معرفی مقطع دکتری مجموعه پژوهش هنر
معرفی مقطع دکتری مجموعه پژوهش هنر

معرفی مقطع دکتری مجموعه پژوهش هنر

هنر بارز ترین تجلی اعتلای هر فرهنگ و تمدن است؛ به عبارت دیگر معیار سنجش عظمت هر تمدن آثاری است که در گستره ی آن به عرصه ظهور می رسد و از عمق ارزش های معنوی آن حکایت می کند.

با نگاهی گذرا به جامعه معاصر ایران می توان دریافت که هنر در کشور ما گرفتار بحرانی توان سوز شده است. از یک طرف دور شدن از سنت پایدار و ارزشمند گذشته و از سویی دیگر سردرگمی دریافتن هویت جدید، هنر امروز ما را دچار بی هویتی و تنزل کیفیت کرده است. این مشکلات به دلیل نداشتن شناخت عمیق از هنر است که برای رفع آن نیاز به متخصصانی است که در زمینه هنر به تحقیق و پژوهش بپردازند.مجموعه پژوهش هنر یکی از زیر مجموعه های گروه هنر در آزمون دکتری است و عالی ترین دوره آموزشی رشته پژوهش هنر را تشکیل می دهد. همانطور که از نام این مجموعه مشخص است، کار اصلی مجموعه پژوهش هنر تحقیق و جستجو و تفکر در باب هنر و تلاش برای ارتقاء سطح دانش و بینش هنری در سطح جامعه است. دوره دکتری پژوهش هنر می تواند فرصتی مناسب برای تعاطی افکار و ژرف نگری در این مسائل و نیز چاره اندیشی درباره مشکلات حال و آینده هنر است. پژوهش هنر مجموعه ای نظری است و دانشجویان این رشته می توانند در تمامی حوزه های هنری مثل سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای تصویری و عکاسی و ... به تحقیق و پژوهش بپردازند.

ویژگی های دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر :

  • انعطاف پذیری برنامه دوره دکتری هنر؛
  • تعمیق مباحث نظری هنر و ایجاد نگاه نقادانه و پژوهش صحیح در دانشجویان؛
  • آشنایی عمیق با میراث های هنری خود؛
  • آشنایی با آموزش هنر به منزله بحثی مهم و مستقل.

گرایش های دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر

دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر شامل چهار گرایش اصلی به شرح زیر است:

  •  دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – پژوهش هنر
  • دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – هنرهای اسلامی
  • دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
  • دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – هنرهای تجسمی
    در ادامه به معرفی اجمالی هر کدام از این گرایش ها می پردازیم .

گرایش های دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – پژوهش هنر

دوره دکتری پژوهش هنر عالی ترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که هدف آن ترغیب دانشجویان به تفکر در هنر، رشد نوآوری های هنری و ارتقاء سطح هنر در فرهنگ اسلامی است.

گرایش های دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – هنرهای اسلامی

دوره دکتری هنر اسلامی یکی از دوره های آموزشی و پژوهشی در سطح تحصیلات تکمیلی نظام آموزش عالی است که بعد از دوره کارشناسی ارشد آغاز و به اعطای مدرک رسمی دانشگاهی در مقطع دکتری منجر می شود. راه اندازی رشته دکتری هنر اسلامی با توجه به این حقیقت است که هنر اسلامی متاثر از جهان بینی اسلامی است و هنرمند مسلمان در این اثر هنری، مهارت فنی را با معرفت دینی در می آمیزد.

گرایش های دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

نیاز جامعه هنری امروز ایران به فارغ التحصیلان مقطع دکتری در حوزه هنر به ویژه در رشته تاریخ هنر به شدت ملموس است. جامعه هنری ما رای بهبود وضع خود و بهبود روند تکاملی هنر ایران به گروه های متخصص در حوزه تاریخ هنر ایرانی و اسلامی نیازمند است. دوره دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی یکی از دوره های آموزشی و پژوهشی در سطح تحصیلات تکمیلی نظام آموزش عالی است که بعد از دوره کارشناسی ارشد آغاز و به اعطای مدرک رسمی دانشگاهی در مقطع دکتری منجر می شود.

گرایش های دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر هنرهای تجسمی

دوره دکتری هنرهای تجسمی بالاترین دوره آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی برای رشته های هنرهای تجسمی در نظام آموزش عالی است. این دوره مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است که بعد از دوره کارشناسی ارشد آغاز و به اعطای مدرک رسمی دانشگاهی در مقطع دکتری (PHD )، در رشته هنرهای تجسمی منجر می شود.رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری پژوهش هنر
 طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دوره دکتری 98، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های ایران شناسی، هنر ( تمامی رشته ها )، باستان شناسی، فرهنگ و زبان های باستانی و فلسفه هنر می توانند در آزمون دکتری پژوهش هنر با کد رشته 2504 شرکت کنند. متقاضیان کنکور دکتری پژوهش هنر می توانند بعد از کسب نمره قبولی در کنکور دکتری و تایید در مصاحبه آن در این مجموعه با چهار گرایش پژوهش هنر، هنرهای اسلامی، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، و هنرهای تجسمی به ادامه تحصیل بپردازند. 

دروس و ضرایب دروس دکتری مجموعه پژوهش هنر

دروس و ضرایب آزمون دکتری مجموعه پژوهش هنر در چهار گرایش پژوهش هنر، هنرهای اسلامی، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، و هنرهای تجسمی در جدول زیر آمده است. منابع آزمون دکتری پژوهش هنر در چهار گرایش واحد است.

جدول دروس و ضرایب دروس دکتری مجموعه پژوهش هنر

مجموعه نام درس ضریب
دروس عمومی زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی
دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد تاریخ هنر ایران و جهان 4
هنر و تمدن اسلامی

 

ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری مجموعه پژوهش های هنر
ظرفیت دانشگاه ها در دوره دکتری پژوهش هنر براساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری 98 در جدول زیر آمده است :
 

جدول ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری مجموعه پژوهش های هنر

دوره تحصیلی نام دانشگاه  نام رشته تحصیلی تعداد پذیرش توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس  پژوهش هنر 3 -
روزانه دانشگاه تهران پژوهش هنر 3 محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا
روزانه دانشگاه شاهد - تهران پژوهش هنر 4 شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه هنر پژوهش هنر 5 -
روزانه دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر 5 -
روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز هنرهای اسلامی 4 -
روزانه دانشگاه تهران تاریخ تطبیقی و تحلیل هنر اسلامی 3 محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا
روزانه دانشگاه شاهد - تهران تاریخ تطبیقی و تحلیل هنر اسلامی 4 شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه هنر تاریخ تطبیقی و تحلیل هنر اسلامی 3 -
روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی صنعتی 3 -
روزانه دانشگاه الزهراء - تهران تاریخ تطبیقی و تحلیل هنر اسلامی 2 فقط زن
روزانه دانشگاه تهران هنرهای تجسمی 2 -
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس  پژوهش هنر 1 -
نوبت دوم دانشگاه تهران پژوهش هنر 2 محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران پژوهش هنر 3 شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران تاریخ تطبیقی و تحلیل هنر اسلامی 2 محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تاریخ تطبیقی و تحلیل هنر اسلامی 3 شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران هنرهای تجسمی 1 -
پردیس خودگردان دانشگاه هنر پژوهش هنر 5 محل تحصیل کرج

چارت و سر فصل دروس دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر 

دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر با کد 2504 دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی است. دانشجویان دوره دکتری پژوهش هنر بعد از گذراندن دروس اصلی و تخصصی می توانند به بخش پژوهشی وارد شوند و بعد از گذراندن آزمون جامع به تدوین رساله مشغول شوند. در ادامه در جدول های مجزا چارت و سرفصل دروس گرایش های مختلف دکتری پژوهش هنر را مشاهده می کنید

دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – پژوهش هنر
تعداد واحد های دروس اصلی : 12 واحد
تعداد واحد های دروس ویژه : 12 واحد
رساله : 20 واحد
مجموع واحد ها : 44 واحد

دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – هنرهای اسلامی
تعداد واحد های دروس اصلی : 10 واحد
تعداد واحد های دروس ویژه : 6 واحد
رساله : 20 واحد
مجموع واحد ها : 36 واحد

دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
تعداد واحدهای دروس اصلی : 8 واحد
تعداد واحدهای دروس ویژه : 8 واحد
تعداد واحد های دروس جبرانی : 6 واحد
رساله : 20 واحد 
مجموع واحد ها : 42 واحد

دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر – هنرهای تجسمی
تعداد واحد های دروس تخصصی : 18 واحد
رساله : 18 واحد
مجموع واحد ها : 36 واحد
 

دروس اصلی دوره دکتری هنرهای تجسمی

ردیف عنوان درس تعداد واحد تعداد ساعات
1 نظریه های زیبایی شناسی 2 32
2 روش تحقیق پیشرفته در هنر 2 32
3 تاریخ و تاریخ نگاری هنرهای تجسمی 2 32
4 زبان و بیان جدید در هنرهای تجسمی 2 32
5 پژوهش در هنرهای تجسمی معاصر جهان 2 32
6 دین و هنرهای تجسمی 2 32
7 مطالعه تحلیلی تحولات هنرهای تجسمی معاصر ایران 2 32
8 نقد و تحلیل در هنرهای تجسمی 2 32
9 مطالعه تطبیقی هنرهای تجسمی ایران و جهان 2 32

 

دروس اصلی دوره دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

ردیف عنوان درس تعداد واحد تعداد ساعات
1 تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرها از آغاز تا دوره معاصر 2 32
2 تاریخ تطبیقیو تحلیلی هنرهای جهان اسلام 2 32
3 بررسی و نقد هنرهای اسلامی معاصر 2 32
4 تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی ایران 2 32
5 رساله 2 32

 

دروس اصلی دوره دکتری هنرهای اسلامی

ردیف عنوان درس تعداد واحد تعداد ساعات
1 زبان و بیان هنرهای اسلامی 2 32
2 بررسی و تحلیل هنرهای اسلامی معاصر 2 32
3 طراحی در هنرهای اسلامی  2 32
4 نظریه و نقد در مطالعه هنرهای اسلامی 2 32
5 کارکرد نقوش در هنرهای اسلامی معاصر 2 32


دروس اصلی دوره دکتری پژوهش هنر

ردیف عنوان درس تعداد واحد تعداد ساعات
1 زبان و بیان در هنر جدید 3 51
2 زبان و بیان در هنر سنتی 3 51
3 سمینار مباحث منتخب در هنر ایران 3 51
4 روش ها و نظریه های نقد در هنر 3 51

بازار کار دوره دکتری مجموعه پژوهش هنر

فارغ التحصیلان دوره دکتری پژوهش هنر می توانند به صورت هیئت علمی در دانشگاه ها به تدریس بپردازند و یا در پژوهشکده ها و موسسات آموزش عالی در باره ابعاد گوناگون هنر و رشته های مختلف آن به تحقیق و پژوهش بپردازند. همچنین آن ها می توانند در آموزشگاه های هنر، سازمان میراث  فرهنگی، سازمان صنایع دستی ایران، اداره کل صنایع دستی در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، اداره کل موزه ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار شوند. همچنین آنان می توانند به طور مستقل به تاسیس آموزشگاه های هنر و تولید آثار هنری و برگزاری نمایشگاه های گوناگون بپردازند.