بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1400

در مطلب پیش رو شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی را درباره بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1400 به دست آورید. همچنین به داوطلبان گرامی توصیه می کنیم که برای آشنایی بهتر و بیشتر با کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار این مطلب را به دقت مطالعه کنند.

 

تحلیل کلی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1400

کنکور ارشد سال 1400 در شرایط کرونایی برگزار شد. مانند سال گذشته تاخیر در برگزاری کنکور علاوه بر مزیت فرصت مطالعه بیشتر برای داوطلبان، موجب به هم ریختگی برنامه و تا حدودی پیچیدگی شرایط شده و ترس از بیماری نیز در روز کنکور به استرس داوطلبان اضافه می نمود. داوطلبان مجموعه مدیریت کسب و کار در کل آزمون 1400 را آزمونی عجیب قلمداد می کنند. آمون امسال کمی با سال های گذشته تفاوت داشت و خارج از چارچوبی بود که انتظار می رفت. 

 

تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1400

در ادامه بودجه بندی سوالات و تحلیل درس به درس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار وزارت بهداشت 1400 را به تفکیک در اختیار داوطلبان کنکور ارشد مدیریت کسب و کار قرار داده ایم.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار: درس زبان 

در ابتدا با درس زبان شروع می کنیم. بخش لغت آزمون 1400 با سال های پیش متفاوت بوده و با ساختاری جدید ارائه شده بود. داوطلبانی که روی اصطلاحات، لغات مدیریتی و تمامی معانی لغات تسلط داشتند، می توانستند به سوالات این بخش پاسخ دهند. بنابراین می توان گفت بخش لغت آزمون امسال به نسبت سال های گذشته سخت تر بوده و علاوه بر دانش زبان به تسلط بالا روی لغات نیز نیاز داشت.

 بخش گرامر آزمون سال 1400 به طور کلی به نسبت سال های گذشته ساده تر بود. یک سوال از مصدر با to آمده بود که بسیار ساده بود. 3 سوال از ساختارهای موازی و سوالاتی از گزاره های وصفی و وارونگی که پر تکرار بوده و داوطلبانی که آزمون های سال های گذشته را بررسی کرده بودند به راحتی می توانستند این سوالات را پاسخ دهند. می توان گفت شاید در این بخش تنها یک سوال 67 می توانست داوطلبان را دچار ابهام و پیچیدگی نماید که احتمال غلط بودن این سوال نیز می رود.

بخش کلوز تست این آزمون که همواره جزو بخش های بسیار سخت زبان mba به شمار می رود نیز ساده تر از سال های گذشته بود. سوالات این بخش داوطلبان را دچار چالش تسلط و درک ترکیب ها نمی کرد و پیچیدگی زیادی نداشت.

درک مطلب ها به نسبت سال های گذشته مفهومی تر بود اما سوالات خیلی گنگ نبودند. متن ها مبنای مدیریتی نداشتند و داوطلبانی که دانش مدیریتی نداشتند در درک متن دچار مشکل نمی شدند. تنها شاید 1 یا 2 سوال در درک مطلب ها بود که علاوه بر دانش به تسلط و فهم بالا روی مطالب نیاز داشت.

در کل درس زبان به نسبت سال گذشته می توان گفت تا حدی ساده تر بوده و حتی از مباحث پیچیده نیز خیلی در آن استفاده نشده بود.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار: درس جی مت

به سراغ درس جی مت می رویم. درس جی مت مانند سال های گذشته بوده و سوالات نرمالی داشت. جی مت به طور کلی در مفهوم خودش با چالش همراه است. بخش حل مسئله جی مت در آزمون امسال مانند سال گذشته سخت ترین بخش بوده و چند سوال پیچیده و چالشی داشت. سوال هوش و هندسه ی این بخش به نسبت ساده بود. سوال مبحث حساب تا حدی پیچیده اما قابل پاسخگویی بود. تنها سوالات بخش متفرقه بود که این بخش را می توانست برای داوطلبان سخت کند. در کل این بخش به دقت بالایی برای حل سوالات نیاز داشت. سوالات دیگر که شامل ترکیب سرعت، درصد و تناسب بود نیز به نسبت ساده بودند.

بخش استدلال منطق نیز بخشی است که در کل و به ذات خودش پیچیده و چالشی است و تحلیل افراد مختلف در هر سوال می تواند متفاوت باشد. اما این بخش نیز به جز چند مورد خیلی پیچیده نبود و شاید در این بخش تنها طراحی به نسبت ضعیف سوالات بود که داوطلبان را دچار ابهام می نمود. این بخش شامل سوالات تضعیف و مفروضه بود که به نسبت ساده بودند. سوال تکمیل متن نیز ساده بوده و سوال ارزیابی درستی استدلال نیز خیلی بحث برانگیز نبود. سوال خطای استدلال این بخش نیز به نسبت راحت قلمداد می شد، اما بخش تناقض، استنباط از متن و باقی سوالات داوطلبان را دچار چالش می کردند.

بخش کفایت داده نیز متوسط بوده و با دقت و تسلط بر روی سوالات قابل حل بود. سوالات بخش های متفرقه، مبحث اعداد زوج و فرد، سرعت و هندسه تقریبا ساده و با استفاده از تکنیک و دقت بر روی داده های سوالات قابل حل بودند. باقی سوالات نیز وقت گیر بودند و به دقت و تمرکز بالایی نیاز داشتند.

متن درک مطلب خیلی طولانی نبوده و این به تسلط و تمرکز داوطلبان کمک می نمود. در کل موضوع متن در مورد مفاهیم پست مدرنیسم در بازاریابی بود که به جز یک سوال خیلی سوالات بحث برانگیزی نداشت.

تصحیح جمله نیز به طور کل همواره در زمره ی مباحث سخت به شمار می رود. در آزمون 1400 نیز این بخش ترکیبی از سوالات ساده و چالش برانگیز بود. در کل آزمون جی مت سال 1400 را می توان به نسبت راحت و نرمال قلمداد نمود.

بخش ریاضی آزمون امسال بحث برانگیزترین بخش آزمون بود. مباحث پر تکرار در این آزمون نادیده گرفته شد و از مباحثی سوال داشتیم که در سال های گذشته از این مباحث یک سوال نیز نیامده بود. در این بخش 2 سوال از اعداد مختلط داشتیم که سوال دوم کمی وقت گیر بود. یک سوال هندسه تحلیلی داشتیم که نکته ای بود و اگر داوطلبان نکته سوال را نمی دانستند حل نمی شد. یک سوال از برد تابع جزء صحیح و دو سوال از مجانب آمده بود که به نسبت ساده بودند. 2 سوال از محاسبه حد با هوپیتال داشتیم که قاعدتا ساده بودند و یک سوال از مبحث پیوستگی. سوالی نیز از کاربرد مشتق در اقتصاد طرح شده بود که این مبحث جزو مباحثی است که اصلا پر تکرار نبوده و بسیاری از داوطلبان با وجود ساده بودن مبحث از این بخش می گذرند.

سوالاتی از مباحث پر تکرار کاربرد مشتق، مشتق دوم توابع پارامتری، بهینه یابی و گرادیان نیز آمده بود. سوالاتی نیز از مباحث مشتق دوم، تقریب خطی، مشتق ضمنی، نقاط بحرانی، حجم محدود و ترکیبی از بهینه سازی و کاربرد انتگرال داشتیم که به نسبت سخت و وقت گیر بودند. سوالات مباحث مشتق جزئی، حد مجموع، یافتن بازه برای انتگرال و مشتق از انتگرال نیز به نسبت ساده بودند. سوال توابع برداری محاسبات به نسبت پیچیده ای داشت و سوالات مربوط به انتگرال دوگانه نیز به تکنیک نیاز داشت. از قضیه گرین نیز سوال آمده بود که باید گزینه نزدیک به گزینه صحیح انتخاب می شد. در آزمون امسال داوطلبانی از پس حل سوالات ریاضی بر می آمدند که بر روی تمامی مباحث تسلط داشتند و انتظار درصد خوب از داوطلبانی که تنها بر روی مباحث پر تکرار تکیه کرده بودند نمی رود.

در حالت کلی آزمون امسال، به جز جی مت، کمی خارج از روند سال های گذشته ارائه شده بود. در هر صورت برای تمامی داوطلبان آزمون مجموعه مدیریت کسب و کار آرزوی موفقیت و نتایج خوب از این آزمون می نماییم.