منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1402

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. بحث منابع مطالعاتی در شناساندن و معرفی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی نقش مهمی دارد اما توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع  و آگاهی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد فیزیوتراپی سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد فیزیوتراپی، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد فیزیوتراپی انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد فیزیوتراپی چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1402

دروس کنکور ارشد فیزیوتراپی

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1402

فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب داخلی 1 و 2 (قلبی-ریوی روماتیسمی و پوستی)

Manual of physical therapyOtto D. Payton, Richard P. Di Fabio, Churchill Livingstone, 1989 

Clinics in physical therapy (series) By Longman Publishing Group

 Management of Common Musculoskeletal Disorders: Physical Therapy Principles and

Methods. Darlene Hertling, Randolph M. Kessler, Lippincott Williams & Wilkins, 2006

Tidy’s physiotherapy by Stuart Porter, Churchill Livingstone, 2013

Umphred's Neurological Rehabilitation, Rolando Lazaroو Sandra Reina-Guerra Myla Quiben, 6th Edition, Mosby, 2012

Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics, Jennifer A. Pryor, Ammani S Prasad, Churchill Livingstone, 2008

بیومکانیک 1، 2 و 3

Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis, Pamela K. Levangie, Cynthia C. NorkinF.A. Davis Company; 5th edition, 2011

Management of Common Musculoskeletal Disorders: Physical Therapy Principles and

Methods. Darlene Hertling, Randolph M. Kessler, Lippincott Williams & Wilkins,2006

 The Physiology of the joints: volume 1, 2, 3 By Ibrahim Adalbert Kapandji, Churchill Livingstone.

 Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for  Rehabilitation, by Donald A. Neumann, Mosby; 3rd edition, 2016

ارزشیابی و اندازه گیری

Muscles: Testing and Function with Posture and Pain, by Florence Peterson

Kendall, Elizabeth Kendall McCreary, et al., Lippincott Williams & Wilkins; 5th Edition, 2005

Daniels and Worthingham's Muscle Testing: Techniques of Manual Examination,

Helen Hislop, Dale Avers, Marybeth Brown, Saunders, 9th Edition, 2013

Joint Range of Motion and Muscle Length Testing, Nancy Reese and William Bandy, 3rd Edition Saunders, 2016

تمرین درمانی 1، 2 و 3

Therapeutic Exercise for Body Alignment and Function, Marian Williams, Catherine

A. Worthingham,et al. 2nd Edition, Literary Licensing, LLC; 3rd edition, 2012

Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques, Carolyn Kisner and Lynn Allen

Colby, F.A. Davis Company; 6th edition, 2012

Clinical Decision Making in Therapeutic Exercise, Patricia E.Sullivan and Prudence D.

Markos , Appleton & Lange, 1994

Therapeutic Exercise for Physical Therapist Assistants, William D. Bandy and Barbara Sanders, 2nd Edition, 2008

Physical Rehabilitation, Susan B O'Sullivan, Thomas J Schmitz, George Fulk, F. A.

Davis Company, 5th Edition, 2006

 Clinical Decision Making in Therapeutic Exercise, Patricia E. Sullivan, Prudence D.

Markos, Appleton & Lange, 1995

الکتروتراپی 1 و 2

Clayton's Electrotherapy: Theory and Practice, Angela Forster; Nigel Palastanga; E Bellis Clayton, CBS, 2005

Electrotherapy Explained, Principles and Practice, Val Robertson, Alex Ward, John

Low, Ann Reed, Butterworth-Heinemann, 2006

Physical Agents in Rehabilitation, An Evidence-Based Approach to Practice, Michelle Cameron, 5th Edition, Saunders, 2017

ارتز و پروتز

Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Deborah A. Nawoczenski, Marcia E. Epler, Saunders, 1997 

Saunders Manual of Physical Therapy Practice, 1st Edition, Rose Sgarlet Myers, 1st Edition, 1995

Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Michelle M, Millee Jorge,,Caroline C.

Nielsen,  Saunders; 3rd edition, 2012