بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400

در مطلب پیش رو شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی را درباره بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400 کسب کنید. همچنین به داوطلبان گرامی توصیه می کنیم که برای آشنایی بهتر و بیشتر با کنکور کارشناسی ارشد حقوق، این مطلب را به دقت مطالعه کنند.

 

تحلیل کلی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400

در کنکور امسال سطح پراکندگی سوالات به نحوی چینش یافته بود که نیاز به تسلط همه جانبه به کلیه مطالب درسی داشت. همچنین استفاده طراح سوال از قوانین خاص و سوالات ترکیبی - مفهومی در سوالات مشهود است.

قطعا در کنکور امسال اگر داوطلبی فقط به مطالب مهم و سوال خیزی که از سال های قبل اقتباص کرده بود بسنده کرده باشد، نتوانسته است به همه سوالات و یا به اکثریت مطلوب سوالات پاسخ دهد. کنکور امسال این مهم را یادآوری می کند که، مطالعه گزینشی و تک محوری دیگر برای کنکورها کارساز نیست و نیاز است داوطلب علاوه بر تسلط به موارد موضوعی و قانونی، با ترکیب مطالب همانند پرونده های حقوقی آشنا شود. البته این موضوع بدین معنا نیست که داوطلب باید همانند یک وکیل یا قاضی قدرت تحلیل همه جانبه در کنکور داشته باشد چرا که این عمل نیازمند جوانب دیگری است که برای داوطلب تازه واردی که مطالب را آموخته تا در کنکوری موفق گردد وجود ندارد.

اما قطعاً این نیاز احساس می شود که داوطلب بتواند در یک مثال کوچک دو موضوع حقوقی را ترکیب کند و پاسخ صحیح را بیابد. هرچند در کنکور امسال سوالاتی هم وجود داشت که نقاط ابهام آن بیشتر از نقاط معلوم آن بود و حتی بعضی سوالات به نحوی بود که گویا داوطلب باید علم ذهن خوانی داشته باشد تا منظور طراح را متوجه بشود. در یک نگاه کلی، پراکندگی موضوعی در سوالات امسال بدین شرح می باشد.

 

 

تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400

در ادامه بودجه بندی سوالات و تحلیل درس به درس کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400 را به تفکیک در اختیار داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق قرار داده ایم.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400: درس حقوق مدنی

در سوالات مدنی امسال از بحث قواعد عمومی قراردادها 4 سوال طرح شده که البته یک سوال به صورت ترکیبی با عقود معین بود.

از قسمت عقود معین (بیع و قرض و مضاربه و وکالت) و همچنین یک سوال ترکیبی از عقود معین و اموال و مالیکت طراحی شده بود.

از بحث حقوق خانواده (مدنی 5) و اشخاص و محجوین چندین سوال طرح گردیده و در بحث شفعه و وصیت و ارث (مدنی 8) 4 سوال طرح شده بود.

بنابراین در بحث مدنی به طور نسبی از همه مباحث سوال وجود داشت و اگر داوطلبی به یک یا دو موضوع تسلط نمی داشت قطعا به سوالات مربوطه نمی توانست پاسخ بدهد. چرا که درس مدنی دارای مطالب آمیخته با هم است و ندانستن یک مطلب، تسلط بر مطالب دیگر را ضعیف می کند.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس حقوق مدنی در کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق 1400

مبحث

تعداد سوال

قواعد عمومی قراردادها

4 سوال که یک سوال ترکیبی با عقود معین است

بیع

2 سوال

حقوق خانواده

2 سوال

اشخاص و محجورین

1 سوال

شفعه و وصیت و ارث

4 سوال

مضاربه

1 سوال

وکالت

1 سوال

عقداجاره و قانون موجر و مستاجر سال 76

2 سوال

سوال ترکیبی عقود معین و حق انتفاع

1 سوال

قرض

1 سوال

الزامات خارج از قرارداد

 1 سوال

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400: درس حقوق تجارت

از بحث شرکت ها (سهامی –  مجمع عمومی –  مدیرعامل –  سهام  -  شرکت با مسئولیت محدود و همچنین ترکیب بحث شرکت ها و اسناد تجاری) چندین سوال طرح شده بود.

از بحث تجارت 1 (تاجر و اعمال تجاری) خیلی کم سوال وجود داشت و بعد از بحث شرکت ها بیشترین سوالات مربوط به قسمت اسناد تجاری و بعد ورشکستگی بود. سوالات از حالت حفظی فاصله گرفته بود و درجه مفهومی آن بر حفظیات غلبه داشت. نوع سوالات بیشتر جنبه تحلیلی به خود گرفته بود و از سبک قانون خوانی صرف و حفظ کلمات قانون، گذر کرده بود.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس حقوق تجارت در کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق 1400

مبحث

تعداد سوال

شرکت سهامی

3 سوال

مجامع عمومی

1 سوال

مدیرعامل

1 سوال

سهام

1سوال

شرکت با مسئولیت محدود

1 سوال

شرکت نسبی

1 سوال

سوال ترکیبی شرکت ها و اسناد تجاری

2سوال

حق العمل کاری

1 سوال

برات

1 سوال

ورشکستگی

2سوال

قانون جدید چک

1 سوال

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400: درس آیین دادرسی مدنی

در سوالات امسال آیین دادرسی مدنی، درکنار سوالات عمومی، استفاده از قوانین خاص به چشم می خورد که حدود 5 سوال از قسمت قوانین خاص طرح گردیده بود. که این موضوع از این جهت مهم است که صرف مطالعه متن قانون آیین دادرسی و فراگیری کلیات آن نه برای کنکور و نه برای ورود به حوزه تحصیلات تکمیلی، جامع نمی باشد.

در سوالات امسال از قسمت ادله اثبات 3 سوال طرح شد که جنبه حفظی قانون به تنهایی برای پاسخ به آن کمکی نمی کرد. بلکه باید تسط مفهومی به مطالب وجود می داشت.

برخلاف انتظار اکثر داوطلبان که با این فکر به مطالعه می پردازند که قسمت اعتراض به آراء از همه مهمتر و سوال خیز تر است، اما امسال از این قسمت 3 سوال طرح گردید که در مقایسه با قسمت های دیگر کمتر می باشد.

جدول بودجه بندی سوالات درس آیین دادرسی مدنی در کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق 1400

مبحث

تعداد سوال

ادله اثبات دعوا

3 سوال

قوانین خاص

5 سوال

اعتراض به آراء و قرارها

1سوال

دادگاه تجدید نظر

1سوال

ادعای جعل

1سوال

فرجام خواهی

1 سوال

رسیدگی در دیوان عالی کشور

1 سوال

اجرای احکام

2 سوال

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400: درس جزای عمومی

در بحث جزای عمومی، مبحث مکاتب از قسمت های ثابت طرح سوال بوده و امسال هم 2 سوال را به خود اختصاص داد. در کنار آن مبحث عناصر تشکیل دهنده جرم و شناخت جرم و مجرم جایگاه خوبی در بین سوالات داشت و سوالات قابل توجهی را به خود اختصاص داده بود.

همچنین بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی – تعلیق مجازات – تخفیف مجازات – مجازات تبعی و مسئولین کیفری به ترتیب از موضوعات مورد توجه طرح بود.

در سوالات جزای عمومی امسال، پراکندگی مطلب به نحوی بود که از ابتدای مباحث جزای عمومی تا انتهای مباحث آن به صورت انتخاب تناوبی مطالب سوال طرح شده بود و این موضوع باعث کمتر شدن شانس قبولی داوطلبانی شد که فقط بر روی چند مبحث کلیدی تمرکز کرده بودند.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس جزای عمومی در کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق 1400

مبحث

تعداد سوال

مکاتب

2 سوال

عناصر تشکیل دهنده جرایم و شناخت جرایم

2 سوال

جرایم نظامیان

1 سوال

صلاحیت زمانی قانون

1 سوال

تعدد و تکرار

3 سوال

مسئولیت شخص حقوقی

1 سوال

تعلیق مجازات

1 سوال

تخفیف مجازات

1 سوال

مجازات تبعی

1 سوال

مسئولیت کیفری

1 سوال

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400: درس جزای اختصاصی

سوالات جزای اختصاصی در کنکور امسال و هم در کنکورهای سال های گذشته یک موضوع مشترک را حفظ کرده اند. و آن بحث ترکیبی بودن سوالات است. در درس جزای اختصاصی سوالاتی طرح شده است که برای پاسخ به آن باید به چندین مبحث مسلط بوده و بتوان عناصر تشکیل دهنده هر جرم را تفکیک کرد.

به طور مثال در این کنکور سوالات طرح شده نیازمند تسلط به مواردی مانند: اختلاس و بحث معاونت، کلاهبرداری و خیانت در امانت و انتقال مال غیر، کلاهبرداری و ارتشاء بود که در ترکیب سوالات دیده می شد.

همچنین در کنکور امسال طراح سوال توجه خاصی به بحث حدود داشته به نحوی که 5 سوال از حیطه بحث حدود طرح شده است.

از قسمت جرایم علیه اشخاص طراحی سوالات به نحوی بوده که تمرکز فقط بر قتل نباشد و بلکه بر موارد موضوعی دیگر در جرایم علیه اشخاص هم نقطه نظر وجود داشته است.

از مباحث دیگر می توان به معامله معرض – تهدید و سرقت مشدد – جرایم علیه امنیت اشاره کرد که این موضوعات در دیگر سوالات به چشم می خورد. که البته در این میان قوانین خاص مانند جرم سیاسی و جرایم رایانه ای هم دور از نظر طراح نبوده است.

بنابراین سطح پراکندگی در جزای اختصاصی بدین گونه نیست که بتوان با چند موضوع کلیدی در سرفصل های جزای اختصاصی به سوالات پاسخ داد و در واقع به نحوی است که گویا طراح از داوطلب انتظار دارد که صفر تا صد مباحث جزای اختصاصی را آموخته باشد.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس جزای اختصاصی در کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق 1400

مبحث

تعداد سوال

حدود

5 سوال

اختلاس

2 سوال

کلاهبرداری و خیانت در امانت و انتقال مال غیر

1 سوال

معامله معارض

1 سوال

تهدید و سرقت

1 سوال

کلاهبرداری و ارتشاء

1 سوال

جرم سیاسی

1 سوال

جرایم علیه امنیت

1 سوال

جرایم علیه اشخاص

4 سوال

جرایم رایانه ای

1 سوال

شروع به جرم سرقت

1 سوال

تخریب

1 سوال

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400: درس آیین دادرسی کیفری

در یک نگاه کلی به سوالات آیین دادرسی کیفری باید گفت در کنکور امسال علاقه طراح به مراحل رسیدگی و تحقیقات مقدماتی در دادسرا بیشتر از دیگر مباحث بوده و همچنین مواردی مانند صلاحیت ها در این میان دیده می شود.

از قسمت کلی شروع تا پایان تحقیقات در دادسرا حدود 4 سوال طرح شده است. از بحث اعتراض به قرارها و آراء صادره 2 سوال وجود دارد.

بحث صلاحیت ها 3 سوال را به خود اختصاص داده است. از مباحث مربوط به دادگاه کیفری 1 و 2 که شاید بیشتر داوطلبان تمرکز و زمان بیشتری برای مطالعه آن می گذراند، فقط 3 سوال مطرح شده است. دیگر سوالات مربوط به قسمت دیوان عالی کشور و مباحثی مانند وکالت در دادسرا می باشد.

 بنابراین در این سبک سوالات، داوطلب باید بدون هیچ گونه پیش بینی در این خصوص که کدام سرفصل مهم است و کدام مهم نیست، همه مطالب را مطالعه کند.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس آیین دادرسی کیفری در کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق 1400

مبحث

تعداد سوال

وکالت در دادسرا

1 سوال

صلاحیت ها

3 سوال

موارد مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا صدور کیفرخواست

4 سوال

اجرای احکام

1 سوال

دادگاه کیفری 2

1 سوال

دادگاه کیفری 1

1 سوال

اعتراض به قرارها و آراء

2 سوال

قرارهای تامینی و نظارتی

1 سوال

 

در پایان شایان ذکر است که داوطلبان گرامی برای مطالعه در هر کنکوری، باید اینگونه فکرکنند که ممکن است از 20 سوال در هر درس 8 سوال از یک چهارم اولیه کتاب باشد و 12 سوال از سه چهارم باقی مانده کتاب و یا ممکن است 10 سوال از نیمه اول کتاب و 10 سوال از نیمه دوم کتاب و یا هر احتمال دیگری.

پس تفکیک موضوعات مهم از غیر مهم در کنکورهای حقوقی، به جز غافلگیری در جلسه کنکور، نتیجه دیگری ندارد.