معرفی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

معرفی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

 

 

معرفی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان، رشته آموزش هوشبری به رشته های کنکور ارشد وزارت بهداشت اضافه شد. آزمون رشته آموزش هوشبری قرار است برای اولین بار در کنکور ارشد وزارت بهداشت 99، برگزار خواهد شد. پیش از این که این رشته اضافه شود فارغ التحصیلان کارشناسی هوشبری با سردرگمی زیادی به دنبال بهترین رشته برای ادامه تحصیل ارشد هوشبری، بودند چرا که  رشته تخصصی ای برای ادامه تحصیل آن ها وجود نداشت ولی حالا با اضافه شدن آموزش هوشبری وضعیت برای ادامه تحصیل در رشته تخصصی این داوطلبان عوض شده و موقعیت بهتری برای آن ها فراهم است. همچنین راه برای رشته های ارشد مجاز برای ادامه تحصیل با مدرک کارشناسی هوشبری هم باز شده است. این رشته همانطور که از نامش پیدا است قرار نیست وارد کارهای بالینی مرتبط به هوشبری بشود بلکه هدف از تدوین و اضافه شدن آن، آموزش متخصصانی است که بتوانند رشته هوشبری را آموزش دهند. در واقع رشته آموزش هوشبری در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، یکی از شاخه های پیراپزشکی می باشد که به منظور ارائه خدمات آموزشی و ایفای نقش الگوی آموزشی، مشارکت فعال در آموزش دانشجویان کارشناسی هوشبری، ارائه خدمات مشاوره ای و راهنمایی آموزشی دانشجویان رشته هوشبری (که زیر نظر مستقیم متخصص بیهوشی عهداه دار مراقبت از بیماران تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد از بیهوشی در اعمال جراحی، کنترل و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در اثر مدالیته های بیهوشی و بی حسی، ایجاد شرایط مناسب روحی و روانی برای بیماران و حضور موثر در تیم احیای قلبی ریوی و مغزی می باشند). بر اساس نیازسنجی از مراکز آموزشی مجری برنامه آموزشی مقطع کارشناسی رشته هوشبری، برنامه ریزی و تدوین گردیده است. رشته آموزش هوشبری یکی از رشته های علوم پزشکی است که دانشجویان طی دوره آموزشی علاوه بر ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت های خود در زمینه آموزش علوم بیهوشی در ارتباط با مراقبت از بیماران تحت بیهوشی عمومی و ناحیه ای با روش های نوین آموزش علوم پزشکی از جمله تدریس، ارزشیابی و برنامه ریزی درسی آشنا می شوند. دانش آموختگان این رشته در مراکز آموزشی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری در زمینه تعلیم و تربیت کارشناسان هوشبری یا سایر فراگیران مرتبط با رشته به عنوان مربی ایفای نقش می نمایند. دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش هوشبری اجازه کار مستقل در زمینه بیهوشی را ندارند. بر این اساس فارغ‌التحصیلان رشته آموزش هوشبری در مقطع کارشناسی ارشد صرفا به کار تدریس و آموزش دانشجویان دوره کارشناسی می‌ پردازند و هیچ‌ گونه فعالیتی در رشته بیهوشی ندارند. مهم ترین اهداف ایجاد مقطع کارشناسی ارشد هوشبری، اعتلای کیفیت در ارایه خدمات مراقبتی، اثربخشی کار و شایستگی حرفه‌ای متناسب با نیاز جامعه، آشنایی با اصول جدید و روش‌های مختلف بیهوشی، کمک به متخصصان بیهوشی و مراقبت های ویژه بیماران تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه‌ای، ایفای نقش در بخش واحد مراقبت های پس از بیهوشی متناسب با شرح وظایف حرفه‌ای، ایفای نقش به عنوان یک عضو موثر در تیم‌ های احیای قلبی و ریوی، همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی به منظور بهبود کیفیت مراقبت از بیماران تحت بیهوشی و بی‌ حسی ناحیه‌ای از اهداف اصلی ایجاد رشته کارشناسی هوشبری در کشورمان است. از جمله چالش های پیش رو در رشته هوشبری به افزایش پذیرش دانشجو و کمبود فضای آموزشی در بیمارستان ها، کمبود نیروی انسانی به عنوان هیات علمی در گروه های آموزشی، عدم امکان ادامه تحصیل دانش آموختگان هوشبری در مقطع کارشناسی ارشد هوشبری به منظور جایگزینی نیروهای بازنشسته از دیگر چالش‌ های موجود بر سر راه رشته هوشبری است. 

 

 

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد آموزش هوشبری

دروس امتحانی کنکور ارشد آموزش هوشبری و ضرایب آن را در جدول زیر می بینید. جدول دروس و ضرایب دروس طبق اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی و معتبر است. همچنین می توانید منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری را در صفحه مربوط به آن مشاهده کنید.

 

جدول دروس و ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

دروس کنکور ارشد آموزش هوشبری ضرایب دروس
فیزیولوژی 2
اصول و روش های بیهوشی 3
بیهوشی و روش های همراه  2
داروشناسی اختصاصی هوشبری  2
مراقبت های های ویژه  1
مبانی آموزش پزشکی 2
زبان انگلیسی  3

 

رشته های مجاز شرکت در کنکور ارشد آموزش هوشبری

درحال حاضر فقط داوطلبان دارای مدرک کارشناسی هوشبری می توانند در کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری شرکت کنند.

 

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارائه دهنده آموزش هوشبری

با توجه به اینکه امسال اولین سال برگزاری کنکور ارشد رشته آموزش هوشبری است فعلا اطلاعات دقیقی از ظرفیت و دانشگاه های پذیرنده وجود ندارد. اما طبق گفته مدیر گروه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران احتمال زیاد این دانشگاه اولین ورودی های این رشته را جذب خواهد کرد.

 

بازار کار ارشد آموزش هوشبری 

دانش آموختگانرشته آموزش هوشبری در مراکز آموزشی مجری برنامه آموزشی رشته هوشبری، خدمات آموزشی خود را ارائه می نمایند. حضور دانش آموختگان این رشته بی شک موجبات ارتقای آموزش کارشناسی هوشبری و متعاقب آن ارتقای سطح سلامت جامعه و رضایت مندی بیماران و گیرندگان خدمات را فراهم خواهد نمود. همچنین در زمینه کاهش مرگ و میر، کاهش عوارض، معلولیت ها و رعایت عدالت اجتماعی قدم چشمگیری برداشته خواهد شد. دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه های شغلی زیر انجام وظیفه نمایند:

در مراکز آموزشی مجری برنامه آموزشی مقطع کارشناسی رشته هوشبری

دفاتر پژوهش های بالینی در بیمارستان ها و مراکز آموزشی- تحقیقاتی

 مراکز تحقیقات مرتبط با رشته