منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1402

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع و رشته های مجاز برای کنکور ارشد آموزش بهداشت سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر و با آگاهی بیشتر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد آموزش بهداشت، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد آموزش بهداشت انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد آموزش بهداشت چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. همچنین می توانید با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از شرایط و ضوابط ثبت نام کنکور ارشد آموزش بهداشت اطلاع پیدا کنید.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1402

دروس کنکور ارشد آموزش بهداشت

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1402

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

میرزا بیگی، علی؛ برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی، تهران، نشر یسطرون، آخرین ویراست.

زنوزی، هاشم، تکنولوژی آموزشی. تهران: دانشگاه تهران آخرین ویراست.

امیر تیموری، محمدحسن. رسانه های یاددهی- یادگیری. ویرایش دوم. تهران: نشر سالاوان. آخرین ویراست.

شعبانی، حسن مهارت های آموزشی و پرورشی، جلد اول: روش ها و فنون تدریس. تهران: سمت آخرین ویراست.

فراهنگی، علی اکبر. ارتباطات انسانی، جلد اول. مبانی. موسسه خدمات فرهنگی رسا. آخرین ویراست.

بهداشت عمومی

حاتمی، حسین و دیگران. کتاب جامع بهداشت عمومی. جلد اول: فصل های 2،3،4 و فصل 5 (گفتارهای 1 و 2)، جلد دوم، فصلهای 7،8،9 جلد سوم: فصلهای 10،11،12

پارک و پارک، درسنامه طب و پزشکی اجتماعی. ترجمه خسرو رفایی شیرپاک. آخرین ویراست. جلد اول: فصلهای اول تا چهارم. جلد دوم تمام فصول. جلد سوم: فصلهای دوم تا هفتم. جلد چهارم: فصل اول (بیماری های سرخک، سرخچه، آنفولانزا، سل، انواع هپاتیت، بیماریهای اسهالی حاد، حصبه، مسمویت غذایی، مالاریا، بروسلوز، لیشمانیازیس، ایدز). فصل دوم به طور کامل

جامعه شناسی

رفیع پور. آناتومی جامعه، مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی. شرکت سهامی انتشار. آخرین ویراست.

آزاد ارمکی، تقی. نظریه های جامعه شناسی. تهران: سروش. آخرین ویراست.

روانشناسی

اتکینسون، ریتال و دیگران. متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمدتقی براهنی و دیگران. انتشارات رشد. آخرین ویراست.

سیف، علی اکبر، روانشناسی پرورشی نوین. تهران، انتشارات دوران، آخرین ویراست. فصل 1 تا 14