برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد حقوق 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد حقوق، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد حقوق 1401 را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد حقوق مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد حقوق، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد حقوق به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می  گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد حقوق با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد حقوق شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. تزاز میانگین درصدها حتی در پیش بینی دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حقوق هم می تواند تاثیر داشته باشد.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می ­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

 

نمونه کارنامه های ارشد حقوق - کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حقوق 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حقوق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق خصوصی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق بین الملل سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق جزا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق عمومی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق بشر سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش مالکیت فکری و تجارت الکترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مالکیت فکری و تجارت الکترونیک 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مالکیت فکری و تجارت الکترونیک 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مالکیت فکری و تجارت الکترونیک 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق محیط زیست سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق تجارت بین الملل سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق خانواده سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق ارتباطات سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - گرایش حقوق تجاری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق خصوصی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 2)
16 18 8388 61.11 66.67 28.89 40 70
24 26 7964 32.22 71.67 51.11 28.89 56.67
75 84 7172 46.67 36.67 40 17.78 78.33
160 172 6588 83.33 43.33 66.67 0 0
164 177 6553 78.89 53.33 46.67 0 0
170 185 6520 56.67 60 0 0 51.67
215 231 6395 13.33 58.33 73.33 17.78 18.33
445 491 5688 0 60 26.67 35.56 40
452 499 5676 58.89 50 40 0 0
497 549 5581 68.89 45 31.11 0 0
539 596 5490 64.44 28.33 -4.43 0 53.33
593 656 5406 62.22 35 33.33 0 5
841 926 5100 22.22 43.33 0 15.56 53.33
2002 2220 4286 71.11 -5 26.67 20 6.67
2059 2283 4257 63.33 0 0 0 40
2120 2348 4228 0 20 24.44 57.78 11.67
2219 2459 4181 41.11 23.33 24.44 15.56 0
2608 2900 4011 54.44 0 0 0 35
3210 3591 3798 0 0 48.89 0 50
3493 3906 3722 80 0 0 0 0
3772 4222 3643 41.11 0 0 0 41.67
4571 5135 3452 -1.1 6.67 26.67 17.78 23.33
5798 6551 3210 0 21.67 31.11 37.78 0
6838 7756 3039 26.67 16.67 -6.66 13.33 3.33
7506 8533 2952 0 0 0 0 53.33
7637 8683 2937 47.78 -5 0 0 3.33
8709 9867 2810 0 0 0 0 38.33
12192 13350 2527 0 21.67 -6.66 24.44 0
16791 17949 2259 16.67 -3.32 11.11 -4.43 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق خصوصی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 2)
112 1315 4797 55.56 41.67 11.11 0 0
134 1650 4587 0 55 -4.43 15.56 33.33
136 1655 4586 22.22 30 31.11 26.67 20
400 4511 3578 1.11 33.33 17.78 33.33 6.67
642 6703 3189 0 3.33 17.78 4.44 36.67
690 7134 3124 0 28.33 0 6.67 21.67
754 7684 3047 51.11 0 0 0 0
801 8120 2998 3.33 18.33 6.67 6.67 11.67
906 9042 2892 0 11.67 22.22 4.44 5
8999 10157 2784 40 0 0 0 8.33
9882 11040 2704 0 -10 0 0 51.67
10415 11573 2657 25.56 1.67 20 0 0
10709 11867 2633 0 0 0 0 38.33
11289 12447 2587 0 13.33 2.22 0 16.67
11816 12974 2553 0 11.67 0 0 16.67
11816 12974 2553 21.11 5 2.22 0 0
15085 16243 2351 -3.32 11.67 6.67 13.33 11.67
17717 18875 2214 6.67 -5 -2.21 -2.21 25
18260 19418 2189 0 0 0 0 28.33
20086 21244 2111 0 3.33 8.89 4.44 0
22603 23761 2008 50 -3.32 -20 0 0
23943 25101 1959 0 -3.32 20 13.33 0
23943 25101 1959 0 1.67 -6.66 17.78 0
24655 25813 1932 0 0 0 0 11.67
27877 29035 1813 -5.55 -3.32 15.56 -13.32 6.67
30663 31821 1687 0 0 0 0 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق خصوصی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 2)
170 8251 2984 33.33 1.67 0 0 8.33
19902 21060 2119 0 0 0 0 23.33
20376 21534 2099 0 8.33 -2.21 6.67 1.67
21296 22454 2059 0 0 0 0 8.33
31969 33127 1599 0 11.67 -6.66 2.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق بین الملل 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
4 4 8442 86.67 41.67 53.33 57.78
9 9 8155 63.33 50 64.44 48.89
26 31 7119 55.56 30 28.89 80
33 38 6765 80 28.33 60 20
35 41 6660 53.33 40 37.78 31.11
40 47 6554 67.78 25 35.56 46.67
121 146 5082 0 61.67 28.89 0
189 223 4598 78.89 13.33 0 0
193 227 4580 58.89 10 40 0
197 231 4567 50 20 33.33 0
243 280 4399 83.33 10 0 0
305 349 4215 68.89 13.33 0 0
361 412 4078 95.56 0 0 0
363 414 4072 64.44 11.67 0 0
378 432 4032 54.44 8.33 20 0
461 527 3902 78.89 0 0 0
593 682 3717 53.33 0 37.78 0
634 724 3680 58.89 8.33 0 0
753 865 3560 71.11 0 4.44 -6.66
760 874 3557 0 13.33 57.78 0
771 886 3548 62.22 0 0 0
835 958 3504 68.89 0 0 0
883 1011 3460 61.11 0 0 0
992 1130 3380 56.67 0 0 0
1098 1247 3315 68.89 0 0 0
1402 1598 3133 47.78 0 0 0
1812 2079 2959 45.56 0 0 0
2426 2768 2774 41.11 0 0 0
2514 2867 2750 41.11 0 0 0
3179 3639 2596 20 -6.66 11.11 11.11
6209 7141 2176 0 0 31.11 0
6687 7699 2138 0 3.33 8.89 -2.21
7204 8296 2104 0 0 6.67 0
8080 9294 2056 0 -1.66 24.44 0
8321 9569 2044 16.67 0 0 0
8567 9815 2033 0 0 26.67 0
8588 9836 2032 0 5 20 0
18484 19733 1675 2.22 0 0 0
20901 22150 1544 1.11 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق بین الملل 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
1 14 7876 51.11 51.67 37.78 62.22
57 500 3934 55.56 13.33 0 0
108 1113 3393 50 15 0 0
295 3148 2690 40 0 0 0
459 4978 2391 21.11 0 0 0
587 6301 2244 25.56 0 0 0
732 7781 2133 22.22 0 0 0
741 7857 2129 3.33 1.67 11.11 0
8630 9878 2030 -1.1 13.33 -8.88 -2.21
11394 12643 1926 0 0 11.11 0
11581 12830 1920 3.33 0 0 0
12211 13460 1899 0 1.67 15.56 4.44
13138 14387 1870 0 -1.66 4.44 0
13861 15110 1845 6.67 0 0 0
17870 19119 1700 -5.55 -3.32 -2.21 11.11
18321 19570 1682 0 0 2.22 0
19132 20381 1647 0 -1.66 8.89 0
20229 21478 1589 0 0 6.67 0
21596 22845 1475 1.11 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق بین الملل 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
73 2208 2921 33.33 0 6.67 0
21900 23149 1430 0 1.67 2.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق جزا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
80 94 7496 0 38.33 84.44 75 71.11
256 296 6450 0 33.33 77.78 66.67 51.11
308 357 6295 1.11 13.33 73.33 55 73.33
493 567 5898 0 0 55.56 81.67 40
558 639 5771 0 56.67 53.33 61.67 15.56
644 738 5618 0 30 55.56 60 24.44
680 783 5563 68.89 40 28.89 36.67 22.22
698 808 5539 0 31.67 33.33 66.67 57.78
719 832 5506 0 40 37.78 60 51.11
996 1148 5144 0 8.33 22.22 63.33 66.67
1253 1440 4884 41.11 41.67 20 33.33 28.89
1312 1513 4834 0 53.33 55.56 28.33 13.33
1819 2095 4464 0 0 68.89 31.67 28.89
2010 2321 4334 0 8.33 55.56 33.33 4.44
2517 2897 4068 0 21.67 24.44 33.33 20
3312 3814 3741 0 61.67 11.11 6.67 28.89
3831 4406 3575 58.89 33.33 0 0 0
3927 4523 3542 45.56 0 24.44 10 8.89
4516 5205 3385 86.67 0 0 0 0
4676 5385 3347 0 5 35.56 25 0
4969 5728 3286 95.56 0 0 0 0
5038 5806 3271 80 0 0 0 0
5063 5838 3267 2.22 -3.32 44.44 26.67 -2.21
5373 6188 3208 0 45 13.33 11.67 11.11
6152 7105 3072 0 21.67 11.11 23.33 4.44
7808 8761 2884 53.33 0 0 0 0
8863 9816 2787 58.89 0 0 0 0
18831 19784 2265 0 25 0 0 0
29710 30663 1927 3.33 10 -8.88 16.67 -4.43
39198 40151 1562 -8.88 0 6.67 -3.32 11.11

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق جزا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
35 286 6479 0 51.67 64.44 68.33 40
126 1072 5227 0 38.33 22.22 70 40
164 1431 4889 0 28.33 46.67 40 51.11
295 2597 4200 40 8.33 35.56 26.67 13.33
349 3050 4005 0 16.67 28.89 25 42.22
735 6604 3139 0 11.67 13.33 30 15.56
8235 9188 2841 -3.32 11.67 37.78 15 0
8394 9347 2826 55.56 0 0 0 0
8687 9640 2803 0 0 4.44 25 22.22
9256 10209 2758 51.11 0 0 0 0
9950 10903 2708 0 5 -2.21 33.33 2.22
10976 11929 2639 1.11 6.67 28.89 18.33 -4.43
12429 13382 2554 3.33 11.67 8.89 1.67 15.56
13039 13992 2520 0 21.67 11.11 13.33 0
15128 16081 2417 0 36.67 0 0 0
15515 16468 2399 0 33.33 0 0 0
17113 18066 2333 0 0 6.67 16.67 20
17724 18677 2308 22.22 20 0 0 0
18241 19194 2288 0 0 11.11 20 11.11
19262 20215 2249 50 0 0 0 0
19514 20467 2239 6.67 25 0 0 0
20030 20983 2220 0 0 8.89 20 -17.77
20146 21099 2216 21.11 0 0 0 0
21322 22275 2175 0 1.67 8.89 15 -4.43
25998 26951 2032 25.56 0 0 0 0
27701 28654 1984 0 16.67 0 0 0
30881 31834 1893 3.33 0 0 0 0
31579 32532 1872 0 0 11.11 0 -2.21
33213 34166 1823 -5.55 6.67 -4.43 11.67 -2.21
35060 36013 1765 0 -5 -2.21 10 2.22
39478 40431 1538 0 0 -4.43 6.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق جزا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
59 3235 3937 0 23.33 33.33 41.67 11.11
129 6143 3215 0 8.33 17.78 3.33 44.44
10231 11184 2689 33.33 8.33 0 0 0
25229 26182 2054 0 0 20 6.67 6.67
35021 35974 1766 0 1.67 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق عمومی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
7 9 8383 63.33 40 50 31.11 64.44
24 30 6927 0 35 13.33 62.22 57.78
25 31 6860 86.67 0 41.67 0 53.33
29 35 6731 58.89 33.33 10 31.11 40
30 37 6670 80 0 28.33 0 60
38 49 6247 50 0 20 44.44 33.33
41 52 6193 54.44 35 8.33 40 20
42 53 6185 53.33 0 0 46.67 37.78
44 55 6163 0 55 61.67 46.67 28.89
92 113 5447 53.33 0 40 0 37.78
97 119 5401 67.78 0 25 0 35.56
190 225 4811 55.56 0 30 0 28.89
245 292 4636 64.44 53.33 11.67 0 0
252 299 4621 61.11 70 0 0 0
351 409 4361 78.89 0 13.33 0 0
362 421 4333 46.67 78.33 0 0 0
380 442 4290 95.56 0 0 0 0
388 452 4275 83.33 0 10 0 0
395 459 4264 56.67 51.67 0 0 0
401 467 4243 68.89 40 0 0 0
540 624 4077 78.89 0 0 0 0
655 755 3955 68.89 0 13.33 0 0
698 802 3919 71.11 6.67 0 -6.66 4.44
869 1002 3760 62.22 5 0 0 0
977 1130 3684 32.22 56.67 0 0 0
1219 1403 3553 58.89 0 8.33 0 0
1424 1642 3457 0 0 0 28.89 24.44
1655 1899 3359 0 45 -1.66 17.78 13.33
2093 2406 3215 0 0 0 37.78 11.11
2137 2455 3203 0 20 11.67 6.67 20
2453 2829 3114 55.56 0 0 0 0
2672 3092 3061 45.56 0 0 0 0
3662 4216 2866 41.11 0 0 0 0
4709 5413 2720 0 10 0 15.56 8.89
5258 6025 2657 0 61.67 0 0 0
5777 6642 2602 0 56.67 0 0 0
6471 7447 2539 26.67 3.33 0 0 0
6810 7836 2510 13.33 18.33 0 0 0
7454 8576 2462 30 0 0 0 0
8708 10036 2383 0 30 0 0 0
11980 13530 2229 0 0 0 0 6.67
15959 17509 2099 0 0 0 4.44 4.44
32243 33794 1641 2.22 -3.32 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق عمومی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
18 103 5504 51.11 0 51.67 0 37.78
124 1210 3645 55.56 0 13.33 0 0
185 1910 3354 50 0 15 8.89 0
388 3987 2901 40 8.33 0 0 0
478 4991 2768 0 1.67 0 28.89 2.22
728 7755 2516 0 51.67 0 0 0
781 8357 2476 22.22 20 0 0 0
799 8576 2462 3.33 11.67 1.67 0 11.11
835 8970 2438 21.11 0 0 0 0
881 9384 2416 0 0 1.67 11.11 15.56
933 9855 2392 0 21.67 -1.66 6.67 8.89
10157 11706 2301 25.56 0 0 0 0
10275 11824 2296 0 36.67 0 0 0
10427 11976 2290 0 33.33 0 0 0
10449 11998 2289 0 5 -1.66 6.67 4.44
10900 12449 2272 0 38.33 0 0 0
11806 13356 2236 0 0 -3.32 15.56 2.22
12041 13591 2227 6.67 25 0 0 0
14831 16381 2132 0 0 0 0 11.11
19648 21198 1999 0 16.67 0 0 0
22488 24038 1928 3.33 0 0 0 0
22654 24204 1924 0 28.33 0 0 0
24853 26403 1870 0 0 0 4.44 6.67
26683 28233 1822 0 11.67 0 0 0
27459 29009 1801 0 16.67 0 -2.21 -4.43
33566 35117 1575 1.11 6.67 0 0 0
33643 35194 1570 -1.1 0 13.33 0 -8.88
34337 35888 1515 -3.32 11.67 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق عمومی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
84 2470 3199 33.33 8.33 0 -2.21 6.67
20385 21935 1981 0 8.33 0 0 0
23654 25204 1900 0 23.33 0 0 0
28853 30403 1760 0 1.67 0 0 0
34529 36080 1497 0 0 1.67 2.22 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق بشر 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
4 4 8610 86.67 41.67 53.33 0 57.78
5 5 8504 63.33 50 64.44 0 48.89
25 28 7183 80 28.33 60 0 20
28 33 7045 55.56 30 28.89 0 80
33 38 6774 53.33 40 37.78 0 31.11
38 43 6637 67.78 25 35.56 0 46.67
111 135 5180 0 61.67 28.89 0 0
145 174 4916 58.89 10 40 0 0
159 190 4793 50 20 33.33 0 0
251 290 4359 78.89 13.33 0 0 0
289 328 4240 0 13.33 57.78 0 0
318 367 4165 83.33 10 0 0 0
333 384 4129 54.44 8.33 20 0 0
353 410 4082 53.33 0 37.78 0 0
400 467 3999 68.89 13.33 0 0 0
468 545 3874 64.44 11.67 0 0 0
476 555 3860 95.56 0 0 0 0
583 678 3722 78.89 0 0 0 0
711 829 3587 68.89 0 0 22.22 0
808 936 3510 14.44 11.67 26.67 -2.21 15.56
809 937 3509 58.89 8.33 0 0 0
834 966 3493 71.11 0 4.44 2.22 -6.66
961 1106 3406 62.22 0 0 0 0
1117 1276 3320 61.11 0 0 0 0
1238 1411 3251 56.67 0 0 0 0
2016 2303 2952 -11.1 26.67 11.11 11.11 -6.66
2019 2306 2951 45.56 0 0 8.89 0
2301 2647 2870 0 11.67 20 0 0
3105 3560 2708 32.22 0 0 0 0
3524 4057 2639 1.11 0 0 73.33 0
3651 4202 2622 0 0 0 66.67 0
6080 7012 2374 34.44 0 0 0 0
6147 7085 2369 26.67 0 0 0 0
6899 7959 2315 0 5 20 4.44 0
10557 11804 2145 0 3.33 8.89 -8.88 -2.21
12045 13292 2092 0 -1.66 13.33 11.11 0
21787 23034 1821 0 0 8.89 0 0
27073 28320 1645 2.22 0 0 -2.21 0
28232 29479 1585 -4.43 0 0 20 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق بشر 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
1 15 7871 51.11 51.67 37.78 0 62.22
74 652 3749 55.56 13.33 0 0 0
149 1511 3213 50 15 0 0 0
318 3344 2742 40 0 0 13.33 0
626 6267 2425 3.33 1.67 11.11 15.56 0
725 7507 2343 21.11 0 0 0 0
796 8087 2308 0 0 11.11 22.22 0
818 8242 2298 0 1.67 15.56 20 4.44
8900 10146 2210 0 0 0 42.22 0
9352 10599 2191 0 0 0 40 0
9506 10753 2185 25.56 0 0 0 0
10603 11850 2143 0 0 0 40 0
12319 13566 2083 22.22 0 0 0 0
13034 14281 2061 0 0 0 51.11 0
16821 18068 1955 0 -1.66 4.44 2.22 0
18404 19651 1913 3.33 0 0 0 0
18404 19651 1913 -1.1 13.33 -8.88 0 -2.21
21448 22695 1830 6.67 0 0 0 0
21824 23071 1820 0 0 0 15.56 0
23793 25040 1764 0 -1.66 8.89 0 0
26330 27577 1675 0 0 6.67 0 0
26679 27926 1662 0 0 2.22 -4.43 0
29445 30692 1491 0 0 0 11.11 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق بشر 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
77 2386 2931 33.33 0 6.67 0 0
266 7589 2338 0 0 0 44.44 0
26253 27500 1678 0 0 0 11.11 0
29131 30378 1522 0 1.67 2.22 6.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش مالکیت فکری و تجارت الکترونیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
23 26 8358 61.11 66.67 28.89 70
30 34 8154 83.33 43.33 66.67 0
34 38 8042 78.89 53.33 46.67 0
47 51 7864 32.22 71.67 51.11 56.67
111 119 7042 56.67 60 0 51.67
112 120 7037 46.67 36.67 40 78.33
136 148 6853 68.89 45 31.11 0
139 152 6840 58.89 50 40 0
188 203 6568 13.33 58.33 73.33 18.33
202 219 6493 62.22 35 33.33 5
351 384 5978 64.44 28.33 -4.43 53.33
750 827 5245 95.56 0 0 0
818 903 5162 86.67 0 0 0
864 955 5096 0 60 26.67 40
889 982 5062 71.11 -5 26.67 6.67
1052 1166 4911 80 0 0 0
1156 1279 4827 22.22 43.33 0 53.33
1285 1425 4739 41.11 23.33 24.44 0
1425 1575 4639 55.56 20 8.89 0
1447 1597 4630 58.89 0 0 33.33
1558 1721 4561 0 51.67 28.89 0
1738 1927 4446 54.44 0 0 35
2027 2245 4310 68.89 -3.32 11.11 0
2565 2851 4069 0 33.33 22.22 21.67
2799 3115 3978 53.33 0 0 0
3770 4237 3633 0 41.67 0 33.33
4277 4812 3493 0 20 24.44 11.67
6780 7375 3048 -1.1 6.67 26.67 23.33
16108 16703 2247 0 6.67 6.67 0
25476 26071 1860 0 8.33 0 3.33
29806 30401 1667 2.22 0 0 -3.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مالکیت فکری و تجارت الکترونیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
36 455 5810 55.56 41.67 11.11 0
139 1742 4547 22.22 30 31.11 20
196 2426 4231 0 55 -4.43 33.33
312 3611 3807 51.11 0 0 0
5228 5823 3290 40 0 0 8.33
5366 5961 3264 1.11 33.33 17.78 6.67
6484 7079 3091 25.56 1.67 20 0
7733 8328 2923 3.33 18.33 6.67 11.67
7791 8386 2915 0 28.33 0 21.67
7983 8578 2891 21.11 5 2.22 0
8102 8697 2878 0 11.67 22.22 5
8842 9437 2796 0 3.33 17.78 36.67
9847 10442 2693 50 -3.32 -20 0
12615 13210 2466 0 13.33 2.22 16.67
13247 13842 2420 0 11.67 0 16.67
16585 17180 2223 0 0 0 38.33
18861 19456 2119 0 -10 0 51.67
19607 20202 2087 0 3.33 8.89 0
19998 20593 2070 -3.32 11.67 6.67 11.67
20701 21296 2043 6.67 -5 -2.21 25
24778 25373 1887 0 0 0 28.33
26444 27039 1823 0 -3.32 20 0
26769 27364 1809 -5.55 -3.32 15.56 6.67
26792 27387 1808 0 0 0 11.67
29768 30363 1669 0 0 0 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مالکیت فکری و تجارت الکترونیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
107 5230 3397 33.33 1.67 0 8.33
21235 21830 2022 0 8.33 -2.21 1.67
22601 23196 1970 0 0 0 8.33
25214 25809 1870 0 0 0 23.33
30827 31422 1600 0 11.67 -6.66 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق محیط زیست 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
16 16 7719 63.33 0 50 31.11
24 25 7301 86.67 0 41.67 0
70 79 6503 80 0 28.33 0
78 87 6445 50 0 20 44.44
112 127 6160 54.44 0 8.33 40
119 135 6123 58.89 0 10 31.11
150 174 5928 78.89 0 13.33 0
161 186 5886 53.33 0 0 46.67
164 189 5864 95.56 0 0 0
167 192 5850 83.33 0 10 0
171 196 5838 53.33 0 40 0
181 206 5810 68.89 36.67 0 0
182 207 5803 67.78 0 25 0
201 226 5730 0 0 61.67 46.67
271 301 5516 78.89 5 0 0
333 370 5360 68.89 0 13.33 0
337 375 5342 55.56 0 30 0
417 469 5151 64.44 0 11.67 0
495 564 5017 71.11 6.67 0 -6.66
596 680 4859 0 0 13.33 62.22
705 800 4711 62.22 0 0 0
735 831 4691 58.89 0 8.33 0
807 914 4603 68.89 0 0 0
811 918 4601 61.11 0 0 0
946 1073 4444 41.11 33.33 0 0
949 1077 4440 56.67 0 0 0
1105 1253 4303 27.78 53.33 0 0
1400 1602 4088 45.56 10 0 0
1639 1874 3954 46.67 0 0 0
1639 1874 3954 22.22 48.33 0 0
2697 3092 3542 41.11 0 0 0
2981 3426 3472 38.89 0 0 0
3687 4247 3317 0 60 0 0
4969 5705 3096 34.44 0 0 0
5630 6451 3008 0 45 0 0
6105 6934 2955 30 0 0 0
6351 7180 2929 0 0 0 37.78
9106 9935 2692 0 0 0 28.89
22982 23811 2034 0 13.33 5 0
29792 30621 1791 -1.1 8.33 0 4.44

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق محیط زیست 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
19 144 6094 51.11 0 51.67 0
75 697 4830 55.56 0 13.33 0
101 1004 4503 50 0 15 8.89
146 1424 4178 40 26.67 0 0
268 2657 3655 0 70 0 0
268 2657 3655 0 68.33 0 0
523 5266 3157 0 15 0 28.89
5791 6620 2988 0 33.33 -1.66 6.67
7894 8723 2785 21.11 0 0 0
8728 9557 2721 25.56 0 0 0
10152 10981 2619 0 40 0 0
11221 12050 2549 22.22 0 0 0
12313 13142 2485 0 30 0 0
12963 13792 2449 0 25 0 0
13033 13862 2445 0 25 0 0
13729 14558 2408 0 16.67 1.67 11.11
14524 15353 2369 0 20 0 0
19384 20213 2164 0 0 -3.32 15.56
20092 20921 2138 0 13.33 -1.66 6.67
22671 23500 2045 3.33 1.67 1.67 0
23830 24659 2005 1.11 18.33 0 0
24069 24898 1997 -1.1 0 13.33 0
24538 25367 1982 3.33 0 0 0
24944 25773 1969 6.67 0 0 0
26224 27053 1926 0 20 0 0
27181 28010 1892 0 10 0 0
28627 29456 1838 0 6.67 0 4.44
31478 32307 1710 -3.32 15 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق محیط زیست 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
116 3813 3393 33.33 0 0 -2.21
8800 9629 2715 0 41.67 0 0
25453 26282 1951 0 3.33 0 0
32485 33314 1646 0 6.67 1.67 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق تجارت بین الملل 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
15 15 8811 83.33 43.33 66.67 10 62.22
16 16 8749 78.89 53.33 46.67 13.33 73.33
53 56 7431 58.89 50 40 8.33 71.11
60 65 7263 68.89 45 31.11 13.33 44.44
71 77 7046 62.22 35 33.33 0 71.11
97 105 6793 61.11 66.67 28.89 0 0
132 141 6394 32.22 71.67 51.11 0 0
204 226 6014 86.67 0 0 41.67 0
223 249 5929 64.44 28.33 -4.43 11.67 55.56
260 287 5760 56.67 60 0 0 0
261 289 5757 13.33 58.33 73.33 0 0
275 304 5693 46.67 36.67 40 0 0
331 365 5528 80 0 0 28.33 0
385 425 5410 95.56 0 0 0 0
484 533 5201 71.11 -5 26.67 0 2.22
498 549 5190 63.33 0 0 50 0
621 688 5002 78.89 0 0 0 0
655 725 4956 67.78 0 0 25 0
828 917 4744 53.33 0 0 40 0
884 981 4680 55.56 20 8.89 0 13.33
987 1096 4569 41.11 23.33 24.44 0 0
1112 1237 4454 58.89 0 0 10 0
1561 1738 4104 50 0 0 20 0
1964 2185 3901 0 60 26.67 0 0
2034 2262 3866 53.33 0 0 0 0
2460 2754 3683 47.78 -5 0 0 0
2541 2847 3655 22.22 43.33 0 0 0
2698 3031 3594 45.56 0 0 0 0
3128 3510 3453 0 0 48.89 0 55.56
4591 5186 3079 26.67 16.67 -6.66 0 0
6386 7197 2805 0 21.67 31.11 8.33 0
7457 8268 2686 -1.1 6.67 26.67 0 0
9787 10599 2482 20 -20 11.11 -6.66 11.11
9882 10694 2475 16.67 -3.32 11.11 0 0
12929 13741 2280 -2.21 0 0 6.67 37.78
14938 15750 2178 0 6.67 6.67 0 0
25130 25942 1781 6.67 -6.66 0 0 13.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق تجارت بین الملل 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
14 164 6269 55.56 41.67 11.11 13.33 48.89
65 892 4767 51.11 0 0 51.67 0
159 1929 4008 22.22 30 31.11 0 0
256 2909 3633 25.56 1.67 20 0 40
394 4264 3263 50 -3.32 -20 15 17.78
396 4335 3247 40 0 0 0 0
444 4838 3148 0 55 -4.43 0 0
621 6627 2873 21.11 5 2.22 0 0
6065 6876 2841 1.11 33.33 17.78 0 2.22
6488 7299 2791 3.33 18.33 6.67 1.67 15.56
7447 8258 2687 0 11.67 22.22 -1.66 0
12821 13633 2286 0 3.33 17.78 0 0
12839 13651 2285 0 28.33 0 -1.66 0
16847 17659 2093 0 13.33 2.22 0 0
17620 18432 2064 0 11.67 0 0 0
17751 18563 2059 0 3.33 8.89 0 0
25112 25924 1782 -3.32 11.67 6.67 0 0
25425 26237 1769 6.67 -5 -2.21 0 0
28143 28955 1632 0 -3.32 20 1.67 -22.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق تجارت بین الملل 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
89 3982 3324 33.33 1.67 0 0 0
21956 22768 1901 0 8.33 -2.21 0 0
29807 30619 1458 0 11.67 -6.66 1.67 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق خانواده 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 3)
27 31 6331 56.67 51.67 0 20
55 59 6017 61.11 70 0 0
59 63 5977 46.67 78.33 0 0
118 131 5427 64.44 53.33 0 0
213 239 4913 68.89 40 0 0
221 248 4882 63.33 40 0 0
224 251 4878 32.22 56.67 0 0
250 285 4793 0 56.67 0 16.19
317 356 4637 58.89 33.33 0 0
353 398 4555 54.44 35 0 0
425 474 4459 0 53.33 68.89 0
564 634 4265 41.11 41.67 0 0
637 722 4183 22.22 53.33 0 0
732 827 4089 0 61.67 0 0
868 990 3970 86.67 0 0 0
927 1055 3931 95.56 0 0 0
1112 1271 3828 78.89 0 0 0
1789 2030 3540 0 45 0 3.81
1934 2197 3485 67.78 0 0 0
2438 2773 3340 0 40 15.56 0
2442 2779 3339 0 38.33 0 0
2500 2847 3326 0 35 0 0
3074 3517 3185 47.78 3.33 0 0
3076 3521 3184 58.89 0 0 0
3617 4136 3079 0 30 0 0
4498 5150 2935 0 21.67 2.22 1.9
4842 5539 2885 13.33 18.33 0 0
6498 7298 2696 0 23.33 0 0
6874 7674 2662 0 8.33 31.11 0
8570 9370 2525 34.44 3.33 0 0
9126 9926 2486 0 0 51.11 0
9794 10594 2441 0 11.67 0 0
12236 13036 2304 0 16.67 0 0
13879 14679 2229 0 5 20 0
15084 15884 2180 0 1.67 31.11 0
17480 18280 2093 0 10 0 0
18283 19083 2066 -11.1 -6.66 -6.66 16.19
19727 20527 2020 0 0 33.33 0
22250 23050 1945 0 16.67 0 0
23581 24381 1905 7.78 -6.66 -2.21 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق خانواده 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 3)
146 1478 3733 0 38.33 51.11 0
153 1520 3717 0 51.67 0 0
353 3426 3201 55.56 0 0 0
386 3715 3148 0 36.67 0 0
417 3981 3103 51.11 0 0 0
441 4233 3064 0 33.33 0 0
512 4965 2959 0 16.67 42.22 1.9
526 5082 2944 40 8.33 0 0
595 5763 2857 22.22 20 0 0
614 5995 2830 0 16.67 0 9.52
5633 6433 2782 6.67 25 0 0
7772 8572 2587 50 0 0 0
7821 8621 2582 0 28.33 0 0
9718 10518 2445 3.33 11.67 24.44 -6.66
11202 12002 2359 21.11 0 0 0
11466 12266 2346 0 21.67 -2.21 0
14472 15272 2204 25.56 0 0 0
14916 15716 2187 0 5 15.56 -0.94
15549 16349 2162 0 0 31.11 0
17480 18280 2093 0 11.67 0 0
23254 24054 1915 3.33 0 0 0
25193 25993 1859 -5.55 6.67 15.56 -4.75
27265 28065 1797 -3.32 11.67 0 0
27658 28458 1784 0 1.67 6.67 0
28767 29567 1747 0 0 11.11 -0.94
29342 30142 1726 1.11 6.67 0 0
33470 34270 1492 0 0 -11.1 2.86
33993 34793 1397 0 0 2.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق خانواده 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 3)
90 4127 3080 33.33 8.33 0 0
6821 7621 2666 0 23.33 20 0
8995 9795 2496 0 8.33 28.89 0
14828 15628 2190 0 0 -4.43 17.14
27202 28002 1799 0 1.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق ارتباطات 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
3 3 9071 63.33 50 64.44 0 0 0
4 4 8885 86.67 41.67 53.33 0 0 0
7 7 8554 80 28.33 60 0 0 0
41 47 7075 53.33 40 37.78 0 0 0
57 65 6711 67.78 25 35.56 0 0 0
92 107 6233 58.89 10 40 0 0 0
103 122 6066 55.56 30 28.89 0 0 0
125 150 5816 50 20 33.33 0 0 0
129 155 5779 20 -6.66 11.11 2.22 11.11 28.89
152 182 5637 0 13.33 57.78 0 0 0
179 212 5502 0 61.67 28.89 0 0 0
206 243 5411 62.22 0 0 48.89 0 0
213 253 5378 53.33 0 37.78 0 0 0
283 334 5072 64.44 11.67 0 26.67 0 0
346 406 4916 54.44 8.33 20 0 0 0
448 521 4745 78.89 13.33 0 0 0 0
487 566 4674 83.33 10 0 2.22 0 0
647 744 4438 95.56 0 0 0 0 0
770 886 4323 68.89 13.33 0 0 0 0
835 957 4260 71.11 0 4.44 4.44 -15.55 4.44
920 1057 4198 78.89 0 0 0 0 0
1318 1508 3956 58.89 8.33 0 4.44 0 0
1791 2055 3764 68.89 0 0 0 0 0
1997 2288 3688 61.11 0 0 0 0 0
2038 2336 3674 0 11.67 20 11.11 0 0
2282 2603 3593 56.67 0 0 0 0 0
2813 3215 3448 -11.1 26.67 11.11 20 -6.66 -2.21
2870 3280 3435 38.89 0 11.11 0 -2.21 0
3319 3793 3329 0 0 0 28.89 22.22 0
3709 4238 3257 46.67 0 0 0 0 0
5308 6043 3010 0 -1.66 24.44 0 0 0
5308 6043 3010 45.56 0 0 0 -4.43 0
6044 6779 2929 41.11 0 0 0 0 0
7058 7793 2833 0 0 2.22 0 28.89 0
11373 12108 2525 0 0 0 0 31.11 0
18201 18936 2175 2.22 -8.32 -2.21 24.44 -4.43 -8.88
19785 20520 2107 16.67 0 0 0 0 0
20487 21222 2077 0 0 0 0 15.56 0
21656 22391 2032 0 0 4.44 0 0 0
22292 23027 2007 0 0 4.44 0 0 0
22392 23127 2003 2.22 0 0 0 0 2.22
23311 24046 1966 0 1.67 11.11 0 -2.21 0
23610 24345 1953 0 0 11.11 -6.66 0 0
26021 26756 1854 1.11 0 0 0 0 0
28010 28745 1757 -8.88 0 0 0 20 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق ارتباطات 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
4 34 7358 51.11 51.67 37.78 0 0 0
141 1432 3993 55.56 13.33 0 0 0 0
317 3371 3413 50 15 0 0 0 0
493 5231 3110 0 0 0 0 51.11 0
6108 6843 2923 3.33 1.67 11.11 0 24.44 -15.55
6258 6993 2910 0 0 0 0 42.22 0
6893 7628 2848 0 -1.66 4.44 11.11 15.56 0
6974 7709 2841 40 0 0 0 0 0
9213 9948 2665 0 0 0 0 31.11 0
11322 12057 2528 0 1.67 15.56 2.22 -11.1 4.44
12275 13010 2471 21.11 0 0 0 0 0
14636 15371 2340 25.56 0 0 0 0 0
17246 17981 2217 22.22 0 0 0 0 0
20782 21517 2066 0 0 -4.43 15.56 0 0
21333 22068 2044 0 0 11.11 -11.1 -2.21 0
22440 23175 2001 0 -3.32 2.22 0 11.11 0
23711 24446 1949 0 0 2.22 0 6.67 0
23986 24721 1939 0 -1.66 8.89 0 -2.21 0
24871 25606 1901 -5.55 -3.32 -2.21 4.44 15.56 -2.21
25455 26190 1877 -1.1 13.33 -8.88 4.44 0 0
25609 26344 1871 6.67 0 0 0 0 0
26187 26922 1847 0 0 6.67 0 0 0
30931 31666 1480 1.11 0 0 0 0 0
31072 31807 1433 0 0 0 0 2.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق ارتباطات 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
123 3946 3303 33.33 0 6.67 0 0 0
9434 10169 2650 0 0 0 0 28.89 0
19785 20520 2107 0 0 0 0 20 0
31023 31758 1450 0 1.67 2.22 2.22 -4.43 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه آزاد گرایش حقوق تجاری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
7 7 8913 62.22 33.33 5 48.89 71.11
19 19 8447 83.33 66.67 0 2.22 62.22
34 35 7930 78.89 46.67 0 0 73.33
78 81 6993 64.44 -4.43 53.33 26.67 55.56
81 85 6963 58.89 40 0 4.44 71.11
124 140 6285 68.89 31.11 0 0 44.44
132 149 6225 0 48.89 50 28.89 55.56
169 188 5917 61.11 28.89 70 0 0
179 198 5870 46.67 40 78.33 0 0
246 271 5555 71.11 26.67 6.67 4.44 2.22
253 280 5523 32.22 51.11 56.67 0 0
440 482 5036 95.56 0 0 0 0
447 491 5023 13.33 73.33 18.33 0 0
471 520 4972 86.67 0 0 0 0
635 702 4737 80 0 0 0 0
666 738 4699 68.89 0 40 0 0
668 741 4693 78.89 0 0 0 0
747 826 4602 63.33 0 40 0 0
748 827 4599 56.67 0 51.67 0 0
876 963 4475 58.89 0 33.33 0 0
880 967 4469 0 22.22 26.67 42.22 0
963 1064 4377 68.89 11.11 0 0 0
982 1087 4357 0 22.22 21.67 20 24.44
1045 1158 4300 54.44 0 35 0 0
1265 1405 4141 55.56 8.89 0 0 13.33
1482 1653 4002 41.11 24.44 0 0 0
2035 2270 3720 0 0 0 20 55.56
2392 2684 3571 50 0 0 0 0
3485 3937 3241 0 28.89 0 8.89 0
3996 4517 3128 -1.1 26.67 23.33 2.22 0
4766 5398 2988 38.89 -4.43 0 0 0
7277 7997 2696 30 0 0 0 0
8821 9541 2567 0 20 0 0 0
9577 10297 2517 26.67 -6.66 3.33 0 0
17903 18623 2108 0 -2.21 10 2.22 11.11
23613 24333 1922 0 6.67 0 0 0
25004 25724 1880 0 15.56 0 0 0
29676 30396 1718 0 4.44 -5 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حقوق تجاری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
32 358 5302 55.56 11.11 0 0 48.89
120 1550 4057 25.56 20 0 0 40
193 2340 3695 51.11 0 0 0 0
202 2466 3647 22.22 31.11 20 0 0
383 4161 3196 40 0 8.33 0 0
433 4693 3098 0 22.22 5 11.11 0
564 6118 2893 50 -20 0 0 17.78
7494 8214 2677 21.11 2.22 0 0 0
8141 8861 2622 3.33 6.67 11.67 0 15.56
8389 9109 2600 0 2.22 16.67 15.56 0
10632 11352 2449 0 17.78 36.67 -13.32 0
11330 12050 2408 0 0 51.67 0 0
13825 14545 2277 3.33 13.33 0 -4.43 0
15269 15989 2212 1.11 17.78 6.67 0 2.22
15698 16418 2194 0 0 38.33 0 0
16690 17410 2153 6.67 -2.21 25 0 0
17933 18653 2107 -5.55 15.56 6.67 4.44 -6.66
18889 19609 2073 0 -4.43 33.33 0 0
22248 22968 1964 0 0 16.67 0 0
25490 26210 1865 0 0 28.33 0 0
26826 27546 1822 0 0 21.67 0 0
27535 28255 1798 0 0 11.67 0 0
29556 30276 1723 0 20 0 2.22 -22.21
30744 31464 1668 0 0 1.67 0 0
31415 32135 1632 -1.1 0 0 4.44 -2.21
33359 34079 1446 -3.32 6.67 11.67 -8.88 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش حقوق تجاری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
93 3873 3254 33.33 0 8.33 0 0
22248 22968 1964 0 0 8.33 0 0
25898 26618 1852 0 0 23.33 0 0

نمونه کارنامه های ارشد حقوق - کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حقوق 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حقوق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق خصوصی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق بین الملل سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق جزا و جرم شناسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق عمومی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق بشر سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق محیط زیست سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق ارتباطات سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 1400

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش حقوق خصوصی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) ایین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 2)
27 29 8410 0 78.95 64.44 28.89 100
60 66 7818 16.67 66.67 55.56 51.11 68.33
104 116 7453 27.78 71.93 82.22 0 40
348 388 6519 65.56 10.53 26.67 51.11 76.67
620 695 6043 6.67 64.91 55.56 28.89 20
884 990 5774 33.33 75.44 22.22 24.44 0
949 1061 5710 30 57.89 20 26.67 23.33
965 1080 5699 0 36.84 51.11 40 53.33
1874 2107 5052 48.89 49.12 20 0 0
2336 2637 4815 0 57.89 40 26.67 -6.66
2594 2924 4704 16.67 12.28 17.78 15.56 75
2839 3209 4599 0 43.86 20 20 21.67
3518 3997 4347 6.67 42.11 33.33 31.11 11.67
5291 6076 3798 0 29.82 37.78 8.89 0
5988 6906 3626 0 29.82 8.89 24.44 20
7261 8200 3394 0 15.79 24.44 42.22 16.67
7312 8251 3385 45.56 0 0 0 36.67
7935 8874 3292 0 17.54 11.11 24.44 15
9965 10904 3037 68.89 0 0 0 0
11192 12131 2905 26.67 0 0 0 23.33
11831 12770 2846 53.33 0 0 0 0
11842 12781 2845 0 0 0 0 43.33
12187 13126 2811 0 29.82 -4.43 20 -3.32
17816 18755 2411 0 10.53 -8.88 15.56 1.67
18306 19245 2383 2.22 19.3 -6.66 -6.66 8.33
20495 21434 2269 0 21.05 -6.66 -11.1 0
22422 23361 2179 0 17.54 4.44 -2.21 0
25033 25972 2068 0 0 4.44 4.44 5
33811 34750 1715 0 0 -4.43 0 8.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش حقوق خصوصی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) ایین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 2)
5 57 7960 0 85.96 46.67 17.78 93.33
63 781 5950 0 75.44 37.78 0 50
254 2693 4794 3.33 50.88 28.89 15.56 18.33
567 5421 3946 7.78 40.35 26.67 -13.32 15
603 5705 3877 0 50.88 6.67 6.67 10
704 6491 3713 0 50.88 4.44 11.11 1.67
6231 7170 3572 37.78 0 0 0 40
7759 8698 3319 0 22.81 8.89 22.22 5
11177 12116 2906 51.11 0 0 0 0
11234 12173 2901 0 7.02 44.44 2.22 0
12774 13713 2759 50 0 0 0 0
14070 15009 2653 0 28.07 0 22.22 0
15168 16107 2574 0 17.54 0 6.67 5
15510 16449 2551 0 -5.25 13.33 22.22 16.67
16082 17021 2514 6.67 8.77 2.22 2.22 13.33
17469 18408 2431 0 -1.74 2.22 35.56 0
19953 20892 2296 -2.21 0 0 0 26.67
19994 20933 2294 0 0 0 0 25
22471 23410 2176 0 1.75 13.33 0 3.33
22731 23670 2165 -8.88 26.32 4.44 -31.1 6.67
23936 24875 2112 0 0 0 0 20
24278 25217 2098 0 -5.25 0 0 16.67
33109 34048 1748 0 8.77 -6.66 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش حقوق خصوصی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) ایین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 2)
11265 12204 2897 0 10.53 -2.21 24.44 31.67
14548 15487 2618 0 0 0 0 35
22684 23623 2167 0 0 0 0 25
29140 30079 1909 0 3.51 -4.43 28.89 -5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش حقوق بین الملل 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق سازمان های بین المللی (ضریب 2)
6 6 8790 45.56 73.33 80 80
9 10 8443 61.11 71.67 31.11 77.78
20 25 7561 45.56 63.33 40 64.44
21 26 7522 53.33 58.33 46.67 68.89
35 43 6983 72.22 53.33 0 60
37 45 6869 60 30 46.67 73.33
40 49 6720 50 63.33 20 46.67
49 59 6392 25.56 58.33 15.56 73.33
91 110 5511 0 51.67 26.67 60
118 142 5225 45.56 38.33 71.11 0
178 206 4708 26.67 41.67 42.22 0
263 311 4206 47.78 13.33 11.11 28.89
354 421 3901 30 3.33 31.11 46.67
355 422 3896 53.33 23.33 0 0
365 437 3866 68.89 16.67 0 0
380 457 3830 0 33.33 60 0
408 490 3766 14.44 3.33 84.44 20
567 671 3490 65.56 0 0 0
995 1185 3065 48.89 0 0 0
1122 1335 2978 54.44 0 0 0
1551 1830 2760 40 0 0 0
1876 2207 2646 5.56 6.67 -8.88 37.78
1935 2271 2625 33.33 0 0 0
2291 2679 2512 33.33 0 0 0
2315 2710 2506 0 13.33 0 20
2819 3301 2395 25.56 0 0 0
2997 3509 2360 30 -6.66 0 0
3355 3936 2293 16.67 0 0 0
3895 4547 2212 8.89 0 0 0
5546 6489 2039 0 1.67 0 13.33
5800 6783 2019 15.56 -1.66 0 0
9054 10092 1833 6.67 0 0 0
10203 11241 1772 4.44 0 0 0
14711 15749 1072 0 -6.66 0 11.11

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش حقوق بین الملل 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق سازمان های بین المللی (ضریب 2)
7 42 7042 50 63.33 4.44 68.89
19 136 5281 51.11 40 0 28.89
203 1635 2832 37.78 0 0 0
484 4556 2211 6.67 8.33 -15.55 6.67
8597 9635 1857 3.33 0 0 0
8704 9742 1852 0 3.33 -2.21 0
9282 10320 1821 2.22 0 0 0
9543 10581 1807 13.33 0 0 0
9612 10650 1803 7.78 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش حقوق بین الملل 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 1) حقوق سازمان های بین المللی (ضریب 2)
92 2608 2531 0 15 15.56 4.44

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - سهمیه آزاد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) ایین دادرسی کیفری (ضریب 2)
125 140 6569 4.44 51.67 51.11 68.33 60
229 263 6177 0 55 51.11 58.33 55.56
246 281 6112 25.56 50 33.33 71.67 35.56
298 341 5984 0 18.33 60 66.67 60
435 502 5683 0 30 57.78 65 46.67
466 538 5619 0 43.33 53.33 43.33 42.22
2218 2593 4194 54.44 33.33 6.67 40 -2.21
3265 3829 3789 0 31.67 8.89 43.33 4.44
4054 4758 3563 0 15 26.67 23.33 26.67
4758 5569 3404 0 100 0 0 0
5745 6734 3226 0 81.67 0 0 0
7601 8920 2975 15.56 28.33 0 23.33 0
9826 11153 2778 0 0 15.56 16.67 13.33
12882 14209 2578 45.56 0 0 0 0
15138 16465 2457 44.44 0 0 0 0
16043 17370 2415 28.89 0 0 0 0
18471 19798 2307 0 21.67 0 0 0
24729 26056 2082 0 10 -4.43 18.33 -2.21
29822 31149 1922 0 13.33 0 0 0
33008 34335 1821 0 0 -13.32 20 0
33665 34992 1798 13.33 0 0 0 0
34840 36167 1756 0 8.33 0 0 0
35953 37280 1712 3.33 -1.66 0 3.33 4.44
39344 40671 1527 0 1.67 4.44 15 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) ایین دادرسی کیفری (ضریب 2)
181 1462 4760 0 1.67 44.44 36.67 66.67
296 2467 4242 37.78 40 15.56 30 -2.21
321 2664 4168 0 20 42.22 21.67 40
327 2715 4145 0 25 4.44 73.33 2.22
358 2985 4042 -2.21 26.67 17.78 31.67 42.22
629 5261 3462 0 0 33.33 28.33 22.22
752 6231 3299 0 0 11.11 46.67 31.11
758 6244 3297 0 93.33 0 0 0
776 6423 3272 0 0 20 35 -4.43
841 7020 3187 0 0 24.44 35 2.22
8481 9808 2893 0 0 24.44 28.33 11.11
12057 13384 2626 51.11 0 0 0 0
12773 14100 2584 0 0 -2.21 38.33 -8.88
12898 14225 2577 0 5 0 10 17.78
13613 14940 2538 6.67 13.33 11.11 0 15.56
13685 15012 2534 0 16.67 8.89 13.33 -11.1
14447 15774 2491 2.22 -13.32 6.67 18.33 17.78
14520 15847 2487 50 0 0 0 0
17755 19082 2338 -8.88 6.67 -6.66 46.67 -8.88
18911 20238 2289 0 50 0 0 0
23654 24981 2118 3.33 18.33 0 0 0
26158 27485 2037 0 16.67 0 0 0
26865 28192 2015 0 3.33 -6.66 15 0
28125 29452 1976 7.78 15 0 0 0
28451 29778 1966 0 5 0 5 -2.21
31202 32529 1880 0 10 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) ایین دادرسی کیفری (ضریب 2)
25 1344 4835 0 35 28.89 45 37.78
174 6295 3290 0 31.67 8.89 38.33 0
11500 12827 2662 0 25 13.33 8.33 6.67
28930 30257 1951 0 -5 22.22 -10 6.67
39441 40768 1517 0 -1.66 4.44 -3.32 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش حقوق عمومی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
9 12 7493 45.56 36.67 38.33 62.22 71.11
21 29 6324 45.56 0 73.33 0 80
26 35 6221 0 40 33.33 68.89 60
28 37 6148 26.67 23.33 41.67 57.78 42.22
60 80 5407 14.44 0 3.33 33.33 84.44
63 83 5349 61.11 0 71.67 0 31.11
74 96 5202 53.33 0 58.33 0 46.67
77 100 5180 60 0 30 0 46.67
81 105 5106 45.56 0 63.33 0 40
151 189 4507 65.56 76.67 0 0 0
175 220 4380 50 0 63.33 0 20
191 238 4314 72.22 0 53.33 0 0
565 692 3525 68.89 0 16.67 0 0
611 747 3462 25.56 0 58.33 0 15.56
620 757 3454 54.44 33.33 0 0 0
661 801 3421 47.78 0 13.33 0 11.11
675 818 3407 53.33 3.33 23.33 0 0
879 1058 3253 18.89 65 0 0 0
899 1082 3242 30 0 3.33 0 31.11
960 1152 3199 0 0 51.67 0 26.67
1077 1288 3126 48.89 0 0 0 0
1100 1317 3109 16.67 75 0 0 0
1179 1408 3064 0 20 -1.66 40 2.22
1211 1446 3053 33.33 31.67 0 0 0
1238 1477 3037 25.56 50 0 0 0
1641 1955 2866 44.44 0 0 0 0
2375 2809 2681 28.89 0 0 0 0
3660 4282 2471 0 43.33 0 0 0
3804 4445 2456 0 55 0 0 0
4444 5188 2385 8.89 13.33 0 0 0
4940 5769 2337 0 53.33 0 0 0
9149 10682 2087 0 20 0 0 0
10559 12265 2034 0 21.67 0 0 0
15262 16969 1901 0 18.33 0 0 0
15646 17353 1891 0 0 -3.32 4.44 4.44
15881 17588 1885 0 15 -3.32 4.44 6.67
19267 20976 1798 4.44 1.67 0 0 0
21903 23612 1726 0 10 0 0 0
22515 24224 1708 0 6.67 0 0 0
23759 25468 1668 0 6.67 -8.32 -11.1 11.11
25010 26719 1624 0 -3.32 1.67 2.22 4.44
26630 28339 1552 0 11.67 0 0 0
27389 29098 1508 5.56 0 6.67 0 -8.88

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش حقوق عمومی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
57 386 3949 50 0 63.33 0 4.44
76 580 3649 51.11 0 40 0 0
116 858 3368 37.78 40 0 0 0
195 1621 2977 0 93.33 0 0 0
455 4214 2478 13.33 0 0 24.44 0
1024 9857 2118 0 50 0 0 0
1066 10150 2107 0 16.67 0 0 0
1127 10745 2085 3.33 18.33 0 0 0
1149 10960 2078 0 25 0 0 0
1205 11494 2059 -2.21 26.67 0 0 0
10627 12333 2032 0 5 0 0 0
11798 13505 1995 7.78 15 0 0 0
13779 15486 1940 0 20 0 0 0
15147 16854 1904 6.67 13.33 8.33 2.22 -15.55
16882 18590 1859 0 5 0 0 0
17401 19109 1846 0 10 0 0 0
21064 22773 1749 0 1.67 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش حقوق عمومی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
243 6064 2316 0 35 0 0 0
295 7626 2218 0 -5 15 0 15.56
11299 13006 2010 0 31.67 0 0 0
14018 15725 1933 0 25 -1.66 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش حقوق بشر 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 2) ایین دادرسی کیفری (ضریب 1) حقوق سازمان های بین المللی (ضریب 2)
4 4 9138 45.56 73.33 80 0 80
12 13 8218 61.11 71.67 31.11 0 77.78
20 23 7558 53.33 58.33 46.67 0 68.89
21 24 7531 45.56 63.33 40 0 64.44
24 29 7313 60 30 46.67 31.11 73.33
41 52 6495 50 63.33 20 0 46.67
42 53 6493 72.22 53.33 0 0 60
54 68 6134 25.56 58.33 15.56 0 73.33
74 93 5774 45.56 38.33 71.11 0 0
91 110 5489 0 51.67 26.67 0 60
135 162 4966 26.67 41.67 42.22 0 0
178 211 4621 14.44 3.33 84.44 0 20
223 261 4378 0 33.33 60 0 0
267 316 4110 47.78 13.33 11.11 0 28.89
277 328 4068 30 3.33 31.11 0 46.67
415 496 3689 53.33 23.33 0 0 0
436 521 3648 68.89 16.67 0 0 0
639 763 3341 65.56 0 0 0 0
1722 2033 2710 25.56 0 0 35.56 0
1728 2040 2709 44.44 0 0 0 0
2200 2582 2589 13.33 20 0 0 0
2245 2633 2579 28.89 0 0 0 0
2406 2818 2548 33.33 0 0 0 0
2977 3474 2451 4.44 33.33 -22.21 -15.55 11.11
3093 3609 2435 33.33 0 0 0 0
3483 4068 2386 0 0 0 42.22 0
4031 4711 2325 24.44 0 0 0 0
4791 5608 2255 16.67 0 0 0 0
8197 9564 2051 0 1.67 0 4.44 13.33
8697 10135 2029 0 0 0 33.33 0
9141 10645 2010 0 0 8.89 11.11 0
10119 11774 1973 0 0 0 4.44 0
11477 13132 1931 0 0 0 28.89 0
19223 20879 1692 0 -6.66 0 0 13.33
19413 21069 1685 0 -1.66 2.22 6.67 -2.21
20936 22592 1625 0 1.67 4.44 0 0
21241 22897 1612 0 0 -2.21 4.44 0
22537 24193 1546 0 -3.32 6.67 4.44 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش حقوق بشر 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 2) ایین دادرسی کیفری (ضریب 1) حقوق سازمان های بین المللی (ضریب 2)
8 48 6595 50 63.33 4.44 0 68.89
23 164 4955 51.11 40 0 0 28.89
240 1989 2724 37.78 0 0 -2.21 0
401 3637 2431 0 0 0 66.67 0
738 6637 2190 6.67 8.33 -15.55 15.56 6.67
757 6735 2185 -2.21 0 0 42.22 0
807 7209 2158 0 0 0 17.78 0
882 8045 2117 0 0 0 40 0
1155 10830 2003 2.22 0 0 17.78 0
13959 15615 1855 0 0 0 22.22 0
14107 15763 1850 3.33 0 0 0 0
15053 16709 1823 0 3.33 -2.21 0 0
15931 17587 1796 0 0 0 2.22 0
16304 17960 1785 7.78 0 0 0 0
18302 19958 1723 0 0 0 2.22 0
18776 20432 1707 0 0 0 31.11 0
21725 23381 1589 13.33 0 0 -17.77 0
22444 24100 1551 0 0 0 11.11 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش حقوق بشر 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 2) ایین دادرسی کیفری (ضریب 1) حقوق سازمان های بین المللی (ضریب 2)
70 2033 2710 0 15 15.56 6.67 4.44
187 5200 2286 0 0 0 37.78 0
19830 21486 1670 0 -1.66 0 6.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
52 54 7730 27.78 71.93 82.22 40
79 88 7371 0 78.95 64.44 100
129 143 6989 16.67 66.67 55.56 68.33
411 465 6123 33.33 75.44 22.22 0
437 495 6076 65.56 10.53 26.67 76.67
582 662 5843 48.89 49.12 20 0
605 686 5821 6.67 64.91 55.56 20
673 762 5718 30 57.89 20 23.33
792 893 5580 33.33 47.37 22.22 31.67
1244 1405 5211 8.89 40.35 53.33 13.33
2031 2297 4750 0 57.89 40 -6.66
2200 2499 4671 0 45.61 48.89 8.33
3722 4282 4089 6.67 42.11 33.33 11.67
3908 4500 4034 61.11 0 0 0
3978 4579 4015 15.56 21.05 28.89 28.33
4206 4844 3945 68.89 0 0 0
4252 4898 3932 54.44 0 0 33.33
4666 5393 3818 0 29.82 37.78 0
6694 7589 3398 50 0 0 0
9159 10054 3031 0 12.28 -13.32 81.67
9171 10066 3029 0 26.32 11.11 6.67
9964 10859 2941 13.33 15.79 13.33 0
15899 16794 2447 25.56 0 0 0
17614 18509 2347 2.22 8.77 2.22 0
19522 20417 2246 0 17.54 4.44 0
25063 25958 2004 0 5.26 6.67 0
27648 28543 1911 4.44 0 0 10
31884 32779 1742 0 5.26 -2.21 0
34042 34937 1628 0 0 0 11.67
35737 36632 1469 0 7.02 -2.21 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
13 126 7111 0 85.96 46.67 93.33
71 779 5702 0 75.44 37.78 50
250 2592 4633 3.33 50.88 28.89 18.33
429 4062 4156 7.78 40.35 26.67 15
587 5340 3828 0 50.88 6.67 10
661 6004 3686 0 50.88 4.44 1.67
664 6022 3682 37.78 0 0 40
728 6548 3579 51.11 0 0 0
6562 7457 3418 50 0 0 0
8906 9801 3064 0 22.81 8.89 5
9777 10672 2961 0 7.02 44.44 0
15323 16218 2484 0 17.54 0 5
15534 16429 2469 6.67 8.77 2.22 13.33
15948 16843 2444 0 28.07 0 0
17827 18722 2335 -8.88 26.32 4.44 6.67
21079 21974 2169 0 1.75 13.33 3.33
22024 22919 2126 0 -5.25 13.33 16.67
23858 24753 2051 0 0 0 25
24892 25787 2011 -2.21 0 0 26.67
27242 28137 1927 0 -5.25 0 16.67
27465 28360 1918 0 0 0 20
31485 32380 1760 0 8.77 -6.66 0
35433 36328 1513 13.33 -19.29 6.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
18270 19165 2311 0 10.53 -2.21 31.67
18897 19792 2279 0 0 0 35
27322 28217 1924 0 0 0 25

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش حقوق محیط زیست 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
30 37 6339 61.11 0 71.67 0
40 50 6225 45.56 0 38.33 62.22
52 63 6092 72.22 0 53.33 0
81 97 5711 45.56 0 73.33 0
90 108 5661 26.67 0 41.67 57.78
111 134 5503 45.56 0 63.33 0
123 146 5441 53.33 0 58.33 0
130 154 5417 50 0 63.33 0
210 242 5098 60 0 30 0
268 319 4875 54.44 40 0 0
319 380 4721 68.89 0 16.67 0
326 387 4707 25.56 71.67 0 0
409 486 4535 0 0 33.33 68.89
441 524 4479 65.56 0 0 0
460 548 4444 53.33 0 23.33 0
614 730 4218 25.56 0 58.33 0
893 1058 3955 47.78 0 13.33 0
1109 1312 3802 48.89 0 0 0
1847 2194 3480 44.44 0 0 0
2318 2726 3364 40 0 0 0
2891 3391 3245 0 65 0 0
2929 3433 3239 14.44 0 3.33 33.33
3264 3828 3182 0 0 51.67 0
3310 3882 3173 4.44 26.67 33.33 -6.66
3643 4265 3124 0 13.33 -1.66 40
4121 4827 3054 30 0 -6.66 6.67
4470 5228 3014 33.33 0 0 0
5396 6288 2910 0 46.67 0 0
6491 7570 2806 30 0 3.33 0
7197 8321 2755 0 40 0 0
9368 10492 2624 0 38.33 0 0
10197 11321 2577 0 36.67 0 0
12459 13583 2468 0 31.67 -1.66 0
13486 14610 2423 16.67 0 0 0
17825 18949 2251 4.44 25 0 0
26757 27881 1933 6.67 0 0 0
27810 28934 1895 0 10 0 0
31067 32191 1769 0 3.33 0 0
31091 32215 1768 0 0 5 0
34211 35335 1572 0 5 0 0
34300 35424 1563 0 0 1.67 2.22

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش حقوق محیط زیست 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
18 147 5437 50 0 63.33 0
34 289 4940 51.11 0 40 0
95 737 4209 37.78 30 0 0
190 1438 3744 0 73.33 0 0
781 7113 2841 0 38.33 0 0
7299 8423 2749 0 35 -8.32 0
7666 8790 2725 13.33 1.67 0 24.44
7819 8943 2714 0 36.67 0 0
9057 10181 2640 0 35 0 0
9169 10293 2634 0 46.67 0 0
10582 11706 2557 -2.21 31.67 0 0
13442 14566 2425 -8.88 46.67 0 0
14468 15592 2383 0 28.33 0 0
15300 16424 2348 2.22 18.33 0 0
17122 18246 2278 6.67 0 8.33 2.22
17122 18246 2278 0 21.67 0 0
17578 18702 2261 0 13.33 0 0
18132 19256 2239 0 10 0 0
19297 20421 2196 0 28.33 0 0
19450 20574 2190 0 15 3.33 -2.21
26786 27910 1932 0 5 0 0
27126 28250 1920 7.78 0 0 0
27495 28619 1907 3.33 0 0 0
29702 30826 1824 0 0 1.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش حقوق محیط زیست 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
145 4450 3098 0 45 0 0
8805 9929 2653 0 38.33 0 0
29492 30616 1833 0 8.33 -1.66 0
29978 31102 1814 0 -10 15 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 1)
63 67 7281 27.78 71.93 82.22 0 31.11
227 263 5904 48.89 49.12 20 0 24.44
307 353 5692 16.67 66.67 55.56 0 0
365 419 5567 0 78.95 64.44 0 0
404 466 5481 33.33 75.44 22.22 0 0
482 551 5333 65.56 10.53 26.67 0 0
586 678 5169 72.22 0 0 53.33 0
589 681 5165 61.11 0 0 71.67 0
689 792 5054 6.67 64.91 55.56 0 0
818 938 4910 30 57.89 20 -6.66 0
871 999 4871 33.33 47.37 22.22 0 0
992 1127 4779 53.33 10.53 20 23.33 -2.21
1021 1160 4765 40 26.32 28.89 0 2.22
1355 1541 4539 45.56 0 0 73.33 0
1465 1665 4481 45.56 0 0 63.33 0
1621 1846 4387 50 0 0 63.33 0
3549 4083 3702 54.44 0 0 0 0
3661 4209 3669 15.56 21.05 28.89 -1.66 6.67
3821 4400 3624 0 43.86 20 0 0
3853 4438 3617 0 49.12 26.67 0 0
3939 4536 3595 44.44 -1.74 8.89 0 0
4441 5125 3471 0 47.37 15.56 0 0
4588 5296 3436 13.33 15.79 13.33 20 20
4723 5453 3404 26.67 0 0 41.67 0
5185 5987 3305 25.56 0 0 58.33 0
7048 7927 3007 0 50.88 8.89 0 0
7438 8317 2954 0 24.56 26.67 0 -4.43
9788 10667 2692 7.78 19.3 -4.43 0 0
10141 11020 2660 0 5.26 24.44 5 0
11887 12766 2515 0 24.56 11.11 0 0
21290 22169 2030 0 14.04 -2.21 0 0
22549 23428 1981 0 21.05 -11.1 -3.32 2.22
22897 23776 1968 2.22 19.3 -6.66 -10 -6.66
23526 24405 1944 4.44 17.54 -15.55 0 0
25514 26393 1874 0 5.26 0 0 11.11
28442 29321 1759 0 1.75 0 0 6.67
32982 33861 1438 0 8.77 -6.66 0 0
33159 34038 1375 0 7.02 -2.21 0 -2.21

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 1)
58 587 5278 0 85.96 46.67 0 0
167 1734 4443 0 75.44 37.78 0 0
174 1807 4407 50 0 0 63.33 0
220 2203 4254 51.11 0 0 40 0
305 3033 3971 3.33 50.88 28.89 0 0
458 4311 3646 7.78 40.35 26.67 0 0
643 5813 3335 37.78 0 0 0 0
5657 6536 3210 0 50.88 6.67 0 0
6015 6894 3155 0 50.88 4.44 0 0
7295 8174 2971 0 7.02 44.44 0 0
8795 9674 2792 0 22.81 8.89 0 0
15180 16059 2306 6.67 8.77 2.22 8.33 -6.66
16224 17103 2249 0 17.54 0 0 0
17606 18485 2183 0 1.75 13.33 3.33 0
18153 19032 2158 0 28.07 0 0 0
21213 22092 2033 0 -5.25 13.33 1.67 0
21213 22092 2033 0 -1.74 2.22 -8.32 6.67
22603 23482 1979 -8.88 26.32 4.44 0 0
24474 25353 1910 13.33 -19.29 6.67 0 11.11
26132 27011 1850 2.22 0 0 0 0
30536 31415 1660 0 8.77 -6.66 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 1)
26216 27095 1847 0 10.53 -2.21 0 0
26929 27808 1820 0 3.51 -4.43 15 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 1) دروس تخصصی رشته های فقه وحقوق خانواده -معارف اسلامی وحقوق وحقوق خانواد (ضریب 3)
44 57 6406 65.56 76.67 0 0
61 76 6137 18.89 65 44.44 15.24
133 161 5524 0 100 0 0
271 327 4959 16.67 75 0 0
273 329 4958 0 81.67 0 0
328 390 4833 16.67 68.33 0 0
415 494 4655 0 20 42.22 40.2
548 642 4466 0 43.33 75.56 0
690 810 4283 54.44 33.33 0 0
702 823 4273 25.56 50 0 0
813 960 4150 45.56 36.67 0 0
1165 1353 3902 27.78 40 0 0
1234 1433 3852 4.44 51.67 0 0
1323 1525 3809 0 55 0 0
2093 2415 3467 61.11 0 0 0
2232 2577 3424 60 0 0 0
2371 2739 3382 26.67 23.33 0 0
3225 3741 3175 0 35 0 0
3231 3747 3174 53.33 3.33 0 0
3425 3972 3133 48.89 0 0 0
3815 4445 3054 53.33 0 0 0
4099 4786 3003 45.56 0 0 0
6279 7139 2712 0 20 22.22 0
6554 7414 2685 28.89 0 0 0
7830 8690 2580 6.67 20 0 0
8132 8992 2558 33.33 0 0 0
8450 9310 2538 24.44 3.33 0 0
8818 9678 2509 4.44 10 31.11 0
11281 12141 2353 0 18.33 0 0
12636 13496 2280 2.22 8.33 17.78 0
17393 18253 2075 0 10 2.22 0
18865 19725 2022 0 8.33 6.67 0
20097 20957 1979 0 0 24.44 0
22822 23682 1890 0 10 -6.66 0
23601 24461 1865 0 0 28.89 -0.98
25794 26654 1793 -3.32 6.67 2.22 4.76
26612 27472 1766 0 0 11.11 -2.93
27943 28803 1719 0 0 4.44 0
29068 29928 1673 0 0 6.67 0
32122 32982 1490 0 0 -4.43 5.88

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 1) دروس تخصصی رشته های فقه وحقوق خانواده -معارف اسلامی وحقوق وحقوق خانواد (ضریب 3)
31 209 5276 0 93.33 0 0
65 491 4659 37.78 40 24.44 0
175 1649 3752 0 5 37.78 23.53
312 2875 3350 0 50 0 0
426 3830 3157 0 25 37.78 0
468 4151 3104 51.11 0 0 0
588 5084 2954 50 0 0 0
6245 7105 2715 -2.21 26.67 0 0
8346 9206 2545 0 16.67 2.22 0
8463 9323 2537 3.33 18.33 0 0
9950 10810 2433 0 20 0 0
10620 11480 2391 0 16.67 0 0
11072 11932 2366 7.78 15 0 0
12618 13478 2281 0 1.67 40 0
15142 16002 2164 0 0 37.78 0
15360 16220 2154 0 0 -2.21 3.92
16117 16977 2124 0 5 0 2.94
16925 17785 2092 0 10 0 0
17112 17972 2085 0 0 22.22 0
18078 18938 2050 6.67 13.33 -6.66 -8.81
22276 23136 1907 13.33 0 8.89 -0.98
23601 24461 1865 0 3.33 0 0
26872 27732 1757 0 0 11.11 0
29302 30162 1663 -8.88 6.67 11.11 0
32371 33231 1461 0 0 6.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 1) دروس تخصصی رشته های فقه وحقوق خانواده -معارف اسلامی وحقوق وحقوق خانواد (ضریب 3)
99 3728 3178 0 35 0 0
5525 6385 2791 0 31.67 0 0
8019 8879 2566 0 25 0 0
29043 29903 1674 0 -1.66 6.67 2.94

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش حقوق ارتباطات 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی /تعهدات / (ضریب 2) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
4 4 8990 45.56 73.33 80 0 0 0
21 28 7330 45.56 38.33 71.11 0 0 0
24 32 7153 61.11 71.67 31.11 0 0 0
27 36 7055 53.33 58.33 46.67 0 0 0
30 39 6905 45.56 63.33 40 0 0 0
38 49 6595 60 30 46.67 0 0 0
61 81 6087 14.44 3.33 84.44 0 0 0
82 105 5834 50 63.33 20 0 0 0
91 114 5774 26.67 41.67 42.22 0 0 0
126 154 5477 0 33.33 60 0 0 0
160 197 5298 72.22 53.33 0 0 0 0
320 384 4712 25.56 58.33 15.56 0 0 0
426 510 4490 0 51.67 26.67 0 0 0
689 818 4140 0 -1.66 2.22 62.22 22.22 0
709 846 4115 48.89 0 0 31.11 0 0
829 987 4012 27.78 0 0 53.33 0 0
961 1135 3923 0 0 0 0 75.56 0
965 1140 3920 47.78 13.33 11.11 0 0 0
965 1140 3920 68.89 16.67 0 0 0 0
973 1148 3916 0 0 0 35.56 35.56 0
989 1172 3902 30 3.33 31.11 0 0 0
1392 1627 3696 65.56 0 0 0 0 0
1478 1727 3661 18.89 0 0 0 44.44 0
1661 1936 3590 40 0 0 24.44 0 0
4439 5025 2949 44.44 0 0 0 0 0
7573 8159 2616 33.33 0 0 0 0 0
10186 10772 2416 0 0 0 31.11 2.22 0
23520 24106 1766 0 0 0 0 6.67 0
27196 27782 1499 0 0 0 0 4.44 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش حقوق ارتباطات 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی /تعهدات / (ضریب 2) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
38 242 5129 50 63.33 4.44 0 0 0
72 591 4382 51.11 40 0 0 0 0
150 1252 3857 0 0 0 31.11 37.78 0
214 1932 3593 37.78 0 0 0 24.44 0
5899 6485 2777 0 0 0 0 40 0
6016 6602 2764 0 0 0 0 37.78 0
6771 7357 2691 0 0 0 0 37.78 0
9114 9700 2494 13.33 0 0 8.89 8.89 2.22
10244 10830 2411 0 0 0 28.89 0 0
10501 11087 2394 0 0 0 0 22.22 0
14262 14848 2172 0 0 0 15.56 0 0
18928 19514 1962 0 0 0 0 2.22 0
20116 20702 1914 0 0 0 0 11.11 0
20754 21340 1887 2.22 0 0 0 2.22 0
21202 21788 1868 3.33 0 0 0 0 0
21362 21948 1862 0 0 0 2.22 0 0
22155 22741 1827 7.78 0 0 0 0 0
23470 24056 1768 0 3.33 -2.21 0 0 0
26704 27290 1559 -8.88 0 0 0 11.11 0
26742 27328 1554 0 0 0 0 6.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش حقوق ارتباطات 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی /تعهدات / (ضریب 2) حقوق جزاوایین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
10774 11360 2374 0 15 15.56 -20 2.22 0
25056 25642 1686 0 0 0 0 6.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی /تعهدات / (ضریب 3) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 2)
17 19 7494 27.78 82.22 40 53.33 31.11
165 184 5287 48.89 20 0 31.11 24.44
200 224 5147 65.56 26.67 76.67 0 0
427 489 4581 0 64.44 100 0 0
449 512 4553 16.67 55.56 68.33 0 0
502 570 4485 40 28.89 0 24.44 2.22
614 699 4345 30 20 23.33 31.11 0
700 793 4252 0 8.89 20 62.22 13.33
921 1052 4081 0 40 -6.66 42.22 0
1227 1383 3915 0 26.67 0 53.33 -4.43
1618 1831 3729 53.33 20 3.33 0 -2.21
1633 1850 3721 72.22 0 0 0 0
1812 2060 3653 33.33 22.22 31.67 0 0
2418 2764 3443 4.44 11.11 26.67 11.11 40
2571 2943 3398 16.67 17.78 75 0 0
3125 3577 3261 0 26.67 51.67 13.33 0
3378 3883 3205 45.56 0 36.67 0 0
3817 4402 3118 47.78 0 0 0 4.44
4002 4618 3088 45.56 0 0 0 0
4130 4765 3068 18.89 0 65 0 0
4214 4866 3051 0 0 15 42.22 0
4679 5382 2974 0 0 -1.66 35.56 0
5976 6679 2812 13.33 13.33 0 0 20
6729 7432 2730 0 6.67 20 31.11 0
9429 10132 2501 0 4.44 5 20 -4.43
11738 12441 2356 30 0 0 0 0
13054 13757 2280 0 0 0 31.11 -4.43
13300 14003 2266 0 0 55 0 0
14068 14771 2229 18.89 0 20 0 0
16222 16925 2133 0 0 8.33 11.11 4.44
19210 19913 2025 2.22 2.22 0 0 0
23363 24066 1895 0 2.22 13.33 0 0
25246 25949 1839 0 0 18.33 0 0
28426 29129 1736 0 0 0 2.22 0
31551 32254 1609 0 -2.21 0 2.22 0
33865 34568 1418 0 2.22 -3.32 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی /تعهدات / (ضریب 3) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 2)
108 1200 4006 0 46.67 93.33 0 0
334 3340 3307 37.78 0 40 0 0
407 3916 3199 51.11 0 0 0 0
430 4092 3170 0 8.89 5 31.11 0
520 4899 3046 50 0 0 0 0
533 4956 3038 0 37.78 50 0 0
5231 5934 2906 0 44.44 0 0 0
5551 6254 2864 3.33 28.89 18.33 0 0
6126 6829 2794 0 2.22 0 20 6.67
6729 7432 2730 7.78 26.67 15 0 0
8593 9296 2565 13.33 6.67 0 8.89 11.11
10118 10821 2454 0 6.67 10 15.56 0
12521 13224 2308 0 13.33 16.67 0 0
13527 14230 2255 0 -6.66 0 28.89 0
15650 16353 2158 0 13.33 3.33 0 0
18480 19183 2050 0 0 16.67 0 0
20246 20949 1992 0 0 25 0 0
21082 21785 1964 -2.21 0 26.67 0 0
23032 23735 1905 0 0 5 2.22 0
24123 24826 1872 0 4.44 1.67 0 0
24157 24860 1871 0 0 20 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی /تعهدات / (ضریب 3) حقوق بین الملل خصوصی (ضریب 2)
14766 15469 2196 0 0 35 0 0
24346 25049 1865 0 0 25 0 0
24911 25614 1849 0 -2.21 31.67 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه آزاد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) ایین دادرسی کیفری (ضریب 3)
120 137 6719 4.44 51.67 51.11 68.33 60
222 254 6315 0 55 51.11 58.33 55.56
274 311 6162 0 18.33 60 66.67 60
302 343 6107 25.56 50 33.33 71.67 35.56
456 526 5770 0 30 57.78 65 46.67
500 575 5703 0 43.33 53.33 43.33 42.22
2737 3199 4029 65.56 76.67 0 0 0
2754 3219 4023 54.44 33.33 6.67 40 -2.21
4616 5343 3455 0 10 11.11 40 20
5438 6165 3313 2.22 0 37.78 25 6.67
6004 6731 3225 0 0 20 43.33 0
8286 9013 2946 0 20 8.89 13.33 20
9162 9889 2866 45.56 36.67 0 0 0
9457 10184 2841 72.22 0 0 0 0
9608 10335 2828 0 0 24.44 23.33 4.44
9749 10476 2815 0 0 15.56 16.67 13.33
10043 10770 2792 0 18.33 8.89 21.67 0
10055 10782 2791 33.33 31.67 0 0 0
10445 11172 2760 0 1.67 15.56 16.67 0
12610 13337 2609 45.56 0 0 0 0
13350 14077 2564 0 0 31.11 13.33 -6.66
15861 16588 2431 0 15 4.44 25 4.44
15926 16653 2428 47.78 0 0 0 0
16246 16973 2412 44.44 0 0 0 0
17604 18331 2351 0 25 6.67 23.33 -22.21
19110 19837 2286 0 21.67 0 0 0
21097 21824 2210 0 0 15.56 0 13.33
23360 24087 2136 0 20 0 0 0
25462 26189 2067 0 11.67 6.67 13.33 0
25813 26540 2055 0 15 0 0 0
31688 32415 1873 0 8.33 0 5 0
32842 33569 1835 0 6.67 0 0 0
34959 35686 1765 0 3.33 -13.32 23.33 -4.43
37321 38048 1670 6.67 11.67 0 0 0
37979 38706 1641 5.56 0 0 0 4.44

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) ایین دادرسی کیفری (ضریب 3)
142 1197 5064 0 1.67 44.44 36.67 66.67
297 2457 4311 0 20 42.22 21.67 40
322 2717 4213 -2.21 26.67 17.78 31.67 42.22
365 3054 4083 37.78 40 15.56 30 -2.21
392 3237 4016 0 25 4.44 73.33 2.22
4330 5057 3512 0 0 33.33 28.33 22.22
4865 5592 3410 0 0 11.11 46.67 31.11
6123 6850 3208 0 93.33 0 0 0
6486 7213 3161 0 0 20 35 -4.43
6835 7562 3112 0 0 24.44 35 2.22
8935 9662 2886 0 0 24.44 28.33 11.11
11687 12414 2671 0 5 0 10 17.78
12702 13429 2603 6.67 13.33 11.11 0 15.56
13129 13856 2577 2.22 -13.32 6.67 18.33 17.78
13149 13876 2576 51.11 0 0 0 0
15053 15780 2472 0 0 -2.21 38.33 -8.88
15728 16455 2437 50 0 0 0 0
16206 16933 2414 0 16.67 8.89 13.33 -11.1
20236 20963 2241 0 50 0 0 0
20778 21505 2221 -8.88 6.67 -6.66 46.67 -8.88
24553 25280 2097 3.33 18.33 0 0 0
26901 27628 2021 0 16.67 0 0 0
27674 28401 1998 0 3.33 -6.66 15 0
29107 29834 1953 7.78 15 0 0 0
29510 30237 1940 0 5 0 5 -2.21
31767 32494 1870 0 10 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 1400

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) ایین دادرسی کیفری (ضریب 3)
26 1369 4932 0 35 28.89 45 37.78
6273 7000 3188 0 31.67 8.89 38.33 0
11995 12722 2649 0 25 13.33 8.33 6.67
28295 29022 1979 0 -5 22.22 -10 6.67
39894 40621 1517 0 -1.66 4.44 -3.32 0

 

 

نمونه کارنامه های ارشد حقوق- کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حقوق 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حقوق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق خصوصی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق بین الملل سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق جزا و جرم شناسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق عمومی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق بشر سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق محیط زیست سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق ارتباطات سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق خصوصی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حقوق خصوصی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق  99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایش های حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی - مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 2)
65 73 6994 70 61.67 51.11 0 0
197 222 6202 66.67 38.33 53.33 0 0
232 259 6119 91.11 26.67 20 28.89 16.67
271 305 6025 63.33 36.67 48.89 0 3.33
434 490 5675 -2.21 38.33 24.44 46.67 56.67
500 558 5590 0 50 24.44 77.78 11.67
618 690 5431 31.11 33.33 37.78 0 41.67
626 699 5419 3.33 45 24.44 31.11 36.67
748 843 5279 8.89 40 48.89 51.11 0
755 850 5268 30 53.33 28.89 0 0
794 891 5226 60 30 35.56 0 0
883 993 5139 0 35 26.67 24.44 41.67
924 1037 5112 67.78 36.67 11.11 0 0
1398 1578 4784 0 45 4.44 22.22 45
2800 3146 4214 0 26.67 28.89 20 26.67
3318 3727 4083 0 35 13.33 48.89 8.33
4035 4547 3913 0 20 11.11 37.78 26.67
4725 5324 3771 0 25 -11.1 11.11 50
5146 5798 3697 86.67 0 0 0 0
5409 6093 3655 40 13.33 11.11 6.67 0
5572 6280 3627 46.67 20 8.89 0 0
6145 6933 3539 0 21.67 4.44 31.11 26.67
7480 8493 3361 0 25 22.22 35.56 0
8011 9103 3295 6.67 8.33 20 28.89 5
9358 10661 3156 0 10 26.67 20 8.33
10685 12031 3051 11.11 16.67 0 0 23.33
13891 15237 2826 0 23.33 -4.43 37.78 10
17708 19054 2610 0 11.67 4.44 2.22 18.33
24387 25733 2301 5.56 0 0 0 10
26282 27628 2223 -2.21 13.33 2.22 11.11 0
26282 27628 2223 0 11.67 -11.1 26.67 -1.66
28314 29660 2143 0 13.33 0 0 0
33410 34756 1954 4.44 0 2.22 -4.43 6.67
36079 37425 1856 5.56 -1.66 0 0 0
36427 37773 1842 0 0 0 0 18.33
42056 43402 1509 2.22 -6.66 2.22 11.11 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایش های حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی - مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب2) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 2)
59 654 5475 0 33.33 40 24.44 46.67
60 658 5471 0 35 48.89 31.11 30
73 752 5365 0 30 22.22 46.67 51.67
141 1414 4878 7.78 33.33 40 20 16.67
218 2234 4496 0 33.33 44.44 62.22 0
229 2377 4447 3.33 28.33 22.22 15.56 46.67
242 2496 4409 12.22 20 28.89 20 20
292 3045 4239 0 15 37.78 24.44 38.33
299 3092 4227 2.22 46.67 6.67 17.78 5
529 5812 3695 82.22 0 0 0 0
538 5934 3674 0 31.67 0 51.11 3.33
600 6644 3577 60 0 0 0 15
822 8695 3338 62.22 -1.66 4.44 20 -6.66
10097 11443 3093 5.56 28.33 0 24.44 -3.32
10946 12292 3028 3.33 16.67 20 2.22 6.67
11076 12422 3018 4.44 31.67 8.89 -2.21 0
12519 13865 2914 -1.1 25 13.33 0 0
13363 14709 2856 0 30 4.44 15.56 0
14207 15553 2806 54.44 0 0 0 0
14548 15894 2785 0 26.67 -13.32 4.44 16.67
15234 16580 2744 0 18.33 0 4.44 0
15435 16781 2733 5.56 20 -15.55 20 13.33
16482 17828 2675 0 0 0 0 45
16761 18107 2659 0 11.67 6.67 17.78 0
18303 19649 2580 0 16.67 11.11 22.22 0
20376 21722 2478 8.89 15 2.22 0 6.67
20485 21831 2472 22.22 0 0 0 10
21721 23067 2418 0 0 0 0 33.33
22219 23565 2395 0 0 0 0 18.33
22926 24272 2363 36.67 0 0 0 0
23458 24804 2340 0 0 0 0 38.33
23530 24876 2337 0 0 0 0 28.33
26381 27727 2219 0 15 0 0 0
27395 28741 2178 0 0 0 0 26.67
27420 28766 2177 25.56 0 0 0 0
27553 28899 2172 0 0 0 0 8.33
30240 31586 2071 0 0 0 0 21.67
30376 31722 2066 16.67 1.67 0 0 0
30730 32076 2053 0 0 0 0 26.67
34346 35692 1919 0 10 0 0 0
35017 36363 1895 0 0 0 0 1.67
37785 39131 1785 0 0 0 0 5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایش های حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی - مدیریت ثبت اسناد و املاک)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) آیین دادرسی مدنی (ضریب 1) متون فقه (ضریب 2)
7 771 5347 0 30 46.67 44.44 40
293 10694 3154 0 36.67 -6.66 0 0
16879 18225 2653 0 0 0 0 41.67
17046 18392 2643 10 15 -11.1 24.44 3.33
17938 19284 2599 17.78 10 2.22 8.89 0
18743 20089 2557 0 28.33 4.44 -11.1 -3.32

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق بین الملل

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حقوق بین الملل مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق  99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
13 15 8498 55.56 53.33 64.44 64.44
21 26 7875 86.67 36.67 22.22 55.56
29 34 7440 10 65 31.11 55.56
44 53 7017 67.78 41.67 24.44 26.67
95 113 5848 18.89 45 33.33 24.44
127 149 5544 68.89 35 20 0
138 161 5425 60 36.67 0 0
161 190 5191 30 48.33 0 0
238 281 4638 70 16.67 0 0
300 359 4404 91.11 0 0 0
327 390 4310 14.44 30 55.56 0
460 539 3980 -1.1 26.67 64.44 0
485 569 3936 15.56 18.33 4.44 24.44
504 588 3895 70 10 0 0
554 645 3794 66.67 0 0 0
583 679 3751 71.11 3.33 -2.21 0
598 700 3719 35.56 13.33 -4.43 8.89
609 714 3700 63.33 0 0 0
779 911 3522 0 20 35.56 17.78
1211 1422 3157 5.56 15 2.22 15.56
1460 1709 3014 46.67 0 0 0
1462 1712 3013 40 0 0 0
1675 1958 2915 6.67 10 -2.21 13.33
1903 2223 2822 0 8.33 33.33 0
3529 4123 2410 8.89 8.33 0 0
4112 4816 2317 0 10 0 0
7392 8603 2017 0 5 -2.21 0
8237 9448 1972 0 3.33 11.11 0
9363 10574 1917 0 1.67 0 0
9985 11196 1888 -3.32 5 0 8.89
12540 13752 1765 4.44 0 0 0
13003 14215 1743 7.78 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
4 18 8285 82.22 46.67 40 44.44
14 133 5683 0 26.67 51.11 60
80 835 3582 60 0 0 0
94 945 3496 62.22 0 0 0
157 1533 3104 54.44 0 0 0
257 2647 2699 0 8.33 44.44 0
273 2876 2642 16.67 10 6.67 -2.21
304 3201 2563 36.67 0 0 0
421 4464 2360 22.22 -1.66 2.22 0
451 4816 2317 25.56 0 0 0
638 6785 2135 12.22 -6.66 0 0
698 7482 2086 5.56 6.67 0 0
727 7771 2065 7.78 0 0 0
7874 9085 1991 2.22 0 0 0
10690 11902 1854 5.56 3.33 -11.1 0
12588 13800 1763 8.89 0 0 0
12885 14097 1749 3.33 0 0 0
14753 15965 1649 3.33 0 0 0
14783 15995 1647 4.44 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
355 6508 2157 17.78 0 0 0
8634 9845 1952 10 0 0 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حقوق جزا و جرم شناسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق  99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
217 249 6478 12.22 60 46.67 56.67 48.89
294 337 6199 0 -1.66 48.89 73.33 73.33
343 393 6069 0 31.67 46.67 66.67 64.44
477 544 5777 0 51.67 33.33 60 42.22
666 760 5444 0 35 33.33 45 48.89
804 929 5256 5.56 10 33.33 40 64.44
843 976 5210 0 6.67 33.33 56.67 42.22
1247 1457 4757 0 0 60 28.33 40
1436 1677 4613 0 8.33 44.44 63.33 0
1727 2018 4384 14.44 26.67 55.56 33.33 0
2046 2388 4195 0 0 40 28.33 37.78
2368 2757 4034 0 15 15.56 43.33 24.44
2375 2766 4031 0 0 44.44 16.67 33.33
2996 3488 3789 0 13.33 20 31.67 24.44
5237 6116 3225 0 0 20 16.67 33.33
5830 6798 3131 70 0 0 0 0
7859 9137 2882 -1.1 61.67 0 0 0
7942 9231 2872 0 3.33 6.67 26.67 13.33
9524 10950 2732 70 0 0 0 0
10837 12263 2643 40 0 0 0 0
11175 12601 2621 0 25 6.67 -1.66 4.44
14366 15792 2445 2.22 0 2.22 26.67 11.11
16021 17447 2372 2.22 20 0 0 0
24141 25567 2072 10 0 0 0 0
25449 26875 2034 0 -1.66 4.44 8.33 0
26422 27848 2006 4.44 6.67 4.44 0 0
27558 28984 1972 6.67 1.67 11.11 1.67 0
29108 30534 1924 0 5 0 0 0
38767 40193 1562 -3.32 8.33 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
38 361 6146 0 26.67 62.22 53.33 62.22
55 544 5777 0 28.33 68.89 41.67 40
94 870 5310 60 15 6.67 43.33 40
109 960 5225 0 0 68.89 46.67 33.33
140 1220 4956 0 45 37.78 40 24.44
176 1482 4739 0 8.33 31.11 43.33 37.78
177 1486 4736 0 0 42.22 36.67 40
294 2532 4134 0 38.33 33.33 26.67 22.22
402 3514 3783 0 3.33 33.33 33.33 11.11
405 3540 3774 0 0 31.11 13.33 46.67
551 4757 3464 0 21.67 15.56 23.33 26.67
602 5179 3382 82.22 0 0 0 0
629 5492 3328 0 5 31.11 21.67 11.11
703 6207 3213 12.22 20 15.56 13.33 -6.66
820 7477 3051 0 0 17.78 26.67 20
899 8379 2955 5.56 -3.32 24.44 11.67 17.78
938 8769 2917 0 51.67 0 0 0
1035 9856 2818 3.33 46.67 11.11 3.33 0
1041 9923 2812 62.22 -6.66 0 0 0
9313 10739 2747 0 46.67 0 0 0
9717 11143 2717 0 26.67 8.89 11.67 13.33
11535 12961 2599 54.44 0 0 0 0
12904 14330 2520 0 0 20 10 20
14444 15870 2441 0 30 0 0 0
14947 16373 2419 0 0 20 -3.32 2.22
16544 17970 2350 22.22 10 0 0 0
16853 18279 2334 5.56 13.33 0 15 0
17055 18481 2325 0 18.33 0 0 0
17894 19320 2291 0 33.33 0 0 0
17956 19382 2289 7.78 16.67 0 0 0
17956 19382 2289 0 38.33 0 0 0
19458 20884 2231 3.33 6.67 6.67 8.33 0
19626 21052 2224 36.67 0 0 0 0
20315 21741 2199 0 3.33 20 13.33 -8.88
20710 22136 2185 0 1.67 -2.21 3.33 15.56
23904 25330 2080 25.56 0 0 0 0
24565 25991 2059 2.22 5 0 0 0
26099 27525 2015 16.67 0 0 0 4.44
30364 31790 1887 0 16.67 0 0 0
33158 34584 1802 0 0 13.33 -3.32 0
33247 34673 1799 8.89 6.67 0 0 0
37177 38603 1651 0 0 8.89 0 0
38083 39509 1605 4.44 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) آیین دادرسی کیفری (ضریب 2)
64 2429 4178 0 41.67 4.44 40 28.89
121 4516 3519 0 0 20 33.33 13.33
16266 17692 2362 0 40 0 0 0
26859 28285 1992 17.78 0 0 0 0
29323 30749 1918 10 3.33 0 0 0
36770 38196 1668 0 -3.32 13.33 -6.66 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق عمومی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حقوق عمومی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق  99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 99

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد گرایش های حقوق عمومی - کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
31 39 6767 -1.1 61.67 26.67 55.56 64.44
46 59 6265 68.89 11.67 35 37.78 20
54 67 6147 55.56 0 53.33 0 64.44
64 79 5973 14.44 0 30 55.56 55.56
74 90 5871 0 48.33 8.33 66.67 33.33
79 95 5741 86.67 0 36.67 0 22.22
94 114 5499 67.78 0 41.67 0 24.44
170 205 4909 91.11 16.67 0 0 0
302 365 4403 60 0 36.67 0 0
339 408 4309 10 0 65 0 31.11
347 417 4293 70 0 16.67 0 0
355 425 4283 18.89 0 45 0 33.33
539 633 3982 66.67 0 0 0 0
584 683 3928 63.33 3.33 0 0 0
678 796 3809 71.11 0 3.33 0 -2.21
714 837 3768 70 0 10 0 0
757 892 3704 30 0 48.33 0 0
777 917 3684 0 25 0 4.44 42.22
1000 1186 3485 62.22 0 0 0 0
1475 1748 3216 31.11 41.67 0 0 0
1676 1989 3125 40 0 0 0 0
2324 2722 2934 31.11 20 0 0 0
3305 3853 2740 0 50 10 0 0
3724 4330 2672 0 0 0 26.67 2.22
3790 4407 2663 -2.21 56.67 0 0 0
3846 4469 2656 0 13.33 1.67 6.67 15.56
4425 5131 2583 0 41.67 0 0 0
4832 5595 2537 0 0 0 26.67 0
5302 6164 2488 6.67 5 10 6.67 -2.21
5622 6549 2459 0 35 0 0 0
5718 6656 2450 0 51.67 0 0 0
5796 6743 2444 0 -3.32 18.33 11.11 13.33
7158 8313 2342 2.22 20 0 0 0
7955 9229 2293 0 33.33 0 0 0
7995 9273 2291 5.56 0 15 0 2.22
8117 9416 2284 0 20 0 0 0
8180 9490 2280 5.56 10 0 0 0
8669 10063 2252 0 15 0 6.67 0
10247 11918 2176 0 15 0 0 0
10525 12251 2164 8.89 0 8.33 0 0
12177 13915 2105 0 20 -1.66 0 4.44
12921 14660 2080 0 15 0 0 0
18451 20192 1929 4.44 6.67 0 0 0
18477 20218 1928 0 8.33 0 0 0
24746 26487 1773 0 0 1.67 6.67 -2.21
26773 28514 1720 0 18.33 0 0 0
31725 33466 1540 0 6.67 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 99

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد گرایش های حقوق عمومی - کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
9 57 6397 82.22 0 46.67 0 40
15 130 5351 0 33.33 8.33 55.56 44.44
27 235 4786 0 18.33 26.67 17.78 51.11
64 642 3975 60 15 0 0 0
115 1057 3581 62.22 -6.66 0 0 0
180 1664 3257 54.44 0 0 0 0
232 2239 3052 22.22 10 -1.66 13.33 2.22
344 3454 2797 16.67 0 10 8.89 6.67
357 3628 2772 0 51.67 0 0 0
408 4384 2667 36.67 0 0 0 0
450 4790 2616 0 46.67 0 0 0
594 6296 2477 12.22 20 -6.66 -4.43 0
691 7537 2389 25.56 0 0 0 0
706 7735 2377 0 45 0 0 0
735 8050 2357 0 30 0 0 0
738 8072 2356 3.33 46.67 0 0 0
776 8412 2336 7.78 16.67 0 0 0
1166 12251 2164 0 38.33 -1.66 0 0
10884 12622 2150 0 28.33 0 0 0
11769 13507 2118 0 8.33 0 0 0
12778 14517 2085 5.56 13.33 6.67 0 0
12778 14517 2085 0 38.33 0 0 0
13200 14939 2072 2.22 5 0 0 0
15656 17396 2001 0 26.67 0 0 0
18528 20269 1927 0 21.67 0 0 0
20069 21810 1890 5.56 -3.32 3.33 11.11 -11.1
20205 21946 1887 8.89 6.67 0 0 0
20285 22026 1885 0 1.67 0 0 0
20599 22340 1876 0 26.67 0 0 0
21303 23044 1858 3.33 6.67 0 0 0
22059 23800 1840 0 16.67 0 0 0
22059 23800 1840 0 3.33 0 0 0
25540 27281 1753 0 5 0 0 0
25706 27447 1749 0 0 -13.32 15.56 0
28790 30531 1659 4.44 0 0 0 0
32692 34433 1473 0 3.33 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 99

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد گرایش های حقوق عمومی - کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق اداری (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 2)
379 7757 2376 0 41.67 0 0 0
466 10135 2249 0 40 0 0 0
518 11118 2207 17.78 0 0 0 0
14677 16417 2029 10 3.33 0 0 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق بشر

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حقوق بشر مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق  99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
13 15 8383 55.56 53.33 64.44 0 64.44
23 29 7384 86.67 36.67 22.22 0 55.56
32 38 7110 10 65 31.11 0 55.56
48 58 6676 67.78 41.67 24.44 0 26.67
99 118 5741 18.89 45 33.33 0 24.44
134 159 5289 68.89 35 20 0 0
160 190 4994 60 36.67 0 0 0
195 235 4786 30 48.33 0 0 0
218 265 4611 14.44 30 55.56 0 0
250 302 4440 -1.1 26.67 64.44 0 0
285 345 4301 70 16.67 0 0 0
327 392 4156 0 20 35.56 42.22 17.78
351 418 4102 91.11 0 0 0 0
563 658 3703 15.56 18.33 4.44 -2.21 24.44
637 751 3601 70 10 0 0 0
656 778 3573 66.67 0 0 0 0
724 855 3489 63.33 0 0 0 0
741 877 3473 71.11 3.33 -2.21 0 0
781 920 3444 35.56 13.33 -4.43 0 8.89
978 1149 3279 24.44 10 2.22 20 0
1225 1432 3103 62.22 0 0 0 0
1278 1493 3076 0 26.67 6.67 0 0
1304 1520 3063 -2.21 28.33 -4.43 0 0
1697 1995 2881 40 0 0 0 0
1883 2202 2824 5.56 0 0 64.44 0
2476 2889 2670 0 18.33 13.33 11.11 0
2541 2964 2655 0 1.67 26.67 33.33 0
3605 4199 2496 12.22 0 0 48.89 0
6130 7145 2254 0 0 2.22 37.78 0
6829 7965 2211 0 0 0 20 0
6964 8118 2203 0 0 0 22.22 0
7227 8426 2189 0 -1.66 15.56 0 11.11
7793 9082 2158 0 0 0 64.44 0
8563 9969 2119 0 3.33 -2.21 28.89 0
9836 11402 2063 0 0 0 24.44 0
9861 11427 2062 8.89 0 0 0 0
10033 11599 2056 2.22 -3.32 8.89 15.56 -4.43
10785 12351 2029 2.22 0 0 0 0
11452 13018 2008 -1.1 5 4.44 0 -2.21
12794 14360 1964 0 5 -2.21 0 0
14870 16436 1900 0 0 0 13.33 0
15599 17165 1880 6.67 0 0 0 0
15804 17370 1873 0 0 0 37.78 0
18272 19839 1800 3.33 0 0 0 0
24369 25936 1579 0 0 2.22 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب3) حقوق اساسی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
3 16 7955 82.22 46.67 40 0 44.44
14 110 5807 0 26.67 51.11 0 60
51 555 3835 60 0 0 40 0
122 1128 3289 62.22 0 0 0 0
152 1491 3077 0 8.33 44.44 0 0
196 1873 2924 54.44 0 0 0 0
301 3046 2644 16.67 10 6.67 4.44 -2.21
450 4702 2442 36.67 0 0 0 0
476 4933 2419 0 0 0 37.78 0
556 5743 2350 0 0 -4.43 40 0
590 6118 2323 0 -1.66 0 46.67 0
597 6252 2313 22.22 -1.66 2.22 0 0
613 6382 2304 0 0 0 62.22 0
732 7572 2232 25.56 0 0 0 0
828 8653 2178 0 0 0 40 0
10388 11954 2043 12.22 -6.66 0 -6.66 0
10494 12060 2039 7.78 0 0 0 0
10604 12170 2035 0 0 0 15.56 0
10756 12322 2030 0 0 0 33.33 0
10878 12444 2026 5.56 6.67 0 0 0
12193 13759 1983 2.22 0 0 0 0
12299 13865 1980 0 0 0 24.44 0
12358 13924 1978 0 0 0 2.22 0
14398 15964 1915 0 0 0 11.11 0
14653 16219 1907 5.56 3.33 -11.1 17.78 0
14701 16267 1905 0 0 0 26.67 0
18169 19736 1803 0 0 0 11.11 0
19422 20989 1766 0 0 0 20 0
19512 21079 1763 0 0 0 22.22 0
20304 21871 1738 3.33 0 0 0 0
20460 22027 1733 8.89 0 0 0 0
23094 24661 1638 3.33 0 0 0 0
23227 24794 1632 4.44 0 0 0 0
23313 24880 1628 0 0 0 13.33 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 3) حقوق اساسی (ضریب 2) آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضریب 2)
495 10485 2098 17.78 0 0 0 0
510 10918 2080 0 0 0 28.89 0
10604 12170 2035 0 0 0 13.33 0
14296 15862 1918 10 0 0 0 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق  99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
6 7 8517 70 61.67 51.11 0
35 40 7567 66.67 38.33 53.33 0
48 55 7285 63.33 36.67 48.89 3.33
57 66 7175 91.11 26.67 20 16.67
155 176 6391 60 30 35.56 0
167 191 6345 67.78 36.67 11.11 0
224 256 6077 30 53.33 28.89 0
303 346 5797 31.11 33.33 37.78 41.67
733 819 5151 8.89 40 48.89 0
843 947 5053 3.33 45 24.44 36.67
858 962 5042 31.11 40 8.89 20
911 1019 4995 86.67 0 0 0
1263 1434 4714 0 35 26.67 41.67
1337 1515 4661 70 10 6.67 0
1998 2273 4338 2.22 43.33 6.67 20
2182 2480 4275 40 13.33 11.11 0
2365 2683 4211 46.67 5 15.56 8.33
2409 2736 4196 17.78 35 4.44 23.33
2786 3160 4083 0 51.67 -2.21 28.33
3286 3721 3949 0 26.67 28.89 26.67
4511 5118 3678 55.56 0 0 0
4700 5333 3647 0 36.67 6.67 5
6207 7054 3408 0 30 4.44 15
7122 8103 3288 0 25 6.67 16.67
7608 8647 3232 0 23.33 17.78 3.33
8325 9456 3155 2.22 15 22.22 8.33
8781 9984 3104 6.67 8.33 20 5
9019 10264 3081 11.11 16.67 0 23.33
9361 10607 3052 0 11.67 0 48.33
10374 11620 2972 0 30 -2.21 -3.32
14519 15765 2696 0 26.67 -15.55 20
15997 17243 2614 0 16.67 0 6.67
16047 17293 2611 18.89 0 0 0
23068 24314 2277 0 0 0 25
24689 25935 2209 0 13.33 0 0
35385 36631 1810 0 0 0 5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
74 829 5146 0 35 48.89 30
92 966 5038 0 33.33 40 46.67
109 1089 4926 82.22 0 0 0
117 1141 4892 7.78 33.33 40 16.67
181 1780 4536 0 30 22.22 51.67
224 2218 4357 12.22 20 28.89 20
232 2283 4335 60 0 0 15
255 2559 4251 2.22 46.67 6.67 5
305 3121 4092 62.22 -1.66 4.44 -6.66
307 3151 4085 3.33 28.33 22.22 46.67
321 3291 4052 0 33.33 44.44 0
437 4520 3782 0 15 37.78 38.33
525 5483 3622 54.44 0 0 0
756 8097 3289 4.44 31.67 8.89 0
846 9182 3180 0 31.67 0 3.33
884 9637 3137 3.33 16.67 20 6.67
9186 10432 3067 -1.1 25 13.33 0
9408 10654 3049 5.56 28.33 0 -3.32
11174 12420 2912 36.67 0 0 0
12351 13597 2830 0 30 4.44 0
13137 14383 2781 0 18.33 0 0
14240 15486 2712 22.22 0 0 10
14829 16075 2678 0 26.67 -13.32 16.67
15661 16907 2631 8.89 15 2.22 6.67
17043 18289 2559 25.56 0 0 0
17739 18985 2523 0 11.67 6.67 0
17870 19116 2515 5.56 20 -15.55 13.33
19640 20886 2430 0 16.67 11.11 0
22050 23296 2323 16.67 1.67 0 0
22678 23924 2294 0 15 0 0
23580 24826 2254 0 0 0 45
24347 25593 2223 0 0 0 18.33
27319 28565 2106 0 0 0 33.33
27634 28880 2094 0 0 0 8.33
28231 29477 2072 0 0 0 28.33
30774 32020 1980 0 0 0 38.33
31051 32297 1969 0 10 0 0
32136 33382 1928 0 0 0 26.67
33526 34772 1879 0 0 0 1.67
33837 35083 1868 0 0 0 21.67
35565 36811 1803 0 0 0 26.67
37059 38305 1738 0 0 0 5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 2) متون فقه (ضریب 1)
21 1396 4736 0 30 46.67 40
211 7796 3321 0 36.67 -6.66 0
12236 13482 2837 0 28.33 4.44 -3.32
12587 13833 2815 17.78 10 2.22 0
17870 19116 2515 10 15 -11.1 3.33
23410 24656 2262 0 0 0 41.67

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش های حقوق محیط زیست

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های حقوق محیط زیست مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق  99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
27 34 7883 68.89 0 35 37.78
34 41 7727 86.67 0 36.67 0
53 64 7158 67.78 0 41.67 0
91 108 6696 55.56 0 53.33 0
107 125 6506 91.11 0 0 0
111 129 6480 60 0 36.67 0
155 184 6103 70 0 16.67 0
260 309 5603 14.44 0 30 55.56
319 375 5449 30 0 48.33 0
328 385 5421 70 0 10 0
338 399 5390 71.11 0 3.33 0
359 424 5332 66.67 0 0 0
431 506 5161 63.33 0 0 0
435 512 5155 10 0 65 0
529 619 4935 24.44 31.67 10 6.67
598 692 4830 -1.1 0 26.67 55.56
637 737 4778 18.89 0 45 0
656 760 4745 62.22 0 0 0
675 782 4716 46.67 18.33 0 0
724 838 4649 0 0 8.33 66.67
1575 1839 3936 40 0 0 0
1582 1846 3933 0 56.67 0 0
2021 2352 3734 -2.21 0 28.33 20
2100 2442 3706 0 66.67 0 0
2292 2667 3636 0 18.33 26.67 4.44
3168 3671 3399 15.56 0 18.33 0
3783 4403 3265 31.11 0 0 0
7904 8908 2763 0 28.33 0 0
9898 10902 2624 6.67 1.67 10 8.89
10164 11168 2606 0 26.67 0 0
10962 11966 2557 0 28.33 0 0
12453 13457 2471 0 21.67 0 0
13953 14957 2394 0 0 20 0
15381 16385 2323 0 20 0 0
17694 18698 2218 2.22 26.67 -13.32 2.22
17915 18919 2208 0 11.67 0 0
25292 26297 1920 4.44 0 0 0
25321 26326 1919 0 1.67 0 0
27920 28925 1814 0 8.33 0 -6.66
31004 32009 1661 0 6.67 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
4 31 8024 82.22 0 46.67 0
14 133 6445 60 43.33 0 0
66 626 4931 62.22 0 0 0
117 1135 4361 54.44 0 0 0
186 1724 3995 0 0 8.33 55.56
241 2304 3754 0 0 26.67 17.78
340 3323 3472 0 43.33 0 0
358 3536 3423 0 53.33 0 0
364 3613 3410 36.67 0 0 0
416 4082 3319 22.22 0 -1.66 13.33
466 4482 3251 0 36.67 0 0
470 4517 3247 0 46.67 0 0
487 4709 3214 16.67 0 10 8.89
535 5192 3148 0 41.67 0 0
596 5802 3069 0 40 0 0
6042 7046 2928 0 33.33 0 0
6251 7255 2906 25.56 0 0 0
6516 7520 2881 5.56 11.67 3.33 11.11
7708 8712 2778 12.22 13.33 -6.66 -4.43
9234 10238 2666 5.56 15 6.67 0
12843 13847 2451 0 26.67 0 0
13349 14353 2423 0 26.67 0 0
13462 14466 2417 0 21.67 0 0
13814 14818 2399 0 23.33 0 0
16899 17903 2253 0 13.33 -1.66 0
17084 18088 2244 7.78 0 0 0
20307 21311 2110 3.33 8.33 0 0
22087 23092 2042 2.22 0 0 0
23912 24917 1973 0 3.33 0 0
23934 24939 1972 0 10 -13.32 15.56
24043 25048 1968 8.89 0 0 0
26355 27360 1877 0 13.33 0 0
26373 27378 1876 0 11.67 0 0
27344 28349 1839 3.33 3.33 0 0
29316 30321 1750 4.44 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اداری (ضریب 2)
211 5414 3118 0 40 0 0
249 6151 3023 0 33.33 0 0
10796 11800 2567 17.78 0 0 0
18507 19511 2183 10 0 0 0
28515 29520 1788 0 10 0 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق  99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
5 6 8921 70 61.67 51.11 16.67 77.78
17 19 8028 66.67 38.33 53.33 0 77.78
28 32 7531 60 30 35.56 36.67 77.78
40 45 7216 30 53.33 28.89 48.33 91.11
46 52 7019 67.78 36.67 11.11 41.67 40
55 64 6806 63.33 36.67 48.89 0 0
63 74 6673 91.11 26.67 20 0 0
161 186 5839 31.11 33.33 37.78 0 82.22
181 207 5733 8.89 40 48.89 8.33 82.22
198 230 5627 86.67 0 0 36.67 0
294 338 5287 62.22 21.67 2.22 0 55.56
327 378 5185 46.67 20 8.89 0 82.22
351 403 5122 70 10 6.67 10 33.33
571 652 4735 68.89 0 0 35 0
725 831 4552 55.56 0 0 53.33 0
847 971 4428 35.56 28.33 -2.21 13.33 20
913 1047 4382 71.11 0 0 3.33 0
1395 1601 4065 11.11 28.33 31.11 0 0
1425 1634 4049 0 50 24.44 0 0
1496 1721 4002 3.33 45 24.44 0 0
1800 2059 3861 24.44 16.67 0 10 28.89
2008 2296 3776 0 55 13.33 0 0
2086 2393 3744 0 33.33 35.56 0 0
2211 2532 3711 0 30 40 0 0
2948 3352 3503 2.22 43.33 6.67 0 0
3184 3622 3444 17.78 35 4.44 0 0
3392 3862 3397 0 40 15.56 0 0
3732 4253 3330 18.89 0 0 45 0
5248 5987 3089 0 10 26.67 3.33 24.44
5525 6316 3054 0 35 13.33 0 0
7075 8093 2881 0 23.33 2.22 26.67 0
7289 8348 2860 2.22 15 22.22 0 0
7775 8916 2815 0 30 4.44 0 0
8123 9306 2786 15.56 0 0 18.33 6.67
9562 10981 2671 14.44 0 0 30 0
10138 11642 2631 0 13.33 2.22 -13.32 37.78
11746 13398 2532 0 23.33 0 1.67 0
13224 14876 2459 3.33 15 6.67 0 0
16031 17683 2338 -1.1 13.33 0 5 13.33
16848 18500 2305 0 16.67 0 0 0
17815 19467 2268 -2.21 16.67 0 0 0
19868 21520 2189 5.56 -1.66 0 15 0
20327 21979 2172 5.56 0 0 0 0
22466 24118 2097 0 23.33 -4.43 0 0
22603 24255 2092 0 26.67 -15.55 -1.66 2.22
28868 30520 1886 0 0 0 26.67 0
35549 37201 1608 12.22 -11.66 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
25 214 5712 82.22 0 0 46.67 0
88 822 4561 0 35 48.89 0 20
128 1240 4256 7.78 33.33 40 0 0
137 1301 4222 62.22 -1.66 4.44 0 0
142 1353 4190 60 0 0 0 0
176 1665 4031 0 33.33 40 0 0
231 2231 3801 12.22 20 28.89 -6.66 0
243 2320 3768 0 15 37.78 -1.66 55.56
260 2532 3711 2.22 46.67 6.67 0 13.33
274 2718 3656 54.44 0 0 0 0
290 2861 3617 0 33.33 44.44 0 0
324 3343 3505 0 30 22.22 0 0
530 5564 3140 3.33 28.33 22.22 0 0
711 7461 2936 36.67 0 0 0 0
802 8321 2862 4.44 31.67 8.89 0 0
806 8382 2857 5.56 28.33 0 3.33 8.89
828 8616 2839 3.33 16.67 20 0 0
870 8985 2810 16.67 1.67 0 10 28.89
970 10097 2729 -1.1 25 13.33 0 0
1008 10451 2705 0 31.67 0 0 0
1181 12365 2589 22.22 0 0 -1.66 0
1208 12600 2575 25.56 0 0 0 0
11301 12953 2555 0 18.33 0 0 2.22
13834 15486 2430 0 11.67 6.67 -1.66 6.67
14030 15682 2421 0 30 4.44 0 0
14075 15727 2419 0 0 0 26.67 0
15747 17399 2350 8.89 15 2.22 0 0
20123 21775 2180 5.56 20 -15.55 6.67 0
22281 23933 2104 0 26.67 -13.32 0 0
22685 24337 2089 0 16.67 11.11 -13.32 0
22721 24373 2088 0 15 0 0 0
28139 29791 1910 0 10 0 0 6.67
30519 32171 1829 0 0 0 8.33 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق مدنی (ضریب 2) حقوق تجارت (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 1)
46 2063 3859 0 30 46.67 0 0
280 8916 2815 0 36.67 -6.66 0 0
343 10586 2697 0 28.33 4.44 0 17.78
349 10689 2690 17.78 10 2.22 0 0
17729 19381 2271 10 15 -11.1 0 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99- کارشناسی ارشد گرایش های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 3)
234 276 4708 91.11 16.67 0 0
625 719 4093 12.22 60 0 0
739 856 3989 -1.1 61.67 0 0
860 999 3897 31.11 41.67 0 0
872 1012 3893 86.67 0 0 0
874 1014 3892 0 35 62.22 0
889 1030 3881 0 8.33 51.11 25.71
925 1071 3856 -2.21 56.67 0 0
1177 1372 3695 0 48.33 0 0
1199 1399 3683 68.89 11.67 0 0
1425 1670 3581 66.67 0 0 0
1714 1993 3483 0 25 20 7.62
2022 2343 3381 71.11 0 0 0
2144 2484 3347 60 0 0 0
2943 3403 3163 31.11 20 0 0
3470 4014 3072 14.44 26.67 37.78 0
3503 4054 3066 -2.21 35 0 0
4022 4645 2986 0 33.33 0 0
4105 4747 2972 55.56 0 0 0
4167 4813 2964 0 30 0 0
4487 5176 2923 0 15 46.67 0
4634 5345 2903 17.78 23.33 0 0
5263 6071 2829 0 0 91.11 0
5394 6223 2814 3.33 28.33 0 0
5475 6315 2804 0 26.67 0 0
8551 9786 2540 0 13.33 17.78 0
9098 10333 2510 0 6.67 73.33 0
9341 10576 2496 6.67 5 24.44 0
11142 12378 2400 0 15 6.67 0
11808 13044 2370 18.89 0 0 0
12683 13919 2332 0 0 17.78 7.62
14957 16193 2238 0 6.67 0 0
18713 19949 2109 0 0 33.33 0
20187 21424 2063 -2.21 5 0 0
20255 21492 2061 0 6.67 0 0
22187 23424 2007 6.67 0 11.11 0
25589 26826 1914 0 1.67 22.22 0
31895 33132 1727 -5.55 6.67 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 3)
101 950 3926 60 15 0 0
109 1030 3881 82.22 0 0 0
112 1085 3849 0 51.67 0 0
183 1639 3589 0 46.67 0 0
196 1794 3540 0 38.33 57.78 0
227 2067 3457 0 28.33 68.89 -2.85
276 2610 3316 0 45 0 0
281 2662 3309 3.33 46.67 0 0
403 3929 3082 62.22 -6.66 0 0
443 4378 3021 0 0 64.44 5.71
455 4494 3005 12.22 20 0 0
472 4670 2982 0 30 0 0
473 4677 2981 0 38.33 0 0
492 4840 2961 0 26.67 46.67 0
516 5116 2930 54.44 0 0 0
542 5453 2891 0 33.33 0 0
811 7975 2665 22.22 10 0 0
827 8094 2656 0 18.33 0 0
838 8202 2649 2.22 5 0 9.52
856 8372 2637 7.78 16.67 0 0
906 8794 2606 0 21.67 20 0
8279 9514 2557 0 26.67 0 0
8504 9739 2543 0 0 62.22 0
9058 10293 2512 0 0 75.56 0
10223 11458 2447 36.67 0 0 0
13652 14888 2290 0 8.33 0 0
15028 16264 2236 0 3.33 28.89 0
15048 16284 2235 25.56 0 0 0
15923 17159 2203 5.56 13.33 0 0
16323 17559 2188 0 16.67 0 0
17209 18445 2159 0 5 26.67 0
19965 21202 2070 0 0 46.67 0
20090 21327 2066 16.67 0 2.22 0
20476 21713 2055 0 0 8.89 0
23283 24520 1977 3.33 6.67 0 0
23443 24680 1973 8.89 6.67 0 0
25407 26644 1919 0 1.67 0 0
28078 29315 1844 0 3.33 26.67 0
30389 31626 1775 5.56 -3.32 6.67 0
31614 32851 1736 0 0 0 3.81
34372 35609 1633 4.44 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های معارف اسلامی و حقوق، حقوق خانواده و فقه و حقوق خانواده 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 1) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضریب 3)
43 1214 3775 0 41.67 46.67 0
130 3924 3083 0 40 0 0
18984 20220 2100 17.78 0 0 0
21008 22245 2039 10 3.33 0 0
33447 34684 1673 0 0 20 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق ارتباطات

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حقوق ارتباطات مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
21 24 7493 55.56 53.33 64.44 0 0 0
64 76 6260 86.67 36.67 22.22 0 0 -2.21
68 80 6218 67.78 41.67 24.44 0 0 0
122 145 5612 10 65 31.11 0 0 0
131 159 5477 68.89 35 20 0 0 0
170 206 5277 18.89 45 33.33 0 0 0
174 210 5243 14.44 30 55.56 0 0 0
184 221 5197 -1.1 26.67 64.44 0 0 0
290 337 4810 60 36.67 0 0 0 0
452 534 4415 91.11 0 0 0 0 0
471 553 4374 30 48.33 0 0 0 0
478 561 4364 70 16.67 0 0 0 0
657 766 4153 0 0 0 0 91.11 0
680 795 4126 0 0 42.22 0 20 0
713 834 4105 31.11 0 0 46.67 0 0
905 1048 3955 35.56 13.33 -4.43 26.67 0 -4.43
918 1066 3943 0 1.67 15.56 22.22 28.89 0
1036 1215 3871 24.44 10 2.22 0 31.11 0
1101 1285 3836 14.44 -11.66 28.89 6.67 37.78 0
1117 1304 3829 2.22 -3.32 8.89 31.11 0 8.89
1166 1360 3804 66.67 0 0 0 0 0
1755 2040 3561 6.67 10 -2.21 17.78 24.44 0
1802 2097 3544 0 8.33 33.33 0 0 0
1926 2239 3498 0 0 0 0 73.33 0
2226 2593 3411 8.89 8.33 0 33.33 0 0
2609 3029 3317 62.22 0 0 0 0 0
3222 3742 3182 0 1.67 26.67 -4.43 22.22 0
3851 4472 3068 15.56 18.33 4.44 0 0 0
3871 4500 3063 0 0 0 0 46.67 0
4147 4815 3021 46.67 0 0 0 0 0
4376 5078 2986 0 21.67 -2.21 11.11 2.22 2.22
4578 5320 2957 0 3.33 -2.21 -4.43 51.11 0
4610 5357 2951 0 3.33 11.11 0 28.89 0
6033 6925 2774 0 0 0 0 44.44 0
7027 7919 2683 -2.21 28.33 -4.43 0 0 0
7382 8274 2653 0 0 0 0 46.67 0
8064 8956 2594 0 -1.66 15.56 6.67 8.89 -2.21
8974 9866 2525 0 0 0 0 42.22 0
11386 12278 2368 -2.21 0 0 17.78 0 -2.21
12125 13017 2324 0 0 2.22 0 17.78 0
13413 14305 2255 0 5 -2.21 11.11 0 0
19321 20213 1997 5.56 0 0 0 0 0
21249 22141 1924 0 5 0 6.67 -4.43 0
22916 23808 1858 0 -20 2.22 -2.21 17.78 0
23283 24175 1843 -1.1 0 0 4.44 4.44 0
25603 26495 1743 7.78 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
2 29 7314 82.22 46.67 40 0 0 0
33 308 4900 0 26.67 51.11 0 0 0
97 1061 3946 0 -1.66 0 15.56 62.22 0
153 1576 3709 0 8.33 44.44 0 0 0
189 1889 3607 0 0 0 0 75.56 0
195 1947 3590 60 0 0 0 0 0
219 2194 3507 0 0 0 0 68.89 0
222 2211 3503 62.22 0 0 0 0 0
302 3029 3317 0 0 -4.43 -6.66 64.44 -2.21
311 3126 3297 0 0 0 22.22 28.89 0
316 3179 3289 16.67 10 6.67 15.56 2.22 0
425 4187 3111 54.44 0 0 0 0 0
494 4927 3005 0 0 0 0 57.78 0
578 5878 2886 0 0 0 0 26.67 11.11
6310 7202 2747 0 0 0 0 46.67 0
7019 7911 2684 0 0 0 0 46.67 0
8418 9310 2568 36.67 0 0 0 0 0
10293 11185 2436 22.22 -1.66 2.22 0 0 0
11407 12299 2367 0 0 0 0 26.67 0
12200 13092 2320 25.56 0 0 0 0 0
14495 15387 2200 12.22 -6.66 0 0 0 0
14860 15752 2183 0 0 0 0 8.89 0
15778 16670 2143 2.22 0 0 4.44 0 0
16232 17124 2121 0 0 0 0 20 0
17578 18470 2065 7.78 0 0 0 0 0
19898 20790 1974 5.56 6.67 0 0 0 0
20858 21750 1938 -1.1 0 0 8.89 0 0
25138 26030 1764 8.89 0 0 0 0 0
25247 26139 1759 5.56 3.33 -11.1 2.22 6.67 0
25474 26366 1750 3.33 0 0 0 0 0
25944 26836 1728 0 -1.66 0 4.44 0 0
27365 28257 1650 3.33 0 0 0 0 0
27418 28310 1647 4.44 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضریب 2) حقوق اساسی (ضریب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضریب 2) حقوق ارتباطات (ضریب 3)
208 5288 2960 0 0 0 0 46.67 0
15403 16295 2160 17.78 0 0 0 0 0
20130 21022 1964 0 0 0 0 20 0
20465 21357 1952 10 0 0 0 0 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
13 14 8379 31.11 37.78 41.67 46.67 82.22
17 20 7969 66.67 53.33 0 0 77.78
20 23 7890 70 51.11 0 0 77.78
42 48 7110 8.89 48.89 0 33.33 82.22
52 58 6977 60 35.56 0 0 77.78
122 136 6056 63.33 48.89 3.33 0 0
129 145 5971 30 28.89 0 0 91.11
130 146 5968 91.11 20 16.67 0 0
181 205 5555 67.78 11.11 0 0 40
235 270 5315 46.67 8.89 0 0 82.22
330 383 4990 62.22 2.22 0 0 55.56
397 466 4813 70 6.67 0 0 33.33
425 500 4740 86.67 0 0 0 0
517 600 4584 0 24.44 11.67 37.78 0
521 604 4579 35.56 -2.21 0 26.67 20
605 706 4451 6.67 20 5 17.78 35.56
766 899 4263 31.11 8.89 20 22.22 0
995 1160 4075 71.11 0 0 0 0
1001 1166 4071 68.89 0 11.67 0 0
1039 1210 4040 40 11.11 0 0 15.56
1073 1248 4020 46.67 15.56 8.33 0 0
1416 1645 3819 14.44 22.22 -8.32 15.56 0
1738 2021 3647 0 6.67 13.33 22.22 24.44
2507 2897 3377 0 17.78 0 11.11 20
2805 3242 3290 0 40 3.33 0 0
6020 6926 2740 2.22 22.22 8.33 0 0
7171 8253 2617 7.78 17.78 11.67 0 0
7534 8657 2583 3.33 11.11 28.33 0 0
7984 9134 2546 0 -2.21 30 6.67 4.44
8115 9265 2536 2.22 6.67 20 0 0
10041 11191 2412 14.44 0 26.67 6.67 0
14060 15210 2210 0 0 20 0 0
15138 16288 2165 0 13.33 8.33 -4.43 0
17244 18394 2083 0 0 10 0 0
18895 20045 2026 0 0 15 0 0
19654 20804 2002 0 4.44 1.67 0 0
20828 21978 1964 5.56 0 0 0 0
23456 24606 1882 0 2.22 20 -11.1 6.67
23620 24770 1877 0 4.44 0 0 0
24957 26107 1836 0 -2.21 28.33 0 0
25769 26919 1810 0 2.22 0 0 0
26651 27801 1782 0 2.22 13.33 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
56 434 4883 0 37.78 38.33 4.44 55.56
67 537 4685 82.22 0 0 0 0
70 607 4576 0 48.89 30 0 20
122 1041 4144 60 0 15 0 0
143 1264 4010 62.22 4.44 -6.66 0 0
147 1289 3999 0 40 46.67 0 0
169 1546 3861 7.78 40 16.67 0 0
188 1746 3758 12.22 28.89 20 0 0
271 2521 3479 16.67 0 0 15.56 28.89
276 2590 3462 54.44 0 0 0 0
286 2658 3445 0 22.22 51.67 0 0
421 4160 3107 0 44.44 0 0 0
445 4429 3060 3.33 22.22 46.67 0 0
546 5478 2899 0 6.67 0 15.56 6.67
617 6301 2804 36.67 0 0 0 0
630 6391 2794 2.22 6.67 5 4.44 13.33
647 6619 2768 0 0 3.33 22.22 0
783 8034 2637 22.22 0 10 0 0
795 8165 2625 3.33 20 6.67 0 0
8307 9457 2523 -1.1 13.33 0 8.89 0
8856 10006 2485 25.56 0 0 0 0
14060 15210 2210 0 0 45 0 0
14150 15300 2206 0 0 18.33 0 0
16508 17658 2111 5.56 0 -3.32 2.22 8.89
17166 18316 2086 0 0 8.33 0 0
17577 18727 2072 0 0 33.33 0 0
18331 19481 2045 0 0 28.33 0 0
19018 20168 2022 4.44 8.89 0 0 0
20240 21390 1983 8.89 2.22 6.67 0 0
21477 22627 1943 0 0 38.33 0 0
22799 23949 1902 0 0 26.67 0 0
23559 24709 1879 0 0 1.67 0 0
24612 25762 1847 0 0 21.67 0 0
24892 26042 1838 0 11.11 0 0 0
26806 27956 1777 0 0 26.67 0 0
28027 29177 1734 0 0 5 0 0
29281 30431 1685 0 0 0 0 6.67
31386 32536 1586 0 -22.21 3.33 0 33.33
32011 33161 1547 0 4.44 0 -2.21 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 3) حقوق تجارت (ضریب 3) متون فقه (ضریب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضریب 3) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضریب 2)
42 1429 3918 0 46.67 40 0 0
10927 12077 2361 17.78 2.22 0 0 0
13234 14384 2247 0 4.44 -3.32 4.44 17.78
13769 14919 2222 0 0 41.67 0 0
27206 28356 1763 10 -11.1 3.33 0 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 99 - گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حقوق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99- کارشناسی ارشد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) آیین دادرسی کیفری (ضریب 3)
239 273 6464 12.22 60 46.67 56.67 48.89
263 300 6403 0 -1.66 48.89 73.33 73.33
328 375 6189 0 31.67 46.67 66.67 64.44
538 611 5769 0 51.67 33.33 60 42.22
671 766 5536 0 35 33.33 45 48.89
698 805 5486 5.56 10 33.33 40 64.44
856 987 5275 0 6.67 33.33 56.67 42.22
1991 2323 4290 0 0 40 28.33 37.78
2456 2864 4040 0 15 15.56 43.33 24.44
2794 3254 3894 0 0 53.33 20 22.22
3643 4247 3598 0 8.33 13.33 31.67 28.89
3805 4433 3551 0 -6.66 33.33 33.33 13.33
3821 4452 3545 0 18.33 11.11 26.67 37.78
4013 4681 3493 0 0 15.56 35 35.56
5458 6319 3192 0 6.67 -2.21 45 17.78
5657 6518 3162 2.22 -8.32 -2.21 23.33 44.44
6060 6921 3098 67.78 0 0 0 0
6250 7111 3075 63.33 3.33 0 0 0
6441 7302 3050 0 13.33 35.56 1.67 4.44
7992 8853 2879 0 3.33 6.67 26.67 13.33
8933 9794 2794 -1.1 61.67 0 0 0
14244 15105 2450 0 0 6.67 28.33 0
14503 15364 2437 0 1.67 13.33 11.67 0
17720 18581 2295 11.11 23.33 -2.21 8.33 -4.43
18430 19291 2265 0 -6.66 -6.66 26.67 0
19357 20218 2229 18.89 0 0 0 0
30531 31392 1883 0 21.67 0 0 0
31003 31864 1869 0 3.33 0 -1.66 6.67
36639 37500 1688 0 11.67 0 0 0
39286 40147 1554 -3.32 8.33 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) آیین دادرسی کیفری (ضریب 3)
37 352 6256 0 26.67 62.22 53.33 62.22
61 617 5756 0 28.33 68.89 41.67 40
100 919 5347 60 15 6.67 43.33 40
122 1055 5192 0 0 68.89 46.67 33.33
164 1397 4879 0 45 37.78 40 24.44
172 1469 4823 0 0 42.22 36.67 40
173 1493 4808 0 8.33 31.11 43.33 37.78
322 2737 4092 0 38.33 33.33 26.67 22.22
351 3023 3976 0 0 31.11 13.33 46.67
454 3823 3706 0 3.33 33.33 33.33 11.11
536 4559 3519 0 21.67 15.56 23.33 26.67
655 5761 3280 0 5 31.11 21.67 11.11
669 5851 3264 82.22 0 0 0 0
6194 7055 3082 0 0 17.78 26.67 20
6344 7205 3062 12.22 20 15.56 13.33 -6.66
6951 7812 2989 5.56 -3.32 24.44 11.67 17.78
8407 9268 2842 0 51.67 0 0 0
9691 10552 2731 62.22 -6.66 0 0 0
9847 10708 2719 0 26.67 8.89 11.67 13.33
9917 10778 2715 3.33 46.67 11.11 3.33 0
10405 11266 2680 0 46.67 0 0 0
11906 12767 2584 0 0 20 10 20
12984 13845 2521 54.44 0 0 0 0
15308 16169 2398 0 30 0 0 0
15308 16169 2398 0 0 20 -3.32 2.22
17512 18373 2304 22.22 10 0 0 0
17614 18475 2299 0 18.33 0 0 0
18091 18952 2279 0 1.67 -2.21 3.33 15.56
18202 19063 2274 5.56 13.33 0 15 0
18707 19568 2253 7.78 16.67 0 0 0
19014 19875 2242 0 33.33 0 0 0
19194 20055 2234 0 38.33 0 0 0
20643 21504 2184 3.33 6.67 6.67 8.33 0
21023 21884 2171 36.67 0 0 0 0
24210 25071 2067 0 3.33 20 13.33 -8.88
24820 25681 2049 2.22 5 0 0 0
25085 25946 2042 25.56 0 0 0 0
25844 26705 2019 16.67 0 0 0 4.44
31189 32050 1863 0 16.67 0 0 0
33968 34829 1780 0 0 13.33 -3.32 0
34082 34943 1776 8.89 6.67 0 0 0
37916 38777 1633 0 0 8.89 0 0
38570 39431 1599 4.44 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حقوق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضریب 2) متون فقه (ضریب 2) حقوق جزای عمومی (ضریب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضریب 3) آیین دادرسی کیفری (ضریب 3)
62 2491 4203 0 41.67 4.44 40 28.89
122 4703 3489 0 0 20 33.33 13.33
17512 18373 2304 0 40 0 0 0
27685 28546 1966 17.78 0 0 0 0
29959 30820 1899 10 3.33 0 0 0
37363 38224 1657 0 -3.32 13.33 -6.66 0