کد ضریب ارشد مدیریت

تعداد بازدید 93 دفعه

کد ضریب ارشد مدیریت برای داوطلبان این رشته به ویژه هنگام انتخاب رشته ضروری می باشد. کاربرد کد ضریب کنکور ارشد مدیریت را می توان در زمان انتشار کارنامه اولیه کنکور بیشتر درک کرد چرا که در آن اسامی گرایش ها نوشته نشده و هر رشته گرایش با کد ضریب مخصوص به خود مشخص می شود.

کد ضریب ارشد مدیریت
کد ضریب ارشد مدیریت

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مدیریت

 

کد ضریب ارشد مدیریت

کد ضریب در کنکور ارشد مدیریت نمایانگر رشته گرایش های مختلف مجموعه مدیریت می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مجموعه امتحانی ارشد مدیریت قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد مدیریت مجموعه رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد مدیریت، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد مدیریت پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد مدیریت ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به مجموعه مدیریت است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن آورده شده اند.

 

کارنامه اولیه ارشد مجموعه مدیریت
کارنامه اولیه ارشد مجموعه مدیریت

در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های دوازده گانه ارشد مجموعه مدیریت پرداخته می شود. و همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد مدیریت

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد مدیریت: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 3، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 2، تئوری های مدیریت با ضریب 3، اقتصاد خرد و کلان با ضریب 2، تحقیق در عملیات با ضریب 2، بازاریابی با ضریب 4.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مجموعه مدیریت

مدیریت بازرگانی با گرایش های زیر

بازاریابی

بازرگانی بین المللی

تجارت الکترونیکی

مدیریت استراتژیک

بازرگانی داخلی

کارآفرینی

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مدیریت

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد مدیریت

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد مدیریت: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 3، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 2، تئوری های مدیریت با ضریب 3، اقتصاد خرد و کلان با ضریب 2، مالیه عمومی و بودجه با ضریب 3، مدیریت منابع انسانی با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مجموعه مدیریت

مدیریت دولتی با گرایش های زیر

توسعه منابع انسانی

طراحی سازمان های دولتی

بودجه و مالیه عمومی

خط مشی گذاری عمومی

مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت تحول

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

و مدیریت های زیر

مدیریت بحران

مدیریت اماکن متبرکه مذهبی

سیاستگذاری علم و فناوری

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد مدیریت

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد مدیریت: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 3، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 3، تئوری های مدیریت با ضریب 3، اقتصاد خرد و کلان با ضریب 2، تحقیق در عملیات با ضریب 3، مدیریت تولید با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مجموعه مدیریت

مدیریت صنعتی با گرایش های زیر

تحقیق در عملیات

تولید و عملیات

مدیریت عملکرد

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت کیفیت و بهره وری

مدیریت پروژه

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مدیریت

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد مدیریت

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد مدیریت: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 3، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 2، تئوری های مدیریت با ضریب 3، اقتصاد خرد و کلان با ضریب 2، تحقیق در عملیات با ضریب 2، مدیریت تولید با ضریب 2. بازاریابی با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مجموعه مدیریت

مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش های زیر

کسب و کار الکترونیک

مدیریت منابع اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مدیریت دانش

هوشمندی کسب و کار

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (5) ارشد مدیریت

دروس امتحانی کد ضریب (5) ارشد مدیریت: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 3، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 2، تئوری های مدیریت با ضریب 3، اقتصاد خرد و کلان با ضریب 2، تحقیق در عملیات با ضریب 2، مدیریت تولید با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (5) کنکور ارشد مجموعه مدیریت

مدیریت تکنولوژی با گرایش های زیر

نوآوری تکنولوژی

انتقال تکنولوژی

استراتژی های توسعه صنعتی

سیاست های تحقیق و توسعه

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مدیریت

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (6) ارشد مدیریت

دروس امتحانی کد ضریب (6) ارشد مدیریت: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 3، تئوری های مدیریت با ضریب 2، اقتصاد خرد و کلان با ضریب 3، مدیریت مالی با ضریب 4، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با ضریب 4، حسابداری مالی و صنعتی با ضریب 4.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (6) کنکور ارشد مجموعه مدیریت

مدیریت مالی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

بانکداری

بیمه

حقوق مالی

تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (7) ارشد مدیریت

دروس امتحانی کد ضریب (7) ارشد مدیریت: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 3، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 3، تئوری های مدیریت با ضریب 2، اقتصاد خرد و کلان با ضریب 2، بازاریابی با ضریب 2، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (7) کنکور ارشد مجموعه مدیریت

کارآفرینی با گرایش های زیر

کسب و کار جدید

گردشگری

فناوری

سازمانی

بین الملل

توسعه

کسب و کار الکترونیکی

مربیگری کسب و کار

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مدیریت

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (8) ارشد مدیریت

دروس امتحانی کد ضریب (8) ارشد مدیریت: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 3، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 2، تئوری های مدیریت با ضریب 3، اقتصاد خرد و کلان با ضریب 2، مدیریت منابع انسانی با ضریب 3، بازاریابی با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (8) کنکور ارشد مجموعه مدیریت

مدیریت منابع انسانی با گرایش های زیر

مدیریت منابع انسانی اسلامی

مدیریت منابع انسانی بین الملل

مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

سرمایه های انسانی دفاعی

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (9) ارشد مدیریت

دروس امتحانی کد ضریب (9) ارشد مدیریت: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 4، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 3، تئوری های مدیریت با ضریب 2، اقتصاد خرد و کلان با ضریب 2، تحقیق در عملیات با ضریب 3، دانش حمل و نقل با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (9) کنکور ارشد مجموعه مدیریت

مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (10) ارشد مدیریت

دروس امتحانی کد ضریب (10) ارشد مدیریت: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 4، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 4، تئوری های مدیریت با ضریب 2، اقتصاد خرد و کلان با ضریب 2، دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (10) کنکور ارشد مجموعه مدیریت

مدیریت بازرگانی دریایی

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مدیریت

سایر بخش های مجموعه مدیریت

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc