برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه های قبولی دامپزشکی 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی دامپزشکی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های دارو سازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته دامپزشکی را در سایت 3گام بخوانید.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی دامپزشکی کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی دامپزشکی 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته دامپزشکی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی دامپزشکی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های مامایی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی دامپزشکی 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مامایی کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. 

جدول رتبه های قبولی دامپزشکی 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
2207 دکتری عمومی دامپزشکی - روزانه - دانشگاه تهران سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
3006 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد علوم و تحقیقات سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
3674 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز - واحد کرج سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
4004 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد علوم و تحقیقات سهمیه منطقه 1
4373 دکتری عمومی دامپزشکی - روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز سهمیه منطقه 1
5130 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد گرمسار سهمیه منطقه 1
5162 دکتری عمومی دامپزشکی - روزانه - دانشگاه ارومیه سهمیه منطقه 1
5674 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
6367 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی - واحد ارومیه سهمیه منطقه 1
8481 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد علوم و تحقیقات سهمیه منطقه 3
12730 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد بابل سهمیه منطقه 3
12766 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان - واحد سنندج سهمیه منطقه 2
13089 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز سهمیه منطقه 3
20122 دکتری عمومی دامپزشکی - دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان - واحد سنندج سهمیه منطقه 3

 

 

جدول رتبه های قبولی دامپزشکی ۹۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی دامپزشکی 9۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی دامپزشکی 9۹ در سهمیه منطقه سه

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی دامپزشکی 9۹ در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی مامایی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۱۵۸۵ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد
۲۰۸۱ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه شیراز
۲۴۲۴ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه تهران
۲۶۹۲ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه تبریز
۲۸۱۰ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد
۲۸۸۰ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه تهران
۳۶۵۷ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه شیراز
۳۶۹۹ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۴۰۶۸ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه شیراز - خودگردان
۴۱۱۵ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه تبریز
۴۴۵۳ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۴۵۵۱ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه لرستان - خرم آباد
۴۸۴۸ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه لرستان - خرم آباد
۵۳۱۸ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه رازی - کرمانشاه
۵۴۹۶ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه یک دانشگاه زابل

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مامایی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی دامپزشکی 9۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی مامایی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۲۹۲۰ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۳۰۹۸ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد
۳۵۶۹ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه فردوسی مشهد
۴۴۰۸ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه تهران
۴۴۶۱ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه تبریز
۴۵۸۵ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه ارومیه
۴۵۹۰ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۴۹۷۰ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه زابل
۵۰۹۶ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه تهران
۵۲۵۶ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه شیراز
۵۳۵۳ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه فردوسی مشهد
۵۵۴۸ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه تبریز
۶۰۹۰ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد
۶۱۲۴ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه شیراز
۶۱۳۶ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه ارومیه
۶۵۴۴ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه تهران
۷۱۸۱ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه دو دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی دامپزشکی 9۹ در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی مامایی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۳۱۸۷ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه تهران
۳۴۳۶ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۳۵۰۵ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه تبریز
۳۵۲۴ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه فردوسی مشهد
۳۸۱۴ ‌رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه فردوسی شیراز
۴۳۷۰ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه تهران
۴۵۲۶ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه تهران
۴۵۵۷ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه تبریز
۴۶۹۵ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۴۹۹۸ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه فردوسی مشهد
۵۲۰۴ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه فردوسی شیراز
۵۳۱۳ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه فردوسی مشهد
۵۶۳۶ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه فردوسی شیراز
۵۸۸۶ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۵۹۴۸ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۶۷۹۶ رتبه قبولی دامپزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه