رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری

تعدادی از رشته های تجربی در دوره های روزانه یا نوبت دوم (شبانه) دانشگاه های سراسری به صورت بدون کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) پذیرش دارند که برای بسیاری از داوطلبان ثبت نام رشته های بدون کنکور تجربی اهمیت دارند. ثبت نام و پذیرش در رشته های بدون کنکور تجربی در دو نوبت مهرماه و بهمن ماه توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صورت می گیرد. تمام اطلاعیه های لازم در مورد ثبت نام، پذیرش و انتخاب رشته مربوط به رشته های بدون کنکور گروه های آزمایشی علوم تجربی، علوم فنی و ریاضی، علوم انسانی، گروه هنر و زبان های خارجی از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می شوند. لذا ما لیست رشته های بدون کنکور تجربی را مستقیما از دفترچه راهنمای ثبت نام صرفا براساس سوابق تحصیلی را در این مطلب آورده ایم. لیست این رشته ها را به تفکیک مقاطع کارشناسی و کاردانی در جداول زیر قرار داده ایم. 

 

 

رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری مقطع کارشناسی

دانشگاه سراسری از میان رشته های بدون کنکور تجربی در مقطع کارشناسی، در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

 

جدول لیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری مقطع کارشناسی

علوم دامی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زیست شناسی سلولی و مولکولی
علوم و مهندسی شیلات مهندسی طبیعت زمین شناسی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی مهندسی فضای سبز زیست شناسی گیاهی
مهندسی فضای سبز مهندسی صنایع مبلمان زیست شناسی دریا
علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی جنگل اقیانوس شناسی
علوم و مهندسی محیط زیست علوم و مهندسی خاک گیاه پزشکی
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ترویج و آموزش کشاورزی پایدار شیمی کاربردی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی اقتصاد کشاورزی شیمی محض

 

 

رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری مقطع کاردانی

دانشگاه سراسری از میان رشته های بدون کنکور تجربی در مقطع کاردانی، در شته های زیر دانشجو می پذیرد:

 

جدول لیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری مقطع کاردانی

کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری ها
کاردانی تولید و فرآوری خرما کاردانی شیمی آزمایشگاهی

کاردانی بهداشت حرفه ای

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی تکنولوژی جنگل داری
  کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی  

 

 

رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه پیام نور

لیست رشته های بدون کنکور تجربی که توسط دانشگاه پیام نور در شهرهای مختلف پذیرش می شوند در جدول زیر آمده است. شایان ذکر است این اطلاعات مستقیما از دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی گرفته شده است.

 

جدول لیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه پیام نور

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی محیط زیست
اقتصاد کشاورزی زیست شناسی گیاهی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

زمین شناسی شیمی کاربردی علوم و مهندسی باغبانی
علوم دامی شیمی محض علوم و مهندسی شیلات
  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  

 

 

رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی هم هر سال با منتشر کردن دفترچه راهنمای ثبت نام رشته های بدون کنکور سه گروه آزمایشی، اقدام به پذیرش دانشجو در تعدادی از این رشته ها می کند. نکته ای که در ارتباط با رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد، می بایست مد نظر داشت این است که اکثر رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد با رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری مشابه است. در پایین به لیست رشته های بدون کنکور تجربی در دانشگاه آزاد در مقاطع کارشناسی و کاردانی پرداخته شده است.

 

 

رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد - مقطع کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی از میان رشته های بدون کنکور تجربی در مقطع کارشناسی، در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

 

جدول لیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم و مهندسی محیط زیست
اقتصاد کشاورزی زیست شناسی گیاهی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

بهداشت و بازرسی گوشت زیست شناسی جانوری علوم و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
اقیانوس شناسی زیست شناسی دریا علوم و مهندسی خاک
بهداشت مواد غذایی زیست فناوری علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
زمین شناسی میکروبیولوژی مهندسی صنایع چوب و فعالیت های سلولزی
شیمی کاربردی گیاه پزشکی مهندسی طبیعت
شیمی محض زیست شناسی سلولی و مولکولی مهندسی صنایع مبلمان
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی علوم و مهندسی باغبانی
علوم دامی مهندسی فضای سبز علوم و مهندسی شیلات
  علوم و مهندسی جنگل  

 

 

رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد - مقطع کاردانی

دانشگاه آزاد اسلامی از میان رشته های بدون کنکور تجربی در مقطع کارشناسی، در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

 

جدول لیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد مقطع کاردانی

کاردانی امور زراعی و باغی کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
کاردانی تولید و فرآوری خرما کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

کاردانی تکنولوژی جنگل داری

کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی شیمی آزمایشگاهی

 

 

رشته های پیراپزشکی بدون کنکور تجربی  

رشته پزشکی از گروه تجربی فقط با کنکور سراسری مورد سنجش و گزینش قرار می گیرد ولی از میان رشته های بدون کنکور تجربی چند رشته پیراپزشکی وجود دارند که بدون کنکور می توان در کارشناسی ناپیوسته آن ها به تحصیل پرداخت. لازم به یادآوری است که پذیرش در این رشته ها، صرفا بر اساس سوابق تحصیلی داوطلب صورت خواهد گرفت. رشته های بدون کنکور پیراپزشکی را در جدول زیر قرار داده ایم.

 

جدول لیست رشته های پیراپزشکی بدون کنکور تجربی 

هوشبری مامایی بهداشت حرفه ای
اتاق عمل تکنسین سلامت دندان

بهداشت عمومی

 

 

سامانه های انتشار دفترچه ثبت نام رشته های بدون کنکور تجربی

دفترچه راهنمای ثبت نام رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری و آزاد را می توانید از دو سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و سایت مرکز پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.iau.ac.ir تهیه نمایید.

 

زمان انتشار رشته های بدون کنکور تجربی 1400

لیست رشته های بدون کنکور تجربی نوبت مهرماه هنوز از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است. به محض انتشار، لیست رشته های بدون کنکور تجربی موجود در این مطلب بروزرسانی خواهد شد. شایان ذکر است که لیست رشته های بدون کنکور تجربی معمولا مدتی قبل از آغاز ثبت نام اعلام می شود.

 

 

نکات مهم در ثبت نام رشته های بدون کنکور تجربی 

  • ثبت نام و پذیرش دانشجو در رشته محل های پذیرش «صرفا براساس سوابق تحصیلی» (معدل کتبی دیپلم با توجه به نوع دیپلم و رشته انتخابی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد.
  • اگر داوطلب در رشته محل های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش شده و در آزمون سراسری هم شرکت کرده و قبول شود، تنها می تواند در یک کد رشته محل به انتخاب خود، ثبت نام نموده و مشغول به تحصیل شود. به عبارت دیگر هر داوطلب فقط مجاز به تحصیل در یک کد رشته محل می باشد و تحصیل هم زمان در چند کد رشته محل (به جز داوطلبان مشمول آیین نامه های استعدادهای درخشان) ممنوع است.
  • بر اساس مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 24/4/1399، داوطلبانی که در این مرحله از پذیرش در ردیف قبولی های نهایی قرار گیرند، چنانچه پس از اعلام نتایج رشته های با آزمون، تمایل به تحصیل در رشته های با آزمون را داشتند، تمامی دانشگاه های ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی موظف به همکاری با داوطلب و عودت مدارک و شهریه اخذ شده می باشند.
  • اگر داوطلبان در مورد معرفی رشته ها و به ویژه آینده شغلی آن ها سوالی داشته باشند می توانند با مراجعه به کارشناسان مستقر در مراکز مشاوره به پاسخ سوالات خود برسند.
  • سازمان سنجش لیست تمامی رشته های بدون کنکور تجربی را قبل از آغاز ثبت نام کنکور سراسری منتشر می کند تا اگر احتمالا بعد از بررسی کردن رشته ها، رشته مورد دلخواه خود را پیدا نکردید، برای شرکت در کنکور سراسری آماده شوید.
  • لیست رشته های بدون کنکور تجربی در دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری با تمام جزئیات و نکات ضروری منتشر می شود.
  • داوطلبان می توانند بر طبق علاقه و بدون توجه به نوع مدرک دیپلم خود در هر کدام از رشته های بدون کنکور ثبت نام کنند ولی باید دقت داشته باشند که اگر رشته خودشان با گروه آزمایشی که انتخاب می کنند فرق داشته باشد؛ ضرایب تعیین شده برای سوابق تحصیلی هم تغییر خواهند کرد.
  • ذکر این نکته مهم می باشد که هر سال تعدادی رشته به لیست رشته های بدون کنکور تجربی افزوده می شود. لذا به دنبال این تغییر، قوانین جدید هم ممکن است ایجاد شوند که داوطلبان باید به آن دقت داشته باشند.