چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - طول دوره ارشد مهندسی صنایع

طول دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 2 سال و حداکثر 3 سال (4 ترم تحصیلی) است. تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع عبارتند از؛

تعداد کل واحدهای ارشد مهندسی صنایع: 32 واحد

دروس تخصصی الزامی گرایش های  مهندسی صنایع : 9 یا 12 واحد

دروس تخصصی انتخابی  گرایش های مهندسی صنایع: 12 یا 15 واحد

سمینار : 2 واحد

پایانه نامه: 6 واحد

 

چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - دروس جبرانی گرایش های ارشد مهندسی صنایع

دروس جبرانی گرایش های ارشد مهندسی صنایع دروسی هستند که گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در سال اول دوره تحصیلی مربوط ضروری است. انتخاب دروس جبرانی از جدول مربوطه به انتخاب استاد راهنما و تایید گروه آموزشی یا شورا / کمیته تحصیلات تکمیلی است.

توجه : نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.

 

چارت درسی و سرفصل های دروس گرایش های ارشد مهندسی صنایع

 

در جدول زیر گرایش های ارشد مهندسی صنایع را می بینید. شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از گرایش ها از چارت درسی و سرفصل دروس گرایش مورد نظر خود در ارشد مهندسی صنایع مطلع شوید.

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
بهینه سازی سیستم ها سیستم های سلامت لجستیک و زنجیره تامین
سیستم های کلان مهندسی سیستم مالی مدیریت مهندسی
کیفیت و بهره وری مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی

 

 

 

 

چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - چارت درسی و سرفصل های دروس گرایش بهینه سازی سیستم ها

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی الزامی بهینه سازی سیستم ها

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
اخذ حداکثر سه درس از بین دروس زیر با نظر استاد راهنما
1 تحلیل آماری چند متغیره IE5910 3
2 طراحی سیستم های صنعتی IE5001 3
3 طراحی آزمایش ها IE5913 3
4 فرایندهای احتمالی IE5914 3
5 نظریه صف IE5002 3
اخذ حداقل یک درس از بین دروس زیر با نظر استاد راهنما
6 برنامه ریزی خطی IE5903 3
7 برنامه ریزی عدد صحیح IE5905 3
8 برنامه ریزی غیرخطی IE5906 3
9 برنامه ریزی پویا IE5902 3

 

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع -  دروس تخصصی انتخابی بهینه سازی سیستم ها

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
زمینه سیستم های تولید
حداکثر سه در از دروس زیر اخذ شوند:
1 نظریه توالی عملیات IE5003 3
2 طراحی سیستم های تولیدی اتوماتیک IE5004 3
3 مهندسی فاکتورهای انسانی IE5919 3
4 برنامه ریزی تولید IE6005 3
5 سیستم های برنامه ریزی و کنترل ساخت و تولید IE6006 3
6 سیستم های تولیدی انعطاف پذیر IE6007 3
7 سیستم های ساخت و تولید IE6008 3
8 سیستم های کامپیوتری یکپارچه تولید IE6009 3
9 برنامه ریزی توسعه صنعتی و فناوری IE6010 3
زمینه تحقیق در عملیات
حداکثر سه در از دروس زیر اخذ شوند:
10 بهینه سازی ترکیبی IE5011 3
11 شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی IE5912 3
12 نظریه شبکه IE5922 3
13 نظریه تصمیم گیری IE5921 3
14 نظریه گراف IE5012 3
15 شبکه و مکان گسسته IE5013 3
16 برنامه ریزی غیر قطعی IE5907 3
17 شبکه های پتری IE6014 3
18 نظریه بازی ها IE5920 3
19 کنترل بهینه IE6015 3
مشترک در هر دو زمینه
حداکثر سه در از دروس زیر اخذ شوند:
20 اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین IE5901 3
21 مدیریت درآمد و تقاضا IE5915 3
22 مهندسی سیستم های اطلاعات IE5016 3
23 پیش بینی و آنالیز سری های زمانی IE5909 33
24 اصول مهندسی مالی IE5900 3
25 نظریه و کاربرد پایایی IE5923 3
26 برنامه ریزی و زمانبندی پروژه IE5908 3
27 نظریه فازی و کاربردهای آن IE5924 3
28 داده کاوی: مدل ها، الگوریتم ها و کاربردها IE5925 3
29 مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها IE5098 3
30 درسی از دیگر گرایش ها* IE5099 3
31 مباحث پیشرفته در بهینه سازی سیستم ها 1 IE6098 3
32 مباحث پیشرفته در بهینه سازی سیستم ها 2 IE6099 3
33 سمینار دکترا 1 IE6997 1
34 سمینار دکترا 2 IE6998 1
35 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1
* (با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده)  دروس دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزء دروس تخصصی انتخابی دانشجوی کارشناسی ارشد محسوب شود

 

 

 

 

چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - چارت درسی و سرفصل های دروس گرایش لجستیک و زنجیره تامین

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع -  دروس جبرانی لجستیک و زنجیره تامین

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 اصول شبیه سازی IE4200 3
2 تحقیق در عملیات IE4902 3
3 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی 1 IE4201 3
4 طرح ریزی واحدهای صنعتی IE4202 3

 

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع -  دروس تخصصی انتخابی لجستیک و زنجیره تامین

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 سیستم های توزیع و خرده فروشی IE5202 3
2 مدیریت تدارکات IE5203 3
3 طراحی انبار، جابجایی مواد و بسته بندی IE5204 3
4 مدیریت درآمد و تقاضا IE5915 3
5 شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی IE5912 3
6 هوشمندی و تحلیل زنجیره تامین IE5205 3
7 لجستیک بین الملل IE5206 3
8 زنجیره تامین سبز و پایدار IE5207 3
9 لجستیک بحران IE5208 3
اخذ حداقل یک و حداکثر دو درس از بین دروس ردیف های 10 تا 17 با نظر استاد راهنما
10 برنامه ریزی عدد صحیح IE5905 3
11 برنامه ریزی پویا IE5902 3
12 برنامه ریزی غیرخطی IE5906 3
13 برنامه ریزی غیرقطعی IE5907 3
14 نظریه شبکه IE5922 3
15 نظریه بازی ها IE5920 3
16 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه IE5911 3
17 استراتژی تولید و خدمات IE5209 3
اخذ حداقل یک و حداکثر دو درس از بین دروس ردیف های 18 تا 24 با نظر استاد راهنما
18 مباحث منتخب در لجستیک و زنجیره تامین IE5298 3
19 درسی از دیگر گرایش ها * IE5299 3
20 مباحث پیشرفته در لجستیک و زنجیره تامین 1 IE6298 3
21 مباحث پیشرفته در لجستیک و زنجیره تامین 2 IE6299 3
22 سمینار دکترا2 IE6997 1
23 سمینار دکترا1 IE6998 1
24 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1
(با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده)  دروس دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزء دروس تخصصی

 

 

 

 

 

چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - چارت درسی و سرفصل های دروس گرایش سیستم های مالی

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع -  دروس جبرانی سیستم های مالی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 اقتصاد مهندسی IE4903 3
2 آمار مهندسی IE4901 3
3 تحقیق در عملیات IE4902 3

 

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع -  دروس تخصصی الزامی سیستم های مالی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 فرایندهای احتمالی IE5914 3
2 اصول مهندسی مالی IE5900 3
3 مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری IE5400 3
4 مدیریت و تحلیل ریسک مالی IE5401 3

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع -  دروس تخصصی انتخابی سیستم های مالی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 برنامه ریزی راهبردی IE5904 3
2 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه IE5911 3
3 اقتصاد سنجی IE5402 3
4 بازار های مالی اسلامی IE5403 3
5 بازارهای مالی با درآمد ثابت IE5404 3
6 بازارهای مالی نوظهور IE5405 3
7 برنامه ریزی غیرقطعی IE5907 3
8 سری های زمانی مالی IE5406 3
9 طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبانی محاسبات مالی IE5407 3
10 فرایندهای احتمالی پیشرفته در سیستم های مالی IE5408 3
11 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک IE5409 3
12 مدیریت سرمایه گذاری IE5410 3
13 مباحث منتخب در مهندسی مالی IE5498 3
14 درسی از دیگر گرایش ها* IE5499 3
15 مباحث پیشرفته در مهندسی مالی 1 IE6498 3
16 مبانی پیشرفته در مهندسی مالی 2 IE6499 3
17 سمینار دکترا 1 IE6997 1
18 سمینار دکترا 2 IE6998 1
19 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1
(با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده)  دروس دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزء دروس تخصصی

 

 

 

چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - چارت درسی و سرفصل های دروس گرایش کیفیت و بهره وری

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع -  دروس جبرانی کیفیت و بهره وری

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 آمار مهندسی  IE4901 3
2 کنترل کیفیت آماری IE4600 3
3 نگهداری و تعمیرات IE4601 3
4 تحقیق در عملیات IE4902 3
5 اصول حسابداری و هزینه یابی IE4602 3

 

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع -   دروس تخصصی الزامی کیفیت و بهره وری

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 کنترل کیفیت آماری پیشرفته IE5600 3
2 نظریه و کاربرد پایایی IE5923 3
3 مدیریت کیفیت جامع IE5916 3
4 مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع IE5601 3
حداکثر دو درس از دروس زیر اخذ شود:
5 تجزیه و تحلیل و بهبود بهره وری IE5602 3
6 مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی IE5603 3
7 مهندسی مجدد فرآیندها IE5604 3

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع -  دروس تخصصی انتخابی کیفیت و بهره وری

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 طراحی آزمایش ها IE5913 3
2 مدلسازی آماری و تحلیل رگرسیون IE5605 3
3 تحلیل آماری چند متغیره IE5910 3
4 پیش بینی و آنالیز سری های زمانی IE5909 3
5 مهندسی ایمنی و تحلیل ریسک IE5606 3
6 مدیریت خدمات و پشتیبانی محصول IE5607 3
7 مهندسی فاکتورهای انسانی IE5918 3
8 نگهداری و تعمیرات پایانی محور IE5608 3
9 مدیریت تولید و عملیات IE5609 3
10 مدیریت نوآوری و فناوری IE5926 3
11 نظریه فازی و کاربردهای آن IE5924 3
12 مدیریت عملیات خدماتی IE5927 3
13 مدیریت مالی IE5928 3
14 شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی IE5912 3
15 برنامه ریزی و زمانبندی پروژه IE5908 3
16 مهندسی کیفیت IE5610 3
17 سیستم های اطلاعات در نت و مهندسی ایمنی IE5611 3
18 فرایندهای احتمالی IE5914 3
19 آمار پیشرفته IE6612 3
20 مباحث منتخب در کیفیت و بهره وری IE5698 3
21 درسی از دیگر گرایش ها* IE5699 3
22 مباحث پیشرفته در کیفیت و بهره وری 1 IE6698 3
23 مباحث پیشرفته در کیفیت و بهره وری 2 IE6699 3
24 سمینار دکترا 1 IE6997 1
25 سمینار دکترا 2 IE6998 1
26 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1
(با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده)  دروس دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزء دروس تخصصی

 

 

 

 

چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - چارت درسی و سرفصل های دروس گرایش مدیریت پروژه

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس جبرانی مدیریت پروژه

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 احتمال و آمار مهندسی IE4900 3
2 اقتصاد مهندسی IE4903 3
3 تحقیق در عملیات IE4902 3
4 برنامه ریزی و مدیریت پروژه IE4700 3

 

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی الزامی مدیریت پروژه

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 استاندارهای مدیریت پروژه IE5700 3
2 برنامه ریزی و زمانبندی پروژه IE5908 3
3 مدیریت مالی و زمانبندی پروژه IE5701 3
4 مدیریت و تحلیل ریسک پروژه IE5702 3

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی انتخابی مدیریت پروژه

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه IE5703 3
2 مدیریت دانش و مستندسازی پروژه IE5704 3
3 مدیریت سبد پروژه ها IE5705 3
4 مدیریت طرح های توسعه IE5706 3
5 مدیریت قراردادهای پروژه IE5707 3
6 مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست پروژه IE5708 3
7 مدیریت لجستیک و زنجیره تامین پروژه IE5709 3
8 مدیریت منابع انسانی پروژه IE5710 3
9 مدیریت و مهندسی ارزشی IE5711 3
10 مباحث منتخب در مدیریت پروژه IE5798 3
11 درسی از دیگر گرایش ها* IE5799 3
12 مباحث پیشرفته در مدیریت پروژه 1 IE6798 3
13 مباحث پیشرفته در مدیریت پروژه 2 IE6799 3
14 سمینار دکترا 1 IE6997 1
15 سمینار دکترا 2 IE6998 1
16 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1
(با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده)  دروس دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزء دروس تخصصی

 

 

 

چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - چارت درسی و سرفصل های دروس گرایش سیستم های اطلاعاتی

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس جبرانی سیستم های اطلاعاتی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 ساختمان داده ها و الگوریتم IE4800 3
2 سیستم های مدیریت پایگاه داده ها IE4801 3
3 مهندسی نرم افزار IE4828 3

 

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی الزامی سیستم های اطلاعاتی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 مدل های کسب و کار و خلق ارزش IE5800 3
2 برنامه ریزی ریاضی در فناوری اطلاعات IE5801 3
3 امنیت سیستم های اطلاعات IE5802 3
4 بازنمایی دانش و استدلال IE5803 3
5 سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار IE5804 3
6 داده کاوی: مدل ها، الگوریتم ها و کاربردها IE5925 3

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی انتخابی سیستم های اطلاعاتی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 معماری و برنامه سازی تحت وب IE5805 3
2 مدیریت ارتباط با مشتری IE5806 3
3 مدیریت عدم اطمینان در سیستم های اطلاعات IE5807 3
4 کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی IE5808 3
5 نظریه فازی و کاربردهای آن IE5924 3
6 نظریه اطلاعات IE6800 3
7 اصول ارتباطات رقمی (دیجیتال) IE6801 3
8 شبکه های ارتباطات داده ها IE6802 3
9 آمار و دیدار سازی برای واکاوی و استنتاج داده IE6803 3
10 سستم های تجارت و بازار یابی الکترونیک IE6804 3
11 استنتاج از داده ها و مدل ها IE6805 3
12 اقتصاد سنجی کاربردی داده های کلان IE6806 3
13 مدیریت پایگاه داده مکانی و GIS پیشرفته IE6807 3
14 اقتصاد اطلاعات: راهبرد، ساختار و قیمت گذاری IE6808 3
15 ماشین به ماشین و اینترنت اشیا IE6809 3
16 جمع سپاری و نوآوری باز IE6810 3
17 سیستم های پشتیبان دانش، اطلاعات و خلاقیت IE6811 3
18 رابط انسان و مدیریت اطلاعات IE6812 3
19 سیستم های خبره فازی و استدلال فازی IE6813 3
20 شبکه های پیچیده IE6814 3
21 شبکه های اجتماعی محاسباتی: کاوش و دیدار سازی IE6815 3
22 علوم داده IE6816 3
23 برنامه ریزی منابع بنگاه IE6817 3
24 مدل سازی و بهینه سازی جریان شبکه های اطلاعاتی IE6818 3
25 مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی IE6819 3
26 بازی کاری در سیستم ها IE6820 3
27 روش های پیشرفته در واکافت کلان داده IE6821 3
28 تکنیک ها و فناوری های کلان داده IE6822 3
29 مباحث منتخب در سیستم های اطلاعاتی IE5898 3
30 درسی از دیگر گرایش ها* IE5899 3
31 مباحث پیشرفته در سیستم های اطلاعاتی 1 IE6898 3
32 مباحث پیشرفته در سیستم های اطلاعاتی 2 IE6899 3
33 سمینار دکترا 1 IE6997 1
34 سمینار دکترا 2 IE6998 1
35 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1
(با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده)  دروس دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزء دروس تخصصی

 

 

 

 

چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - چارت درسی و سرفصل های دروس گرایش سیستم های سلامت

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس جبرانی سیستم های سلامت

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 آشنایی با سیستم های سلامت IE4100 3
2 آمار زیستی و شاخص های بهداشتی IE4101 3
3 روش شناسی و طراحی تحقیق IE4102 3

 

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی الزامی سیستم های سلامت

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 مدل های تحقیق در عملیات برای سلامت IE5100 3
2 بهبود فرآیند و کیفیت در سلامت IE5101 3
3 انفورماتیک در سلامت IE5102 3
4 مدل سازی داده محور در سلامت IE5103 3
5 کارورزی مهندسی سیستم های سلامت 1 IE5104 0.5
6 کارورزی مهندسی سیستم های سلامت 2 IE5105 0.5

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی انتخابی سیستم های سلامت

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 استانداردها و معیارهای ارزیابی سیستم های سلامت IE5106 3
2 داده کاوی در سلامت IE5107 3
3 سیستم های خبره در سلامت IE5108 3
4 شبکه و مکان گسسته در سلامت IE5109 3
5 شبیه سازی کامپیوتری سیستم های سلامت، مدل سازی و بهینه سازی IE5110 3
6 مباحث سیستمی در فناوری رباتیک در سلامت IE5111 3
7 مدل سازی پویایی های سیستم در سلامت IE5112 3
8 مدل های احتمالی در سلامت IE5113 3
9 سیاست گذاری و تدوین راهبرد در سیستم سلامت IE5114 3
10 مدیریت ریسک در سیستم های سلامت IE5115 3
11 بازی های کاری در سیستم های سلامت IE5116 3
12 مدیریت زنجیره تامین برای سیستم های سلامت IE5117 3
13 واکافت شبکه های اجتماعی در سلامت IE5118 3
14 نظریه و شبکه های بیزی IE5119 3
15 روش های آماری پیشرفته در سلامت IE5120 3
16 مهندسی فاکتورهای انسانی در سلامت IE5121 3
17 مدیریت درآمد و تقاضا در سیستم های سلامت IE5122 3
18 فناوری های پیشرفته و رباتیک در سیستم های سلامت IE6123 3
19 تصمیم گیری در سیستم های سلامت IE6124 3
20 مسیریابی و لجستیک در سیستم های سلامت IE6125 3
21  مدل سازی سیستم های سلامت همراه IE6126 3
22 مدل های پیش بینی در سلامت IE6127 3
23 نظریه ها و مدل های گردشگری سلامت IE6128 3
24 اینترنت اشیا در سلامت IE6129 3
25 پایایی در سیستم های سلامت IE6130 3
26 مباحث منتخب در سیستم های سلامت IE5198 3
27 درسی از دیگر گرایش ها * IE5199 3
28 مباحث پیشرفته در سیستم های سلامت 1 IE6198 3
29 مباحث پیشرفته در سیستم های سلامت 2 IE6199 3
30 سمینار دکترا 1 IE6997 1
31 سمینار دکترا 2 IE6998 1
32 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1
(با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده)  دروس دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزء دروس تخصصی 

 

 

 

 

چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - چارت درسی و سرفصل های دروس گرایش سیستم های کلان

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس جبرانی سیستم های کلان

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 آمار مهندسی  IE4901 3
2 تحقیق در عملیات IE4902 3

 

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی الزامی سیستم های کلان

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 مدل سازی پویایی های سیستم IE5300 3
2 برنامه ریزی ریاضی IE5301 3
3 نظریه تصمیم گیری IE5921 3
4 مهندسی سیستم IE5917 3

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی انتخابی سیستم های کلان

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
زمینه تحقیق در عملیات
1 برنامه ریزی پویا IE5902 3
2 برنامه ریزی خطی IE5903 3
3 برنامه ریزی غیرخطی IE5906 3
4 برنامه ریزی غیرقطعی IE5907 3
5 نظریه بازی ها IE5920 3
6 شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی IE5912 3
7 برنامه ریزی عدد صحیح IE5905 3
8 فرایندهای احتمالی IE5914 3
9 نظریه شبکه IE5922 3
زمینه انرژی
10 روش های برنامه ریزی و مدل های انرژی IE5302 3
11 مبانی اقتصاد انرژی و سیستم عرضه انرژی IE5303 3
12 اقتصاد منابع فناپذیر IE5304 3
13 انرژی و محیط زیست IE5305 3
14 برنامه ریزی توسعه سیستم های انرژی IE5306 3
15 تکنولوژی انرژی IE5307 3
16 پایایی در سیستم های انرژی IE5308 3
17 قیمت گذاری انرژی IE5309 3
زمینه حمل و نقل
18 برنامه ریزی حمل و نقل IE5310 3
19 تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل IE5311 3
20 مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل IE5915 3
21 ارزیابی پروژه های حمل و نقل IE5312 3
22 تحلیل تقاضا ی حمل و نقل IE5313 3
23 تحلیل سیستم های حمل و نقل IE5314 3
24 حمل و نقل همگانی  IE5315 3
25 فناوری های حمل و نقل IE5316 3
مشترک در هردو زمینه
26 مباحث منتخب در سیستم های کلان IE5398 3
27 درسی از دیگر گرایش ها* IE5399 3
28 مباحث پیشرفته در سیستم های کلان 1 IE6398 3
29 مباحث پیشرفته در سیستم های کلان 2 IE6399 3
30 سمینار دکترا 1 IE6997 1
31 سمینار دکترا 2 IE6998 1
32 کارگاه محاسبات تکمیلی IE6999 1
(با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده) 

 

 

 

 

چارت درسی و سرفصل های دروس ارشد مهندسی صنایع - چارت درسی و سرفصل های دروس گرایش مدیریت مهندسی

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس جبرانی مدیریت مهندسی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 احتمال و آمار مهندسی IE4900 3
2 تحقیق در عملیات IE4902 3
3 اقتصاد مهندسی IE4903 3
4 اصول مدیریت و نظریه سازمان IE4500 3
5 مبانی علم اقتصاد (خرد - کلان) IE4501 3

 

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی الزامی مدیریت مهندسی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
حداکثر دو درس از دروس زیر اخذ شود:
1 نظریه تصمیم گیری IE5921  
2 مهندسی سیستم IE5917  
3 اصول مهندسی مالی IE5500  
4 مهندسی و مدیریت بهره وری IE5501  
5 اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین IE5901  
6 پیش بینی و آنالیز سری های زمانی IE5909  
حداکثر دو درس از دروس زیر اخذ شود:
7 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه IE5908 3
8 مدیریت کیفیت جامع IE5916 3
9 مدیریت نوآوری و فناوری IE5926 3
10 مدیریت منابع انسانی IE5502 3
11 بازاریابی IE5503 3

 

چارت درسی ارشد مهندسی صنایع - دروس تخصصی انتخابی مدیریت مهندسی

ردیف نام درس کد درس تعداد واحد
1 مدیریت دانش IE5504 3
2 مدیریت درآمد و تقاضا IE5915 3
3 مبانی تجارت الکترونیکی IE5505 3
4 تحلیل داده های مهندسی IE5506 3
5 مدیریت عملیات خدماتی IE5927 3
6 مدیریت مالی IE5928 3
7 شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی IE5912 3
8 برنامه ریزی راهبردی IE5904 3
9 رفتار سازمانی : مدیریت افراد در سازمان ها IE6507 3
10 هدایت و مدیریت تیم ها IE6508 3
11 مدیریت تغییر IE6509 3
12 مدیریت دانش فرآیند محور IE6510 3
13 مدیریت پروژه چابک IE6511 3
14 برآورد هزینه و تحلیل مالی IE6512 3
15 تحلیل سیستم های سازمانی IE6513 3
16 طراحی سیستم های کیفیت IE6514 3
17 معماری و مدل سازی سیستم ها IE6515 3
18 مدل سازی تهدید و تحلیل ریسک IE6516 3
19 مهندسی هزینه IE6517 3
20 مباحث منتخب در مدیریت مهندسی IE5598 3
21 درسی از دیگر گرایش ها* IE5599 3
22 مباحث پیشرفته در مدیریت مهندسی 1 IE6598 3
23 مباحث پیشرفته در مدیریت مهندسی 2 IE6599 3
24 سمینار دکترا 1 IE6997 1
25 سمینار دکترا 2 IE6998 1
26 کارگاه محاسبات پیشرفته IE6999 1
(با پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده)  دروس دارای کدهای سری 6000 (دروس دکترا) با پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو کارشناسی ارشد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می تواند جزء دروس تخصصی
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ارشد مهندسی صنایع مطلب معرفی ارشد مهندسی صنایع + گرایش ها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی صنایع را در سایت 3گام بخوانید.