برنامه ریزی سه ماهه کنکور ارشد برنامه ریزی شهری

سه ماه پایانی منتهی به کنکور ارشد برنامه ریزی شهری زمان ارزشمندی می باشد که می تواند تفاوت فاحشی در نتایج کنکور به ارمغان بیاورد. موسسه 3گام برای این زمان مهم، نسبت به شرایط داوطلبان مختلف برنامه ریزی شخصی سازی شده و بسیار کارآمدی ارائه می دهد که برای تمامی داوطلبان قابل استفاده است.

برای تدوین جدول برنامه ریزی می توان داوطلبان کنکور ارشد برنامه ریزی شهری را به چهار گروه اصلی زیر تقسیم کرد:

  1. داوطلبان در دوره جمع بندی
  2. داوطلبان با مطالعه قبلی
  3. داوطلبان بدون مطالعه قبلی
  4. داوطلبان بامدرک کارشناسی غیر مرتبط

برنامه ریزی سه ماهه موسسه 3گام برای هر کدام از داوطلبان گروه های بالا نکات و ریزه کاری هایی متفاوتی دارد که در ادامه گفته می شود. همچنین مشاوره های تخصصی که در کنار برنامه ریزی سه ماهه ارشد برنامه ریزی شهری و به صورت تلفنی ارائه می شود می تواند جلوی اتلاف وقت داوطلبان را بگیرد.

کنکور ارشد شهرسازی که به دو گرایش تقسیم می شود: 1.گروه برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری 2.طراحی شهری. برای هر دو گروه منابع متعدد و گسترده ای وجود دارد. این برنامه ریزی سه ماهه برای دو گرایش اصلی کنکور ارشد شهرسازی معرفی می شود.

در ادامه توضیحات مهم مربوط به برنامه ریزی سه ماهه هر یک از داوطلبان گروه های بالا را مشاهده می کنید.

برنامه ریزی سه ماهه کنکور ارشد برنامه ریزی شهری - داوطلبان در دوره جمع بندی

داوطلبانی که تا 3 ماه منتهی به کنکور ارشد برنامه ریزی شهری توانسته اند به اکثر منابع تسلط کافی پیدا کنند این سه ماه تبدیل به دوره مرور و جمع بندی میشود. این دوره با توجه به منابعی که هر فرد متقاضی کنکور ارشد شهرسازی می داند بسیار گسترده و متنوع میباشد اگر دروسی که تا این زمان مطالعه شده اند به شیوه درستی با برنامه ریزی صحیحی تثبیت نشوند موجب سردرگمی داوطلب خواهد شد. در برنامه ریزی سه ماهه برای این گروه از داوطلبان سعی می شود منابعی که تا کنون خوانده اند به خوبی مرور شود و همچنین از میان این منابع، دروس و سر فصل هایی که با کمک مشاور تخصصی به داوطلبان پیشنهاد می شود بیشتر مورد مطالعه قرار بگیرد به عنوان مثال کتاب از شار تا شهر اثر سید محسن حبیبی، کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی (2 جلد)، کتاب تاسیسات و زیرساخت های شهری اثر دکتر بهزادفر، کتاب مبانی برنامه ریزی شهری اسماعیل شیعه، و ... از منابع تست خیز کنکور بوده که می تواند در این دوره با مرور و تثبیت شوند. برای این گروه این دوره با تست زنی مطالب قبلی را به خوبی برای خود تثبیت کنند. این برنامه ریزی سه ماه برای این گروه با توجه به میزان ساعات مطالعه و هم چنین هدفی که برای قبولی در دانشگاه مورد نظر دارند با مشاور تخصصی پیش می رود. کنکور مرحله دوم برای این داوطلبان که در پی کسب رتبه برتر هستند می توانند بسیار مهم باشد زیرا در صورت کسب درصد پایین باعث افزایش رتبه خواهد شد اما با کسب درصد بالا حتی باعث نزول رتبه خواهد شد.

برنامه ریزی سه ماهه کنکور ارشد برنامه ریزی شهری - داوطلبان با مطالعه قبلی

این برنامه ریزی برای گروهی از داوطلبان که نسبت به گروه اول مطالعه کمتری داشته اند این برنامه ریزی به گونه متفاوتی عمل میکند در این دوره علاوه بر مرور و تثبیت مطالعاتی که از قبل مطالعه شده برای داوطلبانی از میان باقی منابع دروس و سرفصل هایی برگزیده میشود که اهمیت بیشتری دارند و منابع کم اهمیت تر حذف میشود زیرا با توجه به این زمان تنها باید به منابعی که اهمیت بیشتر دارد پرداخته شود. به عنوان مثال کتاب از شار تا شهر اثر سید محسن حبیبی،کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی(2 جلد)، کتاب تاسیسات و زیرساخت های شهری اثر دکتر بهزادفر، کتاب مبانی برنامه ریزی شهری اسماعیل شیعه، و ... از منابع تست خیز کنکور هستند که در این دوره برای این داوطلبان میتوانند نقش مفیدی در تسلط بر مطالب را داشته باشد. خواندن منابع جدید باعث سردرگمی بیشتر داوطلب خواهد شد و اگر تنها یک بار خوانده شود هیچ تاثیر مفیدی در نتیجه کنکور داوطلب نخواهد داشت.بنابراین در این دوره باید این برنامه ریزی طوری پیش رود که بتواند منابع با اهمیتی که برای داوطلب توسط مشاور تخصصی پیشنهاد میشود نیز وقت مرور در نظر گرفته شود.برای این گروه مشاور تخصصی برنامه ریزی را توجه به هدف و میزان مطالعه که فرد میتواند داشته باشد پیش میبرد و این دوره میتواند برای این گروه که مطالعه کمتری داشته اند بسیار مفید باشد و با استفاده مفید از این زمان باقی مانده این گروه از داوطلبان قبولی در دانشگاه های شهرستان و کسب رتبه قابل قبول دور از انتظار نیست و کنکورمرحله دوم شهرسازی برای این گروه فرصت بسیار مناسبی باشد و چون این مرحله تاثیر به سزایی در کاهش رتبه داشته باشد.

 

برنامه ریزی سه ماهه کنکور ارشد برنامه ریزی شهری - داوطلبان بدون مطالعه قبلی 

کنکور ارشد شهرسازی دارای منابع متفاوتی بوده که ممکن است برای این گروه از داوطلبان سه ماه وقت کافی بر تسلط منابع نباشد اما با وجود برنامه ریزی سه ماهه مشاور تخصصی می تواند تنها منابعی که در کنکور بسیار مهم تر هستند برگزیده شود و به داوطلبان پیشنهاد شود و نکته قابل توجه برای این داوطلبان وجودکنکور مرحله دوم می باشد که حدود یک ماه بعد از اعلام نتایج کنکور مرحله اول می باشد اگر این افراد آموزش درستی در این زمان ببیند و هم چنین با برنامه ریزی این سه ماه را برای کسب درصد هایی قابل قبولی در مرحله اول داشته باشند مرحله دوم می تواند شانس بسیاری خوبی برای این افراد در قبولی دردانشگاه های آزاد، پیام نور و شهرستان ها داشته باشد.

 

برنامه ریزی سه ماهه کنکور ارشد برنامه ریزی شهری - داوطلبان با مدرک کارشناسی غیر مرتبط

اگر این افراد مطالعه قبلی داشته باشند برنامه ریزی سه ماهه همانند گروه های اول و دوم برای آنان پیش خواهد رفت و میزان کارایی بیشتر نیز خواهد داشت اما اگر همانند گروه سوم هیچ مطالعه قبلی داشته باشند این سه ماه ممکن است نتیجه قابلی قبولی برای آنان داشته باشد اما اگر بتوانند در این سه ماه با برنامه ریزی درست تنها منابع پر اهمیت کنکور را مطالعه کنند و برآنان تسلط نسبی پیدا کنند و هم چنین فرصتی که کنکور مرحله دوم ارشد می تواند فرصت بسیاری خوبی برای این افراد باشد که با آموزش و راهنمایی های مشاور تخصصی در دانشگاه های ازاد و پیام نور شانس قبولی بالایی داشته باشند.