نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد روانشناسی 1400

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1400. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد روانشناسی در سال 1400 به داوطلبان ارشد روانشناسی سال 1401 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1400 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

رزرو مشاوره انتخاب رشته

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد روانشناسی 1400

در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد روانشناسی تایید شده که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد روانشناسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد روانشناسی استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته ارشد

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

 

تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­ باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی- کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد روانشناسی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد روانشناسی قرار داده شده است. 

نرم افزار انتخاب رشته ارشد

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های  روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانسنجی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 1400 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانشناسی تربیتی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 1400

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) اماروروش تحقیق (ضریب 1) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 2) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 2) روان شناسی فیزیولوژیک -انگیزش وهیجان (ضریب 1)
4 4 9077 100 57.78 63.33 40 76.67 64.44 24.44
8 8 8635 75.56 53.33 40 58.33 60 60 51.11
10 10 8626 87.78 42.22 38.33 53.33 78.33 42.22 46.67
27 27 8142 70 55.56 65 36.67 51.67 68.89 66.67
34 34 8086 61.11 40 56.67 43.33 58.33 77.78 57.78
116 122 7133 72.22 40 55 40 66.67 0 51.11
162 177 6855 72.22 24.44 41.67 31.67 55 35.56 28.89
249 278 6526 63.33 0 30 50 41.67 35.56 33.33
262 293 6483 82.22 0 25 0 60 91.11 0
433 485 6089 70 35.56 23.33 33.33 61.67 0 40
484 548 5986 73.33 31.11 -6.66 25 41.67 42.22 15.56
510 574 5946 91.11 0 25 0 33.33 46.67 51.11
528 593 5925 63.33 35.56 40 30 45 4.44 42.22
686 786 5660 64.44 0 13.33 0 46.67 77.78 0
697 799 5643 26.67 28.89 18.33 35 43.33 46.67 22.22
700 802 5636 50 44.44 21.67 41.67 45 0 22.22
743 848 5595 82.22 0 0 5 38.33 77.78 0
904 1038 5420 20 31.11 11.67 31.67 63.33 22.22 20
907 1041 5415 77.78 2.22 1.67 18.33 43.33 24.44 15.56
922 1056 5402 37.78 0 38.33 0 50 71.11 0
969 1109 5353 65.56 37.78 8.33 35 25 28.89 22.22
1220 1387 5132 27.78 44.44 1.67 26.67 35 46.67 20
1220 1387 5132 0 46.67 16.67 33.33 46.67 20 28.89
1262 1437 5094 24.44 37.78 11.67 35 31.67 40 22.22
1494 1717 4919 91.11 31.11 5 10 21.67 24.44 24.44
1762 2018 4749 77.78 11.11 0 36.67 16.67 17.78 17.78
2450 2825 4385 14.44 24.44 30 26.67 36.67 0 28.89
2957 3428 4178 56.67 24.44 18.33 25 26.67 0 8.89
2993 3471 4165 25.56 35.56 18.33 33.33 13.33 15.56 11.11
6277 7251 3402 -1.1 -6.66 -10 16.67 30 20 20
6350 7331 3390 36.67 22.22 5 5 16.67 15.56 15.56
6608 7619 3353 0 17.78 -1.66 23.33 28.33 -2.21 4.44
6946 8010 3307 13.33 15.56 26.67 0 5 40 15.56
8032 9256 3175 11.11 24.44 -1.66 10 25 11.11 0
8187 9436 3161 -15.55 -6.66 -6.66 33.33 6.67 55.56 28.89
9153 10492 3074 45.56 0 8.33 3.33 5 0 -2.21
10748 12087 2962 5.56 15.56 5 11.67 20 -2.21 20
10941 12280 2949 54.44 6.67 0 5 15 0 0
15953 17292 2681 2.22 -15.55 13.33 26.67 0 28.89 2.22
16215 17554 2670 0 33.33 0 25 -3.32 2.22 4.44
16381 17720 2663 5.56 0 5 26.67 20 0 11.11
16519 17858 2657 11.11 20 -6.66 0 13.33 2.22 20
17511 18850 2617 0 0 3.33 3.33 6.67 37.78 15.56
18609 19948 2576 0 4.44 5 23.33 20 0 2.22
20067 21406 2523 0 22.22 -1.66 8.33 1.67 4.44 28.89
21026 22365 2491 15.56 0 0 10 0 0 -2.21
30613 31952 2208 26.67 20 0 3.33 0 0 0
35011 36350 2094 0 11.11 -1.66 6.67 0 0 20
38101 39440 2010 0 13.33 -5 -8.32 3.33 6.67 20
38566 39905 1998 -2.21 2.22 6.67 10 15 -6.66 -6.66
47207 48546 1746 4.44 -11.1 0 6.67 -1.66 6.67 0
50845 52184 1584 -2.21 0 0 3.33 -1.66 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) اماروروش تحقیق (ضریب 1) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 2) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 2) روان شناسی فیزیولوژیک -انگیزش وهیجان (ضریب 1)
21 257 6587 17.78 28.89 40 46.67 30 68.89 53.33
61 621 5881 33.33 24.44 13.33 48.33 55 20 33.33
176 1627 4972 58.89 6.67 11.67 26.67 26.67 24.44 31.11
320 2755 4412 37.78 28.89 21.67 20 33.33 22.22 13.33
487 4183 3968 58.89 22.22 -3.32 20 20 -11.1 8.89
543 4686 3845 7.78 37.78 10 26.67 21.67 0 22.22
591 5142 3754 0 11.11 41.67 26.67 10 11.11 20
593 5156 3752 24.44 22.22 3.33 30 5 0 31.11
608 5344 3713 44.44 26.67 -8.32 13.33 26.67 0 15.56
623 5420 3697 44.44 8.89 23.33 3.33 25 0 4.44
775 6951 3442 6.67 17.78 -1.66 15 33.33 20 20
824 7474 3371 0 -2.21 5 36.67 13.33 17.78 22.22
863 7862 3323 26.67 24.44 8.33 26.67 6.67 0 15.56
920 8447 3257 0 8.89 0 30 10 0 24.44
1022 9466 3159 0 0 0 28.33 23.33 15.56 13.33
1022 9466 3159 0 4.44 0 26.67 25 4.44 0
8838 10177 3098 0 42.22 0 0 26.67 42.22 0
9629 10968 3040 0 0 -10 28.33 5 20 20
9629 10968 3040 -1.1 -6.66 8.33 36.67 8.33 4.44 2.22
10805 12144 2958 -6.66 6.67 -6.66 31.67 15 4.44 11.11
15025 16364 2723 -2.21 11.11 -6.66 31.67 -1.66 17.78 17.78
16198 17537 2671 3.33 0 0 15 11.67 0 4.44
19731 21070 2535 0 26.67 6.67 20 8.33 0 6.67
23145 24484 2422 0 -4.43 0 11.67 21.67 2.22 11.11
30539 31878 2210 -4.43 6.67 -1.66 8.33 11.67 0 20
36082 37421 2065 0 -13.32 -10 10 10 4.44 6.67
38638 39977 1996 1.11 -6.66 -1.66 10 0 13.33 0
38949 40288 1988 -5.55 0 -1.66 18.33 -3.32 -2.21 6.67
41365 42704 1927 -2.21 -13.32 18.33 3.33 3.33 8.89 4.44
43764 45103 1859 0 4.44 0 5 0 6.67 -2.21
45327 46666 1810 -2.21 0 -1.66 0 6.67 8.89 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) اماروروش تحقیق (ضریب 1) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 2) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 2) روان شناسی فیزیولوژیک -انگیزش وهیجان (ضریب 1)
86 3934 4031 10 -6.66 -3.32 31.67 41.67 20 8.89
154 6358 3538 17.78 -4.43 18.33 23.33 18.33 4.44 20
192 8308 3271 3.33 17.78 6.67 21.67 33.33 -2.21 4.44
223 9194 3181 0 0 25 3.33 21.67 24.44 0
13947 15286 2777 0 6.67 1.67 18.33 10 17.78 -4.43
26173 27512 2331 0 -6.66 1.67 23.33 10 -6.66 -4.43
30984 32323 2198 6.67 -6.66 1.67 6.67 5 4.44 11.11
45327 46666 1810 0 -13.32 -3.32 -3.32 15 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش های روانشناسی بالینی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) اماروروش تحقیق (ضریب 1) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 2) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی بالینی (ضریب 3) روان شناسی فیزیولوژیک -انگیزش وهیجان (ضریب 1)
4 4 9263 100 57.78 63.33 40 76.67 46.67 24.44
12 12 8665 75.56 53.33 40 58.33 60 40 51.11
14 14 8617 87.78 42.22 38.33 53.33 78.33 31.67 46.67
40 41 7812 72.22 40 55 40 66.67 28.33 51.11
45 46 7713 61.11 40 56.67 43.33 58.33 36.67 57.78
255 280 6442 70 55.56 65 36.67 51.67 0 66.67
277 304 6370 50 44.44 21.67 41.67 45 26.67 22.22
340 376 6176 72.22 24.44 41.67 31.67 55 8.33 28.89
441 497 5942 63.33 0 30 50 41.67 10 33.33
459 523 5901 70 35.56 23.33 33.33 61.67 5 40
493 558 5843 78.89 37.78 40 36.67 20 23.33 13.33
503 571 5824 63.33 35.56 40 30 45 8.33 42.22
560 638 5720 27.78 46.67 46.67 26.67 3.33 55 33.33
571 651 5713 77.78 2.22 1.67 18.33 43.33 25 15.56
777 886 5403 42.22 35.56 15 31.67 28.33 21.67 40
892 1023 5289 86.67 8.89 28.33 8.33 -1.66 28.33 33.33
975 1125 5210 20 31.11 11.67 31.67 63.33 11.67 20
991 1147 5181 24.44 4.44 5 43.33 53.33 15 17.78
1279 1477 4935 73.33 31.11 -6.66 25 41.67 0 15.56
1284 1482 4929 3.33 11.11 11.67 48.33 53.33 20 26.67
1438 1663 4831 91.11 0 25 0 33.33 0 51.11
1551 1790 4769 77.78 11.11 0 36.67 16.67 15 17.78
2361 2737 4337 0 0 28.33 36.67 25 23.33 0
2536 2940 4253 4.44 35.56 18.33 31.67 36.67 16.67 0
2540 2944 4252 83.33 26.67 10 20 28.33 -5 17.78
2663 3091 4209 3.33 42.22 8.33 18.33 28.33 25 -6.66
2895 3356 4133 24.44 37.78 11.67 35 31.67 0 22.22
2918 3381 4125 91.11 6.67 0 10 -1.66 8.33 6.67
3128 3621 4060 27.78 44.44 1.67 26.67 35 0 20
3149 3644 4053 64.44 0 13.33 0 46.67 0 0
3363 3886 3997 2.22 37.78 5 15 16.67 18.33 20
3498 4039 3956 77.78 -4.43 5 6.67 5 16.67 0
3874 4466 3870 0 17.78 -1.66 23.33 28.33 15 4.44
4189 4827 3800 4.44 35.56 8.33 26.67 -1.66 15 28.89
4230 4872 3790 26.67 -20 0 31.67 10 6.67 42.22
5571 6420 3545 -1.1 -6.66 -10 16.67 30 15 20
6355 7325 3435 2.22 2.22 5 16.67 20 15 17.78
6408 7388 3429 25.56 4.44 0 21.67 6.67 15 0
6526 7519 3415 34.44 0 5 25 11.67 -8.32 31.11
7240 8333 3328 46.67 22.22 0 15 31.67 0 0
8194 9287 3238 3.33 -4.43 0 1.67 -1.66 28.33 31.11
9840 10933 3107 2.22 28.89 -8.32 30 13.33 1.67 22.22
12343 13436 2946 0 15.56 3.33 30 18.33 0 33.33
12486 13579 2938 10 4.44 3.33 31.67 1.67 8.33 4.44
19323 20416 2624 4.44 26.67 -1.66 1.67 13.33 -1.66 4.44
22426 23519 2510 -2.21 -13.32 3.33 23.33 -5 13.33 -2.21
23432 24525 2477 0 4.44 5 23.33 20 0 2.22
24776 25869 2432 0 -6.66 0 -3.32 1.67 15 11.11
25756 26849 2400 0 0 -3.32 30 -3.32 0 6.67
26481 27574 2376 0 22.22 -1.66 8.33 1.67 0 28.89
27403 28496 2348 36.67 -4.43 -1.66 5 5 1.67 13.33
29141 30234 2299 3.33 2.22 0 3.33 16.67 -1.66 0
29385 30478 2292 -2.21 11.11 -10 16.67 10 0 8.89
35189 36282 2135 0 42.22 3.33 0 5 0 -15.55
35287 36380 2132 0 2.22 0 -10 8.33 15 6.67
35287 36380 2132 6.67 -4.43 -3.32 15 10 3.33 -2.21
37181 38274 2082 -15.55 -6.66 -6.66 33.33 6.67 0 28.89
43354 44447 1918 20 -20 0 -5 -5 5 0
47309 48402 1799 23.33 -8.88 -1.66 0 0 0 0
48074 49167 1772 0 -2.21 0 5 10 -6.66 2.22

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش های روانشناسی بالینی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) اماروروش تحقیق (ضریب 1) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 2) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی بالینی (ضریب 3) روان شناسی فیزیولوژیک -انگیزش وهیجان (ضریب 1)
37 402 6117 17.78 28.89 40 46.67 30 26.67 53.33
95 896 5394 33.33 24.44 13.33 48.33 55 5 33.33
146 1264 5087 58.89 6.67 11.67 26.67 26.67 20 31.11
212 1885 4724 24.44 22.22 3.33 30 5 28.33 31.11
229 2067 4635 58.89 22.22 -3.32 20 20 16.67 8.89
261 2353 4501 26.67 24.44 8.33 26.67 6.67 33.33 15.56
290 2566 4405 7.78 37.78 10 26.67 21.67 18.33 22.22
317 2774 4321 37.78 28.89 21.67 20 33.33 13.33 13.33
329 2868 4281 0 11.11 41.67 26.67 10 21.67 20
525 4766 3811 0 8.89 0 30 10 16.67 24.44
610 5589 3666 0 0 -10 28.33 5 26.67 20
626 5722 3645 0 -4.43 0 11.67 21.67 33.33 11.11
732 6859 3489 44.44 8.89 23.33 3.33 25 -3.32 4.44
743 6937 3480 44.44 26.67 -8.32 13.33 26.67 -3.32 15.56
814 7687 3397 -1.1 -6.66 8.33 36.67 8.33 13.33 2.22
841 8003 3362 0 0 0 28.33 23.33 15 13.33
7288 8381 3324 0 -2.21 5 36.67 13.33 10 22.22
11948 13041 2970 0 4.44 0 26.67 25 0 0
13323 14416 2891 6.67 17.78 -1.66 15 33.33 -3.32 20
14140 15233 2847 -6.66 6.67 -6.66 31.67 15 1.67 11.11
16415 17508 2741 3.33 0 0 15 11.67 3.33 4.44
23117 24210 2487 -4.43 6.67 -1.66 8.33 11.67 8.33 20
24553 25646 2439 0 26.67 6.67 20 8.33 0 6.67
25862 26955 2396 -5.55 0 -1.66 18.33 -3.32 10 6.67
29775 30868 2280 -2.21 -13.32 18.33 3.33 3.33 13.33 4.44
31102 32195 2244 0 42.22 0 0 26.67 0 0
31154 32247 2242 -2.21 11.11 -6.66 31.67 -1.66 -5 17.78
43109 44202 1925 0 4.44 0 5 0 5 -2.21
43839 44932 1904 0 -13.32 -10 10 10 -3.32 6.67
49026 50119 1736 1.11 -6.66 -1.66 10 0 0 0
51110 52203 1642 -2.21 0 -1.66 0 6.67 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش های روانشناسی بالینی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) اماروروش تحقیق (ضریب 1) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 2) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی بالینی (ضریب 3) روان شناسی فیزیولوژیک -انگیزش وهیجان (ضریب 1)
49 2052 4642 10 -6.66 -3.32 31.67 41.67 28.33 8.89
189 7212 3448 17.78 -4.43 18.33 23.33 18.33 3.33 20
7494 8587 3304 3.33 17.78 6.67 21.67 33.33 3.33 4.44
10572 11665 3057 0 -6.66 1.67 23.33 10 16.67 -4.43
13892 14985 2860 0 6.67 1.67 18.33 10 11.67 -4.43
18102 19195 2670 0 0 25 3.33 21.67 0 0
38351 39444 2052 6.67 -6.66 1.67 6.67 5 -1.66 11.11
45202 46295 1863 0 -13.32 -3.32 -3.32 15 1.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش روانسنجی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 1) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 1) روان سنجی (ضریب 2) ازمون های شناختی هوش واستعداد (ضریب 2)
4 4 9735 100 63.33 40 76.67 64.44 0 0
12 12 9210 75.56 40 58.33 60 60 0 25
16 16 8949 91.11 25 0 33.33 46.67 26.67 46.67
18 19 8783 87.78 38.33 53.33 78.33 42.22 0 0
19 20 8769 63.33 30 50 41.67 35.56 5 50
48 49 8060 70 65 36.67 51.67 68.89 0 0
49 50 8015 61.11 56.67 43.33 58.33 77.78 0 0
73 76 7716 72.22 55 40 66.67 0 0 0
113 119 7382 72.22 41.67 31.67 55 35.56 0 0
131 138 7318 82.22 25 0 60 91.11 0 0
310 345 6525 77.78 1.67 18.33 43.33 24.44 10 11.67
327 365 6499 20 11.67 31.67 63.33 22.22 0 33.33
403 453 6314 70 23.33 33.33 61.67 0 0 0
431 487 6238 63.33 40 30 45 4.44 0 0
433 489 6237 0 11.67 45 46.67 46.67 28.33 15
448 504 6219 37.78 38.33 0 50 71.11 0 0
472 530 6171 64.44 13.33 0 46.67 77.78 0 0
634 715 5902 41.11 35 0 46.67 53.33 0 0
636 717 5898 82.22 0 5 38.33 77.78 0 0
777 874 5715 73.33 -6.66 25 41.67 42.22 0 0
794 895 5692 78.89 40 36.67 20 0 0 0
873 987 5596 50 21.67 41.67 45 0 0 0
1476 1695 5012 3.33 11.67 48.33 53.33 35.56 0 10
1643 1886 4894 24.44 5 43.33 53.33 0 0 0
1712 1964 4846 77.78 0 36.67 16.67 17.78 -3.32 6.67
2018 2320 4674 42.22 15 31.67 28.33 15.56 0 0
2195 2520 4588 0 -1.66 38.33 40 33.33 -1.66 13.33
2333 2685 4523 24.44 11.67 35 31.67 40 0 0
2443 2818 4453 47.78 -8.32 25 36.67 31.11 -8.32 0
2533 2922 4414 91.11 0 10 -1.66 -6.66 0 5
4966 5646 3735 4.44 18.33 31.67 36.67 0 0 0
5057 5737 3719 18.89 6.67 28.33 8.33 20 23.33 0
6064 6744 3569 0 13.33 0 26.67 42.22 0 0
6661 7341 3489 0 -1.66 20 28.33 13.33 0 8.33
7304 7984 3410 33.33 10 11.67 5 0 0 0
7318 7998 3409 0 0 18.33 11.67 22.22 8.33 13.33
8177 8857 3314 37.78 20 15 1.67 17.78 0 0
8637 9317 3270 0 13.33 6.67 -13.32 -4.43 3.33 28.33
8663 9343 3268 3.33 8.33 18.33 28.33 8.89 0 0
8800 9480 3254 0 5 23.33 20 0 5 15
9846 10526 3162 5.56 20 8.33 20 0 0 0
10168 10848 3134 0 0 13.33 33.33 0 0 5
13914 14594 2875 0 0 18.33 28.33 0 0 11.67
14005 14685 2869 0 5 35 -1.66 15.56 0 6.67
17993 18673 2666 17.78 5 25 3.33 0 0 0
19468 20148 2604 5.56 5 26.67 20 0 0 0
21179 21859 2536 0 10 13.33 0 0 0 5
22113 22793 2502 33.33 0 5 -1.66 4.44 0 0
28546 29226 2293 3.33 13.33 0 5 -8.88 0 0
29281 29961 2271 0 0 25 -3.32 2.22 0 6.67
31367 32047 2211 0 0 0 16.67 6.67 0 0
33402 34082 2152 0 0 15 -1.66 0 0 8.33
33781 34461 2142 0 0 10 1.67 4.44 0 0
36868 37548 2060 13.33 -8.32 11.67 3.33 13.33 0 0
41782 42462 1931 0 0 11.67 -1.66 -4.43 13.33 3.33
41816 42496 1930 0 0 0 5 4.44 0 0
43345 44025 1885 -1.1 -6.66 15 3.33 0 0 0
44673 45353 1847 0 0 5 18.33 -8.88 0 -3.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش روانسنجی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 1) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 1) روان سنجی (ضریب 2) ازمون های شناختی هوش واستعداد (ضریب 2)
68 685 5951 17.78 40 46.67 30 68.89 0 0
97 977 5611 33.33 13.33 48.33 55 20 0 0
190 1730 4991 58.89 11.67 26.67 26.67 24.44 0 0
275 2439 4627 0 41.67 26.67 10 11.11 3.33 16.67
303 2675 4527 58.89 -3.32 20 20 -11.1 -1.66 15
305 2703 4511 37.78 21.67 20 33.33 22.22 0 0
345 3040 4376 44.44 23.33 3.33 25 0 0 0
6436 7116 3517 44.44 -8.32 13.33 26.67 0 0 0
7380 8060 3402 -1.1 8.33 36.67 8.33 4.44 5 8.33
7665 8345 3369 7.78 10 26.67 21.67 0 0 0
8188 8868 3313 0 5 36.67 13.33 17.78 0 10
9341 10021 3205 24.44 3.33 30 5 0 0 0
9567 10247 3184 0 0 28.33 23.33 15.56 0 8.33
10929 11609 3074 6.67 -1.66 15 33.33 20 0 0
11189 11869 3055 0 0 26.67 25 4.44 0 0
11213 11893 3053 0 0 30 10 0 0 8.33
11393 12073 3040 26.67 8.33 26.67 6.67 0 0 0
12254 12934 2979 3.33 0 15 11.67 0 0 10
13753 14433 2885 -6.66 -6.66 31.67 15 4.44 1.67 10
19966 20646 2583 0 0 0 26.67 42.22 0 0
25189 25869 2398 0 0 11.67 21.67 2.22 0 0
25441 26121 2390 0 -10 28.33 5 20 0 0
29420 30100 2267 -2.21 18.33 3.33 3.33 8.89 3.33 -3.32
29519 30199 2264 6.67 13.33 -13.32 -6.66 11.11 13.33 0
32200 32880 2187 0 6.67 20 8.33 0 0 0
37226 37906 2051 1.11 -1.66 10 0 13.33 0 5
41196 41876 1947 -2.21 -6.66 31.67 -1.66 17.78 0 0
42084 42764 1922 0 -10 10 10 4.44 0 0
42644 43324 1906 -4.43 -1.66 8.33 11.67 0 0 0
47044 47724 1769 -2.21 -1.66 0 6.67 8.89 0 0
47637 48317 1748 0 0 5 0 6.67 0 0
48576 49256 1711 -5.55 -1.66 18.33 -3.32 -2.21 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش روانسنجی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 1) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 1) روان سنجی (ضریب 2) ازمون های شناختی هوش واستعداد (ضریب 2)
66 3208 4320 3.33 6.67 21.67 33.33 -2.21 5 25
97 4598 3944 10 -3.32 31.67 41.67 20 0 0
5123 5803 3708 17.78 18.33 23.33 18.33 4.44 0 0
5979 6659 3581 0 25 3.33 21.67 24.44 0 0
11122 11802 3060 0 1.67 18.33 10 17.78 3.33 10
24162 24842 2431 0 1.67 23.33 10 -6.66 0 1.67
31953 32633 2194 6.67 1.67 6.67 5 4.44 -1.66 1.67
39776 40456 1986 0 -3.32 -3.32 15 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش های روانشناسی صنعتی و سازمانی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی صنعتی -سازمانی (ضریب 2) روان شناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتارسازمانی (ضریب 3) روان شناسی اموراستخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
8 9 7832 91.11 25 24.44 64.44 17.78 17.78 37.78
15 16 6848 27.78 46.67 73.33 44.44 37.78 17.78 22.22
97 105 4416 100 63.33 0 0 0 0 0
142 155 4245 63.33 30 -2.21 35.56 0 6.67 0
195 215 4069 -6.66 6.67 -6.66 2.22 2.22 28.89 40
218 245 4009 52.22 0 2.22 0 -11.1 22.22 28.89
295 334 3861 -6.66 0 11.11 20 28.89 11.11 11.11
298 337 3855 87.78 38.33 0 0 0 0 0
315 355 3834 72.22 55 0 0 0 0 0
390 440 3740 70 65 0 0 0 0 0
420 477 3697 75.56 40 0 0 0 0 0
439 498 3682 72.22 41.67 0 0 0 0 0
524 588 3605 86.67 28.33 0 0 0 0 0
624 702 3525 77.78 1.67 0 20 0 0 0
675 762 3487 15.56 0 -6.66 28.89 13.33 13.33 4.44
715 805 3464 58.89 56.67 0 0 6.67 0 0
726 819 3461 61.11 56.67 0 0 0 0 0
844 951 3402 82.22 25 0 0 0 0 0
986 1112 3337 63.33 40 0 0 0 0 0
1055 1185 3307 -1.1 -10 15.56 42.22 13.33 2.22 0
1173 1313 3271 0 20 11.11 28.89 2.22 11.11 2.22
1687 1889 3110 72.22 -1.66 2.22 13.33 -4.43 -2.21 6.67
1952 2186 3047 70 23.33 0 0 0 0 0
2605 2913 2922 73.33 -6.66 0 0 0 0 0
2849 3188 2879 91.11 5 0 0 0 0 0
3483 3899 2793 83.33 10 0 0 0 0 0
3556 3979 2784 45.56 8.33 0 0 0 0 0
3619 4048 2775 15.56 13.33 37.78 -6.66 -15.55 11.11 2.22
4318 4867 2690 5.56 20 0 26.67 0 0 0
4421 4983 2679 0 0 20 8.89 8.89 20 -11.1
4902 5534 2633 33.33 10 0 0 0 0 0
5002 5649 2623 0 0 0 35.56 0 0 0
5672 6413 2567 42.22 15 0 0 0 0 0
6475 7234 2512 14.44 30 0 0 0 0 0
6517 7276 2509 65.56 0 0 0 0 0 0
7379 8138 2458 44.44 0 0 0 0 0 0
8971 9730 2376 0 -1.66 8.89 4.44 6.67 0 0
9816 10575 2338 10 20 15.56 4.44 2.22 -4.43 -6.66
11210 11969 2280 0 28.33 0 0 0 0 0
13258 14017 2210 37.78 20 0 0 0 0 0
13665 14424 2199 52.22 -3.32 11.11 0 -2.21 0 0
15100 15859 2155 0 0 -4.43 2.22 -4.43 15.56 -2.21
16628 17387 2114 25.56 0 0 0 0 0 0
18305 19064 2070 2.22 5 0 0 0 0 0
20235 20994 2028 13.33 6.67 0 0 0 0 0
20994 21753 2011 0 11.67 0 0 0 0 0
21223 21982 2006 2.22 -1.66 20 -4.43 11.11 -8.88 -17.77
27515 28274 1874 3.33 0 0 -2.21 0 0 0
28603 29362 1851 3.33 11.67 0 6.67 0 0 0
29000 29759 1842 8.89 -1.66 0 0 0 0 0
30950 31709 1801 23.33 -1.66 0 0 0 0 0
33264 34023 1749 8.89 -3.32 0 0 0 0 0
41155 41914 1482 0 3.33 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش های روانشناسی صنعتی و سازمانی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی صنعتی -سازمانی (ضریب 2) روان شناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتارسازمانی (ضریب 3) روان شناسی اموراستخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
196 2477 2993 0 41.67 15.56 -6.66 0 6.67 0
231 2986 2912 44.44 23.33 0 0 0 0 0
253 3244 2872 17.78 40 0 0 0 0 0
319 4048 2775 58.89 11.67 0 0 0 0 0
398 4752 2701 0 5 15.56 20 -15.55 6.67 11.11
409 4935 2684 58.89 -3.32 0 0 0 0 0
6448 7207 2514 33.33 13.33 0 0 0 0 0
7316 8075 2462 -1.1 8.33 0 4.44 8.89 -6.66 6.67
9621 10380 2346 37.78 21.67 0 0 0 0 0
11135 11894 2283 24.44 3.33 0 0 0 0 0
14745 15504 2166 44.44 -8.32 0 0 0 0 0
16339 17098 2121 7.78 10 0 0 0 0 0
19133 19892 2051 26.67 8.33 0 0 0 0 0
19233 19992 2049 0 0 0 4.44 0 0 0
21654 22413 1997 3.33 0 0 0 0 0 0
28655 29414 1850 -2.21 18.33 6.67 0 -2.21 0 0
31338 32097 1792 6.67 13.33 -6.66 11.11 11.11 -15.55 -15.55
32056 32815 1776 -5.55 -1.66 2.22 8.89 0 0 0
37434 38193 1640 0 0 6.67 -4.43 0 0 0
39310 40069 1575 6.67 -1.66 0 0 0 0 0
40101 40860 1544 0 6.67 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش های روانشناسی صنعتی و سازمانی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی صنعتی -سازمانی (ضریب 2) روان شناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتارسازمانی (ضریب 3) روان شناسی اموراستخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
134 4546 2722 0 1.67 26.67 13.33 -6.66 4.44 6.67
7093 7852 2475 0 -3.32 26.67 0 0 13.33 0
9148 9907 2368 17.78 18.33 0 0 0 0 0
9765 10524 2340 0 25 0 0 0 0 0
24738 25497 1933 6.67 1.67 2.22 6.67 0 0 0
25776 26535 1911 10 -3.32 0 0 0 0 0
28089 28848 1862 0 1.67 6.67 0 0 0 0
28415 29174 1855 3.33 6.67 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد آموزش کودکان استثنایی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 3) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 2) روان سنجی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) اموزش وپرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
4 4 9623 75.56 40 58.33 60 60 0 0 18.33
7 7 9374 100 63.33 40 76.67 64.44 0 0 0
18 18 8791 87.78 38.33 53.33 78.33 42.22 0 0 0
23 25 8631 0 11.67 45 46.67 46.67 28.33 43.33 31.67
39 41 8261 82.22 25 0 60 91.11 0 81.67 0
41 43 8217 61.11 56.67 43.33 58.33 77.78 0 0 0
63 66 8011 70 65 36.67 51.67 68.89 0 0 0
64 67 7998 63.33 30 50 41.67 35.56 5 40 0
166 180 7261 72.22 55 40 66.67 0 0 0 0
196 213 7163 64.44 13.33 0 46.67 77.78 0 73.33 0
198 217 7141 72.22 41.67 31.67 55 35.56 0 0 0
238 262 6994 37.78 38.33 0 50 71.11 0 65 0
290 323 6826 20 11.67 31.67 63.33 22.22 0 0 28.33
352 399 6654 41.11 35 0 46.67 53.33 0 68.33 0
393 444 6566 26.67 18.33 35 43.33 46.67 0 8.33 13.33
510 576 6352 91.11 25 0 33.33 46.67 26.67 0 0
742 829 6025 73.33 -6.66 25 41.67 42.22 0 0 5
782 875 5978 70 23.33 33.33 61.67 0 0 0 0
818 914 5934 3.33 11.67 48.33 53.33 35.56 0 31.67 -1.66
838 935 5911 63.33 40 30 45 4.44 0 0 0
877 984 5869 77.78 1.67 18.33 43.33 24.44 10 6.67 0
1274 1448 5523 0 16.67 33.33 46.67 20 0 23.33 3.33
2419 2765 4889 77.78 0 36.67 16.67 17.78 -3.32 0 0
2488 2841 4863 42.22 15 31.67 28.33 15.56 0 0 0
2597 2968 4819 27.78 1.67 26.67 35 46.67 0 0 0
3902 4481 4417 -1.1 -10 16.67 30 20 5 0 18.33
4596 5280 4268 34.44 18.33 18.33 43.33 17.78 0 0 0
5282 6022 4137 26.67 0 31.67 10 17.78 0 0 0
7415 8155 3848 0 5 23.33 20 0 5 11.67 13.33
8370 9110 3736 0 0 3.33 11.67 -2.21 0 33.33 20
8940 9680 3678 46.67 0 15 31.67 11.11 0 0 0
9062 9802 3664 15.56 -3.32 23.33 11.67 26.67 0 0 0
11112 11852 3490 -18.88 -6.66 15 15 11.11 -3.32 40 13.33
11338 12078 3473 -15.55 -6.66 33.33 6.67 55.56 20 0 -20
13880 14620 3292 0 3.33 30 18.33 15.56 0 0 0
13983 14723 3285 25.56 0 21.67 6.67 6.67 0 0 0
14152 14892 3274 27.78 46.67 26.67 3.33 -15.55 -10 0 0
15013 15753 3224 45.56 8.33 3.33 5 0 0 0 0
16439 17179 3143 8.89 -3.32 8.33 15 -4.43 0 45 0
16631 17371 3132 2.22 13.33 26.67 0 28.89 6.67 -33.32 6.67
16662 17402 3131 8.89 -5 26.67 13.33 0 0 0 0
26372 27112 2690 20 0 1.67 10 28.89 0 0 0
27759 28499 2637 0 0 26.67 -1.66 4.44 0 0 0
37352 38092 2290 0 -5 1.67 5 13.33 6.67 13.33 0
38858 39598 2236 0 0 11.67 -1.66 -4.43 13.33 3.33 5
42914 43654 2088 0 0 1.67 0 8.89 5 0 0
47819 48559 1905 -2.21 -1.66 0 0 4.44 5 10 0
48260 49000 1885 23.33 -1.66 0 0 0 0 0 0
53969 54709 1520 0 0 1.67 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد آموزش کودکان استثنایی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 3) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 2) روان سنجی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) اموزش وپرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
35 357 6747 17.78 40 46.67 30 68.89 0 0 0
75 808 6044 33.33 13.33 48.33 55 20 0 0 0
248 2347 5062 58.89 11.67 26.67 26.67 24.44 0 0 0
341 3208 4736 0 5 36.67 13.33 17.78 0 16.67 15
432 3954 4531 58.89 -3.32 20 20 -11.1 -1.66 28.33 3.33
433 3958 4530 24.44 3.33 30 5 0 0 0 18.33
478 4364 4447 37.78 21.67 20 33.33 22.22 0 0 0
534 4955 4325 0 41.67 26.67 10 11.11 3.33 3.33 0
558 5175 4286 -1.1 8.33 36.67 8.33 4.44 5 -1.66 11.67
5784 6524 4061 0 0 30 10 0 0 10 11.67
7491 8231 3840 44.44 23.33 3.33 25 0 0 0 0
9193 9933 3652 7.78 10 26.67 21.67 0 0 0 0
11087 11827 3492 -6.66 -6.66 31.67 15 4.44 1.67 0 6.67
11112 11852 3490 0 0 28.33 23.33 15.56 0 6.67 -1.66
11581 12321 3454 0 0 26.67 25 4.44 0 0 0
12660 13400 3376 44.44 -8.32 13.33 26.67 0 0 0 0
13383 14123 3326 26.67 8.33 26.67 6.67 0 0 0 0
14828 15568 3235 6.67 -1.66 15 33.33 20 0 0 0
16075 16815 3162 0 0 0 26.67 42.22 0 28.33 0
16898 17638 3119 0 -10 28.33 5 20 0 0 0
19008 19748 3006 -2.21 -6.66 31.67 -1.66 17.78 0 8.33 1.67
23078 23818 2820 3.33 0 15 11.67 0 0 0 0
24402 25142 2768 6.67 13.33 -13.32 -6.66 11.11 13.33 6.67 13.33
29803 30543 2559 -2.21 18.33 3.33 3.33 8.89 3.33 15 0
31489 32229 2497 0 0 11.67 21.67 2.22 0 0 0
32884 33624 2446 0 6.67 20 8.33 0 0 0 -3.32
40021 40761 2194 -2.21 -1.66 0 6.67 8.89 0 21.67 0
41505 42245 2142 0 -10 10 10 4.44 0 0 0
41534 42274 2141 0 0 5 0 6.67 0 0 5
41639 42379 2137 -5.55 -1.66 18.33 -3.32 -2.21 0 0 0
43863 44603 2054 1.11 -1.66 10 0 13.33 0 -1.66 -5
44493 45233 2030 -4.43 -1.66 8.33 11.67 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد آموزش کودکان استثنایی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی مرضی وکودکان استثنایی (ضریب 3) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 2) روان سنجی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) اموزش وپرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
93 4674 4377 10 -3.32 31.67 41.67 20 0 0 0
116 5417 4244 0 1.67 18.33 10 17.78 3.33 23.33 15
6042 6782 4023 17.78 18.33 23.33 18.33 4.44 0 0 3.33
6581 7321 3951 0 25 3.33 21.67 24.44 0 38.33 -15
11023 11763 3497 3.33 6.67 21.67 33.33 -2.21 5 0 0
17925 18665 3062 0 1.67 23.33 10 -6.66 0 0 6.67
35012 35752 2371 6.67 1.67 6.67 5 4.44 -1.66 8.33 0
45180 45920 2005 0 -3.32 -3.32 15 0 0 3.33 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش روانشناسی تربیتی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 3)
2 2 9834 82.22 25 60 91.11 81.67
15 15 8560 100 63.33 76.67 64.44 0
17 18 8508 64.44 13.33 46.67 77.78 73.33
22 24 8231 37.78 38.33 50 71.11 65
40 44 7887 41.11 35 46.67 53.33 68.33
79 86 7355 87.78 38.33 78.33 42.22 0
94 102 7209 70 65 51.67 68.89 0
103 111 7165 61.11 56.67 58.33 77.78 0
132 143 7058 75.56 40 60 60 0
158 174 6884 63.33 30 41.67 35.56 40
288 321 6417 72.22 41.67 55 35.56 0
360 401 6210 72.22 55 66.67 0 0
386 428 6146 91.11 25 33.33 46.67 0
491 549 5938 82.22 0 38.33 77.78 0
797 902 5475 0 11.67 46.67 46.67 43.33
902 1023 5357 77.78 1.67 43.33 24.44 6.67
949 1078 5307 0 13.33 26.67 42.22 51.67
1149 1306 5137 63.33 40 45 4.44 0
1514 1728 4862 32.22 3.33 28.33 17.78 45
2015 2306 4596 0 16.67 46.67 20 23.33
2175 2492 4506 20 11.67 63.33 22.22 0
2754 3144 4273 86.67 28.33 -1.66 0 0
2856 3257 4238 65.56 8.33 25 28.89 0
2915 3325 4216 13.33 6.67 11.67 17.78 46.67
3359 3826 4067 0 0 28.33 20 40
3859 4411 3909 42.22 15 28.33 15.56 0
4280 4892 3810 77.78 0 16.67 17.78 0
4318 4934 3802 24.44 5 53.33 0 0
4616 5265 3736 77.78 5 5 8.89 0
4946 5662 3667 14.44 30 36.67 0 0
5113 5853 3628 56.67 18.33 26.67 0 0
6250 7154 3446 0 0 11.67 22.22 31.67
8209 9119 3227 45.56 8.33 5 0 0
9844 10754 3093 36.67 5 16.67 15.56 0
10082 10992 3074 26.67 0 10 17.78 0
11982 12892 2939 4.44 18.33 36.67 0 0
12823 13733 2888 3.33 13.33 5 -8.88 25
15140 16050 2756 20 0 10 28.89 0
16454 17364 2688 8.89 0 16.67 11.11 0
18474 19384 2593 0 -1.66 28.33 -2.21 0
18609 19519 2587 3.33 0 16.67 13.33 0
24619 25529 2355 0 -3.32 3.33 17.78 8.33
28595 29505 2221 0 3.33 5 11.11 3.33
28865 29775 2213 2.22 -8.32 13.33 17.78 0
29080 29990 2206 0 0 8.33 4.44 16.67
29938 30848 2179 8.89 -5 13.33 0 0
31174 32084 2142 -15.55 -6.66 6.67 55.56 0
35148 36058 2030 0 -11.66 26.67 6.67 0
37174 38084 1975 0 0 3.33 -4.43 5
37571 38481 1963 0 -1.66 15 0 0
39405 40315 1914 0 -3.32 0 2.22 20
40003 40913 1896 2.22 0 -1.66 8.89 0
40484 41394 1882 -2.21 6.67 15 -6.66 0
44887 45797 1748 0 0 1.67 8.89 0
45385 46295 1730 -2.21 -1.66 11.67 -4.43 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش روانشناسی تربیتی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 3)
108 1032 5353 17.78 40 30 68.89 0
271 2466 4521 33.33 13.33 55 20 0
319 2945 4336 58.89 11.67 26.67 24.44 0
372 3591 4134 58.89 -3.32 20 -11.1 28.33
447 4208 3958 37.78 21.67 33.33 22.22 0
464 4346 3923 44.44 23.33 25 0 0
607 5673 3666 0 0 26.67 42.22 28.33
6336 7246 3434 0 41.67 10 11.11 3.33
10768 11678 3022 44.44 -8.32 26.67 0 0
12481 13391 2909 0 5 13.33 17.78 16.67
14138 15048 2811 6.67 -1.66 33.33 20 0
15251 16161 2750 7.78 10 21.67 0 0
17668 18578 2630 0 0 23.33 15.56 6.67
18222 19132 2605 -2.21 18.33 3.33 8.89 15
19025 19935 2570 24.44 3.33 5 0 0
20005 20915 2530 0 0 25 4.44 0
20505 21415 2509 0 0 10 0 10
21077 21987 2487 -2.21 -1.66 6.67 8.89 21.67
22730 23640 2423 26.67 8.33 6.67 0 0
26299 27209 2296 3.33 0 11.67 0 0
27821 28731 2245 -1.1 8.33 8.33 4.44 -1.66
29551 30461 2192 6.67 13.33 -6.66 11.11 6.67
31934 32844 2120 0 0 21.67 2.22 0
32808 33718 2096 0 -10 5 20 0
37782 38692 1958 -6.66 -6.66 15 4.44 0
41223 42133 1861 -2.21 -6.66 -1.66 17.78 8.33
43764 44674 1786 0 6.67 8.33 0 0
43890 44800 1782 0 -10 10 4.44 0
44437 45347 1763 1.11 -1.66 0 13.33 -1.66
45204 46114 1736 -4.43 -1.66 11.67 0 0
45637 46547 1720 0 0 0 6.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش روانشناسی تربیتی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون روان شناسی /به زبان انگلیسی / (ضریب 2) اماروروش تحقیق (ضریب 2) روان شناسی رشد (ضریب 2) روان شناسی عمومی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 3)
36 2083 4685 0 25 21.67 24.44 38.33
6956 7866 3357 10 -3.32 41.67 20 0
9481 10391 3120 17.78 18.33 18.33 4.44 0
9896 10806 3088 0 1.67 10 17.78 23.33
16818 17728 2670 3.33 6.67 33.33 -2.21 0
26616 27526 2286 6.67 1.67 5 4.44 8.33
34124 35034 2059 0 -3.32 15 0 3.33
40815 41725 1873 0 1.67 10 -6.66 0

 

 

 

 

سایر بخش های مجموعه روانشناسی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
loading

انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱