منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1402

در معرفی کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بحث منابع مطالعاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به این اهمیت ما منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1402 را در جدول زیر قرار داده ایم. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع و آگاهی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. همچنین می توانید با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در مورد شرایط و ضوابط ثبت نام آن، اطلاعات لازم را به دست آورید. 

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1402

دروس کنکور ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1402

میکروبیولوژی مواد غذایی

 میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن، جی، ترجمه علی مرتضوی و ضیاء الحق انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد

 میکروبیولوژی مواد غذایی، فریزر ترجمه علی مرتضوی و کاشانی نژاد انتشارات دانشگاه علوم پزشکلی فردوسی مشهد

 میکروبیولوژی مواد غذایی، ام. آر. ادامز و ام. موس. ترجمه سید علی مرتضوی و علیرضا صادقی انتنشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد

 میکروب های بیماریزا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمویت های غذایی. و دود رضوپلر انتشارات دانشگاه تهران

Fundamental food microbiology , Ray. B. CRC. 2004

Food borne diseases. Cliver, D.O, and Riemann, II Academic press 2002.

Detecting pathogens in food. Meekin. M.C. CRC. 2003

شیمی مواد غذایی

 شیمی مواد غذایی دکتر فاطمی شرکت سهامی انتشار

 کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیایی مواد غذایی دکتر پروانه انتشارات دانشگاه تهران

Food chemistry, Belitz, II.D, Grosh w, Schieberle, P. Springer-verag berlin press 2009

اصول نگهداری مواد غذایی

 اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی دکتر حسن فاطمی شرکت سهامی انتشار

 عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه، دکتر ایماندل و دکتر صادق زاده انتشارات دانشگاه تهران

کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 سم شناسی مواد غذایی دکتر چراغعلی انتشارات دانشگاه علوم پزشکلی بقیه ا...

 اصول بهداشت مواد غذایی دکتر رکنی انتشارات دانشگاه تهران

 شیر و فرآورده های آن دکتر کریم انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

 اصول و روش های تولید سوسیس و کالباس محمدی و حسینی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Meat processing Kerry and ledward, CRC 2000

Environmental engineering and sanitation. Part: food protection. Salato, J. Nemerow N.L. and agardy, F.j. 2003

Essential of food safety and sanitation. Meswane, D.Rue, N.linton, R. 2003

Food safety: contaminants and toxins dmello J.p 2003.

Safety in the agri-food chain. Luming P.A, devlieghere, F. and R wegningen academic publishers 2006