رشته های مجاز برای دکتری انگل شناسی پزشکی 

لیست کامل مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور دکتری رشته انگل شناسی پزشکی را در جدول زیر مشاهده می کنید. اگر رشته ی شما جز رشته های لیست زیر نباشد مجاز به شرکت در کنکور دکتری انگل  شناسی پزشکی نخواهید بود. اطلاع از رشته های مجاز برای شرکت در یک رشته خاص در کنکور دکتری وزارت بهداشت اولین گام برای شروع روند مطالعه داوطلبان هست و معمولا فکر داوطلبان را به خود مشغول می کند به همین دلیل لیست کامل رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکتری انگل شناسی را برای شما آماده کرده ایم که با خیال راحت بتوانید برای کنکور دکتری این رشته آماده شوید. لیست رشته های مجاز برای کنکور دکتری انگل شناسی پزشکی مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور دکتری وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 
همچنین اگر رشته شما در لیست رشته های مجاز وجود دارد می توانید برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی دکتری رشته انگل شناسی پزشکی را مطالعه کنید. 

رشته امتحانی  مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور دکتری انگل شناسی
دکتری انگل شناسی علوم آزمایشگاهی
پاتوبیولوژی
داروسازی
میکروبیولوژی
کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی
ایمنی شناسی پزشکی
دکتری حرفه ای پزشکی
قارچ شناسی
میکروب شناسی پزشکی
دکتری حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی
دامپزشکی