالات اضافه میکرد.

از تئوری های یادگیری زبان دوم سرجمع ۴ سوال طرح شده بود که بعد از متودها پرسوال ترین بخش بودند. تدریس مهارت ها ۲ سوال و از استراتژی های یادگیری و تصحیح خطای دانش آموز هرکدام یک سوال آمده بود.

در کل میشد گفت کم تغییر ترین و قابل پیش بینی ترین درس تخصصی روش تدریس بود که سوالات خیلی متفاوت از سال های قبل طرح نشده بودند. همچنان متود و روش های تدریس پر اهمیت ترین بخش این درس است و باید به آن بسیار توجه شود.

20 questions

Teaching methodology

10 questions

Methods

3 questions

Theories in SLA

2 questions

Teaching skills

1 question

Error correction

1 question

Classroom management

1 question

Learning strategies

2 questions

mixed

 

تحلیل درس آزمون سازی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401

۲۰ سوال آخر دفترچه به آزمون سازی تعلق داشت

طبق روال سالیان گذشته بیشترین سوالات طرح شده از مباحث reliabiyو validity بودند که روی هم ۸ سوال را به خود اختصاص داده بودند. مبحث مهم بعدی item analysis بود که ۴ سوال داشت. از آمار ۳ سوال آمده بود که هیچکدام نیاز به محاسبات ریاضی نداشتند و صرفا آشنایی با فرمول ها کافی بود تا به سوالات پاسخ داده شود. یعنی اصلا از داوطلب انتظار محاسبه ی کوچکترین چیزی نمیرفت که این روند سال پیش هم تکرار شده بود.

از مهارت ها ۳ سوال و ۳ سوال باقیمانده از مباحث دیگر مانند انواع تست ها و تئوری های آزمون سازی و طراحی آزمون طرح شده بود.

نتیجه این بود که روند طراحی سوال به لحاظ اهمیت فصول تغییر چندانی نکرده اما خود سوالات از حالت نرمال دهه ی پیش خارج شدند و انگار تمرکز بیشتر روی تئوری هاست تا محاسبات ریاضی.

Testing

20 questions

Reliability

4 questions

Validity

4 questions

Item analysis

4 questions

Statistics

3 questions

Testing skills

2 questions

Types of tests

1 question

Theories of language testing

1 question

بطور کلی نتیجه این است که نحوه ی طراحی سوالات دستخوش تغییرات زیادی شده و دیگر نمیشود با تکیه و استناد به سوالات سال قبل پیش بینی کاملی از سوالات هرسال داشت. بهترین نتیجه نصیب کسی خواهد شد که با برنامه ریزی درست و اصولی و با انتخاب صحیح منابع با دست پر به سراغ کنکور برود.