منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 1402

گاهی برای معرفی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط نیاز است که به مباحثی در مورد منابع مطالعاتی آن هم پرداخته شود لذا منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع و آگاهی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد مهندسی بهداشت محیط سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد مهندسی بهداشت محیط، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد مهندسی بهداشت محیط انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد مهندسی بهداشت محیط چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. در ضمن می توانید با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اطلاعات لازم در مورد شرایط و ضوابط ثبت نام ارشد مهندسی بهداشت محیط را به دست آورید.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 1402

دروس کنکور ارشد مهندسی بهداشت محیط

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 1402

آب و فاضلاب (شامل انتقال و توزیع آب، جمع آوری فاضلاب، تسویه آب و فاضلاب) و شیمی و میکروبیولوژی آب و  فاضلاب

Chemistry for environmental engineering and science. Sawyer & Mccarty. McGraw- Hill

Microbiology of drinking water production and distribution. Gabriel Bitton. Johnwiley & Sons Inc

Wastewater microbiology. Gabriel Bitton. Johnwiley & Sons Inc

fluid mechanics. Streeter and wylie. McGraw- Hill

Water quality and treatment. AWWA. American water works association

Wastewater engineering. Metcalf & Eddy. McGraw- Hill

Industrial water pollution control. Eckenfelder. McGraw- Hill

آلودگی هوا و کنترل آن

Air pollution: measurement, modling and mitigation. Abhishek tiwary. Jeremy cools. CRC Press

مواد زائد جامد

Handbook of solid waste management. George. Tchobanoglous. Frank kreith. McGraw- Hill

کلیات بهداشت محیط

 "environmental engineering". Salvato. J.A