ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مدیریت مالی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مدیریت مالی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مدیریت مالی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مدیریت مالی هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مدیریت مالی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت پذیرش مدیریت مالی 
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 14
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 6
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) زن / مرد 14
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران زن / مرد 36
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 8
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 6
نوبت دوم دانشگاه گنبد زن / مرد 24
روزانه دانشگاه میبد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه میبد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه میبد زن 2
روزانه دانشگاه میبد مرد 2
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 1
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک زن / مرد 36