مشاور تخصصی ارشد زیست شناسی گیاهی

فهیمه قمری هستم، رتبه ۸ آزمون کارشناسی‌ارشد زیست شناسی ۱۴۰۰ و دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک و اکولوژی دانشگاه تهران.
در دنیای امروز، رشته زیست‌شناسی علم مطرح دنیا بوده و نیاز به زیست‌شناسان در گرایش های مختلف وجود دارد. علاقه شخصی من در دوران کارشناسی با شناخت بیشتر به علوم گیاهی بیشتر شد و در نهایت رشته سیستماتیک و اکولوژی را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده ام.
دوره کارشناسی را در دانشگاه سراسری دامغان سپری و دانش‌آموخته شدم، در این دوره علاوه بر یادگیری دروس، کارگاه‌های مرتبط با رشته‌ و علاقه‌ام را شرکت و همچنین مقاله‌نویسی و مقاله خوانی را تمرین کردم. در بخش المپیاد دانشجویی دوره کارشناسی نیز در دو دوره شرکت  کرده‌ام، سال اول از طریق آزمون منطقه و رشته زیست شناسی و سال دوم از طریق آزمون کارشناسی ارشد و رشته سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت پذیرفته شدم.

درس مورد علاقه من در زیست شناسی سیستماتیک و بوم شناسی است.
نحوه کمک به داوطلب:
تمام مدتی که در یک مقطع تحصیلی هستید و تجربیاتی که کسب می‌کنید شما را برای ورود به مقطع بعدی و رسیدن به هدفتان آماده می‌کند، ورود به مقطعی جدید تقریبا ناشناخته است و بودن مشاوری که تجربیات خود را با شما درمیان بگذارد و مسیر را برای شما ترسیم کند راه را هموارتر می‌کند، من در بخش مشاوره ۳گام تجربیات خود رابه اشتراک می‌گذارم و برای رسیدن به هدف در مسیر های مختلف تحصیلی  همراه شما هستم.