برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می ­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­ باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­ باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت ومعماری - کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - گرایش مدیریت پروژه و ساخت سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - گرایش فناوری معماری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - گرایش معماری و انرژی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) مدیریت کارگاهی (ضریب 4) مواد و مصالح (ضریب 2)
48 55 5796 20 44.44 57.33 34.67
85 96 4911 42.22 6.67 72 0
166 184 4196 68.89 6.67 10.67 32
260 290 3833 14.44 8.89 46.67 1.33
417 473 3457 30 53.33 0 0
422 480 3449 27.78 53.33 0 0
580 669 3174 27.78 6.67 24 -6.66
808 931 2904 0 10 21.33 12
837 963 2871 45.56 5.56 2.67 0
1069 1233 2632 27.78 3.33 5.33 0
1154 1322 2579 0 11.11 12 -1.32
1511 1679 2275 10 18.89 -4 -1.32
1748 1916 2066 5.56 2.22 5.33 -1.32
1790 1958 2035 1.11 13.33 -1.32 6.67
1884 2052 1932 5.56 -1.1 2.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) مدیریت کارگاهی (ضریب 4) مواد و مصالح (ضریب 2)
1131 1299 2594 4.44 5.56 12 6.67
1696 1864 2113 7.78 11.11 5.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) مدیریت کارگاهی (ضریب 4) مواد و مصالح (ضریب 2)
1486 1654 2295 26.67 2.22 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه آزاد گرایش فناوری معماری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3)
108 119 6007 27.78 53.33 26.39 34.67
121 133 5838 30 53.33 36.11 18.67
141 153 5634 20 44.44 38.89 17.33
439 504 3710 68.89 6.67 15.28 0
626 714 3122 45.56 5.56 4.17 6.67
914 1040 2686 27.78 6.67 5.56 0
956 1090 2625 0 11.11 2.78 6.67
964 1099 2616 27.78 3.33 1.39 4
1009 1152 2556 14.44 8.89 1.39 5.33
1024 1168 2542 0 10 6.94 6.67
1042 1190 2521 42.22 6.67 0 0
1219 1367 2351 10 18.89 -6.93 -2.66
1392 1540 2223 5.56 2.22 8.33 -1.32
1728 1876 1942 1.11 13.33 -2.77 -2.66
1848 1996 1829 5.56 -1.1 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش فناوری معماری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3)
1126 1274 2438 7.78 11.11 11.11 0
1488 1636 2136 4.44 5.56 1.39 -1.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش فناوری معماری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3)
1099 1247 2473 26.67 2.22 -2.77 8

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه آزاد گرایش معماری و انرژی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4)
59 67 6578 27.78 53.33 34.67 25.33
76 86 6373 30 53.33 18.67 33.33
202 225 5122 68.89 6.67 0 37.33
348 391 4339 20 44.44 17.33 0
723 834 3349 45.56 5.56 6.67 5.33
1008 1159 2905 10 18.89 -2.66 6.67
1066 1222 2837 27.78 3.33 4 4
1168 1336 2712 5.56 2.22 -1.32 16
1241 1418 2640 14.44 8.89 5.33 1.33
1256 1437 2617 42.22 6.67 0 0
1313 1500 2547 0 11.11 6.67 -1.32
1321 1508 2537 27.78 6.67 0 0
1331 1520 2524 0 10 6.67 4
1576 1801 2240 1.11 13.33 -2.66 4
1870 2108 1904 5.56 -1.1 0 1.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش معماری و انرژی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4)
137 1333 2717 7.78 11.11 0 13.33
170 1659 2371 4.44 5.56 -1.32 5.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش معماری و انرژی 1401

 

 

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری - کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - گرایش مدیریت پروژه و ساخت سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - گرایش فناوری معماری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - گرایش معماری و انرژی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 1400

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1400

 
رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4)
25 832 3351 26.67 2.22 8 14.67
رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) مدیریت کارگاهی (ضریب 4) موادومصالح (ضریب 2)
170 192 4105 57.78 20 8 8
173 196 4093 73.33 28.89 0 0
389 440 3404 68.89 4.44 -1.32 4
542 629 3119 -4.43 12.22 21.33 13.33
692 816 2891 56.67 2.22 0 4
1022 1193 2550 22.22 12.22 0 0
1049 1222 2521 12.22 7.78 10.67 2.67
1184 1357 2427 11.11 20 -2.66 5.33
1219 1392 2403 0 8.89 8 0
1230 1403 2397 8.89 6.67 10.67 4
1330 1503 2330 -6.66 10 4 14.67
1568 1741 2165 0 16.67 4 2.67
1680 1853 2088 13.33 0 -1.32 0
1904 2077 1941 13.33 10 -1.32 -1.32
2044 2217 1840 0 8.89 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) مدیریت کارگاهی (ضریب 4) موادومصالح (ضریب 2)
75 684 3039 1.11 12.22 12 26.67
90 755 2963 0 13.33 26.67 1.33
135 1180 2556 27.78 5.56 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) مدیریت کارگاهی (ضریب 4) موادومصالح (ضریب 2)
15 476 3333 0 8.89 25.33 13.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه آزاد گرایش فناوری معماری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) سیستم های ساختمانی درمعماری (ضریب 4) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3)
173 203 5437 73.33 28.89 34.67 21.33
334 393 4314 57.78 20 18.67 16
393 466 4033 11.11 20 30.67 25.33
657 778 3232 22.22 12.22 20 5.33
809 936 2962 68.89 4.44 0 0
999 1126 2726 0 8.89 0 30.67
1089 1216 2641 13.33 10 14.67 8
1342 1469 2432 56.67 2.22 -1.32 0
1483 1610 2315 8.89 6.67 13.33 2.67
1488 1615 2312 -4.43 12.22 14.67 -5.32
1599 1726 2237 0 16.67 2.67 6.67
1627 1754 2213 12.22 7.78 6.67 1.33
1661 1788 2183 0 8.89 -1.32 4
1958 2085 1961 13.33 0 0 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش فناوری معماری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) سیستم های ساختمانی درمعماری (ضریب 4) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3)
1231 1358 2525 27.78 5.56 0 4
1737 1864 2125 1.11 12.22 -2.66 13.33
2055 2182 1887 0 13.33 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش فناوری معماری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) سیستم های ساختمانی درمعماری (ضریب 4) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3)
1806 1933 2064 0 8.89 6.67 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه آزاد گرایش معماری انرژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4)
160 183 5338 73.33 28.89 21.33 16
321 377 4191 57.78 20 16 5.33
455 530 3703 11.11 20 25.33 10.67
471 550 3653 0 8.89 30.67 18.67
610 715 3323 22.22 12.22 5.33 14.67
729 849 3108 68.89 4.44 0 0
1156 1360 2579 56.67 2.22 0 0
1172 1381 2561 8.89 6.67 2.67 14.67
1312 1541 2405 0 16.67 6.67 4
1437 1677 2308 13.33 0 -6.66 8
1488 1728 2271 13.33 10 8 0
1650 1890 2138 0 8.89 4 -5.32
1683 1923 2116 12.22 7.78 1.33 1.33
1963 2203 1894 -6.66 10 4 -2.66
1988 2228 1877 -4.43 12.22 -5.32 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 5 درصد  گرایش معماری انرژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4)
117 979 2947 27.78 5.56 4 8
183 1629 2340 1.11 12.22 13.33 1.33
1916 2156 1936 0 13.33 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش معماری انرژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4)
1633 1873 2152 0 8.89 -6.66 6.67

 

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری - کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش مدیریت پروژه و ساخت سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش فناوری معماری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش معماری و انرژی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش مدیریت پروژه و ساخت

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مدیریت پروژه و ساخت مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) مدیریت کارگاهی (ضریب 4) مواد و مصالح  (ضریب 2)
206 240 4164 40 22.22 16.67 0
211 246 4148 41.11 54.44 0 0
283 323 3896 47.78 32.22 4.17 1.33
305 346 3847 58.89 15.56 0 8
572 651 3300 0 -4.43 31.94 16
774 888 3057 0 5.56 20.83 8
1506 1715 2394 23.33 8.89 0 4
1563 1772 2354 11.11 1.11 4.17 1.33
2290 2499 1915 11.11 -2.21 0 0
2315 2524 1898 23.33 8.89 -6.93 0
2474 2683 1787 0 7.78 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) مدیریت کارگاهی (ضریب 4) مواد و مصالح  (ضریب 2)
24 193 4314 43.33 66.67 0 0
70 658 3294 24.44 35.56 4.17 -1.32
99 888 3057 12.22 55.56 1.39 -4
165 1442 2602 0 13.33 13.89 -2.66

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش فناوری معماری

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش فناوری معماری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3)
102 114 6481 41.11 54.44 24 60
428 493 4559 47.78 32.22 13.33 24
476 545 4368 58.89 15.56 8 29.33
555 639 4025 40 22.22 4 25.33
1658 1807 2371 23.33 8.89 0 8
1799 1948 2278 0 5.56 9.33 1.33
1940 2089 2182 11.11 1.11 5.33 -4
2191 2340 2026 11.11 -2.21 -1.32 8
2209 2358 2016 23.33 8.89 0 0
2426 2575 1874 0 7.78 4 -4
2527 2676 1806 0 -4.43 4 9.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3)
5 39 7677 43.33 66.67 61.33 48
56 484 4576 12.22 55.56 29.33 16
59 534 4420 24.44 35.56 29.33 12
104 865 3480 0 13.33 32 10.67
2132 2281 2069 10 -11.1 12 1.33

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 - گرایش معماری و انرژی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش معماری و انرژی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4)
14 16 8459 41.11 54.44 60 54.67
130 148 6317 58.89 15.56 29.33 45.33
216 245 5644 47.78 32.22 24 29.33
344 397 4945 40 22.22 25.33 18.67
1236 1429 3202 11.11 1.11 -4 28
1271 1468 3158 0 5.56 1.33 28
1817 2023 2658 23.33 8.89 8 4
1827 2033 2650 0 -4.43 9.33 22.67
2276 2482 2258 0 7.78 -4 12
2435 2641 2102 23.33 8.89 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4)
19 189 5982 43.33 66.67 48 0
62 562 4479 12.22 55.56 16 16
90 779 4043 24.44 35.56 12 10.67
1442 1648 2996 10 -11.1 1.33 32
1654 1860 2810 0 13.33 10.67 9.33

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - گرایش مدیریت پروژه و ساخت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - گرایش فناوری معماری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - گرایش معماری و انرژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 98

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) مدیریت کارگاهی (ضریب 4) مواد و مصالح  (ضریب 2)
78 92 6069 42.22 46.67 56 6.67
184 210 4884 13.33 33.33 46.67 15.28
459 532 3995 -2.21 12.22 40 25
512 593 3890 0 26.67 38.67 12
646 743 3697 60 3.33 10.67 0
683 786 3651 4.44 15.56 20 20.83
838 963 3477 36.67 0 8 13.33
1237 1409 3130 46.67 17.78 0 4.17
1309 1483 3086 -2.21 14.44 24 6.94
1453 1627 2994 0 54.44 0 0
1984 2158 2723 5.56 23.33 8 1.39
2648 2822 2400 8.89 0 6.67 2.78
3152 3326 2178 0 5.56 2.67 6.94
3489 3663 2030 3.33 -5.55 4 -1.38
4287 4461 1491 0 0 0 -1.38

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و ساخت 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 2) مدیریت کارگاهی (ضریب 4) مواد و مصالح  (ضریب 2)
39 359 4335 28.89 61.11 12 8
82 827 3613 57.78 25.56 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98- کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3)
465 537 5484 0 54.44 38.67 36
537 624 5225 7.78 38.89 29.33 50.67
579 669 5117 13.33 33.33 49.33 33.33
591 685 5046 42.22 46.67 29.33 24
653 755 4859 36.67 0 38.67 33.33
1272 1410 3413 62.22 7.78 16 2.67
1309 1447 3364 -3.32 32.22 17.33 12
1616 1754 3001 8.89 0 16 16
1747 1885 2868 60 3.33 0 -2.66
1946 2084 2719 2.22 14.44 10.67 10.67
2159 2297 2569 15.56 15.56 -1.32 14.67
3304 3442 1960 0 26.67 0 0
4192 4330 1509 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فناوری معماری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) سیستمهای ساختمانی درمعماری (ضریب 4) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3)
38 354 6047 28.89 61.11 52 24
65 612 5268 -1.1 50 50.67 26.67
72 682 5054 2.22 42.22 38.67 37.33
84 779 4806 57.78 25.56 20 26.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98- کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4)
282 328 5710 42.22 46.67 24 28
577 663 4766 7.78 38.89 50.67 2.67
591 683 4719 13.33 33.33 33.33 21.33
645 749 4559 0 54.44 36 0
916 1056 4034 -2.21 14.44 24 28
926 1067 4017 5.56 23.33 22.67 17.33
982 1127 3923 60 3.33 -2.66 20
1065 1224 3785 4.44 15.56 24 14.67
1150 1327 3638 36.67 0 33.33 -6.66
1407 1608 3347 46.67 17.78 10.67 0
1691 1899 3071 62.22 7.78 2.67 0
1786 1994 2992 14.44 3.33 17.33 5.33
2529 2737 2471 2.22 14.44 10.67 0
3486 3694 1950 0 -3.32 8 6.67
4086 4294 1582 0 12.22 -2.66 -10.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری و انرژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) ایستایی وفن ساختمان (ضریب 3) طراحی فنی واجزاساختمان (ضریب 3) تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان (ضریب 4)
68 686 4710 28.89 61.11 24 0
81 791 4504 57.78 25.56 26.67 0
106 1017 4093 2.22 42.22 37.33 0
112 1138 3907 14.44 18.89 10.67 18.67
124 1232 3774 -1.1 50 26.67 -4