مشاور تخصصی ارشد علوم شناختی

با اینکه اخیرا علوم شناختی مورد توجه جامعه علمی و آکادمیک ایران قرار گرفته و تلاش های بسیاری برای توسعه و ترویج این رشته، بین اهالی علمی ایران صورت گرفته است؛ با این حال، به کرات مشاهده شده است که بخش عمده ای از دانشجویان، اطلاعات چندانی از چیستیِ علوم شناختی ندارند و حتی دیده شده است که بسیاری از داوطلبانِ کنکور علوم شناختی نیز با واقعیت های این رشته و فرصتهایی که با فعالیت در این حوزه در برابر آنها قرار میگیرند، بیگانه هستند. به همین ترتیب، آگاهی از واقعیت های علوم شناختی و آیندهای که پیش روی این شاخه از علم قرار دارد، این امکان را به ما می دهد که با آگاهی بیشتری در خصوص فعالیت در این حوزه تصمیمگیری کنیم. حال با توجه به مطالب گفته شده بسیار حائز اهمیت است که در خصوص دلایل انتخاب رشته علوم شناختی و فعالیت در این حوزه، تامل بیشتری داشته باشیم. در ادامه به برخی از مهمترین عواملی که به واسطه آنها من تصمیم به تحصیل در رشته علوم شناختی را گرفتم، اشاره مختصری خواهم داشت.

 به طور خلاصه میتوان گفت که علوم شناختی در کنار نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات به عنوان علمی پیشرو شناخته میشود که با هدف مطالعه علمی مغز و ذهن شکل گرفته و از زیرمجموعه هایی همچون علوم اعصاب، هوش مصنوعی، روانشناسی شناختی، زبان شناسی و فلسفه ذهن تشکیل شده است. پس به عنوان گام نخست، اگر شما همچون بنده به دنیای شگفتانگیزِ مغز علاقهمند هستید و خواهان مطالعه پیچیدهترین سیستم شناخته شده با استفاده از دیدگاهها و روشهای گوناگون علوم شناختی می باشید، تحصیل و فعالیت در این رشته میتواند برای شما بسیار جذاب و هیجان انگیز باشد.  همچنین به عنوان دلیلی دیگر برای انتخاب این رشته باید در نظر داشته باشید که  امروزه، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه  های بسیاری در سراسر دنیا و حتی ایران به تحقیق در ابعاد گوناگون علوم شناختی میپردازند؛ تا جایی که علوم شناختی، کاربردهای گوناگونی در زمینههای مختلفی همچون مهندسی پزشکی، علوم کامپیوتر، علوم اجتماعی، علوم رفتاری و حتی علوم سیاسی پیدا کرده است. پس چنانچه شما تواناییهای لازم برای فعالیت در حوزه های مختلف علوم شناختی را کسب کرده باشید میتوانید امیدوار باشید که از موقعیت بسیار مناسبی برای فعالیت در حوزههای مختلف برخوردار باشید.

در نهایت، چنانچه شما تصمیم گرفتید که در رشته علوم شناختی به تحصیل بپردازید، در گام نخست نیاز است که به منظور شرکت در کنکور کارشناسی ارشد علوم شناختی، آمادگی لازم را کسب کنید. حال از آنجایی که برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم، سازمان سنجش منابعی را منتشر نمیکند؛ به همین دلیل، مشاهده شده است که برخی از وبسایتها، منابعی را به اشتباه به عنوان منابع قطعی کنکور علوم شناختی در نظر گرفته اند. نیاز به توضیح بیشتر نیست که اشتباه در انتخاب منابع صحیح و مناسب، چه عواقبی را برای داوطلب در پی خواهد داشت. پس به عنوان یکی از اقدامات اولیه به منظور شرکت در کنکور علوم شناختی، ضروری است که منابع صحیح کنکور علوم شناختی را تهیه کرده باشید. همچنین از آنجایی که در برخی از دروس همچون مبانی علوم اعصاب با تعدد منابع مواجه هستیم؛ به همین دلیل، انتخاب منبع مناسب میتواند همچون چالشی پیشروی داوطلب در نظر گرفته شود. در خصوص درس مبانی علوم اعصاب میتوان با توجه به بکگراند و اطلاعات پیشین داوطلب از مبانی علوم اعصاب، منبع یا منابع مناسبی را پیشنهاد کرد.