معرفی مقطع دکتری تخصصی رشته داروسازی
معرفی مقطع دکتری تخصصی رشته داروسازی

معرفی مقطع دکتری تخصصی رشته داروسازی

دانش داروسازی تلفیقی از علم شیمی و بهداشت و درمان است و در کنار پزشکی و دندانپزشکی جز پرطرفدارترین رشته های علوم پزشکی محسوب می شود. داروسازی به تربیت داروسازانی می پردازد که می توانند به تولید داروهای موثر و کم ضرر بپردازند و با ویژگی های هریک از دارو ها و آثار و عوارض آن ها آشنا باشند. به عبارت دیگر، رشته دارو سازی به شناسایی ماده موثر، فرموله کردن ماده موثر و تبدیل آن به شکل قابل مصر و آثار این ماده موثر می پردازد.آزمون دکترای تخصصی داروسازی در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می شود و شرط قبولی در آزمون کتبی کسب حد نصاب 50 درصد میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی کسب حداقل 30 درصد نمره کل آزمون کتبی برای ورود به مرحله مصاحبه با رعایت شرایط و ضوابط است. برخلاف تصور عامه، داروسازی دارای گرایش‌  های تخصصی متعددی می‌ باشد كه برگرفته از ماهیت چند بعدی این رشته و ارتباط تنگاتنگ آن با علوم پایه نظیر شیمی، فیزیك، زیست شناسی و علوم بالینی می‌باشد. دانشجویان علاقمند می‌ توانند پس از اتمام دوره عمومی، در یکی از این گرایش‌ها به ادامه تحصیل بپردازند.در ادامه به معرفی مختصر گرایش های دکتری تخصصی داروسازی می پردازیم.

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی

همانطور که گفته شد دکتری تخصصی داروسازی داراری گرایش های متعدد می باشد که برای راهنمایی بهتر داوطلبان در ادامه توضیح مختصری در مورد هر کدام از این گرایش ها را مشاهده می کنید.

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - اقتصاد و مدیریت دارو

رشته اقتصاد و مدیریت دارو از رشته های تخصصی داروسازی است که هدف اصلی آن تربیت دانش آموختگانی است که قادر باشند با به کارگیری اصول علم اقتصاد و مدیریت در نظام دارویی کشور به تخصیص بهینه منابع موجود در نظام دارویی کشور و گسترش عدالت در این نظام کمک کنند.
تعداد کل واحد های درسی :
واحدهای اختصاصی اجباری : 27 واحد
واحد های اختصاصی اختیاری : 2 واحد
پایان نامه : 20 واحد
جمع کل : 49 واحد 

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - فارماسیوتیکس

رشته فارماسیوتیکس در برگیرنده مباحث مختلف فیزیکوشیمیایی و میکروبی دارو ها و فرآورده های دارویی و همچنین آنالیز و بررسی های فارماکوکینتیکی دارو ها است.
تعداد کل واحد های درسی :
دروس اختصاصی اجباری : 21 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 4 واحد
پایان نامه : 22 واحد
سمینار : 3 واحد
جمع کل : 50 واحد

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی

رشته کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی یکی از شاخه های منشعب از رشته فارماسیوتیکس است که به صورت تخصصی به آموزش کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی از مواد اولیه، شرایط ساخت، رعایت اصول و ضوابط کنترل و تضمین کیفیت محصول نهایی تا بسته بندی و عرضه آن می پردازد.
تعداد کل واحد های درسی :
واحدهای اختصاصی اجباری : 23 واحد
واحد های اختصاصی اختیاری : 5 واحد
پایان نامه : 21 واحد
جمع کل : 49 واحد 

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - شیمی دارویی

شیمی دارویی یکی از علوم بین رشته ای است که مباحث پایه نظیر شیمی، فیزیک و بیولوژی را با علم درمان بیماری ها به هم مربوط می کند.
تعداد کل واحدهای درس:
واحدهای اختصاصی اجباری: 20 واحد
تعداد واحد های اختصاصی اختیاری : 8 واحد
پایان نامه : 22 واحد
جمع کل : 50 واحدگرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی- فارماکوگنوزی

رشته دکترای تخصصی فارماکوگنوزی شاخه ای از علوم دارویی است که به مطالعه ی گیاهان دارویی و مصارف سنتی آن ها، داروهای گیاهی و همچنین داروهای و ترکیبات با منشاء طبیعی می پردازد.
تعداد کل واحد های درسی :
واحدهای اختصاصی اجباری : 18 واحد
 واحد های اختصاصی اختیاری : 2 واحد
پایان نامه : 22 واحد
جمع کل : 42 واحد

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - بیو تکنولوژی دارویی (زیست فناوری دارویی )

دوره دکتری زیست فناوری دارویی بالاترین مقطع تحصیلی در این رشته است که به اعطاء مدرک می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی و آموزشی است که سبب ارتقاء سطح آموزش و افزایش دانایی ها در زمینه های مختلف بیو تکنولوژی می شود.
تعداد کل واحد های درسی :
واحدهای اختصاصی اجباری : 18 واحد
 واحد های اختصاصی اختیاری : 8 واحد
پایان نامه : 22 واحد
جمع کل: 48

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - سم شناسی

رشته سم شناسی در مقطع دکتری شاخه ای از علوم طبیعی است که به منظور رفع نیازهای آموزشی ، پژوهشی، و خدماتی مراکز مرتبط از جمله دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع داروسازی، شیمیایی، غذایی و مراکز نظارتی، بخش های مسمومان بیمارستان ها، آزمایشگاه های سم شناسی، مراکز سنجش غلظت خونی دارو ها، مراکز پزشکی قانونی، مراکز اطلاع رسانی دارو ها و سموم، آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو و سازمان های مرتبط ایجاد شده است.
تعداد کل واحدهای درس:
واحدهای اختصاصی اجباری: 27 واحد
پایان نامه : 22 واحد
جمع کل : 49 واحد

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - داروسازی بالینی

نام دیگر این رشته فارماکوتراپی است. مهمترین رسالت این رشته ارتقاء مصرف صحیح و منطقی داروها و کمک به بهبود نتایج و پیامد های درمانی در بیماران می باشد.
تعداد کل واحدهای درس:
تعداد کل واحدهای آموزشی:33 واحد
دروس اختیاری :4 واحد
پایان نامه :12 واحد


گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - داروسازی سنتی

رشته داروسازی سنتی شاخه ای از علوم دارویی است که دانش آموختگان آن، ضمن آشنایی با مبانی طب و داروسازی سنتی، فرآورده های طبیعی و سنتی، گیاهان دارویی و انطباق و مقایسه علمی آن با داروسازی نوین، در کنار طب سنتی، خدمات خود را در زمینه هی آموزشی، پژوهشی و تولیدی به جامعه علمی و مردم ارائه می کند
تعداد کل واحدهای درس:
واحدهای اختصاصی اجباری :28 واحد
واحدهای اختصاصی اختیاری : 2 واحد
پایان نامه : 20 واحد
جمع کل : 50 واحد 

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - داروسازی هسته ای

داروسازی هسته ای شاخه ای از دکتری تخصصی داروسازی است که دانش آموختگان آن علاوه بر انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و تولید علم در دانشگاه ها و ... در امور مربوط به تولید، تهیه، نسخه پیچی و آزمایشات کنترل کیفی رادیو داروها، انبارداری و نگهداری، تحویل و توزیع مواد پرتو زا، پسمانداری مواد رادیو اکتیو، بسته بندی و برچسب زنی درست تجهیزات مورد استفاده در مراکز تولید کننده پرتو دارو ها و بخش های ارائه دهنده خدمات داروسازی هسته ای در نظام سلامت، خدمات تخصصی خود را ارائه دهند.
تعداد کل واحده ای درسی :
واحد های اختصاصی اجباری : 30 واحد
واحدهای اختیاری اختیاری : ندارد
پایان نامه : 20 واحد
جمع کل : 50 واحد  

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - نانو فناوری دارویی

نانو فناوری دارویی یکی از موضوعات بین رشته ای است که دانش آموختگان آن با آشنایی با اصول و مبانی پزشکی، بیولوژی، داروسازی، فیزیک، شیمی، بیوشیمی، ژنتیک، ایمنی شناسی و سم شناسی، همچنین با آشنایی با نانو ساختارها، نانو حس گر های زیستی، نانو ماشین ها، نانو ذرات و نانو ترکیب ها، در مدل سازی، طراحی و تولید نانو داروها و نانو مواد فعالیت می کنند.
تعداد کل واحده ای درسی :
واحد های اختصاصی اجباری : 18 واحد
واحد های اختصاصی اختیاری : 6 واحد
پایان نامه : 20 واحد
جمع کل : 44 واحد

گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - زیست مواد دارویی 

دوره دکتری زیست مواد دارویی با بهره گیری و پیوند علوم مختلف نظیر پزشکی، شیمی، فیزیک، بیولوژی، زیست فناوری، نانو فناوری و مکاترونیک در کنار علوم دارویی، مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تولیدی را فراهم می آورد.
تعداد کل واحدهای درسی:
واحدهای اختصاصی اجباری :17 واحد
واحدهای اختصاصی اختیاری: 4 واحد
پایان نامه : 22 واحد
جمع کل : 43 واحد


 

 گرایش های دوره دکتری تخصصی داروسازی - شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی

رشته شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی به صورت تخصصی علوم مرتبط با فرآورده های خوراکی و آشامیدنی به خصوص غذا دارو ها، مکمل های غذایی، غذاهای رژیمی متابولیک، غذاهای فرموله شده نوزاد و کودک، پروبیوتیک ها و پره بیوتیک ها و آشامیدنی و آب های معدنی با کاربرد دارویی از مراحل اولیه و غیره را بررسی می کند.
 تعداد کل واحدهای درسی:
واحدهای اختصاصی اجباری : 21 واحد
واحدهای اختصاصی اختیاری : 3 واحد
پایان نامه : 18 واحد
جمع کل : 42 واحد
 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی داروسازی

براساس دفترچه راهنمای آزمون دکتری وزارت بهداشت، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته ی داروسازی می توانند در آزمون دکتری تخصصی داروسازی شرکت کنند. آن ها می توانند بدون گذراندن طرح نیروی انسانی در این آزمون شرکت کرده و درصورت کسب نمره مورد نظر در کنکور دکتری تخصصی داروسازی و قبولی در مصاحبه آن در یکی از 12 رشته مجموعه دکتری تخصصی داروسازی شرکت کنند. علاوه بر فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته ی داروسازی، رشته های تایید شده برای شرکت در دوره دکترای تخصصی داروسازی در جدول زیر آمده است.

نام رشته مدرک مورد نیاز
کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی دکترای حرفه ای داروسازی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
فارماسیوتیکس دکتری حرفه ای داروسازی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
سم شناسی دکتری حرفه ای : داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندان پزشکی، علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد: بیوشیمی بالینی، بیوشیمی، زیست شناسی ( گرایش های علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، زیست فناوری )، داروسازی، سم شناسی، داروشناسی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی ) 
داروسازی سنتی دکتری حرفه ای داروسازی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
داروسازی هسته ای دکتری حرفه ای داروسازی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
زیست فناوری دارویی دکتری حرفه ای داروسازی و پزشکی
کارشناسی ارشد: زیست فناوری دارویی، زیست فناوری پزشکی ( بیوتکنولوژی پزشکی)، مهندسی شیمی، بیوشیمی، زیست شناسی، میکروب شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی و نانوتکنولوژی دارویی، زیست فناوری میکروبی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
اقتصاد و مدیریت دارو دکتری حرفه ای : داروسازی، پزشکی، دامپزشکی
کارشناسی ارشد: ناپیوسته اقتصاد، اقتصاد بهداشت، ارزیابی فناوری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت بر امور دارویی 
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
فارماکوگنوزی دکتری حرفه ای : داروسازی ، پزشکی
کارشناسی ارشد: فیتوشیمی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسس داروسازی )
شیمی دارویی دکتری حرفه ای داروسازی
کارشناسی ارشد : شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی دارویی 
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
داروسازی بالینی دکتری حرفه ای داروسازی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
نانو فناوری دارویی  دکتری حرفه ای : داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی و دکتری علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد: نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی (کلیه گرایش ها)، نانوتکنولوژی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، داروشناسی، سم شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، مهندسی ژنتیک، زیست  شناسی ( گرایش علوم سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک )، میکروب شناسی پزشکی، مهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها)، شیمی ( کلیه گرایش ها)، ژنتیک انسانی، مهندسی پلیمر، بیو مواد و بیو انفورماتیک 
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
زیست مواد دارویی دکتری حرفه ای در یکی از رشته های داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی و دکتری حرفه ای دامپزشکی
کارشناسی ارشد رشته های : زیست فناوری (کلیه گرایش ها)، نانوفناوری پزشکی، نانوفناوری دارویی، مهندسی پلیمر، زیست شناسی سلولی مولکولی، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک، شیمی (کلیه گرایش ها)، بیوشیمی (پایه و بالینی)، بیومکانیک، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، شیمی (آلی و پلیمر)، مهندسی بافت، زیست فناوری پزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی داروسازی و مهندسی پزشکی (زیست مواد)، 
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی دکتری حرفه ای داروسازی
کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی، ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )

 رشنه زیست مواد دارویی فقط در دکتری پژوهشی دارای ظرفیت است و در دکتری تخصصی در هیچ دانشگاهی پذیرش ندارد.

دروس و ضرایب دروس کنکور دکترای تخصصی داروسازی

در جدول زیر دروس، تعداد سوالات و ضرایب هر درس در آزمون دوره دکتری تخصصی داروسازی آمده است. بدیهی است ضریب دروس و منابع امتحانی با توجه به گرایش مورد نظر داوطلب متفاوت خواهد بود.

 


دروس و ضرایب دروس کنکور دکترای تخصصی داروسازی

دروس آزمون تعداد سوال ضریب
فارماسیوتیکس 42 2
فارماکوگنوزی 17 2
داروسازی بالینی 42 2
شیمی دارویی 26 2
داروشناسی و سم شناسی 43 2
استعداد تحصیلی 30 1

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دکتری تخصصی داروسازی

براساس دفترچه انتخاب رشته وزارت بهداشت سال 98، ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دکتری تخصصی داروسازی در گرایش های مختلف به شرح زیر است :

دانشگاه تهران اقتصاد و مدیریت دارو 3 1 -
دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد و مدیریت دارو 3 1 -
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران اقتصاد و مدیریت دارو 0 3 تابع قوانین دانشگاه آزاد
دانشگاه اصفهان بیوتکنولوژی دارویی 2 1 -
انستیتو پاستور بیوتکنولوژی دارویی 5 0 -
دانشگاه تبریز بیوتکنولوژی دارویی 2 1 -
دانشگاه شیراز بیوتکنولوژی دارویی 3 1 -
دانشگاه کرمان بیوتکنولوژی دارویی 3 1 -
دانشگاه مشهد بیوتکنولوژی دارویی 2 1 -
دانشگاه اصفهان داروسازی بالینی 3 0 -
دانشگاه تبریز داروسازی بالینی 3 1 -
دانشگاه تهران داروسازی بالینی 4 1 -
دانشگاه مازندران داروسازی بالینی 8 3 -
دانشگاه شهید بهشتی داروسازی بالینی 7 2 -
دانشگاه شیراز داروسازی بالینی 2 0 -
دانشگاه مشهد داروسازی بالینی 4 1 -
دانشگاه اهواز داروسازی سنتی 4 0 -
دانشگاه تبریز داروسازی سنتی 2 1 -
دانشگاه تهران داروسازی سنتی 3 1 -
دانشگاه مازندران داروسازی سنتی 4 1 -
دانشگاه شاهد داروسازی سنتی 4 1 -
دانشگاه شهید بهشتی داروسازی سنتی 3 3 -
دانشگاه شیراز داروسازی سنتی 3 1 -
دانشگاه کرمان داروسازی سنتی 3 1 -
دانشگاه مشهد داروسازی سنتی 2 0 -
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران داروسازی سنتی 0 5 تابع قوانین دانشگاه آزاد
دانشگاه اهواز سم شناسی 2 0 -
دانشگاه تهران سم شناسی 2 0 -
دانشگاه مازندران سم شناسی 3 1 -
دانشگاه شهید بهشتی سم شناسی 3 1 -
دانشگاه شیراز سم شناسی 2 0 -
دانشگاه کرمان سم شناسی 2 1 -
دانشگاه مشهد سم شناسی 2 1 -
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران سم شناسی 0 3 تابع قوانین دانشگاه آزاد
دانشگاه تبریز شیمی دارویی 2 1 -
دانشگاه اصفهان شیمی دارویی 3 0 -
دانشگاه مازندران شیمی دارویی 3 1 -
دانشگاه شیراز شیمی دارویی 2 0 -
دانشگاه مشهد شیمی دارویی 2 1 -
دانشگاه اهواز فارماسیوتیکس 3 1 -
دانشگاه تبریز فارماسیوتیکس 2 1 -
دانشگاه تهران فارماسیوتیکس 2 0 -
دانشگاه زنجان فارماسیوتیکس 2 0 -
دانشگاه مازندران فارماسیوتیکس 2 0 -
دانشگاه شیراز فارماسیوتیکس 3 1 -
دانشگاه کرمان فارماسیوتیکس 3 1 -
دانشگاه مشهد فارماسیوتیکس 2 1 -
دانشگاه اصفهان فارماکوگنوزی 2 1 -
دانشگاه تهران فارماکوگنوزی 2 0 -
دانشگاه مازندران فارماکوگنوزی 4 1 -
دانشگاه شهید بهشتی فارماکوگنوزی 3 1 -
دانشگاه شیراز فارماکوگنوزی 2 1 -
دانشگاه کرمان فارماکوگنوزی 2 1 -
دانشگاه کرمانشاه فارماکوگنوزی 2 1 -
دانشگاه مشهد فارماکوگنوزی 2 0 -
دانشگاه تبریز کنترل دارو 3 1 -
دانشگاه تهران کنترل دارو 2 0 -
دانشگاه زنجان کنترل دارو 2 0 -
دانشگاه کرمان کنترل دارو 3 1 -
دانشگاه مشهد کنترل دارو 3 0 -
دانشگاه مازندران نانوفناوری دارویی 2 0 -
دانشگاه مشهد نانوفناوری دارویی 2 1 -
دانشگاه شیراز نانوفناوری دارویی 3 1 -
دانشگاه تبریز نانوفناوری دارویی 2 1 -
دانشگاه تهران داروسازی هسته ای 2 0 -
دانشگاه مازندران داروسازی هسته ای 3 1 -
دانشگاه تهران شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکی 2 0 -

بازار کار دکتری تخصصی داروسازی

فارغ التحصیلان هریک از گرایش های دوره دکتری تخصصی رشته دارو سازی می توانند در جایگاه اساتید هیئت علمی در دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی به تدریس و آموزش دانشجویان مشغول شوند یا در مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشکده های گوناگون درباره دارو ها و در زمینه تولید آن ها به تحقیق و پژوهش بپردازند. همچنین آن ها می توانند همانند فارغ التحصیلان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی، داروخانه تاسیس کنند و به صورت تخصصی تر به ارائه خدمات بپردازند. کارخانه های آرایشی و بهداشتی، صنایع و کارخانه های داروسازی، وزارت بهداشت، بیمارستان ها و مراکز درمانی و غیره از دیگر مراکز خدماتی و تجارتی است که بازار کار دوره دکتری تخصصی داروسازی است.