رشته های مجاز برای دکتری ویروس شناسی پزشکی 

لیست کامل مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی را در جدول زیر مشاهده می کنید. اگر رشته ی شما جز رشته های لیست زیر نباشد مجاز به شرکت در کنکور دکتری ویروس شناسی پزشکی نخواهید بود. اطلاع از رشته های مجاز برای شرکت در یک رشته خاص در کنکور دکتری وزارت بهداشت اولین گام برای شروع روند مطالعه داوطلبان هست و معمولا فکر داوطلبان را به خود مشغول می کند به همین دلیل لیست کامل رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکتری ویروس شناسی را برای شما آماده کرده ایم که با خیال راحت بتوانید برای کنکور دکتری این رشته آماده شوید. لیست رشته های مجاز برای کنکور دکتری ویروس شناسی پزشکی مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور دکتری وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 
همچنین اگر رشته شما در لیست رشته های مجاز وجود دارد می توانید برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی را مطالعه کنید. 

رشته امتحانی  مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور دکتری ویروس شناسی
دکتری ویروس شناسی کارشناسی ارشد ویروس شناسی
باکتری شناسی
دامپزشکی
بیولوژی سلولی و مولکولی
دکتری حرفه ای پزشکی
دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
پاتوبیولوژی
علوم آزمایشگاهی
ایمنی شناسی
میکروب شناسی 
دندانپزشکی  و داروسازی
دامپزشکی