برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد جغرافیا 1400

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد جغرافیا، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد جغرافیا بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد جغرافیا مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد جغرافیا، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد جغرافیا به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد جغرافیا با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد جغرافیا شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می ­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا- کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد جغرافیا 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد جغرافیا قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش آب و هواشناسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آب و هوا شناسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آب و هوا شناسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آب و هوا شناسی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش ژئومورفولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ژئومورفولوژی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژئومورفولوژی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژئومورفولوژی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش مخاطرات محیطی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخاطرات محیطی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخاطرات محیطی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش جغرافیای سیاسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جغرافیای سیاسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیای سیاسی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش جغرافیا و دفاع مقدس

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و دفاع مقدس 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و دفاع مقدس 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و دفاع مقدس 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 1400

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد گرایش آب و هوا شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 2) اب وهواشناسی /مبانی وایران / (ضریب 3) ژئومورفولوژی /مبانی وایران / (ضریب 2) مبانی سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی (ضریب 1)
64 68 6395 62.22 23.33 0 0 0 0
1235 1363 1963 0 6.67 0 0 0 0
1371 1517 1721 -2.21 10 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش آب و هوا شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 2) اب وهواشناسی /مبانی وایران / (ضریب 3) ژئومورفولوژی /مبانی وایران / (ضریب 2) مبانی سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی (ضریب 1)
83 1084 2407 0 6.67 0 -2.21 13.33 0

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش آب و هوا شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 2) اب وهواشناسی /مبانی وایران / (ضریب 3) ژئومورفولوژی /مبانی وایران / (ضریب 2) مبانی سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی (ضریب 1)
22 1277 2105 -2.21 -6.66 0 4.44 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد گرایش ژئومورفولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 2) اب وهواشناسی /مبانی وایران / (ضریب 2) ژئومورفولوژی /مبانی وایران / (ضریب 3) مبانی سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی (ضریب 1)
60 64 6200 62.22 23.33 0 0 0 0
1226 1353 1956 0 6.67 0 0 0 0
1365 1514 1712 -2.21 10 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش ژئومورفولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 2) اب وهواشناسی /مبانی وایران / (ضریب 2) ژئومورفولوژی /مبانی وایران / (ضریب 3) مبانی سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی (ضریب 1)
53 787 2819 0 6.67 0 -2.21 13.33 0

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش ژئومورفولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 2) اب وهواشناسی /مبانی وایران / (ضریب 2) ژئومورفولوژی /مبانی وایران / (ضریب 3) مبانی سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی (ضریب 1)
24 1349 1961 -2.21 -6.66 0 4.44 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 1) جغرافیای شهری /مبانی وایران / (ضریب 3) برنامه ریزی شهری (ضریب 2)
24 25 5729 0 6.67 0 48.89 11.11
37 44 5155 62.22 23.33 0 0 0
1355 1505 1667 -2.21 10 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 1) جغرافیای شهری /مبانی وایران / (ضریب 3) برنامه ریزی شهری (ضریب 2)
135 1591 1514 0 6.67 0 0 -2.21

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 1) جغرافیای شهری /مبانی وایران / (ضریب 3) برنامه ریزی شهری (ضریب 2)
5 188 3873 -2.21 -6.66 0 20 17.78

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 1) جغرافیای روستایی وعشایری /مبانی وایران / (ضریب 3) برنامه ریزی روستایی (ضریب 2)
43 45 6278 62.22 23.33 0 0 0
620 681 2826 -2.21 10 0 6.67 2.22
1180 1306 1959 0 6.67 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 1) جغرافیای روستایی وعشایری /مبانی وایران / (ضریب 3) برنامه ریزی روستایی (ضریب 2)
133 1562 1495 0 6.67 0 -4.43 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 2) برنامه ریزی شهری (ضریب 1) برنامه ریزی روستایی (ضریب 1) برنامه ریزی منطقه ای وامایش سرزمین (ضریب 3)
23 26 6280 62.22 23.33 0 0 0 0
986 1094 2283 0 6.67 0 11.11 0 0
1364 1513 1782 -2.21 10 0 0 2.22 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 2) برنامه ریزی شهری (ضریب 1) برنامه ریزی روستایی (ضریب 1) برنامه ریزی منطقه ای وامایش سرزمین (ضریب 3)
95 1220 2126 0 6.67 0 -2.21 0 4.44

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 2) برنامه ریزی شهری (ضریب 1) برنامه ریزی روستایی (ضریب 1) برنامه ریزی منطقه ای وامایش سرزمین (ضریب 3)
25 1151 2215 -2.21 -6.66 0 17.78 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد گرایش مخاطرات محیطی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 1) اب وهواشناسی /مبانی وایران / (ضریب 1) ژئومورفولوژی /مبانی وایران / (ضریب 1) مخاطرات طبیعی وانسانی (ضریب 3)
20 21 6014 62.22 23.33 0 0 0 0
1164 1289 1949 0 6.67 0 0 0 0
1172 1299 1943 -2.21 10 0 0 0 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش مخاطرات محیطی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 1) اب وهواشناسی /مبانی وایران / (ضریب 1) ژئومورفولوژی /مبانی وایران / (ضریب 1) مخاطرات طبیعی وانسانی (ضریب 3)
79 1043 2209 0 6.67 0 -2.21 13.33 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد گرایش جغرافیای سیاسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 1) جغرافیای سیاسی /مبانی وایران / (ضریب 3) ژئوپلیتیک (ضریب 2)
28 33 4942 62.22 23.33 0 0 0
931 1039 1910 0 6.67 0 0 0
1198 1335 1658 -2.21 10 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش جغرافیای سیاسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) امارواحتمالات (ضریب 1) جغرافیای سیاسی /مبانی وایران / (ضریب 3) ژئوپلیتیک (ضریب 2)
128 1458 1497 0 6.67 0 0 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد گرایش جغرافیا و دفاع مقدس 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) جغرافیای سیاسی /مبانی وایران / (ضریب 1) جغرافیای طبیعی /مبانی وایران / (ضریب 1) جغرافیای انسانی /شهری وروستایی / (ضریب 1) جغرافیای نظامی ایران وکشورهای همجوار (ضریب 3)
3 4 6904 62.22 23.33 0 33.33 26.67 0
1187 1323 1924 0 6.67 0 0 0 0
1350 1518 1728 -2.21 10 0 2.22 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش جغرافیا و دفاع مقدس 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) جغرافیای سیاسی /مبانی وایران / (ضریب 1) جغرافیای طبیعی /مبانی وایران / (ضریب 1) جغرافیای انسانی /شهری وروستایی / (ضریب 1) جغرافیای نظامی ایران وکشورهای همجوار (ضریب 3)
11 114 4097 0 6.67 0 22.22 11.11 26.67

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش جغرافیا و دفاع مقدس 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) جغرافیای سیاسی /مبانی وایران / (ضریب 1) جغرافیای طبیعی /مبانی وایران / (ضریب 1) جغرافیای انسانی /شهری وروستایی / (ضریب 1) جغرافیای نظامی ایران وکشورهای همجوار (ضریب 3)
16 877 2401 -2.21 -6.66 0 6.67 17.78 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه آزاد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) جغرافیای طبیعی /مبانی وایران / (ضریب 1) جغرافیای انسانی /شهری وروستایی / (ضریب 1) دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی وجغرافیاوبرنامه ریزی گردشگری (ضریب 3)
3 3 8999 62.22 23.33 33.33 26.67 3.33
357 386 3292 -2.21 10 2.22 0 8.89
1201 1341 1962 0 6.67 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) جغرافیای طبیعی /مبانی وایران / (ضریب 1) جغرافیای انسانی /شهری وروستایی / (ضریب 1) دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی وجغرافیاوبرنامه ریزی گردشگری (ضریب 3)
8 160 4213 0 6.67 22.22 11.11 8.89

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) جغرافیای طبیعی /مبانی وایران / (ضریب 1) جغرافیای انسانی /شهری وروستایی / (ضریب 1) دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی وجغرافیاوبرنامه ریزی گردشگری (ضریب 3)
15 799 2565 -2.21 -6.66 6.67 17.78 0

 

نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا- کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد جغرافیا 98، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد جغرافیا قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش آب و هواشناسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آب و هوا شناسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آب و هوا شناسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش ژئومورفولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ژئومورفولوژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژئومورفولوژی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش مخاطرات محیطی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخاطرات محیطی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخاطرات محیطی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش جغرافیای سیاسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جغرافیای سیاسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیای سیاسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش جغرافیا و دفاع مقدس

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و دفاع مقدس 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و دفاع مقدس 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 98

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- گرایش آب و هواشناسی 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 2) آب و هواشناسی (ضریب 3) ژئومورفولوژی (ضریب 2) مبانی سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (ضریب 1)
401 430 4347 0 20 -13.32 13.33 11.11 11.11
558 597 3911 -1.1 10 16.67 6.67 0 11.11
1053 1147 3070 2.22 20 10 -2.21 -8.88 4.44

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آب و هواشناسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 2) آب و هواشناسی (ضریب 3) ژئومورفولوژی (ضریب 2) مبانی سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (ضریب 1)
21 419 4365 -7.77 33.33 0 28.89 -6.66 2.22
72 1304 2888 0 -6.66 0 15.56 6.67 0

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- گرایش ژئومورفولوژی 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 2) آب و هواشناسی (ضریب 2) ژئومورفولوژی (ضریب 3) مبانی سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (ضریب 1)
329 355 4219 0 20 -13.32 13.33 11.11 11.11
549 596 3600 -1.1 10 16.67 6.67 0 11.11
972 1062 2941 2.22 20 10 -2.21 -8.88 4.44

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژئومورفولوژی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 2) آب و هواشناسی (ضریب 2) ژئومورفولوژی (ضریب 3) مبانی سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (ضریب 1)
32 688 3443 -7.77 33.33 0 28.89 -6.66 2.22
70 1373 2623 0 -6.66 0 15.56 6.67 0

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فلسفه جغرافیا

(ضریب 1)

آمار و احتمال

(ضریب 1)

جغرافیای شهری

(ضریب 3)

برنامه‌ریزی شهری

(ضریب 2)

156 180 5878 -1.1 10 16.67 48.89 2.22
584 647 4405 2.22 20 10 17.78 8.89
2151 2361 2228 0 20 -13.32 -15.55 13.33

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 98

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فلسفه جغرافیا

(ضریب 1)

آمار و احتمال

(ضریب 1)

جغرافیای شهری

(ضریب 3)

برنامه‌ریزی شهری

(ضریب 2)

136 2462 2137 -7.77 33.33 0 -15.55 13.33
142 2520 2084 0 -6.66 0 15.56 -8.88

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 1) جغرافیای روستایی و عشایری (ضریب 3) برنامه‌ریزی روستایی (ضریب 2)
587 636 3461 -1.1 10 16.67 -4.43 13.33
772 837 3151 2.22 20 10 -4.43 4.44
1622 1773 2248 0 20 -13.32 -2.21 0

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 1) جغرافیای روستایی و عشایری (ضریب 3) برنامه‌ریزی روستایی (ضریب 2)
15 355 4186 0 -6.66 0 31.11 2.22
30 622 3483 -7.77 33.33 0 11.11 2.22

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 2) برنامه‌ریزی شهری (ضریب 1) برنامه‌ریزی روستایی (ضریب 1) برنامه‌ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین (ضریب 3)
171 187 4379 2.22 20 10 8.89 4.44 8.89
173 189 4372 -1.1 10 16.67 2.22 13.33 8.89
1279 1401 2392 0 20 -13.32 13.33 0 -2.21

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 2) برنامه‌ریزی شهری (ضریب 1) برنامه‌ریزی روستایی (ضریب 1) برنامه‌ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین (ضریب 3)
69 1181 2550 -7.77 33.33 0 13.33 2.22 0
2838 3102 1298 0 -6.66 0 -8.88 2.22 0

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- گرایش مخاطرات محیطی 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 1) آب و هواشناسی (ضریب 1) ژئومورفولوژی (ضریب 1) مخاطرات طبیعی و انسانی (ضریب 3)
294 315 3594 0 20 -13.32 13.33 11.11 4.44
339 364 3479 2.22 20 10 -2.21 -8.88 6.67
509 548 3120 -1.1 10 16.67 6.67 0 4.44

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخاطرات محیطی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 1) آب و هواشناسی (ضریب 1) ژئومورفولوژی (ضریب 1) مخاطرات طبیعی و انسانی (ضریب 3)
50 920 2719 -7.77 33.33 0 28.89 -6.66 -8.88
123 2223 1863 0 -6.66 0 15.56 6.67 -2.21

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- گرایش جغرافیای سیاسی 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فلسفه جغرافیا

(ضریب 1)

آمار و احتمال

(ضریب 1)

جغرافیای سیاسی

(ضریب 3)

ژئوپلتیک

(ضریب 2)

198 217 3107 -1.1 10 16.67 6.67 13.33
201 222 3088 0 20 -13.32 15.56 -2.21
230 254 2982 2.22 20 10 6.67 -2.21

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیای سیاسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فلسفه جغرافیا

(ضریب 1)

آمار و احتمال

(ضریب 1)

جغرافیای سیاسی

(ضریب 3)

ژئوپلتیک

(ضریب 2)

74 1219 2038 -7.77 33.33 0 -2.21 0
2754 2976 1250 0 -6.66 0 2.22 -8.88

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- گرایش جغرافیا و دفاع مقدس 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) جغرافیای سیاسی (ضریب 1) جغرافیای طبیعی (ضریب 1) جغرافیای انسانی (ضریب 1) جغرافیای نظامی ایران و کشورهای هم‌جوار (ضریب 3)
483 520 2949 2.22 20 6.67 0 6.67 0
755 812 2624 0 20 15.56 2.22 2.22 -15.55
1481 1622 2056 -1.1 10 6.67 6.67 -8.88 0

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و دفاع مقدس 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) جغرافیای سیاسی (ضریب 1) جغرافیای طبیعی (ضریب 1) جغرافیای انسانی (ضریب 1) جغرافیای نظامی ایران و کشورهای هم‌جوار (ضریب 3)
138 2219 1721 -7.77 33.33 -2.21 -6.66 0 -15.55
2838 3082 1244 0 -6.66 2.22 4.44 -2.21 -15.55

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 98 (سهمیه آزاد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) جغرافیای طبیعی (ضریب 1) جغرافیای انسانی (ضریب 1) دروس تخصصی رشته‌های طبیعت‌گردی و جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری (ضریب 3)
118 129 3938 0 20 2.22 2.22 10
639 695 2674 2.22 20 0 6.67 0
1842 2023 1837 -1.1 10 6.67 -8.88 0

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) جغرافیای طبیعی (ضریب 1) جغرافیای انسانی (ضریب 1) دروس تخصصی رشته‌های طبیعت‌گردی و جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری (ضریب 3)
13 216 3517 -7.77 33.33 -6.66 0 10
147 2883 1350 0 -6.66 4.44 -2.21 0

 

نمونه کارنامه های ارشد جغرافیا- کارنامه های کارشناسی ارشد جغرافیا 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد جغرافیا 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد جغرافیا قرار داده شده است. 

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 97- گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

رتبه تراز

زبان عمومی و تخصصی 

(ضریب 2)

فلسفه جغرافیا

(ضریب 1)

آمار و احتمال

(ضریب 1)

جغرافیای روستایی و عشایری

(ضریب 3)

برنامه‌ریزی روستایی

(ضریب 2)

2773 1695 -4.43 3.33 3.33 -4.43 8.89

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 97- گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 2) برنامه‌ریزی شهری (ضریب 1) برنامه‌ریزی روستایی (ضریب 1) برنامه‌ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین (ضریب 3)
2944 1529 -4.43 3.33 3.33 -6.66 8.89 -2.21

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد جغرافیا 97- گرایش مخاطرات محیطی

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فلسفه جغرافیا (ضریب 1) آمار و احتمال (ضریب 1) آب و هواشناسی (ضریب 1) ژئومورفولوژی (ضریب 1) مخاطرات طبیعی و انسانی (ضریب 3)
671 3283 -4.43 3.33 3.33 17.78 4.44 8.89