تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی
تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی

تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی

بعد از اعلام سازمان سنجش مبنی بر اینکه داوطلبان کنکور سراسری می توانند انتخاب کنند که کنکور نظام قدیم یا نظام جدید را شرکت کنند یکی از بحث های داغ انجمن های کنکور انسانی و سوالات متداول دانش آموزان از مشاوران تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید بوده است. سوالاتی مثل کنکور انسانی نظام قدیم سخت تره یا نظام جدید یا اینکه کتابای نظام قدیم و جدید چه فرقی با هم دارن، کنکور نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید و اینجور سوالات که طبیعتا برای پاسخ به این سوالات و انتخاب درست بین نظام قدیم و جدید انسانی باید به طور دقیق هر دو کنکور نظام قدیم و نظام جدید را با هم به صورت درست و علمی بررسی کنیم. از کنکور نظام قدیم مسلما اطلاعات بیشتری در دسترس داریم ولی چون خیلی از برگزاری کنکور نظام جدید نگذشته است شاید اطلاعات خیلی دقیق نباشد یا در سال های بعد تغییر کند. اطلاع از این تفاوت ها و انتخاب بهترین گزینه بین نظام قدیم و نظام جدید شما را برای برنامه ریزی کنکور انسانی دقیق تر هم کمک می کند.در این مطلب هم به تفاوت سوالات کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی می پردازیم هم تغییرات و تفاوت کتاب های نظام قدیم و نظام جدید انسانی را بررسی می کنیم.

تفاوت سوالات کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

برای مقایسه دو کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی از آنجایی که فقط یک دوره کنکور نظام جدید برگزار شده ما هم کنکو انسانی سال 98 را مبنای مقایسه نظام قدیم و نظام جدید قرار می دهیم. قبل از پرداختن به تفاوت های کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید، شاید برای شما جالب باشد که بدانید این دو کنکور باهم سوالات  مشترکی هم داشته اند یعنی سوالاتی که عینا هم در کنکور نظام قدیم و هم کنکور نظام جدید تکرار شده است. تعداد سوالات مشترک را در جدول زیر برای هر درس می توانید مشاهده کنید. برای بررسی بیشتر می توانید سوالات و پاسخنامه کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی 98 را دانلود کنید و سوالات مشابه را ببینید.

نام درس

تعداد سوالات مشترک بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی

درصد سوالات مشترک بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی

دین و زندگی

7 سوال

28 درصد

زبان

8 سوال (دو متن درک مطلب)

32درصد

ریاضی

14 سوال

70 درصد

اقتصاد

7 سوال

47 درصد

ادبیات اختصاصی

11 سوال

37 درصد

عربی اختصاصی

4 سوال

20 درصد

تاریخ

5 سوال

33درصد

جغرافیا

5 سوال

33درصد

علوم اجتماعی

10 سوال

50 درصد

فلسفه و منطق

20 سوال

80 درصد

روانشناسی

10 سوال

50 درصد

 

بررسی جدول بالا نشان می دهد که بین سوالات کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید انسانی کمترین تفاوت در درس فلسفه و منطق و بیشترین تفاوت در درس عربی اختصاصی بوده است. البته باید توجه داشته باشید که این روند ممکن است برای کنکور های آینده تغییراتی داشته باشد و فعلا مبنای مقایسه ما کنکور انسانی نظام قدیم و جدید 98 است. در ادامه به صورت درس به درس به تفاوت و سطح سوالات کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید می پردازیم. بعد از بررسی تفاوت سوالات کنکور نظام قدیم و نظام جدید می توانید نحوه مطالعه دروس اختصاصی کنکور انسانی را مطالعه کنید که در هر درس بهترین روش مطالعه را اتخاذ کنید.

 

 

تفاوت سوالات درس ادبیات کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

برای درس ادبیات کنکور انسانی نظام قدیم می توان گفت که تقریبا هیچ سوالی برای شگفت زده کردن داوطلبان نداشت و همه سوالات قابل پیش بینی و استاندارد بود. به صورت کلی به جز یک یا دو سوال تقریبا سخت و دو سوال آسان هم بقیه سوالات ادبیات کنکور انسانی نظام قدیم تقریبا در سطح متوسط بودند و از سوالاتی که معمولا همه بچه ها در آن مشکل داشتند مانند مبحث تکواژ و ... سوالی طرح نشده بود. در مورد درس ادبیات کنکور انسانی نظام جدید، از آنجایی که سال 98 اولین سال برگزاری این آزمون بود معیار قبلی ای برای سطح سوالات نداریم اما می توان گفت که سبک و سیاق سوالات مانند کنکور نظام قدیم سال 98 و سال های قبل از آن بود و تغییر عمده ای در سبک سوالات دیده نشده و بجز چند تغییر کوچک در مورد تعداد سوالات هر بخش تقریبا می توان گفت که حتی همان بودجه بندی ها هم رعایت شده است. به طور کلی سطح سوالات ادبیات کنکور انسانی نظام جدید هم متوسط تخمین زده می شود.

سوالات ادبیات کنکور انسانی

سطح سوالات ادبیات

ادبیات کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط و استاندارد

ادبیات کنکور انسانی نظام جدید

متوسط و استاندارد

 

 

تفاوت سوالات درس عربی کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

درس عربی در کنکور نظام جدید هم از نظر تعداد سوالات هر بخش هم از نظر تیپ و شکل کلی سوالات تغییراتی را نسبت به درس عربی نظام قدیم تجربه کرده است. برای مثال در بخش قواعد 6 سوال مطرح شده بود که دو سوال به نسبت کنکور نظام قدیم کمتر بود. یا در بخش ترجمه سوال عین مفهوم مناسب نداشتیم. اما به طور کلی سوالاتی که در کنکور نظام جدید مطرح شده بود با وجود اینکه بودجه بندی ها تا حدودی متفاوت بود اما سوال سختی دیده نمی شد و اکثر سوالات متوسط رو به ساده بودند. در درس عربی کنکور نظام قدیم هم شرایط تقریبا مانند سال های گذشته بود و سطح سوالات به نسبت عربی نظام جدید بالاتر بوده است.

سوالات عربی کنکور انسانی

سطح سوالات عربی

عربی کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط و ساده

عربی کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به سخت

 

تفاوت سوالات درس دین و زندگی کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

درس دین و زندگی در کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید 7 سوال مشترک داشت که مربوط به کتاب های سال دوازدهم و سال دهم و بر بنای کتب نظام جدید طرح شده بود. با توجه به اینکه کتاب دین و زندگی رشته انسانی در کنکور نظام جدید از سایر رشته ها جدا شده بود تعداد 6 سوال از بخش های اختصاصی انسانی سوال طرح شده بود. به طور کلی کتاب پایه یازدهم با 9 سوال بیشترین سهم را در درس دین و زندگی در کنکور نظام جدید داشته است. از 25 سوال درس دین و زندگی در کنکور نظام جدید:  12 سوال آمربوط به آیات، 10 سوال از متن درس و 3 سوال از شعر و حدیث بوده است. به طور کلی دو سوال چالش برانگیز در ای درس برای کنکور نظام جدید وجود داشته است و در کل با توجه به تعداد سوالات و سبک مشترک بازهم نیاز به دقت زباد و آشنایی خوب با آیات وجود دارد و این درس ممکن است با توجه به تعداد سوالات دو قسمتی( 15 سوال) زمان زیادی از داوطلبان گرفته باشد.

سوالات دین و زندگی کنکور انسانی

سطح سوالات دین و زندگی

دین وزندگی کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط

دین و زندگی کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به سخت

 

تفاوت سوالات درس زبان کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

در مورد بودجه بندی بخش های مختلف درس زبان در هر دو کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی همان بودجه بندی همیشگی حفظ شد و از 25 سوال، 8 سوال واژگان، 4 سوال گرامر، 5 سوال کلوز تست و 8 سوال هم در بخش درک مطلب مطرح شدند که 8 سوال بخش درک مطلب بین هر دو کنکور نظام قدیم و نظام جدید مشترک بوده است. در سوالات کلوز تست نظام قدیم بیشتر سوالات روی گرامر متمرکز است در صورتی که برای کنکور نظام جدید هم لغات هم گرامر مورد سوال قرار گرفته است. در کل همه ی سوالات مطرح شده کاملا منطبق بر کتاب درسی بوده اند و به جز دو سوال در درک مطلب و یک سوال از واژگان نظام جدید که ابتکاری بود و ضرب المثل مورد سوال قرار گرفته بود بقیه سوالات سطح متوسط داشتند. انتخاب متن درک مطلب هم با توجه به موضوع ممکن بود باعث سخت تر شدن سوالات برای داوطلبان انسانی شود.

سوالات زبان کنکور انسانی

سطح سوالات زبان

زبان کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط رو به سخت

زبان کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به سخت

 

 

 

تفاوت سوالات درس ریاضی کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

درس ریاضی کنکور انسانی، 14 سوال مشترک بین نظام قدیم و نظام جدید داشت و به این دلیل که سوالات مشترک از کتاب های نظام جدید طرح شده بودند کار را برای داوطلبان نظام قدیم سخت می کرد به طوری که تقریبا چهار سوال به طور کلی خارج از مباحث ریاضی نظام قدیم طرح شده بودند. برای داوطبان نظام جدید اما اوضاع تا حدی بهتر بود و سوالات به جز یکی دو مورد در سطح انتظار طرح شده بودند.

سوالات ریاضی کنکور انسانی

سطح سوالات ریاضی

ریاضی کنکور انسانی نظام قدیم

سخت

ریاضی کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به سخت

 

تفاوت سوالات درس اقتصاد کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

درس اقتصاد در کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید 7 سوال مشترک داشت که همه این سوالات مشترک از بخش مسائل طرح شده بودند. نکته جالب توجه در کنکور 98 هم مثل کنکور سال قبل از آن طرح نشدن مسله از موضوع مالیات بود که برای داوطلبان همیشه جزو سوالات مشکل بوده است. با توجه به چند بخشی بودن سوالات مکن است که پاسخ به آن ها برای شما وقت گیر به نظر برسد اما همچنان با رد گزینه در این درس خیلی سریع به پاسخ می رسید و می شود گفت همچنان بهترین روش پاسخ دهی به درس اقتصاد هم در نظام قدیم هم نظام جدید رد گزینه ها است. به طور کلی تغییر خیلی خاصی در درس اقتصاد نسبت به کنکور سال های گذشته دیده نمی شد.

سوالات اقتصاد کنکور انسانی

سطح سوالات اقتصاد

اقتصاد کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط

اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید

متوسط

 

تفاوت سوالات درس ادبیات اختصاصی کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

در درس ادبیات اختصاصی هم بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید 11 سوال مشترک داشتیم. سخت ترین سوالات در این درس همانطور که پیش بینی می شد مربوط به آرایه های ادبی است که آرایه ایهام باز هم بسیار مورد توجه طراح سوال قرار داشته است و البته تعداد سوالات ارایه نسبت به نظام قدیم بیشتر شده است و این اهمیت این بخش را در کنکور نظام جدید می رساند. در مبحث عروض با توجه به اینکه مطالب درسی کم حجم تر شده است دست طراحان تا حدودی بسته است و سوالات متوسطی در این بحث طرح شده است اما تعداد سوالات نسبت به نظام قدیم بیشتر شده بود و در عوض از سوالات قرابت معنایی کم تر طرح شده بود. دو سوال هم در قسمت مشترک بود که از کتاب های نظام قدیم طرح شده بود. در کل به جز بخش آرایه های ادبی که سوالات سختی در آن طرح شده بود بقیه بخش ها سوالات متوسط و قابل انتظاری داشتند.

سوالات ادبیات اختصاصی کنکور انسانی

سطح سوالات ادبیات اختصاصی

ادبیات اختصاصی کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط

ادبیات اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به سخت

 

تفاوت سوالات درس عربی اختصاصی کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

عربی اختصاصی بین دروس دیگر کنکور انسانی با 4 سوال مشترک کمترین سوال مشترک را بین نظام قدیم و نظام جدید داشت. در کل نسبت به کنکور ای سال های گذشته از مباحث ترجمه، مفهوم و تحلیل صرفی سوالات بیشتر و از مباحث تعریب و ضبط حرکات و قواعد تعداد سوالات کمتری طرح شده بود. در سوالات نظام قدیم برعکس سال های گذشته دروس عربی پایه سهم بیشتری را نسبت به عربی سال چهارم به خود اختصاص داده بود. در کل درس عربی اختصاصی نظام قدیم سخت تر از نظام جدید ارزیابی می شود.

سوالات عربی اختصاصی کنکور انسانی

سطح سوالات عربی اختصاصی

عربی اختصاصی کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط رو به سخت

عربی اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به ساده

 

 

 

تفاوت سوالات درس جغرافیا کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

درس جغرافیا در کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید 5 سوال مشترک داشت. تغییر عمده ای که درس جغرافیا در کنکور نظام جدید داشته است این اسن که دیگر سوالات به طور مساوی بین هر سه پایه (هر پایه 5 سوال) طرح نشده است و ب توجه به حجم هر کتاب سهم سوالات متفاوت است. به این شکل که 3 سوال از جغرافیای ایران ، 5 سوال از جغرافیای 3 و 7 سوال از جغرافیای 2 در کنکور امسال مطرح شده بود که این تعداد هم با توجه به حجم دروس می تواند قابل تفسیر باشد هم اینکه بیشترین مباحث مشترک درس جغرافیای نظام قدیم و نظام جدید در جغرافیای 2 قرار دارد. در کل سطح درس جغرافیا در کنکور نظام قدیم و نظام جدید متوسط رو به ساده ارزیابی می شود.

سوالات جغرافیا کنکور انسانی

سطح سوالات جغرافیا

جغرافیا کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط رو به ساده

جغرافیا کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به ساده

 

تفاوت سوالات درس تاریخ کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

درس تاریخ هم مانند درس جغرافیا، در کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید پنج سوال مشترک داشت. پانزده سوال درس تاریخ به طور مساوی در سه پایه تقسیم شدند و از هر پایه 5 سوال در هر دو کنکور نظام قدیم و نظام جدید طرح شده بود و در کل سطح سوالات تاریخ نظام جدید از نظام قدیم سخت تر بود.

سوالات تاریخ کنکور انسانی

سطح سوالات تاریخ

تاریخ کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط

تاریخ کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به سخت

 

تفاوت سوالات درس جامعه شناسی کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

درس جامعه شناسی با وجود حجم کمی که دارد اما معمولا به دلیل شباهت مباحث و البته رویکرد طراحان در کنکور در مورد طراحی سال به یکی از درس های سخت چند سال اخیر کنکور انسانی تبدیل شده است. امسال 10 سوال بین دو کنکور نظام قدیم و نظام جدید مشترک بوده که یعنی 50 درصد از کل سوالات و این حجم از سوالات مشترک باعث شد تا طراحان از تعداد سوالاتی که ترکیبی و از چند فصل باشد کم کنند و از طرفی تعداد سوالات چند بخشی هم کاهش قابل توجهی داشت که این موضوع تا حدودی سطح سوالات درس جامعه شناسی را تا حدودی استانداردتر از سال های گذشته کرده است. البته در سوالات مشترکی که مطرح شده بر خلف این که مفاهیم ساده تر پرسیده شده است اما در گزینه ها از اصطلاحات کتاب نظام قدیم استفاده شده است که کار را برای داوطلبان نظام جدید تا حدودی سخت تر کرده است.

سوالات جامعه شناسی کنکور انسانی

سطح سوالات جامعه شناسی

جامعه شناسی کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط

جامعه شناسی کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به سخت

 

تفاوت سوالات درس فلسفه و منطق کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

درس فلسفه و منطق در کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید بیشتر از هر درس دیگری سوالات مشترک را با 20 سوال به خود اختصاص داده بود که این یعنی 80 درصد سوالات مشترک بوده است. از طرفی می توان گفت که در سوالات مشترک از  ر سه سطح ساده، متوسط و سخت سوال مطرح شده بود و در کل طبق روال سال های گذشته سوالات درس فلسفه و منطق تا حدودی آسان تر از کنکور سال قبل طرح شده بود. در بین سوالات غیر مشترک سوالات نظام قدیم نسبت به نظام جدید آسان تر طرح شده بود.

سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی

سطح سوالات فلسفه و منطق

فلسفه و منطق کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط

فلسفه و منطق کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به سخت

 

تفاوت سوالات درس روانشناسی کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید

سوالات درس روانشناسی هم با توجه به اینکه ده سوال مشترک بین کنکور انسانی نظام قدیم و نظام جدید داشته است در سوالات مشترک تقریبا به سمت سوالات تحلیلی تر کشیده شده است. و بیشتر سوالات مشترک از مبحث کلیات بوده است. در کل می توان سوالات هر دو کنکور نظام قدیم و نظام جدید را متوسط رو به سخت دانست.

سوالات روانشناسی کنکور انسانی

سطح سوالات روانشناسی

روانشناسی کنکور انسانی نظام قدیم

متوسط رو به سخت

روانشناسی کنکور انسانی نظام جدید

متوسط رو به سخت

 

 

تفاوت کتاب های درسی نظام قدیم و نظام جدید انسانی در چیست؟

همانطور که در ابتدای این مطلب گفته شد در ادامه به بررسی تفاوت و تغییرات کتاب های درسی کنکور رشته انسانی می پردازیم. به همین دلیل شناخت ویژگی های هر یک از کتاب های نظام قدیم و کتاب های نظام جدید رشته انسانی، متقاضیان کنکور سراسری انسانی را در انتخاب نوع کنکور ( نظام جدید یا قدیم ) کمک می کند. در این مطلب به تفاوت ها و تشابه های کتاب های دوره تحصیلی نظام جدید و نظام قدیم می پردازیم.

در کل می توان گفت کتاب های نظام جدید به نسبت کتاب های درسی نظام قدیم کنکور انسانی  حجم کمتری دارد و غالبا دروسی از آن حذف شده است. علاوه بر آن بعضی دروس آسان تر و کاربردی تر شده است. در ادامه به تفکیک تغییرات در هر درس گفته می شود.

 

تغییرات درس ادبیات و زبان فارسی در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی 

اتفاق بسیار با اهمیتی که در کتاب های نظام قدیم افتاده است، کاهش تاریخ ادبیات است و باعث شده کابوس دانش آموزان انسانی پایان یابد. همچنین اشعار و متون در کتاب نظام جدید تغییراتی داشته است و آن اضافه شدن اشعار و متون شاعران معاصر است. در نتیجه فهم متون معاصر برای دانش آموزان آسان تر از اشعار دوران گذشته است. واژگان و املاء نیز در نظام جدید نسبت به نظام قدیم کاهش یافته است.

وضعیت درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید :

 در کنکور سراسری انسانی نیز سوال تاریخ ادبیات به یک عدد تنزل یافته و بر تعداد سوالات آرایه و املاء افزوده شده است. در کنکور نظام قدیم از چهار کتاب ادبیات فارسی 2 و 3، پیش دانشگاهی و زبان فارسی سوم برای سوالات عمومی و همچنین تاریخ ادبیات، عروض و قافیه و نقد ادبی، آرایه های ادبی برای سوالات تخصصی استفاده می شد اما در کنکور نظام جدید برای طراحی سوالات عمومی از فارسی 1، 2 و 3 و برای طراحی سوالات تخصصی از سه کتاب علوم و فنون ادبی در کنار کتاب های فارسی استفاده می شود.

مباحث مشترک کتاب  زبان فارسی در نظام جدید و نظام قدیم :

مباحث جملات چند جزئی، جمله، هسته ها و وابسته ها، حروف ربطی، نقش های تبعی، کلمات هم آوا و حرف های اضافه بین نظام قدیم و نظام جدید مشترک است. همچنین جناس تام و ناقص نیز در هر دو نظام جدید و قدیم وجود دارد و در نظام جدید تحت عنوان جناس همسان و غیر همسان آمده است.

عنوان کتاب های تخصصی ادبیات فارسی در نظام جدید تغییر کرده و به علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3  تبدیل شده است.

تغییرات درس عربی در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی 

از حجم مطالب و قواعد درس عربی در تمام پایه ها کاسته شده است. رویکرد کتاب های عربی در دوره متوسطه بیشتر ترجمه  محور است و بر تعداد ترجمه های کتاب عربی افزوده شده است.

وضعیت درس عربی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید :

در کنکور منبع سوالات عمومی و تخصصی عربی سه کتاب عربی 1، 2، و 3 ( پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ) است؛ این در حالی است که در کنکور نظام قدیم سوالات عمومی عربی از کتاب عربی پیش دانشگاهی انسانی طراحی نمی شد. بیشتر سوالات درس عربی نیز در کنکور سراسری انسانی از ترجمه و درک مطلب خواهد بود. اضافه شدن تست واژگان در کنکور نظام جدید، تغییر تیپ سوالات از نکات دیگری است که در کنکور نظام جدید وجود دارد.

مباحث جدید در مجموعه درس عربی در نظام جدید:

در ابتدا باید بگوییم که عنوان کتاب عربی به عربی، زبان قرآن تبدیل شده است. تمرین های دروس مختلف عربی دارای تغییرات بسیاری بوده است. مثلا تمرین چهارم، هفتم و هشتم درس یک کتاب پایه دوم دبیرستان نظام قدیم، در کتاب پایه دهم نظام جدید با تغییرات بسیاری آمده است. متن بعضی از دروس کتاب عربی نظام جدید با کتاب عربی نظام قدیم متفاوت است. مثلا متن درس دوم کتاب عربی، زبان قرآن 1 با عربی انسانی نظام قدیم متفاوت است. علاوه بر آن بعضی قواعد درس عربی مانند صیغ افعال حذف شده است و بعضی از جداول اعلموا حذف شده اند.

 

 

تغییرات درس دین و زندگی در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی

درس دین و زندگی در نظام جدید به نسبت نظام قدیم کاهش چشمگیری داشته و 8 درس از دروس آن که در نظام قدیم بوده حذف شده است. مجموع دروس دین و زندگی نظام قدیم 42 درس بوده اما در نظام جدید 34 درس شده است. دین و زندگی نظام قدیم بیشتر آیات و روایات محور است اما دین و زندگی نظام جدید متن محور است و آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت دانش آموزان در ابتدای کلاس و دادن نمره قرائت به آن ها گنجانده شده است و به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.  این قاعده در کنکور نیز وجود دارد و توجه طراح سوال بیشتر به متن کتاب های دین و زندگی است.

وضعیت درس دین و زندگی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید :

طراح کنکور نظام جدید در طراحی سوالات توجه ویژه ای به متن دروس دارد و سوالات درس دین و زندگی کنکور سراسری انسانی نظام جدید بیشتر متن محور است تا ترجمه محور. سوالات کنکور سراسری انسانی نظام جدید از سه کتاب دین و زندگی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می شود، در حالی که سوالات کنکور سراسری نظام قدیم از سه کتاب دین و زندگی 1، 2 و 3 طراحی می شود.

تغییرات جدید درس دین و زندگی نظام جدید :

در نظام قدیم دین و زندگی ،  16 درس در سال دوم، 16 درس در سال سوم و 10 درس در پیش دانشگاهی وجود دارد اما در نظام جدید 12 درس در پایه دهم، 12 درس در پایه یازدهم و 10 درس در پایه دوازدهم وجود دارد.

دروس حذف شده از دین و زندگی سال دهم :

 • جلوه های حکمت و تدبیر
 • با کاروان هستی
 • سرمایه های انسان ( مباحث این درس در درس پر پرواز مطرح شده است. )
 • خود حقیقی ( به جای این چهار درس، درس هدف زندگی و درس پر پرواز اضافه شده است. )
 • نظارت همگانی
 • کار و درآمد حلال
 • درس آهنگ سفر در دین و زندگی پایه دهم جایگزین درس اعتماد بر او شده است.

دروس حذف شده از دین و زندگی سال یازدهم :

 • در انتظار طلوع
 • ویژگی های حکومت اسلامی
 • زمینه های پیوند
 • کانون مهر

دروس حذف شده از دین و زندگی سال دوازدهم :

دین و زندگی پیش دانشگاهی دارای دو سه بخش و ده درس است اما در کتاب دین و زندگی سال دوازدهم، دو بخش اصلی و ده درس داریم و بخش دوم و سوم دین و زندگی پیش دانشگاهی در هم ادغام شده اند.

درس توحید و سبک زندگی و درس فقط برای او جایگزین دو درس حقیقت بندگی و در مسیر اخلاص شده است. درس احکام الهی در زندگی روزمره حذف و درس برنامه ای برای فردا جایگزین آن شده است. عنوان درس دهم نیز تغییر و به تمدن جدید و مسئولیت ما تبدیل شده است.

تغییرات درس زبان انگلیسی در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی 

زبان انگلیسی در نظام قدیم با نظام جدید تغییر چندانی نکرده است. گرامر در هر دو نظام قدیم و جدید تغییر نکرده و ثابت است اما در بخش واژگان و لغات تغییراتی وجود دارد و به میزان واژگان و اصطلاحات افزوده شده است. در نظام قدیم سال سوم دبیرستان 6 درس و پیش دانشگاهی 10 درس وجود دارد اما در نظام جدید سال دهم 4 درس و در سال یازدهم و دوازدهم مجموعا 6 درس وجود دارد. از نظر تعداد درس نظام جدید نسبت به نظام قدیم کاهش پیدا کرده اما در مطالب تغییر چندانی نداشته است.

وضعیت درس زبان انگلیسی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید :

در کنکور نظام قدیم، منابع سوالات زبان انگلیسی کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان و کتاب زبان انگلیسی پیش دانشگاهی است؛ اما در کنکور نظام جدید، سوالات زبان انگلیسی از سه کتاب زبان انگلیسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می آید.

تغییرات جدید درس زبان انگلیسی نظام جدید :

بیشترین تغییرات در کتاب های زبان انگلیسی نظام جدید اضافه شدن کلمات جدید به آن و کاربردی شدن این کلمات است. طراح کتاب کوشیده تا واژگان مستعمل و کاربردی روزمره را وارد کتاب درسی کند. همچنین لغات خارج از کتاب در کنکور نظام قدیم، وارد کتاب های درسی نظام جدید شده است.

تغییرات درس ریاضی در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی

حجم کتاب های ریاضی در نظام جدید نسبت به نظام قدیم کاهش یافته و مطالب نیز تغییر کرده است.

وضعیت درس ریاضی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید :

سوالات ریاضی کنکور انسانی نظام قدیم از کتاب های ریاضی 1، آمار و مدل سازی، ریاضی سال سوم و پیش دانشگاهی بوده است؛ اما سوالات کنکور ریاضی نظام قدیمی از 3 کتاب ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می شود. 20 سوال در این بخش وجود دارد که زمان در نظر گرفته برای آن 25 دقیقه است.

تغییرات جدید درس ریاضی نظام جدید :

عنوان درس ریاضی و کتاب های آن به ریاضی و آمار 1، 2 و 3 در نظام جدید تغییر کرده است.

 

تفاوت درس اقتصاد در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی 

کتاب اقتصاد نظام قدیم و نظام جدید بسیار شبیه به هم هستند و تنها در موارد کمی به کتاب نظام جدید مباحث جدیدی اضافه شده است.

وضعیت درس اقتصاد در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید :

در کنکور سراسری انسانی نظام جدید 15 سوال از درس اقتصاد طراحی می شود  و مدت زمان 10 دقیقه به آن اختصاص داده شده است. تمام سوالات از کتاب اقتصاد سال دهم طراحی می شود.

مباحث جدید در کتاب اقتصاد نظام جدید :

 • فصل اقتصاد ایران
 • فصل اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

تغییرات درس تاریخ و جغرافیا در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی 

درس جغرافیا:

درس جغرافیا در حجم تغییر چندانی کرده است و حدود 150 صفحه از مجموعه کتاب های سه سال کاسته شده است . همچنین کتاب های درسی جغرافی کاربردی تر و مفید تر شده است. کتاب های نظام جدید شامل جغرافیای ایران، جغرافیای 2 – جغرافیای ناحیه ای، و جغرافیای 3 – کاربردی است.

درس تاریخ:

در نظام قدیم ما با سه کتاب حجیم تاریخ ایران و جهان 1، 2 و تاریخ شناسی مواجهیم اما در نظام جدید سه کتاب تاریخ 1، 2 و 3 داریم که از حجم آن کاسته شده است. حدود 130 صفحه از کتاب های تاریخ کاسته و دروس تاریخ منسجم تر شده است.

وضعیت درس تاریخ و جغرافیا در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید :

سوالات آزمون سراسری انسانی از سه کتاب تاریخ و سه کتاب جغرافیا در سال دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می شود. این بخش دارای 30 سوال در مدت زمان 25 دقیقه است.

تغییرات جدید درس تاریخ و جغرافیا نظام جدید :

درس جغرافیا:

دروس جغرافیای پایه دوم دبیرستان 18 درس است اما در پایه دهم به ده درس کاهش یافته است. برخلاف نظام قدیم که کتاب سال دوم دبیرستان تخصصی برای جغرافیای گروه انسانی در نظر گرفته شده بود، در نظام جدید کتاب جغرافیای ایران پایه دهم بین همه گروه های نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش مشترک است.

جغرافیای پایه سوم دبیرستان نظام قدیم شامل 16 درس و 9 مطالعه موردی است درحالی که جغرافیای پایه یازدهم شامل 11 درس و چهار مطالعه موردی می شود. مطالب تقریبا مشترک هستند اما از حجم آن ها در جغرافیای پایه یازدهم نظام جدید کاسته شده است.

جغرافیای پیش دانشگاهی نظام قدیم دارای 11 درس است اما جغرافیای 3 نظام جدید شامل شش درس می شود. با وجود کاهش تعداد درس ها، از حجم مطالب و صفحات جفرافیای 3 نظام جدید چندان کاسته نشده است.

درس تاریخ:

درس تاریخ ایران و جهان 1 پایه دوم دبیرستان نظام قدیم به تاریخ ایران و جهان باستان تغییر نام داده است. تاریخ دوم دبیرستان نظام قدیم دارای 22 درس است اما در کتاب تاریخ ایران و جهان باستان نظام جدید به 16 درس تقلیل یافته است. در کتاب تاریخ پایه دهم نظام جدید حدود 50 صفحه حذف شده است.

درس تاریخ ایران و جهان 2 پایه سوم دبیرستان دارای 26 درس است درحالی که دروس کتاب تاریخ 2 پایه یازدهم 16 درس است. حدود 70 صفحه از کتاب تاریخ سوم دبیرستان نظام قدیم حذف شده است و در کتاب تاریخ 2 وجود ندارد.

کتابی که در پیش دانشگاهی تدریس می شود، کتاب تاریخ شناسی با 14 درس بود اما در نظام جدید، کتاب تاریخ 3 در پایه دوازدهم با 12 درس تدریس می شود. حجم کتاب دوره نظام قدیم و دوره نظام جدید چندان تفاوتی ندارد.

 

 تغییرات درس جامعه شناسی در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی 

در درس جامعه شناسی و علوم اجتماعی در دو نظام جدید و قدیم تغییری ایجاد نشده است.

وضعیت درس جامعه شناسی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید :

درس جامعه شناسی در کنکور سراسری نظام جدید دارای 20 سوال در مدت زمان 15 دقیقه است. منابع امتحانی آزمون سراسری انسانی نظام قدیم جامعه شناسی 1، 2 و علوم اجتماعی بوده است اما در کنکور سراسری نظام جدید جامعه شناسی 1، 2 و 3 منبع آزمون است. همچنین در کنکور سوالات مصداقی نیز اضافه شده است.

تغییرات جدید درس جامعه شناسی نظام جدید :

کتاب جامعه شناسی دوم دبیرستان نظام قدیم دارای 18 درس است اما در جامعه شناسی پایه دهم 14 درس داریم. با وجود کاهش تعداد دروس در حجم کتاب تغییری ایجاد نشده است و درس های دو دوره بسیار به هم شبیه هستند و تنها عنوان بعضی دروس تغییر کرده است.

کتاب جامعه شناسی پایه سوم دبیرستان شامل 14 درس است اما جامعه شناسی 2 نظام جدید 15 درس دارد. به لحاظ حجم نیز کتاب جامعه شناسی 2 نظام جدید حدود 40 صفحه بیشتر است.

علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی نظام قدیم دارای 14 درس و جامعه شناسی 3 دوره نظام قدیم دارای 10 درس است. به لحاظ حجم کتاب ها کتاب جامعه شناسی 3 نظام جدید حجم کمتری دارد.

تغییرات درس فلسفه و منطق در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی 

درس منطق نظام جدید نسبت به منطق نظام قدیم تغییرات بسیاری داشته است و از حجم آن کاسته شده است. اما در نظام جدید همانند نظام قدیم تنها در یکسال تدریس می شود. درس فلسفه همانند نظام قدیم در دو سال تحصیلی تدریس می شود و حجم کتاب فلسفه سال یازدهم به نسبت فلسفه سوم دبیرستان بیشتر است. در فلسفه سال یازدهم، مباحث جدید بسیاری اضافه شده است. این در حالی است که مباحث بسیاری از کتاب فلسفه سال دوازدهم حذف شده است.

وضعیت درس فلسفه و منطق در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید :

بخش فلسفه و منطق در کنکور سراسری انسانی شامل 25 سوال در 25 دقیقه است و تفاوت فاحشی بین سوال های فلسفه و منطق نظام قدیم و نظام جدید وجود ندارد. دشواری سوالات فلسفه و منطق نیز به روال سابق است.

تغییرات جدید کتاب منطق سال دهم:

مباحث منفصل مانعه الرفع در درس هفتم، تداخل، تداخل تحت تضاد و عکس نقیض در درس هشتم، مباحث اثبات قیاس اقترانی از کتاب منطق سال دهم حذف شده است. .

تغییرات جدید کتاب فلسفه سال یازدهم:

مباحث جدید فصل یک : مکتب روانشناسی رفتارگرا، مکتب روانشناسی گشتالت و مبانی فلسفی شان

فصل دوم، سوم و چهارم بدون تغییر مانده است.

مباحث جدید فصل پنج : مفهوم روح مجرد و یاد آوری

مباحث جدید فصل شش : مباحث منطق و اخلاق

مباحث جدید فصل هفتم ( فصل کاملا جدید ) : فلسفه بعد از ارسطو ( کلبیان، رواقیون، اپیکوریان، نو افلاطونیان و دیدگاه عرفانی )

تغییرات جدید کتاب فلسفه سال دوازدهم :

مباحث زبان مابعد الطبیعه، خطبه اول نهج البلاغه در فصل یک، مضمون حکایات در فصل شش، حکایات تمثیلی در فصل هشت، مباحث حرکت جوهری، تکامل جهان و حلال مشکلات حذف شده اند.

مباحث وجود و امکان و امتناع در فصل سه، اهمیت اصل علیت، وجوب علی و معلولی و وجوب مقدم بر وجود، برهان وجوب و امکان در فصل چهار به مطالعه آزاد منتقل شده اند.

 

 

تفاوت درس روانشناسی در نظام قدیم و نظام جدید رشته انسانی 

درس روانشناسی نظام جدید نسبت به نظام قدیم تفاوت های بسیاری داشته است اما همانند نظام قدیم تنها در یک سال تحصیلی تدریس می شود. مباحث بیماری های روانی در کتاب روانشناسی نظام جدید حذف شده است.

وضعیت درس روانشناسی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم و نظام جدید :

تعداد سوالات روانشناسی در آزمون سراسری انسانی نظام قدیم 20 سوال با 20 دقیقه است. سوالات روانشناسی کنکور سراسری به سمت مفهومی شدن می رود و بیشترین تعداد سوالات روانشناسی را به خود اختصاص می دهد. این مستلزم تسلط و دقت بیشتر بر روی مباحث کتاب است. همچنین در کنکور نظام جدید علاوه بر تعاریف، مصادیق تعاریف در جهان خارج نیز مورد پرسش قرار می گیرد. در کنکور سراسری انسانی سال 98، سه تست از خارج از کتاب روانشناسی سال یازدهم و از کتاب روانشناسی نظام قدیم آمده بود.

تغییرات جدید درس روانشناسی نظام جدید :

روانشناسی سوم دبیرستان نظام قدیم دارای چهار فصل اصلی کلیات، رشد، فرآیندهای شناختی و سلامت روانی و اختلال روانی است؛ اما روانشناسی سال یازدهم دوره نظام جدید شامل هشت درس می شود. به لحاظ حجم دو کتاب تقریبا برابر هستند و کتاب روانشناسی سال یازدهم کمی بیشتر است.