معرفی مقطع دکتری تخصصی انگل شناسی
معرفی مقطع دکتری تخصصی انگل شناسی

 

معرفی مقطع دکتری تخصصی انگل شناسی

برای معرفی رشته ی انگل شناسی و دکتری تخصصی آن، در ابتدا باید انگل را بشناسیم. انگل موجودی است که دوره های زندگی خود را روی یا داخل بدن موجود زنده دیگری زندگی کرده و از این زندگی فایده می‌ برد یا تغذیه می‌کند. دانش انگل شناسی پزشکی یکی از رشته های قدیمی علوم پزشکی در جهان است. نخستین بار در ایران شیخ ابوعلی سینا درباره دانش انگل شناسی پزشکی صحبت کرده و از بیماری های انگلی که با چشم غیر مسلح قابل رویت است، مانند کرم ها، صحبت کرده و بعضی از ویژگی ها و علائم بالینی بیماری های انگلی را معرفی کره است.
انگل‌ شناسی علمی است که به وسیله آن شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. دکتری تخصصی انگل شناسی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی و یک رشته قدیمی است که با موجودات حیوانی انگلی سر و کار دارد که اکثرا داخل و یا روی بدن انسان زندگی می کنند و موجب ایجاد عفونت ها و بیماری هایی می شود که سلامت و جان انسان را به خطر می اندازد. تعدادی از انگل ها منجر به ایجاد بیماری های مشترک بین انسان و حیوان می شود. بیماری های انگلی بیماری های مهم عفونی هستند که با وجود اقدامات زیادی که برای مبارزه با آن ها در دنیا انجام گرفته است   هنوز هم سبب تلفات و زیان های جبران ناپذیری در جامعه بشری می شود.
اهداف کلی دوره دکتری رشته انگل شناسی پزشکی :
الف )  تربیت افراد متخصص، محقق و مدرس برای انجام وظایف آموزشی،  پژوهشی و خدماتی در رشته انگل شناسی پزشکی برای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و سایر موسسات و مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و خدماتی کشور.
ب ) تربیت متخصصانی که در گردآوری ، ارزش یابی، نو آوری، تولید، توسعه و انتقال علوم و فناوری های رشته انگل شناسی پزشکی و رشته های وابسته توانمند باشند. رشته انگل شناسی یکی از علوم پایه ی پزشکی است و در کنار قارچ شناسی پزشکی، مجموعه 4 علوم پایه را تشکیل می دهد.


رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری انگل شناسی پزشکی

بر اساس دفترچه راهنمای آزمون دکتری وزارت بهداشت، رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته انگل شناسی پزشکی عبارتند از؛
•    کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی؛
•    علوم آزمایشگاهی؛
•    میکروب شناسی پزشکی،
•    ایمنی شناسی پزشکی؛
•    پاتوبیولوژی؛
•    دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛
•    دکتری حرفه ای پزشکی؛
•    داروسازی؛
•    دامپزشکی؛
•    قارچ شناسی؛
•    میکروبیولوژی.


دروس و ضرایب دروس منابع آزمون دکتری انگل شناسی

بر اساس دفترچه راهنمای آزمون دکتری وزارت بهداشت، منابع و ضرایب دروس آزمون دکتری رشته انگل شناسی پزشکی در جدول زیر آمده است :

رشته دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی قارچ شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی استعداد تحصیلی
انگل شناسی پزشکی تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
40 5 40 2 20 2 30 1

ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری انگل شناسی پزشکی

دانشگاه دولتی مازاد پژوهشی
اصفهان 2 0 0
اهواز 2 0 1
ایران 2 0 0
تهران 3 0 3
شهید بهشتی 2 0 0
شیراز 2 0 1
کرمان 2 0 0
مازندران 2 0 1
همدان 2 0 0

 

چارت درسی و سرفصل دروس مقطع دکتری انگل شناسی پزشکی

تعداد واحد های تحصیلی دوره دکتری انگل شناسی پزشکی :
واحد های اختصاصی اجباری : 26 واحد
واحد های اختصاصی اختیاری : 4 واحد
پایان نامه : 20 واحد
 کل واحد ها : 50 واحد
علاوه بر این دانشجو موظف است علاوه بر تعداد واحد های دوره با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، حداکثر 12 واحد از دروس کمبود یا جبرانی را بگذرانند.دروس اختصاصی جبرانی دوره دکتری انگل شناسی پزشکی

کد درس نام درس واحد
1 کالبد شناسی انسانی 2
2 بیماری های انگلی قابل انتقال بین انسان و حیوانات 2
3 حشره شناسی پزشکی 2
4 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1
5 روش های آمار حیاتی 2
6 بیوشیمی بالینی 2
7 بافت شناسی بدن انسان 2
8 ایمنی شناسی (2) 2
9 اصول اپیدمیولوژی 2
10 حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی 1
11 تک یاخته شناسی (1) 3
12 کرم شناسی (1) 3
13 تک یاخته شناسی (2) 3
14 کرم شناسی (2) 3
15 آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی 2
16 هماتولوژی مقدماتی  2
17 بافت شناسی بدن انسان 2
18 بیولوژی سلولی و مولکولی 2
19 باکتری شناسی مقدماتی 2
20 قارچ شناسی پزشکی مقدماتی 2
  جمع 42


 دروس اختصاصی اجباری دوره دکتری انگل شناسی پزشکی 

کد درس نام درس واحد
21 هماتولوژی بالینی و تشخیصی 2
22 فیزیولوژی انگل ها 2
23 ایمونوپارازیتولوژی کاربردی 2
24 هیستوپاتولوژی آلودگی های انگلی 2
25 بیوشیمی پیشرفته و کاربردی در انگل شناسی پزشکی 2
26 تک یاخته شناسی پیشرفته کاربردی و تحقیقی 2
27 کرم شناسی پیشرفته کاربردی و تحقیقی 2
28 اصول بیوتکنولوژی و کاربرد آن در انگل شناسی 2
29 اپیدمیولوژی پیشرفته و کاربردی 2
30 انگل شناسی بالینی و تشخیصی 2
31 تاکسونومی انگل ها و استفاده از روش های معمول
 و تکنیک های جدید در شناسائی و طبقه بندی آن ها
2
32 کارورزی 2
33 پروژه و سمینار 2
  جمع 26

 

دروس اختصاصی اختیاری دوره دکتری انگل شناسی پزشکی

34 انگل، تغذیه و بهداشت مواد غذایی 2
35 فارماکولوژی داروهای ضد انگل 2
36 میکروسکوپ الکترونی 2
37 باکتری شناسی عملی 2
38 قارچ شناسی پیشرفته و کاربردی 2
39 اصول حلزون شناسی و مبارزه با آن ها 2
  جمع 12بازار کار دوره دکتری انگل شناسی پزشکی

فارغ التحصیلان دوره دکتری انگل شناسی پزشکی می توانند در جایگاه هیئت علمی دانشگاه ها به تدریس و تربیت دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بپردازند یا در پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی گوناگون به فعالیت های تحقیقاتی برای  نوآوری و پیشرفت در زمینه انگل شناسی و راه های مقابله با آن مشغول شوند.  همچنین آن ها می توانند در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها، آزمایشگاه ها مشغول به کار شوند. فارغ التحصیلان دوره دکتری انگل شناسی پزشکی می توانند در جایگاه هیئت علمی دانشگاه ها به تدریس و تربیت دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بپردازند یا در پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی گوناگون به فعالیت های تحقیقاتی برای  نوآوری و پیشرفت در زمینه انگل شناسی و راه های مقابله با آن مشغول شوند.  همچنین آن ها می توانند در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها، آزمایشگاه ها مشغول به کار شوند.