معرفی دکتری مجموعه ژئوفیزیک
معرفی دکتری مجموعه ژئوفیزیک

معرفی دکتری مجموعه ژئوفیزیک

دکتری مجموعه ژئو فیزیک (geophysics) یکی از مجموعه های علوم پایه و طبیعی است. ژئوفیزیک یا فیزیک زمین علمی است که به پدیده های مربوط به زمین و رفتار زمین و اطرافش می پردازد. علم ژئوفیزیک با بهره گیری از دانش های ریاضی، فیزیک، کامپیوتر و رایانه، زمین شناسی و جغرافیا به مطالعه فرآیندهای فیزیک زمین و تغییرات ناشی از آن در گذشته، حال و آینده می پردازد.

دوره دکتری ژئوفیزیک برنامه ای است آموزشی – پژوهشی مرکب از دروس نظری، کاربردی، آزمایشگاهی و پژوهشی در زمینه ژئوفیزیک جهت تربیت دانش آموختگان که با احاطه یافتن به زمینه های مدون ژئوفیزیک و آشنایی با آخرین پیشرفت ها بتوانند به کمک روش های نوین پژوهش با نوآوری خود نیازهای کشور را برآورند و در گسترش مرز های دانش ژئوفیزیک موثر باشند.

اهداف دوره دکتری مجموعه ژئو فیزیک

  • شناخت خواص فیزیکی درون زمین و فضای پیرامون آن و به کارگیری جهت نیل به توسعه پایدار کشور؛
  • تحقیق در مبانی نظری و تجربی گرایش های مختلف ژئوفیزیک؛
  • تعلیم و تربیت نیروهای متخصص جهت تامین نیاز مراکز آموزشی، پژوهشی، خدماتی و عمرانی کشور؛
  • فراهم کردن زمینه های آشنایی دانشجویان علوم زمین با مسائل فنی و تحقیقی ژئوفیزیکی ایران؛
  • جذب و هدایتن نیروهای جوان در اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز کشور.

مجموعه دکتری ژئوفیزیک دارای پنج گرایش است که عبارتند از ؛

  • دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش الکترو مغناطیس
  • دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش زلزله شناسی
  • دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش زمین گرمایی
  • دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش گرانی سنجی
  • دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش لرزه شناسی

در ادامه دروس و ضرایب دروس گرایش های پنج گانه دکتری مجموعه ژئو فیزیک را مشاهده می کنید.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مجموعه ژئوفیزیک

بر اساس دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دوره دکتری سال 99 فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تمامی رشته های می توانند در آزمون دکتری مجموعه ژئوفیزیک شرکت کنند. در صورت قبولی در آزمون سراسری و موفقیت در مصاحبه دکتری می توانند در دوره دکتری گرایش های ژئوفیزیک شامل لرزه شناسی ( کد 2240 )، زلزله شناسی ( کد 2241 )، ژئوالکتریک و الکترو مغناطیس ( کد 2242 ) و گرانی سنجی ( کد 2243 ) ادامه تحصیل کنند. داوطلبان مجموعه دکتری ژئوفیزیک باید توجه کنند که رشته الکترومغناطیس فقط در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش می شود.

دروس و ضرایب دروس دکتری مجموعه ژئوفیزیک

دروس و ضرایب دروس منابع آزمون دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش لرزه شناسی

دروس دکتری ژئو فیزیک - گرایش لرزه شناسی

نام درس

ضریب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

فیزیک پایه 1

4

فیزیک پایه 2

زمین شناسی فیزیکی ( عمومی )

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

فیلترهای دیجیتال

4

لرزه شناسی

تئوری انتشار امواج کشسان

 

دروس و ضرایب دروس منابع آزمون دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش زلزله شناسی

دروس دکتری ژئو فیزیک - گرایش زلزله شناسی

نام درس

ضریب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

فیزیک پایه 1

4

فیزیک پایه 2

زمین شناسی فیزیکی ( عمومی )

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

فیلترهای دیجیتال

4

لرزه زمین ساخت

تئوری انتشار امواج کشسان

 

دروس و ضرایب دروس منابع آزمون دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش ژئو الکتریک و الکترو مغناطیس

دروس دکتری ژئو فیزیک - گرایش ژئو الکتریک

نام درس

ضریب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

فیزیک پایه 1

4

فیزیک پایه 2

زمین شناسی فیزیکی ( عمومی )

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

فیلترهای دیجیتال

4

اکتشافات EM

اکتشافات ژئو الکتریک

 

دروس و ضرایب دروس منابع آزمون دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش گرانی سنجی

دروس دکتری ژئو فیزیک - گرایش گرانی سنجی

نام درس

ضریب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

فیزیک پایه 1

4

فیزیک پایه 2

زمین شناسی فیزیکی ( عمومی )

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

فیلترهای دیجیتال

4

گرانی سنجی

اکتشافات گرانی سنجی

ژئودزی فیزیکی

 

ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دوره دکتری مجموعه ژئو فیزیک براساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته ی دکتری سال 98 در جداول زیر آمده است.

نوبت

نام دانشگاه پذیرنده دکتری ژئو فیزیک

نام گرایش

تعداد پذیرش

شرایط

روزانه

دانشگاه تهران

ژئوفیزیک - لرزه شناسی

3

محل تحصیل موسسه ژئوفیزیک

نوبت دوم

دانشگاه تهران

ژئوفیزیک - لرزه شناسی

1

محل تحصیل موسسه ژئوفیزیک

روزانه

دانشگاه تهران

ژئوفیزیک - زلزله شناسی

3

محل تحصیل موسسه ژئوفیزیک

روزانه

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
و مهندسی زلزله

ژئوفیزیک - زلزله شناسی

4

-

روزانه

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

ژئوفیزیک - زلزله شناسی

2

-

نوبت دوم

دانشگاه تهران

ژئوفیزیک - زلزله شناسی

2

محل تحصیل موسسه ژئوفیزیک

روزانه

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

ژئوفیریک - گرانی سنجی

1

-

 

چارت درسی و سرفصل دروس مقطع دکتری مجموعه ژئوفیزیک

دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک با پنج گرایش دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی است. دانشجو بعد از گذراندن 24 واحد آموزشی وارد مرحله پژوهشی یا همان تدوین رساله می شود. حر مجاز دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک بر اساس آیین نامه دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی، 4 سال تحصیلی یا 8 نیم سال تحصیلی است.

تعداد واحد های نظری : 24 واحد

تدوین رساله : 24 واحد

مجموع واحد ها : 48 واحد

در جداول زیر چارت درسی و سرفصل دروس مقطع دکتری مجموعه ژئوفیزیک را در گرایش های پنج گانه مشاهده می کنید.

 

دروس دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش الکترو مغناطیس

عنوان درس

واحدهای نظری

واحدهای عملی

جمع واحد

آمار و احتمال پیشرفته

3

-

3

الکترو مغناطیس پیشرفته

3

-

3

تحلیل سری های زمانی پیشرفته

3

-

3

توموگرافی و چاه نگاری الکتریکی پیشرفته

3

-

3

تئوری پتانسیل

3

-

3

خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ ها

3

-

3

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی

3

-

3

دیرینه مغناطیس

3

-

3

روش های پیشرفته اکتشافی در ژئوالکتریک

3

-

3

روش های پیشرفته اکتشافی در ژئو مغناطیس

3

-

3

روش های عددی در ژئوفیزیک

3

-

3

روش های فرکانس خیلی پایین

3

-

3

روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیکی

3

-

3

روش های مگنتو تلوریک

3

-

3

ژئودینامیک پیشرفته

3

-

3

ژئودینامیک شیمیایی

3

-

3

ژئوفیزیک و محیط زیست

3

-

3

سنجش از دور و ژئوفیزیک

3

-

3

سیستم جهانی موضع یابی

3

-

3

فیزیک درون زمین

3

-

3

مطالعات اختصاصی

3

-

3

مغناطیس زمین

3

-

3

 

دروس دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش زلزله شناسی

نام درس

واحدهای نظری

واحد عملی

جمع واحدها

آمار و احتمال پیشرفته

3

-

3

تحلیل سری های زمانی پیشرفته

3

-

3

تئوری چشمه زلزله

3

-

3

خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ ها

3

-

3

روش های پرتو لرزه ای

3

-

3

روش های پیش بینی زلزله

3

-

3

روش های عددی در ژئوفیزیک

3

-

3

روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیکی

3

-

3

زلزله شناسی پیشرفته

3

-

3

زلزله شناسی جنبش شدید زمین

3

-

3

زلزله شناسی دیرین

3

-

3

زلزله شناسی مهندسی و تحلیل خطر

3

-

3

زلزله شناسی و انفجارات هسته ای

3

-

3

ژئودینامیک پیشرفته

3

-

3

سنجش از دور و ژئوفیزیک

3

-

3

سیستم جهانی موضع یابی

3

-

3

شبکه های عصبی و کاربرد آن در زلزله شناسی

3

-

3

فیزیک درون زمین

3

-

3

لرزه زمین ساخت پیشرفته

3

-

3

لرزه شناسی باند پهن

3

-

3

لرزه نگارها و شبکه های لرزه نگاری

3

-

3

مدلسازی در زلزله شناسی

3

-

3

مطالعات اختصاصی

3

-

3

مکانیک زلزله و گسلش

3

-

3

 

دروس دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش زمین گرمایی

نام درس

واحدهای نظری

واحدهای عملی

جمع واحد ها

آمار و احتمال پیشرفته

3

-

3

تحلیل سری های زمانی پیشرفته

3

-

3

توموگرافی و چاه نگاری الکتریکی پیشرفته

3

-

3

تئوری پتانسیل

3

-

3

خواص فیزیکی و مکانیک سنگ ها

3

-

3

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی

3

-

3

روش های پیشرفته اکتشافی در زمین گرمایی

3

-

3

روش های عددی در ژئوفیزیک

3

-

3

روش ها مگنتو تلوریک

3

-

3

ژئودینامیک پیشرفته

3

-

3

ژئودینامیک شیمیایی

3

-

3

ژئوفیزیک و محیط زیست

3

-

3

سنجش از دور و ژئوفیزیک

3

-

3

سیستم جهانی موضع یابی

3

-

3

فیزیک درون زمین

3

-

3

کاربرد ایزوتوپ ها در علوم زمین

3

-

3

مطالعات اختصاصی

3

-

3

مطالعات زمین گرمایی

3

-

3

 

 

دروس دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش گرانی سنجی

نام درس

واحدهای نظری

واحدهای عملی

جمع واحد ها

آمار و احتمال پیشرفته

3

-

3

تحلیل سری های زمانی پیشرفته

3

-

3

تئوری پتانسیل

3

-

3

تئوری ژئودتیک

3

-

3

خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ ها

3

-

3

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی

3

-

3

روش های عددی در ژئوفیزیک

3

-

3

روز شهای معکوس در حل مسائل ژئوفیزیکی

3

-

3

ژئودینامیک پیشرفته

3

-

3

ژئودینامیک شیمیایی

3

-

3

ژئوفیزیک و محیط زیست

3

-

3

سنجش از دور و ژئوفیزیک

3

-

3

سیستم جهانی موضع یابی

3

-

3

فیزیک درون زمین

3

-

3

کاربرد ایزوتوپ ها در علوم زمین

3

-

3

کشند ( جزر و مد ) زمین

3

-

3

گرانی سنجی دریایی

3

-

3

مطالعات اختصاصی

3

-

3

 

دروس دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک – گرایش لرزه شناسی

عنوان درس

واحدهای نظری

واحدهای عملی

جمع واحد ها

آمار و احتمال پیشرفته

3

-

3

پروفیل لرزه ای قائم و توموگرافی لرزه ای

3

-

3

تحلیل سری های زمانی پیشرفته

3

-

3

خواص فیزیکیی و مکانیکی سنگ ها

3

-

3

روش های پرتو لرزه ای

3

-

3

روش های عددی در ژئوفیزیک

3

-

3

روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیکی

3

-

3

روش های مگنتو تلوریک

3

-

3

ژئودینامیک پیشرفته

3

-

3

ژئوفیزیک و محیط زیست

3

-

3

سنجش از دور و ژئوفیزیک

3

-

3

سیستم جهانی موضع یابی

3

-

3

فیزیک درون زمین

3

-

3

لرزه شناسی در خشکی

3

-

3

لرزه شناسی در دریا

3

-

3

لرزه شناسی و انفجارات

3

-

3

مطالعات اختصاصی

3

-

3

مکانیک زلزله و گسلش

3

-

3

بازار کار دوره دکتری مجموعه ژئوفیزیک

فارغ التحصیلان دوره دکتری ژئو فیزیک می توانند در حوزه های آکادمیک مانند دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به تدریس دروس مرتبط با ژئوفیزیک بپردازند و در قالب هیئت علمی به استخدام دانشگاه ها و موسسات در آیند. همچنین آن ها می توانند در پژوهشکده ها و موسسات تحقیقاتی مثل پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، انجمن ژئوفیزیک ایران و ... به تحقیق و پژوهش بپردازند. علاوه بر آن، دارندگان مدرک دکتری مجموعه ژئوفیزیک می توانند در سازمان های دولتی و موسسات خصوصی مثل وزارت خانه نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت معدن تجارت ( صمت )، جهاد سازندگی، معادن و ... مشغول به کار شوند.