منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 1402

بحث منابع مطالعاتی در معرفی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و شناساندن این مقطع مهم می باشد لذا منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون دور کند پس حتما برای انتخاب  بهترین منابع و آگاهی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد تکنولوژی گردش خون سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد تکنولوژی گردش خون، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد تکنولوژی گردش خون انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد تکنولوژی گردش خون چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. همچنین داوطلبان می توانند با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از شرایط و ضوابط ثبت نام در کنکور آن مطلع شوند.

 


 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 1402

دروس کنکور ارشد تکنولوژی گردش خون

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 1402

پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی

Brunner and suddarth's of medical-surgical nursing/Suzanne C. Smeltzer. 11th .ed. Philadelphia: Lippincott Williams and wikins , last edition

Medical-surgical: clinical management for positive outecomes/ Joyee M. black, Jane Hokanson hawks- 7th .ed.- st. Louis : Elsevier saunders, last edition

 Phipp's medical- surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan (et.al). 8th .ed-st.louis: Elsevier, mosby, last edition

بیوشیمی

Text book of biochemistry – devlin

 Biochemistrystryer

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آن ها متناسب با رفرانس های فوق باشد بلامانع است.

مباحث: ساختار سلول یوکاریودیت، پروتئین ها ساختمان و ترکیب، پروتئین ها (قسمت دوم)ساختمان و عملکرد، آنزیم ها، غشاهای بیولوژیک، بیوانرژیک و متابولیسم اکسیداتیو، متابولیسم کربوهیدرات ها 1، متابولیسم کربوهیدرات ها 2، متابولیسم آهن و هم بیولوژی مولکولی

فیزیک عمومی

کتاب فیزیک هالیدی هر سه جلد ترجمه نعت اله گلستانیان و محمود بهار مرکز نشر دانشگاهی آخرین چاپ.

مباحث: حرت و قوانین نیوتن در آن، مباحث انرژی و قدرت، شتاب و velocity و رابطه بین آنها، حرارت(ارتباط و اثر حرارت جسم بر نیروی جنبشی)، حجم و فشار، مایعات و گازها

فیزیولوژی

فیزیولوژی پزشکی- گایتون

مباحث: فیزیولوژی غشا عصب و عضله، قلب، گردش خون، کلیه ها و مایعات بدن، سلول های خونی و ایمنی، تنفس، سازماندهی دستگاه عصبی و گیرنده های حسی، دستگاه عصبی و نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی، متابولیسم و تنظیم دما، غدد درون ریز

فرماکولوژی

ترجمه فارسی کتاب کانزونگ ترور (آخرین چاپ)

مباحث: فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک تعیین دوز منطقی و سیر زمانی داروها، مقدمه ای بر فرماکولوژی سیستم خودکار، داروهای ضدفشار خون، داروهای متسع کننده عروق  درمان آنژین صدری، فداروهای مورد استفاده در نارسایی قلبی، فداروهای مورد استفاده در آرتیمی های قلبی، فداروهای دیورتیک مدر، پیتیدهای موثر بر عروق، مقدمه ای بر فارماکولوژی داروهای موثر بر دستگاه اعصاب، داروهای ضدتشنج، داروهای هوشبری عمومی، بی حس کننده های موضعی