معرفی دکتری مهندسی هسته ای
معرفی دکتری مهندسی هسته ای

 

معرفی دکتری مهندسی هسته ای

امروزه انرژی های هسته ای، انرژی پاک و کاربردی در سطح جهان شناخته شده است که می تواند جایگزین انرژی های فسیلی شود. انرژی هسته در همه سطوح زندگی انسان تاثیر دارد، از کاربرد آن در صنایع سنگین گرفته تا نیازهای روزمره انسان. اما استفاده از انرژی هسته ای نیازمند متخصصانی است که بتوانند آن را کاربردی کنند. مهندسی هسته ای رشته ای است که می کوشد به تربیت چنین متخصصانی بپردازد. مجموعه آموزشی تحقیقاتی دکترای مهندسی هسته ای مجموعه ای است که شامل دروس نظری و عملی برای تربیت محققان، متخصصان، و کادر هیات علمی موردنیاز کشور در زمینه های گسترده مهندسی هسته ای از قبیل مهندسی انرژی هسته ای، کاربرد پرتو ها و مهندسی پرتو پزشکی. گسترش توان نیروی انسانی در زمینه مهندسی هسته ای از قبیل مهندسی انرژی هسته ای و ضرورت انتقال تکنولوژی هسته ای و بهره برداری صلح جویانه از آن اجتناب می کند و تعمیق توانمندی های جامعه در زمینه مهندسی هسته ای و بسط تحقیق و توسعه مهندسی هسته ای به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. ارتقاء و سطح کیفیت نیروی انسانی آموزش دیده و گسترش تحقیقات انرژی ایجاب می کند دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای  و مهندسی پرتو پزشکی و کاربرد پرتو ها  دارد و برای تربیت پژوهشگران توانمند اقدام شود. دکتری مهندسی انرژی هسته ای به 4 گرایش اصلی مهندسی راکتور و چرخه سوخت، کاربرد پرتو ها، مهندسی پرتو پزشکی و مهندسی هسته ای - گداخت تقسیم می شود. در ادامه مطلب توضیحات مختصری در هر گرایش را مشاهده می کنید.

گرایش های دکتری مجموعه مهندسی هسته ای

کنکور مقطع دکتری مجموعه مهندسی هسته ای دارای چهار گرایش اصلی با کد دفترچه های زیر می باشد:

 • دوره دکتری مهندسی هسته ای کاربرد پرتو ها (کد 2365 )
 • دوره دکتری مهندسی چرخه سوخت ( کد 2366)
 • دوره دکتری مهندسی هسته ای راکتور ( کد 2366 )
 • دوره دکتری مهندسی پرتو پزشکی ( کد 2367 )
 • دوره دکتری مهندسی هسته ای گداخت ( کد 2369 )

​در ادامه معرفی جزئی هر کدام از گرایش های مهندسی هسته ای برای مقطع دکتری را مشاهده می کنید.

دوره دکتری مهندسی هسته ای – گرایش مهندسی چرخه سوخت

مهندسی چرخه سوخت ناظر بر تمامی مراحل اکتشاف، استخراج، غنی سازی، کاربرد و دفع و بازیافت سوخت هسته ای است.

دوره دکتری مهندسی هسته ای – گرایش مهندسی پرتو پزشکی

موضوع و اساس گرایش مهندسی پرتو پزشکی هسته ای کاربرد انرژی هسته ای در فرآیندهای پزشکی و درمانی و علوم وابسته به آن است. رشته مهندسی پرتو پزشکی ناظر بر کاربرد پرتو ها در درمان بیماری ها و استفاده از آن ها در تصویربرداری پزشکی است.

 دوره دکتری مهندسی هسته ای – گرایش مهندسی هسته ای گداخت

در رشته مهندسی هسته ای گداخت عمل معکوس شکاف هسته ای اتفاق می افتد. متخصصان این رشته با ادغام و جوش دادن هسته های سبکی مثل تربیتوم، دوتریوم، و هیدروژن علاوه بر آزاد کردن مقداری انرژی، به هسته های سنگین تری دست می یابند. در این گرایش به مسائلی نظیر ایمنی و حفظ امنیت فضای توکامک ها ( دستگاه های هم جوشی محصور سازی مغناطیسی ) و تقویت عملکرد آن ها، توسعه و طراحی نیروگاه های به صرفه و اقتصادی گداخت هسته ای پرداخته می شود.

دوره دکتری مهندسی هسته ای – گرایش مهندسی هسته ای رآکتور

رآکتور هسته ای دستگاهی است که به کمک آن می توان شکاف هسته ای ایجاد کرد. از این شکاف هسته ای انرژی زیادی تولید می شود که در زمینه های گوناگون استفاده می شود. گرایش مهندسی رآکتور هسته ای به این موضوعات توجه می کند.

دوره دکتری مهندسی هسته ای – گرایش مهندسی کاربرد پرتو ها

در گرایش مهندسی کاربرد پرتو ها نحوه عملکرد دستگاه های مولد انواع پرتو ها مثل ذرات باردار، فوتون و نوترون، نحوه عملکرد دستگاه های الکترونیکی هسته ای و ... به دانشجویان آموخته می شود.

اهداف دوره دکتری مهندسی هسته ای

هدف از دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای تربیت افرادی است که با در دست داشتن جدید ترین مبانی آموزشی، و یادگیری روش های پیشرفته پژوهشی بتوانند با نوآوری در رفع نیاز های کشور و گسترش مرز های دانش در رشته مهندسی انرژی هسته ­ای موثر بوده و به یافته ­های تازه­ ای در جهان دانش دست یابند.

  به طور خلاصه توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ­ای عبارت است از:

توسعه مرزهای دانش در زمینه­ های “مهندسی راکتور”، “چرخه سوخت و مواد هسته­ای” و “کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ­ ها

کاوش علمی و ارائه شیوه های اجرایی به منظور استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات صنعت هسته ای کشور  و کاهش مخاطرات ناشی از بکار گیری مواد پرتوزا و دفع پسماند .

طول دوره دکتری مهندسی هسته ای

طول دوره دکتری مهندسی هسته ای به طور متوسط چهارسال است و حداکثر مدت زمان مجاز برای پایان دوره براساس آیین نامه دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی است.

مراحل دوره دکتری مهندسی هسته ای:

 • دوره آموزشی
 • دوره پژوهشی

طول دوره مجاز برای دوره آموزشی حداکثر دو سال و چهار نیم سال تحصیلی است. دوره پژوهشی نیز بعد از آزمون جامع و قبولی در آن با تدوین رساله آغاز می شود.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مجموعه مهندسی هسته ای

 در جداول زیر رشته های مجاز به شرکت در کنکور دکتری هر یک از گرایش های مهندسی هسته ای را مشاهده می کنید.

دانشجویان مهندسی هسته ای راکتور و چرخه سوخت از طریق آزمون کتبی و مصاحبه از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و به شرح زیر انتخاب می شوند:

جدول رشته های مورد قبول برای کنکور دکتری مهندسی هسته ای گرایش راکتور و چرخه سوخت

دوره

رشته های مورد قبول برای کنکور دکتری مهندسی هسته ای گرایش راکتور و چرخه سوخت

کارشناسی ارشد

مهندسی راکتور- مهدسی مواد و چرخه سوخت هسته ای - مهندسی مکانیک ( گرایش تبدیل انرژی)
 - مهندسی برق ( همه گرایش ها) - مهندسی شیمی ( همه گرایش ها)

 

دانشجویان مهندسی هسته ای پرتو پزشکی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و به شرح زیر انتخاب می شوند:

جدول رشته های مورد قبول برای کنکور دکتری مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی

دوره

رشته های مورد قبول برای کنکور دکتری مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی

کارشناسی ارشد

مهندسی پرتو پزشکی

 

دانشجویان مهندسی هسته ای کاربرد پرتو ها از طریق آزمون کتبی و مصاحبه از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و به شرح زیر انتخاب می شوند:

جدول رشته های مورد قبول برای کنکور دکتری مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها

دوره

رشته های مورد قبول  برای کنکور دکتری مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها

کارشناسی ارشد

مهندسی هسته ای، فیزیک، مهندسی الکترونیک، مهندسی پزشکی، پرتو پزشکی، مهندسی برق،
مهندسی مواد

 
دانشجویان مهندسی هسته ای گداخت از طریق آزمون کتبی و مصاحبه از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و به شرح زیر انتخاب می شوند:
 

 جدول رشته های مورد قبول برای کنکور دکتری مهندسی هسته ای گرایش گداخت

دوره

رشته های مورد قبول  برای کنکور دکتری مهندسی هسته ای گرایش گداخت

کارشناسی ارشد

مهندسی هسته ای ، فیزیک ، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد

 

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مهندسی هسته ای

در جداول زیردروس و ضرایب دروس هر یک از گرایش های دکتری مهندسی هسته ای به تفکیک آمده است.

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها

دکتری مجموعه مهندسی هسته ای عنوان درس گرایش کاربرد پرتوها ضریب
دروس عمومی زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی
دروس تخصصی کارشناسی حفاظت در برابر اشعه 4
دروس تخصصی کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی 4
آشکارسازی
محاسبات ترابرد پرتوها

 

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مهندسی هسته ای - راکتور و چرخه سوخت

دکتری مجموعه مهندسی هسته ای عنوان درس گرایش راکتور ضریب
دروس عمومی زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی
دروس تخصصی کارشناسی حفاظت در برابر اشعه 4
دروس تخصصی کارشناسی ارشد محاسبات عددی پیشرفته 4
فیزیک رآکتور
تکتولوژی نیروگاه های هسته ای
 

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی 

دکتری مجموعه مهندسی هسته ای

عنوان درس گرایش پرتو پزشکی

ضریب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

حفاظت در برابر اشعه

4

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

رادیوایزوتوپ ها و کاربرد آن ها

4

آشکار سازی و دوزیمتری

دستگاه های پرتوپزشکی

 

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مهندسی هسته ای - گداخت

دکتری مجموعه مهندسی هسته ای

عنوان درس گرایش گداخت

ضریب

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

حفاظت در برابر اشعه

4

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

ریاضیات مهندسی

4

گداخت

 

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده آزمون دکتری مهندسی هسته ای

  

در جدول زیر دانشگاه های نوبت روزانه، نوبت دوم و پردیس خود گردان پذیرنده آزمون دکتری مهندسی هسته ای  آمده است.

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی هسته ای گرایش راکتور

نوبت

عنوان دانشگاه

عنوان گرایش

تعداد پذیرش

شرایط

روزانه

دانشگاه اصفهان

راکتور

3

-

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

راکتور

5

-

روزانه

دانشگاه شیراز

راکتور

4

-

روزانه

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

راکتور

1

-

نوبت دوم

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

راکتور

2

-

پردیس خودگردان

دانشگاه شیراز

راکتور

4

محل تحصیل
 پردیس خودگردان دانشگاه

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

چرخه سوخت

2

-

روزانه

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

چرخه سوخت

2

-

نوبت دوم

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

چرخه سوخت

1

-

 

 
ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی هسته ای گرایش مهندسی گداخت 

نوبت

عنوان دانشگاه

عنوان گرایش

تعداد پذیرش

شرایط

روزانه

دانشگاه اصفهان

گداخت

3

-

روزانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران

گداخت

4

-

 

 

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی 

نوبت

عنوان دانشگاه

عنوان گرایش

تعداد پذیرش

شرایط

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی - تهران

پرتو پزشکی

4

 

روزانه

دانشگاه شیراز

پرتو پزشکی

2

 

روزانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

پرتو پزشکی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه شهیدبهشتی - تهران

پرتو پزشکی

1

 

پردیس خودگردان

دانشگاه شیراز

پرتو پزشکی

2

محل تحصیل
 پردیس خودگردان دانشگاه

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها

نوبت

عنوان دانشگاه

عنوان گرایش

تعداد پذیرش

شرایط

روزانه

دانشگاه اصفهان

کاربرد پرتو ها

2

-

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی - تهران

کاربرد پرتو ها

5

-

روزانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

کاربرد پرتو ها

1

-

روزانه

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

کاربرد پرتو ها

1

-

نوبت دوم

دانشگاه شهیدبهشتی - تهران

کاربرد پرتو ها

1

-

پردیس خودگردان

دانشگاه شهیدبهشتی - تهران

کاربرد پرتو ها

5

محل تحصیل
 پردیس خودگردان دانشگاه

 

بازار کار مقطع دکتری مجموعه مهندسی هسته ای

بازار کار دوره دکتری مجموعه مهندسی هسته ای در دو بخش نظری و عملی صورت می گیرد. فعالیت های نظری شامل فعالیت های آکادمیک و تحقیقاتی و فعالیت های عملی شامل بازار کار و آزمایشگاه ها و ... است.

 بخش نظری: 

 • تدریس در دانشگاه های مختلف در مجموعه مهندسی هسته ای و عضویت در هیئت علمی مراکز آموزش عالی
 • فعالیت در پژوهشکده ها و موسسات تحقیقاتی هسته ای

بخش عملی :

 • فعالیت در سازمان های دولتی و خصوصی مانند سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، سایت ها و نیروگاه های هسته ای، شرکت های وارد کننده تجهیزات هسته ای و ... .
 • همچنین به دلیل ماهیت میان رشته ای مجموعه مهندسی هسته ای، فارغ التحصیلان این مجموعه می توانند در حوزه های متنوع دیگری چون بیمارستان ها و مراکز درمانی و پژوهشگاه های پزشکی، حوزه های کشاورزی، صنایع گوناگون مثل تولید برق با استفاده از انرژی هسته ای، صنایع دفاعی و ... استخدام شوند.