بهترین منابع آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه

در مورد بهترین منابع آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه، اولین نکته این است که برای همه افراد منابع یکسانی وجود ندارد؛ بلکه برای هر فرد با توجه به زیربنای علمی و زمان شروع مطالعه این منابع متفاوت است. مخصوصا اینکه در آزمون ورودی دوره کارآموزی وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه، ضریب دروس با آزمون وکالت اسکودا متفاوت است. در آزمون وکالت اسکودا دروس مدنی و آیین دادرسی مدنی دارای ضریب 3 هستند درحالی که در آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه این دو درس ضریب 2 دارند. در این آزمون همه دروس ضریب 2 دارند و فقط حقوق ثبت دارای ضریب 1 می باشد. برخلاف تصور تعدادی از دوستان که با این پیش فرض سرجلسه حاضر می شوند که سوالات آزمون مرکز مشاوران راحت هست، باید گفت این تصور اشتباه است و سوالات آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه راحت نیست. اگر داوطلبی به مطالب مسلط نباشد نمی تواند درصد قبولی را کسب کند. هرچند تعداد قبولی ها چند برابر ظرفیت هست اما در نهایت در مرحله مصاحبه افرادی قبول می شوند که تسلط علمی هم داشته باشند. در سوالات این آزمون تستی، موارد اختلافی طرح نمی گردد.

داوطلبان گرامی باید این موضوع را مد نظر قرار دهند که صرف خواندن مراجع اصلی آزمون وکالت، به معنای کافی بودن منبع اطلاعات نیست بلکه چگونگی مطالعه این کتب و فهم مطالب آن بسیار مهم است. امروزه مشاهده می کنیم که منابع بسیاری در حیطه کتب مرجع، کتب کمک درسی و تست وجود دارد که هرکدام به نوبه خود ارزشمند است. اما اینکه هرکدام ازاین منابع با توجه به سبک نوشتاری، تقسیم بندی و همچنین جامع بودن و یا مختصر بودن برای چه داوطلبانی مفید است، موضوعی است کاملا شخصی و وابسته به شرایط داوطلب. ممکن است یک درس و برای داوطلبی نیازمند کتابی باشد و همان درس برای داوطلب دیگر نیازمند کتاب دیگر.

مشاوران دپارتمان تخصصی آزمون وکالت 3گام در این مطلب به طور کلی بهترین منابع آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضائیه را برای متقاضیان این آزمون معرفی کرده اند. این منابع بر اساس سطح متقاضیان به گروه های زیر تقسیم بندی شده است.

مطالعه ی بهترین منابع آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه در کنار برنامه ریزی منسجم و منظم، قبولی شما را در آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه تضمین می کند. مشاوران دپارتمان تخصصی آزمون وکالت 3گام، شما را از نظر پایه علمی، میزان یادگیری و تست زنی تعیین سطح می کنند و بر اساس سطح شما، بهترین منابع آزمون را معرفی می نمایند.

برای ثبت نام در سیستم مشاوره و برنامه ریزی آزمون وکالت، ارتباط با مشاور متخصص و دریافت یک جلسه مشاوره به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

 

بهترین منابع آزمون وکالت برای داوطلبان با پایه درسی کاملا ضعیف: فرصت مطالعاتی یک سال

این منابع برای داوطلبانی مناسب است که علاوه بر داشتن پایه کاملا ضعیف، قصد مطالعه ی منابع درسی آزمون وکالت، در مدت یک سال را دارند. و میانگین زمان مطالعه در روز با شروع 8ساعت در روز و دراواسط برنامه 10 ساعت و در اواخر برنامه 12 ساعت.

درس مدنی:

مدنی 1 : از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 2: از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی3: قواعد عمومی دکتر سید حسین صفایی + کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات و یا حقوق تعهدات آقای مجتبی جرعه نوش

مدنی 4: الزامات خارج از قرارداد دکتر سید حسین  صفایی + کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 5: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 6 و 7: عقود معین 1 و 2 دکتر ناصرکاتوزیان + کتاب دکتر محمد مهدی توکلی ویا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 8: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان

تست مدنی دکتر محمد حسین شهبازی

تست مدنی دکتر مجید قربانی

تست تالیفی آقای مجتبی جرعه نوش

 

آیین دادرسی مدنی:

آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله  شمس (3 جلدی بنیادین)

قانون آیین دادرسی مدنی انتشارات ریاست جمهوری

آیین دادرسی مدنی 2 جلدی دکتر محمد مهدی توکلی

آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

آیین دادرسی مدنی دکتر مصطفی السان (2 جلدی)

شرح آزمونی آیین دادرسی مدنی آقای سجادی

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی انتشارات دوراندیشان

تست آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرشید فرحناکیان

تست آیین دادرسی مدنی دکتر رحمن عمروانی

 

تجارت:

تجارت1: دکتر ربیعا اسکینی

 تجارت2: دکتر محمدرضا پاسبان

تجارت3: دکترربیعا اسکینی یا دکتر کوروش کاویانی

تجارت 4: دکتر ربیعا اسکینی

مختصر تجارت دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق تجارت آقای رضا رشیدی نسب (2جلدی)

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر فرشید فرحناکیان

تست حقوق تجارت خانم نیلوفر حسینی

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرشید فرحناکیان

 

جزای عمومی:

جزای عمومی دکتر محمد علی اردبیلی (4 جلدی)

شرح جامع آزمونی آقای احمد غفوری

جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مختصر جزای عمومی آقای بابک فرهی

آموزه های جزای عمومی دکتر بهداد کامفر

محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان

قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی دکتر ابراهیم شمس ناتری (با اعمال قانون کاهش مجازات حبس)

قانون مجازات اسلامی انتشارات ریاست جمهوری

کمک حافظه جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای عمومی آقای احمد غفوری

تست جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

جزای اختصاصی:

حقوق جزای اختصاصی دکتر حسین میرمحمد صادقی (4 جلدی)

جرایم علیه اشخاص (تمامیت جسمانی) دکتر حسین آقایی نیا

جرایم علیه اشخاص (تمامیت معنوی) دکتر حسین آقایی نیا

شرح جامع آزمونی آقای احمد غفوری

جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مختصر جزای اختصاصی آقای بابک فرهی

محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان

قاون مجازات اسلامی انتشارات ریاست جمهوری

کمک حافظه جزای اختصاصی دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای آقای احمد غفوری

تست جزای اختصاصی دکتر شادری عظیم زاده

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

آیین دادرسی کیفری:

دکتر علی خالقی (2 جلدی)

 نکته ها در آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

آیین دادرسی کیفری (3 جلدی) دکتر جواد طهماسبی

قانون آیین دادرسی کیفری انتشارات ریاست جمهوری

شرح جامع آزمونی آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

آیین دادرسی کیفری (2 جلدی) آقای اسماعیل ساولانی

مختصر آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

تست آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

تست آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

تست آیین دادرسی کیفری آقای اسماعیل ساولانی

تست آیین دادرسی کیفری دکتر علی اصغر مهابادی

 

حقوق ثبت:

حقوق ثبت اسناد و املاک دکتر غلامرضا شهری

حقوق ثبت اسناد محمود تفکریان

حقوق ثبت املاک محمد تفکریان

دوره 3 جلدی حقوق ثبت محمد فرجی

قانون یار حقوق ثبت

کمک حافظه حقوق ثبت

کتاب جامع حقوق ثبت معصومه ابراهیمی رهنما

500  پرسش چهارگزینه ای حقوق ثبت چتر دانش

مجموعه سوالات حقوق ثبت انتشارات مجد

مجموعه سوالات طبقه بندی شده انتشارات مهرپویان

آزمون یار حقوق ثبت انتشارات اندیشه ارشد

قانون ثبت دست نویس انتشارات کمک آزمون

 

حقوق اساسی:

مبانی حقوق اساسی دکتر سید محمد هاشمی

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دکتر سید ابولفضل قاضی

قانون اساسی در نظم کنونی دکتر عباس کدخدایی

مختصر و نافع حقوق اساسی خانم شهربانو زکی پور

کمک حافظه حقوق اساسی انتشارات دوراندیشان

ساده ساز حقوق اساسی آقای حسین سالار سروری

 

متون فقه:

تحریرالوسیله به همراه ترجمه

متون فقه (تحریرالوسیله) انتشارات مهرپویان

متون فقه مرکز مشاوران آقای محسن سینجلی

متون فقه مرکز مشاوران دکتر علی بهادری جهرمی

 

 

بهترین منابع آزمون وکالت برای داوطلبان با پایه درسی کاملا ضعیف: فرصت مطالعاتی بین 7 الی 9 ماه

این منابع برای داوطلبانی مناسب است که پایه کاملا ضعیف دارند و یا در حد صفر هستند و فرصت مطالعاتی آن ها بین 7 الی 9 ماه است. البته این موضوع فراموش نشود که برای این دسته از دوستان زمان مطالعه باید روزانه به طور متوسط  10 ساعت باشد و دراواخر برنامه روز 12 ساعت. مرور تکرار بسیار مهم است.

 

درس مدنی:

مدنی 1: از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 2: از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی3: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات و یا حقوق تعهدات مجتبی جرعه نوش

مدنی 4: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی ویا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 5: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 6 و 7: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی ویا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی8: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

قانون یار حقوق مدنی انتشارت چتردانش

کمک حافظه حقوق مدنی انتشارات دوراندیشان

تست مدنی دکتر محمد حسین شهبازی

تست مدنی دکتر مجید قربانی

تست تالیفی آقای مجتبی جرعه نوش

 

آیین دادرسی مدنی: 

آیین دادرسی مدنی 2 جلدی دکتر محمد مهدی توکلی

آیین دادرسی مدنی آقای  امیرکمالوند

آیین دادرسی مدنی دکتر مصطفی السان (2 جلدی)

قانون یار آیین دادرسی مدنی

شرح آزمونی آیین دادرسی مدنی آقای  سجادی

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی انتشارات دوراندیشان

تست آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرشید فرحناکیان

تست آیین دادرسی مدنی دکتر رحمن عمروان

 

تجارت:

مختصر تجارت دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق تجارت آقای رضا رشیدی نسب (2 جلدی)

قانون یار حقوق تجارت انتشارات چتردانش

کمک حافظه حقوق تجارت انتشارات دوراندیشان

تست حقوق تجارت خانم نیلوفر حسینی

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرشید فرحناکیان

 

جزای عمومی:

شرح جامع آزمونی آقای احمد غفوری

جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مختصر جزای عمومی آقای بابک فرهی

آموزه های جزای عمومی دکتر بهداد کامفر

کمک حافظه جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

قانون یاز مجازت اسلامی انتشارات چتردانش

تست جزای عمومی آقای احمد غفوری

تست جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

جزای اختصاصی:

شرح جامع آزمونی آقای احمد غفوری

جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مختصر جزای اختصاصی آقای بابک فرهی

قاون یار مجازات اسلامی انتشارات چتردانش

کمک حافظه جزای اختصاصی دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای آقای احمد غفوری

تست جزای اختصاصی دکتر شادری عظیم زاده

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

آیین دادرسی کیفری:

نکته ها در آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

شرح جامع آزمونی آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

آیین دادرسی کیفری (2 جلدی) آقای اسماعیل ساولانی

مختصر آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

قاون یار آیین دادرسی کیفری انتشارات چتردانش

تست آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

تست آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

تست آیین دادرسی کیفری آقای اسماعیل ساولانی

تست آیین دادرسی کیفری دکتر علی اصغر مهابادی

 

حقوق ثبت:

دوره 3 جلدی حقوق ثبت محمد فرجی

قانون یار حقوق ثبت

کمک حافظه حقوق ثبت

کتاب جامع حقوق ثبت معصومه ابراهیمی رهنما

500  پرسش چهارگزینه ای حقوق ثبت چتر دانش

مجموعه سوالات حقوق ثبت انتشارات مجد

مجموعه سوالات طبقه بندی شده انتشارات مهرپویان

آزمون یار حقوق ثبت انتشارات اندیشه ارشد

قانون ثبت دست نویس انتشارات کمک آزمون

 

حقوق اساسی:

مختصر و نافع حقوق اساسی خانم شهربانو زکی پور

کمک حافظه حقوق اساسی انتشارات دوراندیشان

ساده ساز حقوق اساسی آقای حسین سالار سروری

 

متون فقه:

متون فقه (تحریرالوسیله) انتشارات مهرپویان

متون فقه مرکز مشاوران آقای محسن سینجلی

متون فقه مرکز مشاوران دکتر علی بهادری جهرمی

 

 

بهترین منابع آزمون وکالت برای داوطلبان با پایه درسی قوی و یا بیشتر از متوسط: فرصت مطالعاتی یک سال

این منابع برای داوطلبانی مناسب است که پایه درسی قوی و یا بیشتر از متوسط دارند و فرصت مطالعاتی آن ها یک سال است. داوطلبان دقت کنند برای استفاده ازاین کتب باید حداقل تا 50 درصد به مطالب مسلط باشند زمان مناسب مطالعه روزانه 8 ساعت می باشد.

 

درس مدنی:

 مدنی 1: از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 2: از کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی3: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات و یا حقوق تعهدات آقای مجتبی جرعه نوش

مدنی 4: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی ویا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 5: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 6 و 7: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 8: کتاب دکتر محمد مهدی توکلی و یا شرح جامع دکتر فرهاد بیات

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان

تست مدنی دکتر محمد حسین شهبازی

تست مدنی دکتر مجید قربانی

تست تالیفی آقای مجتبی جرعه نوش

 

آیین دادرسی مدنی:

قانون آیین دادرسی مدنی انتشارات ریاست جمهوری

آیین دادرسی مدنی 2 جلدی دکتر محمد مهدی توکلی

آیین دادرسی مدنی دکتر مصطفی السان (2جلدی)

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی انتشارات دوراندیشان

تست آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرشید فرحناکیان

تست آیین دادرسی مدنی دکتر رحمن عمروانی

 

تجارت:

مختصر تجارت دکتر محمد مهدی توکلی

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر فرشید فرحناکیان

تست حقوق تجارت خانم نیلوفر حسینی

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرشید فرحناکیان

 

جزای عمومی:

شرح جامع آزمونی آقای احمد غفوری

آموزه های جزای عمومی دکتر بهداد کامفر

محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان

قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی دکتر ابراهیم شمس ناتری (با اعمال قانون کاهش مجازات حبس)

قانون مجازات اسلامی انتشارات ریاست جمهوری

تست جزای عمومی آقای احمد غفوری

تست جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

جزای اختصاصی:

شرح جامع آزمونی آقای احمد غفوری

محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان

قاون مجازات اسلامی انتشارات ریاست جمهوری

تست جزای آقای احمد غفوری

تست جزای اختصاصی دکتر شادری عظیم زاده

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

آیین دادرسی کیفری:

قانون آیین دادرسی کیفری انتشارات ریاست جمهوری

نکته ها در آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

شرح جامع آزمونی آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

تست آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

تست آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

تست آیین دادرسی کیفری آقای اسماعیل ساولانی

تست آیین دادرسی کیفری دکتر علی اصغر مهابادی

 

حقوق ثبت:

قانون یار حقوق ثبت

کمک حافظه حقوق ثبت

کتاب جامع حقوق ثبت معصومه ابراهیمی رهنما

500  پرسش چهارگزینه ای حقوق ثبت چتر دانش

مجموعه سوالات حقوق ثبت انتشارات مجد

مجموعه سوالات طبقه بندی شده انتشارات مهرپویان

آزمون یار حقوق ثبت انتشارات اندیشه ارشد

 

حقوق اساسی:

مختصر و نافع حقوق اساسی خانم شهربانو زکی پور

کمک حافظه حقوق اساسی انتشارات دوراندیشان

ساده ساز حقوق اساسی آقای حسین سالار سروری

 

متون فقه:

تحریرالوسیله به همراه ترجمه

متون فقه (تحریرالوسیله) انتشارات مهرپویان

متون فقه مرکز مشاوران آقای محسن سینجلی

متون فقه مرکز مشاوران دکتر علی بهادری جهرمی

 

بهترین منابع آزمون وکالت برای داوطلبان با پایه درسی قوی و یا بیشتر از متوسط: فرصت مطالعاتی 6 الی 8 ماه

این منابع برای داوطلبانی مناسب است که پایه درسی قوی و یا بیشتر از متوسط (بالای 50 درصد) دارند و فرصت مطالعاتی آن ها 6 الی 8 ماه است. میانگین مطالعه در این بازه زمانی 10 ساعت در روز است.

درس مدنی:

مدنی 1: شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 2:  شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی3: شرح جامع دکتر فرهاد بیات و یا حقوق تعهدات آقای مجتبی جرعه نوش

مدنی 4: شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 5: شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 6 و 7: شرح جامع دکتر فرهاد بیات

مدنی 8: شرح جامع دکتر فرهاد بیات

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان

قانون یار مدنی انتشارات چتردانش

بایسته های حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی

تست مدنی دکتر محمد حسین شهبازی

تست مدنی دکتر مجید قربانی

تست تالیفی آقای مجتبی جرعه نوش

 

آیین دادرسی مدنی:

قانون آیین دادرسی مدنی انتشارات ریاست جمهوری

آیین دادرسی مدنی آقای امیر کمالوند

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی انتشارات دوراندیشان

تست آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرشید فرحناکیان

تست آیین دادرسی مدنی دکتر رحمن عمروانی

 

تجارت:

شرح جامع حقوق تجارت انتشارات ارشد

مختصر تجارت دکتر محمد مهدی توکلی

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر فرشید فرحناکیان

تست حقوق تجارت خانم نیلوفر حسینی

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرشید فرحناکیان

 

جزای عمومی:

شرح جامع آزمونی آقای احمد غفوری

آموزه های جزای عمومی دکتر بهداد کامفر

قانون مجازات اسلامی انتشارات ریاست جمهوری

تست جزای عمومی آقای احمد غفوری

تست جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

جزای اختصاصی:

شرح جامع آزمونی آقای احمد غفوری

قاون مجازات اسلامی انتشارات ریاست جمهوری

تست جزای آقای احمد غفوری

تست جزای اختصاصی دکتر شادری عظیم زاده

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

 

آیین دادرسی کیفری:

قانون آیین دادرسی  کیفری انتشارات ریاست جمهوری

نکته ها در آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

تست آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

تست آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

تست آیین دادرسی کیفری آقای اسماعیل ساولانی

تست آیین دادرسی کیفری دکتر علی اصغر مهابادی

 

حقوق ثبت:

دوره 3 جلدی حقوق ثبت محمد فرجی

قانون یار حقوق ثبت

کمک حافظه حقوق ثبت

500  پرسش چهارگزینه ای حقوق ثبت چتر دانش

مجموعه سوالات حقوق ثبت انتشارات مجد

مجموعه سوالات طبقه بندی شده انتشارات مهرپویان

آزمون یار حقوق ثبت انتشارات اندیشه ارشد

 

حقوق اساسی:

مختصر و نافع حقوق اساسی خانم شهربانو زکی پور

کمک حافظه حقوق اساسی انتشارات دوراندیشان

ساده ساز حقوق اساسی آقای حسین سالار سروری

 

متون فقه:

تحریرالوسیله به همراه ترجمه

متون فقه (تحریرالوسیله) انتشارات مهرپویان

متون فقه مرکز مشاوران آقای محسن سینجلی

متون فقه مرکز مشاوران دکتر علی بهادری جهرمی

 

بهترین منابع آزمون وکالت برای داوطلبانی که با هرپایه درسی فرصت 4 ماهه تا آزمون

این دسته از عزیزان با توجه به اینکه فرصت کمی دارند، بنابراین باید منابع مطابق با فرصت را استفاده کنند و به جای فراوانی منبع و صفحات منابع، به یادگیری مطالب موجود به نحو احسن در زمان باقی مانده بپردازند.

 

درس مدنی:

قانون یار مدنی انتشارات چتردانش

قانون مدنی دست نویس انتشارات کمک آزمون

وکیل یار قانون مدنی

بایسته های حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی

تست مدنی دکتر محمد حسین شهبازی

تست مدنی دکتر مجید قربانی

تست تالیفی آقای مجتبی جرعه نوش

 

آیین دادرسی مدنی:

قانون آیین دادرسی مدنی دست نویس انتشارات کمک آزمون

آیین دادرسی مدنی آقای امیر کمالوند

وکیل یار آیین دادرسی مدنی

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی انتشارات دوراندیشان

تست آیین دادرسی مدنی آقای امیرکمالوند

ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرشید فرحناکیان

تست آیین دادرسی مدنی دکتر رحمن عمروانی

 

تجارت:

کمک حافظه حقوق تجارت انتشارات دوراندیشان

قانون تجارت دست نویس انتشارات کمک آزمون

وکیل یار حقوق تجارت

تست حقوق تجارت خانم نیلوفر حسینی

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرشید فرحناکیان

 

جزای عمومی:

شرح جامع آزمونی آقای احمد غفوری

قانون مجازات اسلامی دست نویس انتشارات کمک آزمون

مختصر جزای عمومی دکتر عباس منصور آبادی

وکیل یار جزای عمومی

تست جزای عمومی آقای احمد غفوری

تست جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

تست جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

ساده ساز جزای عمومی انتشارات میزان

 

جزای اختصاصی:

قانون مجازات اسلامی دست نویس انتشارات کمک آزمون

وکیل یار جزای اختصاصی

تست جزای آقای احمد غفوری

تست جزای اختصاصی دکتر شادری عظیم زاده

مجموعه تست جزای آقای بابک فرهی

ساده  ساز جزای اختصاصی انتشارات میزان

 

آیین دادرسی کیفری:

قانون آیین دادرسی کیفری دست نویس انتشارات کمک آزمون

شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

وکیل یار آیین دادرسی کیفری

 تست آیین دادرسی کیفری آقای احمد غفوری

تست آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

تست آیین دادرسی کیفری آقای اسماعیل ساولانی

تست آیین دادرسی کیفری دکتر علی اصغر مهابادی

ساده ساز آیین دادرسی کیفری انتشارات میزان

 

حقوق ثبت:

قانون یار حقوق ثبت

کمک حافظه حقوق ثبت

500  پرسش چهارگزینه ای حقوق ثبت چتر دانش

مجموعه سوالات حقوق ثبت انتشارات مجد

مجموعه سوالات طبقه بندی شده انتشارات مهرپویان

قانون ثبت دست نویس انتشارات کمک آزمون

 

حقوق اساسی:

مختصر و نافع حقوق اساسی خانم شهربانو زکی پور

کمک حافظه حقوق اساسی انتشارات دوراندیشان

ساده ساز حقوق اساسی آقای حسین سالار سروری

 

متون فقه:

تحریرالوسیله به همراه ترجمه

متون فقه (تحریرالوسیله) انتشارات مهرپویان

متون فقه مرکز مشاوران آقای محسن سینجلی

متون فقه مرکز مشاوران دکتر علی بهادری جهرمی