نام دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

در معرفی ارشد مهندسی مکانیک پرداختن به دروس امتحانی در کنکور آن ضروری است لذا دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک به صورت زیر می باشد. در این بررسی به ضرایب دروس در گرایش های مختلف کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک به تفکیک پرداخته شده است. توصیه می کنیم مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مکانیک مطالعه شود تا با دید بازتری بتوانید این رشته را برای کنکور انتخاب کنید.

 

زبان عمومی و تخصصی

تعداد سؤالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک30 سؤال می‌ باشد.

 

جدول درس زبان در گرایش های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 

گرایش

 

 

دروس

 

 

ساخت و تولید

 

طراحی کاربردی

 

تبدیل انرژی

 

مهندسی پزشکی -

بیومکانیک

 

 

سیستم محرکه خودرو

طراحی سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان

 

سازه بدنه خودرو

 

 

مکاترونیک

علمی کاربردی مدیریت صنایع چاپ

زبان

1

1

1

3

2

2

2

1

3

 

 

ریاضی

تعداد سئوالات درس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد سال 92, 20 سئوال بوده که خود این درس به چهار درس ریاضیات عمومی 1، ریاضیات عمومی 2، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی تفکیک می‌شود. در چند سال اخیر، معمولاً 5 سئوال از درس ریاضی عمومی 1، 5 سئوال از درس ریاضی عمومی 2، 5 سئوال از درس معادلات دیفرانسیل و 5 سئوال از درس ریاضی مهندسی مطرح شده است و به نظر نمی‌رسد این روند در سال‌های آینده تغییر زیادی داشته باشد.

 

جدول ضریب درس ریاضی در گرایش های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 

گرایش

 

 

دروس

 

 

ساخت و تولید

 

طراحی کاربردی

 

تبدیل انرژی

 

مهندسی پزشکی -

بیومکانیک

 

 

سیستم محرکه خودرو

طراحی سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان

 

سازه بدنه خودرو

 

 

مکاترونیک

علمی کاربردی مدیریت صنایع چاپ

ریاضی

3

2

2

4

3

3

3

2

2

 

 

حرارت و سیالات

این مجموعه خود به سه درس مکانیک سیالات، ترمودینامیک و انتقال حرارت تفکیک می ‌شود که مجموعاً از آن ها 20 سئوال در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مطرح می‌ شود (سهم هر درس حدود 6 الی 7 تست می­ باشد).

 

جدول ضریب درس حرارت و سیالات در گرایش های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 

گرایش

 

 

دروس

 

 

ساخت و تولید

 

طراحی کاربردی

 

تبدیل انرژی

 

مهندسی پزشکی -

بیومکانیک

 

 

سیستم محرکه خودرو

طراحی سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان

 

سازه بدنه خودرو

 

 

مکاترونیک

علمی کاربردی مدیریت صنایع چاپ

حرارت سیالات

2

2

3

3

3

1

2

2

0

 

 

جامدات

این مجموعه خود به سه درس استاتیک، مقاومت مصالح و طراحی اجزاء تفکیک می ‌شود که در کنکور کارشناسی ارشد 20 سئوال از آنها مطرح می ‌شود (سهم هر درس حدود 6 الی 7 تست می ­باشد).

 

جدول ضریب درس جامدات در گرایش های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 

گرایش

 

 

دروس

 

 

ساخت و تولید

 

طراحی کاربردی

 

تبدیل انرژی

 

مهندسی پزشکی -

بیومکانیک

 

 

سیستم محرکه خودرو

طراحی سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان

 

سازه بدنه خودرو

 

 

مکاترونیک

علمی کاربردی مدیریت صنایع چاپ

جامدات

3

3

2

4

3

3

4

2

3

 

دینامیک و ارتعاشات

این مجموعه به چهار درس تفکیک می ‌شود که عبارتند از: دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین و کنترل. از هر کدوم از این دروس هر ساله 5 تست در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مطرح می ­شود.

 

جدول ضریب درس دینامیک و ارتعاشات در گرایش های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 

گرایش

 

 

دروس

 

 

ساخت و تولید

 

طراحی کاربردی

 

تبدیل انرژی

 

مهندسی پزشکی -

بیومکانیک

 

 

سیستم محرکه خودرو

طراحی سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان

 

سازه بدنه خودرو

 

 

مکاترونیک

علمی کاربردی مدیریت صنایع چاپ

دینامیک و ارتعاشات

2

3

2

3

2

4

3

3

3

 

 

مجموعه دروس تخصصی ساخت و تولید

این مجموعه شامل 8 درس می ‌باشد که مجموعاً از آن ها 20 تست در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مطرح می ‌شود. این دروس به شرح زیر هستند:

 

ماشین ابزار

همان‌ طور که از نام این درس پیداست، مطالب آن مربوط به قطعات، تجهیزات و ساختمان کلی ماشین ‌ها (ماشین های فرزکاری، تراشکاری و ...) می ‌باشد. معمولاً 4 سئوال هر ساله از این درس در کنکور کارشناسی ارشد مطرح می ‌شود که بیشتر آن ها مبتنی بر مفاهیم تئوری و برخی بر پایه اشکال و نمودارها هستند.

 

قالب پرس

از این درس معمولاً 2 سئوال در کنکور مطرح می ‌شود و مطالب آن بیشتر در مورد قالب‌ ها، قابلیت کشش ورق، عملیات برش، قالب ‌های برش، انواع پرس ‌ها و مواد مورد استفاده در ساخت قالب ‌ها و پرس‌ ها می ‌باشد.

 

علم مواد (متالوژی و عملیات حرارتی)

تعداد سئوالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد معمولاً 4 سئوال می‌باشد. مطالب آن در مورد شناخت مواد، خواص مکانیکی مواد آلیاژ‌ها، فلزات، عملیات حرارتی، خوردگی و مواد غیرفلزی می ‌باشد. معمولاً دو یا سه سئوال آن از مطالب حفظ کردنی و یک یا دو سئوال آن از تست ‌هایی که دارای محاسبه کمی هستند، مطرح می‌ شود.

 

ماشین ‌های کنترل عددی

از این درس در کنکور کارشناسی ارشد معمولاً 2 سئوال مطرح می‌شود. برنامه‌نویسی در ماشین‌ های تراش و فرز CNC، از مطالب این درس می ‌باشد. درست است که فقط 2 سئوال از این درس در کنکور مطرح می‌ شود ولی به همین نسبت نیز مطالب آن کم حجم ‌تر و ساده ‌تر نسبت به سایر دروس می ‌باشد.

 

تولید مخصوص

از این درس در کنکور کارشناسی ارشد معمولاً 2 سئوال مطرح می‌ شود.

 

هیدرولیک و نیوماتیک

از این درس در کنکور کارشناسی ارشد معمولاً 2 سئوال مطرح می ‌شود.

 

جدول ضریب مجموعه دروس تخصصی ساخت و تولید در گرایش های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 

گرایش

 

 

دروس

 

 

ساخت و تولید

 

طراحی کاربردی

 

تبدیل انرژی

 

مهندسی پزشکی -

بیومکانیک

 

 

سیستم محرکه خودرو

طراحی سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان

 

سازه بدنه خودرو

 

 

مکاترونیک

علمی کاربردی مدیریت صنایع چاپ

مجموعه دروس تخصصی ساخت و تولید

4

0

0

3

0

0

0

2

3