بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور 1400 کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی

در مطلب پیش رو شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی را درباره بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی وزارت بهداشت 1400 کسب کنید. همچنین به داوطلبان گرامی توصیه می کنیم که برای آشنایی بهتر و بیشتر با کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی این مطلب را به دقت مطالعه کنند.

 

تحلیل کلی سوالات کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 1400

سوالات کنکور امسال هم مانند سال های گذشته هر سه سطح آسان، متوسط و دشوار را داشته است.

سطح سوالات درس سم شناسی و داروشناسی نسبت به سال های گذشته مفهومی تر بوده است، سطح سوالات درس بیوشیمی تغییر چندانی نداشته و دروس زیست شناسی و شیمی نیز سطح متوسطی از سوالات را دارا بوده اند.

 

تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 1400

در ادامه بودجه بندی سوالات و تحلیل درس به درس کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی وزارت بهداشت 1400 را به تفکیک در اختیار داوطلبان کنکور ارشد سم شناسی پزشکی قرار داده ایم.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی: درس بیوشیمی

سوالات این درس همانند سال های گذشته مباحث پر تکرار متابولیسم ها تعداد سوالات بیشتری را به خود اختصاص داده اند. از هر 10 سوال 3 سوال سخت 4 سوال متوسط و 3 سوال آسان داشته است، که با مطالعه ی دقیق به 6 سوال پاسخ صحیح می شد داد، و سوالاتی که سطح بالاتری داشته اند به گونه ای طراحی شده اند که دانش داوطلب را به چالش بکشند که آن هم اگر به جزئیات سوال توجه شود پاسخ دادن به آن ها کار دشواری نیست.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس بیوشیمی در کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 1400

آب و تعادل اسیدآمینه

4

ساختمان اسیدآمینه

1

ساختمان پروتئین

1

ساختمان پروتئین رشته ای

0

هموگلوبین و میوگلوبین

0

پروتئین پلاسما

1

آنزیم شناسی

0

آنزیم شناسی بالینی

0

ساختمان کربوهیدرات

1

ساختمان لیپید

1

غشاهای بیولوژیکی

0

ساختمان اسیدنوکلئیک

0

زنجیره انتقال الکترون

2

متابولیسم کربوهیدرات

6

متابولیسم لیپید

3

متابولیسم اسیدآمینه

2

متابولیسم هم

1

ویتامین و املاح

0

هورمون

1

بیولوژی مولکولی

0

روش های بیوشیمیایی

0

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی: درس زیست شناسی

سوالات درس زیست شناسی در کنکور 1400، سطح سوالات اغلب متوسط بوده و درصد خوبی رو می شد از این درس کسب کرد (60 تا 70 درصد). امسال از مبحث دستگاه تنفسی سوال نیومده بود اما بودجه بندی سایر فصول مانند قبل بود. سوالات ترکیبی از فصول مرتبط با هم دیده شده است که با دقت بیشتر راحت می شد به پاسخ صحیح پی برد.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس زیست شناسی در کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 1400

سلول و بافت

6

دستگاه عصبی

2

هورمون ها

2

تغذیه

3

دستگاه گوارش

3

دستگاه تنفس

0

خون و مایعات بدن

3

دستگاه گردش خون

1

دستگاه دفع ادرار

2

دستگاه حرکتی

0

دستگاه تولید مثل

1

ژنتیک و  وراثت

4

اکولوژی و رفتار شناسی

0

طبقه بندی جانوران

0

سوالات ترکیبی

2

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی: درس شیمی

در این درس سطح سوالات متوسط بود و نیاز به تمرکز بالا داشته و با تمرین مکرر می شد درصد خیلی خوبی رو کسب کرد که روی تراز نمره و رتبه ی خوب کمک زیادی می کند. از فصل های استوکیومتری که شامل مسائل هست سوالاتی داده شده بود، بخش پیوند ها و شکل اوربیتال ها فصولی هستند که هر ساله توجه طراحان سوال رو به خود جلب می کنند.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس شیمی در کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 1400

مقدمه

0

نظریه اتمی

2

استوکیومتری I

2

استوکیومتری II

2

گرماشیمی

0

ساختار الکترونی اتم

2

خواص اتم و پیوند یونی

1

پیوند کووالانسی

2

شکل هندسی مولکولی و اوربیتال

6

گازها

1

جامدات و مایعات

1

محلول ها

0

واکنش در محلول

1

سینتیک شیمیایی

0

تعادل شیمیایی

0

نظریه اسید و باز

1

تعادل یونی I

0

تعادل یونی II

1

اصول ترمودینامیک

1

الکتروشیمی

0

نافلزات I

0

نافلزات II

0

نافلزات III

0

نافلزات IV

0

فلزات و متالوژی

0

ترکیبات کمپلکس

0

شیمی هسته ای

0

زیست شیمی

0

سوال ترکیبی

1

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی: درس سم شناسی

تمامی سوالات از کتاب قطب سم شناسی طراحی شده و برخلاف سال های گذشته توجه بسیار زیادی به فصل پنجم این کتاب شده است. سطح سوالات کمی بالاتر و مفهومی تر از سال های قبل بوده که نیازمند مطالعه ی کامل و مفهومی می باشد. با مطالعه درست درصد بالای 80% هم می شد بدست آورد.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس سم شناسی در کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 1400

تاریخچه و افق سم شناسی

0

اصول سم شناسی

4

ارزیابی خطر

3

مکانیسم های سمیت

4

مکانیسم های جذب،توزیع و دفع مواد سمی

 
بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی: درس دارو شناسی

 سوالات این درس از کتاب کاتزونگ طراحی شده و هر سه سطح سوال را شامل می شده است. نسبت به سال های گذشته کمی سطح سوالات بالاتر بوده اما با مطالعه ی درست و دقیق کسب درصد بالای 70 درصد کار سختی نبوده است.

جدول بودجه بندی سوالات درس دارو شناسی در کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 1400

مقدمه:ویژگی داروها،توسعه و تنطیم داروها

7

گیرنده های دارویی و فارماکودینامیک

4

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک

3

تبدیل زیستی دارو

6

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی: درس زبان

سوالات مربوط به لغات هر سه سطح رو داشته و لغات اکثرا در سال های پیش چندین مرتبه تکرار شده اند. که با این وجود پاسخ دادن به این دسته سوالات کار سختی نبوده است.

سوالات مرتبط با ریدینگ مسلما از لغات جدیدی استفاده شده است، که با در نظر گرفتن اینکه داوطلب لغات جدید را بلد نیست می توانسته با تکنیک حدس کلمه باتوجه به جمله پاسخ صحیح را پیدا کند.