بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 99

در این مطلب مشاور تخصصی ارشد روانشناسی 3گام با بررسی و تحلیل تک تک دروس کنکور ارشد روانشناسی 99 دید جامعی را به داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی 1400 می دهند. اطلاع از بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی 99 باعث می شود که این داوطلبان با سطح سوالات و بودجه بندی آن ها آشنا شوند و بتوانند در نحوه مطالعه برای کنکور ارشد روانشناسی و تست زنی دروس این رشته برنامه ریزی جامع و بهتری را داشته باشند.

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس زبان تخصصی

باتوجه به ماهیت سوالات درس زبان که منبع محور نیست و هرساله متون جدیدی در کنکور دیده میشود، نمیتوان تغییر خاصی در سطح سوالات و متن های طرح شده در این درس مشاهده کرد. درصورتی که فردی در سطح متوسط به زبان تخصصی مسلط باشد، رسیدن به درصد 50 در این درس دور از انتظار نیست.

متن های درس زبان با وجود اینکه تخصصی هستند، اما صد در صد در مورد مباحث آکادمیک و علمی روانشناسی نیست. همانطور که در کنکور امسال نیز دیده میشود، متون ترکیبی (ترکیب رواانشناسی با یک حوزه دیگر) به چشم میخورد. برای مثال در کنکور امسال، یکی از متن ها به فنگ شویی و چیدمان اشیا و تاثیر آن بر سلامت روانشناختی پرداخته بود. روانشناسی مثبت گرا، گفتار درونی و روانشناسی شخصیت از دیگر موضوعات متون تخصصی سال 99 بود.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

درس علم النفس با وجود دارا بودن ماهیت فلسفی، به دلیل حفظی بودن اکثر مواقع چالش زیادی را برای داوطلبان ایجاد نمیکند؛ به طوری که بسیاری از افراد این درس را در چند ماه پایانی مطالعه کرده و به تسلط خوبی میرسند. با این حال، این درس در کنکور سال 99 سخت ترین سوالات را به خود اختصاص داده بود. از مجموع 15 سوال این درس، حدودا 7 سوال به طور پراکنده (تقریبا هر فصل یک سوال) از کتاب روانشناسی شخصیت دکتر احمدی طرح شده بود که این بخش از سوالات به دلیل سادگی کتاب رفرنس به خوبی قابل پاسخگویی بود. 2 سوال از مبحث ابن سینا (کتاب علم النفس احدی)، از نظریه ملاصدرا یک سوال و مابقی سوالات، سوالات پراکنده و بعضا خارج از کتاب بوده است.

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس علم النفس در کنکور ارشد 99

مبحث و کتاب تعداد سوال 
روانشناسی شخصیت دکتر احمدی 7
علم النفس احدی  2
نظریه ملاصدرا 1
سایر مباحث و منابع  5

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس آمار و روش تحقیق

همانند دو سه سال اخیر، در آزمون 99 نیز بخش قابل توجهی از سوالات این درس وابسته به میزان دانش آمار داوطلب داشت. از مجموع 20 سوال، 12 سوال از مبحث آمار و 8 سوال از مبحث روش تحقیق طرح شده بود. سوالات آمار 6 الی 7 سوال، سوالات آمار استنباطی بوده و نیاز به دانستن روش های حل مساله و بعضا فرمول های آماری دارد. به طور اختصاصی در بخش آمار، 4 سوال از مبحث آزمون فرضیه (فرض صفر و یک، توان آزمون)، 3 سوال از مبحث شاخص های پراکندگی، 2 سوال از مبحث همبستگی و رگرسیون، 2 سوال از آزمون آنوا و یک سوال از مبحث احتمال طرح شده بود.

در بخش روش تحقیق، 3 سوال از مبحث روش تحقیق آزمایشی، 3 سوال از فصل تحقیق زمینه یابی، یک سوال از آزمون های کمی و کیفی و یک سوال از فصل نمونه گیری طراحی شده بود.

باتوجه به تغییر رویکرد طراحان سوال در درس آمار و روش تحقیق و تاکید بر بخش آمار ، مشاوران 3گام به هیچ عنوان حذف این قسمت را به داوطلبان توصیه نمی کنند. همواره ما به داوطلبان تاکید داشته و داریم که حتی با وجود نداشتن پایه ریاضی و آمار قوی، با سرمایه گذاری روی مباحث آمار توصیفی و مباحث حفظی سعی کنند حداقل درصدی را از این درس به دست آورند.

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس آمار و روش تحقیق در کنکور ارشد 99

آمار / روش تحقیق مبحث  تعداد سوال 
آمار آزمون فرضیه 4
شاخص های پراکندگی 3
همبستگی و رگرسیون  2
آزمون آنوا 2
احتمال 1
روش تحقیق روش تحقیق آزمایشی 3
تحقیق زمینه یابی 3
آزمون های کمی و کیفی 1
نمونه گیری 1

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

این درس که مجموعا سوالات درس آسیب شناسی و روانشناسی کودکان استثنایی را شامل می شود، در کنکور 99 از سطح متوسطی برخوردار بود و درصورت مطالعه کامل و جامع رسیدن به درصد بالای 50 درصد کاملا امکان پذیر بود. اکثر سوالات این درس مربوط به اختلالات طیف کودکی و نوجوانی میشد، به طوری که حتی از سرفصل هایی نظیر اختلالات اضطرابی، سوال طرح شده مربوط به اضطراب دوران کودکی (اضطراب جدایی و ترس از غریبه) بود. از مجموع سوالات این درس، 3 سوال از مبحث اختلالات اضطرابی، 3 سوال از فصل اختلالات طیف اتیسم، 2 سوال از روش های رفتاردرمانی، 2 سوال از فصل عقب ماندگی ذهنی، 2 سوال از بیش فعالی، و از فصول وسواس، اختلال سلوک، افسردگی، اختلالات خوردن، نابینایی، ناشنوایی، معلولیت حرکتی هرکدام یک سوال طرح شده بود.

باتوجه به ارتباط تنگاتنگ سه درس مرضی، رشد و بالینی، دور از انتظار نیست که برخی از سوالات این سه درس مشترک باشد. همانطور که در کنکور 99 هم شاهد بودیم که دو سوال ترکیبی از درس مرضی و درس رشد و بالینی بودند (سوالات مربوط به نظریه اشپیتز و ملانی کلاین).

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس روانشناسی مرضی در کنکور ارشد 99

مبحث  تعداد سوال 
مبحث  3
اختلالات طیف اتیسم  3
روش های رفتار درمانی  2
عقب ماندگی ذهنی  2
بیش فعالی  2
وسواس 1
اختلال سلوک 1
افسردگی 1
اختلالات خوردن 1
نابینایی 1
ناشنوایی 1
معلولیت حرکتی 1

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس روانشناسی رشد

سوالات درس رشد از نظر سختی سوالات، متوسط ارزیابی شده و همانند درس مرضی، درصورت مطالعه کافی رسیدن به درصد 55-60 درصد امکان پذیر بود. چیزی در طراحی سوالات رشد سال 99 بسیار مورد تاکید طراحان سوال بوده، نظری های فرهنگی و بوم شناختی بوده است؛ به گونه ای که از مجموع 20 سوال، حدود 5 سوال (25 درصد) از این مباحث طرح شده است. به تفکیک هر فصل، 2 سوال از نظریه بوم شناختی برونفربرنر، دو سوال از نظریه ویگوتسکی، یک سوال ترکیبی از نظریه های برنر و ویگوتسکی، 2 سوال از فصل میانسالی، 2 سوال از مبحث پیاژه، و فصل های نظریه یونگ، رویکرد های تحولی والن، لاک، روسو، نظریه بالبی، ماهلر، نظریه یادگیری، کلبرگ، اریکسون، رشد در دو سال اول هرکدام یک سوال را به خود اختصاص داده اند.

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس روانشناسی رشد در کنکور ارشد 99

مبحث  تعداد سوال 
نظریه بوم شناختی برومفر برنر 2.5
نظریه ویگوتسکی 2.5
میانسالی 2
پیاژه 2
نظریه یونگ  1
رویکردهای تحولی والن  1
لاک  1
روسو  1
نظریه بالبی 1
ماهلر 1
نظریه یادگیری 1
کلبرگ 1
اریکسون  1
رشد در دو سال اول  1

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس روانشناسی بالینی

در آزمون امسال در درس بالینی تاکید روی مبحث آزمون های روانی بسیار بالا بود. از مجموع 20 تست، 7 سوال از انواع ازمون های هوش و شخصیت طرح شده بود (مبحث آزمون های روانی همیشه مورد توجه طراحان سوال نیست و بعضا دیده شده گاهی اوقات تنها یک یا دو تست از ای مبحث طرح می شود!). به تفکیک هر فصل، آزمون هوش کسلر 2 سوال، ازمون رورشاخ 2 سوال، و آزمون های MMPI ,MCM ،CPI هر کدام یک سوال را به خود اختصاص داده اند. مبحث پر سوال بعدی فصل مصاحبه تشخیصی و معاینه وضعیت روانی بود که 4 سوال را از ان خود کرده بود. از قسمت رویکردهای درمانی، رویکرد روانپویشی 2 سوال، شناخت درمانی و مراجع محوری نیز هرکدام یک سوال را داشتند. فصل روانشناسی سلامت که به ندرت مورد توجه قرار میگیرد در آزمون امسال یک تست را به خود اختصاص داده بود.

باتوجه به وابستگی متقابل درس مرضی و بالینی دیدن سوالات مربوط به تشخیص گذاری و درمان اختلالات در درس بالینی دور از انتظار نیست. امسال نیز یک سوال از مبحث وسواس در این زمینه طرح شده بود.

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس روانشناسی بالینی در کنکور ارشد 99

مبحث  تعداد سوال 
آزمون هوش کسلر  2
آزمون رورشاخ 2
آزمون CPI 1
آزمون MCMI 1
آزمون MMPI 1
رویکرد روانپویشی 2
شناخت درمانی 1
مراجع محوری 1
روانشناسی سلامت  1

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس روانشناسی عمومی

درس عمومی از مجموع دروس گرایش روانشناسی عمومی ساده ترین سوالات را داشت. هیچ گونه تغییر جدی در بودجه بندی سوالات یا سختی سوالات دیده نمی شود. همانند سال های گذشته، سرفصل یادگیری با 4 تست مهم ترین فصل شناخته می شود و سرفصل های کم سوالی مثل روانشناسی اجتماعی و احساس هیچ سوالی را نداشتند. 3 سوال از مبحث دیدگاه های نظری (انسانگرایی، روانکاوی، گشتالت) طرح شده بود و از فصول ادراک، رشد، دستگاه عصبی، حافظه، هوش، هشیاری هرکدام یک تست طرح شده بود. باتوجه به آسان بودن سطح سوالات، رسیدن به درصد 70 در این درس به راحتی امکان پذیر است.

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس روانشناسی عمومی در کنکور ارشد 99

مبحث  تعداد سوال 
یادگیری 4
دیدگاه های نظری 3
ادراک  1
رشد 1
دستگاه عصبی  1
حافظه 1
هوش 1
هشیاری 1

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

هرساله پراکندگی سوالات در این درس نسبت به تمام دروس بیشتر است. در کنکور 99 نیز این درس سوالات متوسطی داشت و از مجموع 15 سوال، حدودا 60 درصد سوالات از مبحث انگیزش و هیجان و 40 درصد از درس فیزیولوژیک طراحی شده بود. از قسمت انگیزش و هیجان، سوالات مربوط به هیجان حجم بیشتری را به خود اختصاص داده بود (2 سوال از نظریات اختصاصی هیجان، 2 سوال از مبانی فیزیولوژیک هیجان) و دو سوال از نظریات کشاننده ای هال و فروید طرح شده بود. 2 سوال از مبحث کنش سلول، یک سوال از انتقال دهنده های عصبی، یک سوال از حافظه و یک سوال از چرخه های زیستی و خواب، کل سوالات طرح شده از درس فیزیولوژیک بوده اند.

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان در کنکور ارشد 99

مبحث  تعداد سوال 
نظریات اختصاصی هیجان 2
مبانی فیزیولوژیک هیجان 2
نظریات کشاننده ای هال و فروید 2
کنش سلول 2
انقال دهنده های عصبی 1
حافظه 1
چرخه های زیستی و خواب 1