منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 1402

بحث منابع مطالعاتی در شناساندن و معرفی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دارای جایگاه مهمی است لذا منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دور کند پس حتما برای انتخاب  بهترین منابع و آگاهی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر و با آگاهی بیشتر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. در ضمن داوطلبان می توانند با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اطلاعات لازم را درباره شرایط و ضوابط ثبت نام کنکور ارشد بهداشت حرفه ای به دست آورند.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 1402

دروس کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 1402

بهداشت حرفه ای

 انسان و تنش های حرارتی محیط کار، فربده گلبابایی و همکاران

 نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا جلد 1 و2 عبدالرحمان بهرامی

 مهندس روشنایی آخرین چاپ تالیف دکتر رستم گل محمدی

Industrial noise control, chapters 1,6,9,10 : by Lewis Bell & Douglas Bell

Industrial ventilation manual: by ACGIH

Fundamantals of air sampling, chapters 1-9: by Gregory D. Wight

Safety and health for engineers. By Brauer, Rogerl

Introduction to health physics; by Herman Cember

IESNA Lighting handbook; chapters; 1,2,3,6,7,8,9,11,12

Safety analysis (principles and practice in occupational safety) by: Lars Harms-Ringdahl

Principles of toxicology environmental and industrial application by: S.M. Roberts, R.C. James and P.L. Williams, chapters 2,3, and 23

12.Occupational toxicology: Winder and Stacey not the whole book, only chapters: 1,2,3,12,13,14 and 15

" تمام رفرانس های مصوب دروس تخصصی برنامه مصوب کارشناسی بهداشت حرفه ای به عنوان منابع برای طراحی سوالات کنکور ارشد مورد تایید می باشد"

ارگونومی

Handbook of ergonomics by W. Karwowski & Marras – last edition

فیزیک

فیزیک جلد اول و دوم و سوم هالیدی

شیمی

شیمی عمومی چارلز مورتیمر

ریاضی

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیل- تالیف جرج توماس وراس فینی ترجمه مهدی بهزاد، سیامک کاظمی و علی کافی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی