معرفی دکتری معماری
معرفی دکتری معماری

 

معرفی دکتری معماری 

رشته دکتری معماری با هدف توسعه دانش معماری و تلفیق آن با معیارهای فرهنگی و تعمق در عرصه های علوم هم مرز معماری ایجاد شده است. با نگاهی کوتاه به محیط اطراف خود می توان دریافت که معماری کشور ما گرفتار بیماری پیچیده ای است که مهمترین عارضه آن تنزيل کیفیت و بی هویتی میباشد . برای مبارزه با این بیماری باید از جهات مختلف اقدام کرد که در ین میان سهم دانشکده های معماری بسیار کلیدی است.به منظور مبارزه با تنزل کیفیت باید در صدد ارتقای دانائی و توانائی جامع دانشگاهی بر آمد و برای مبارزه با بی هویتی باید که دانشکده های معماری کشور محل پرورش و رشد ارزشهای خودی گردد.چنانچه دانانی و توانائی را اعتبارا از یکدیگر مجزا کنیم دوره دکترای معماری وظیفه ارتقای دانانی معماری را بر عهده خواهد داشت. برای ارتقای دانانی معماری گسترش و تعمیق دانش معماری و تنقیح آنها با صافی فرهنگ خودی ضرورت پیدا میکند. گسترش دانش نیازمند سفر روحانی و گذر از مرز عرمه های علوم دیگر و انتخاب ره آورد مناسب معماری از این سیر و سفر روحانی میباشد . نخستین مدرک مکتوب معماری تالیف شده در اول قرن میدادی گواه معتبری بر وسعت مرز مشترک معماری با دیگر عرصه های علوم است . این عرصه 4 وسیع معماری را از یک طر في با علوم طبیعی و از سوی دیگر با علوم نظری هم مرز می سازد. بدیهی است که در این میان گذشتن از مرز علوم تجربی / انسانی و تفحص در آن عرصه همواره برای معماران منشاء نایده بوده و جاذبه بسیار داشته است . رسالت دوره دکتری معماری تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه های مختلف علوم و فناوری در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش موثر باشند. این رشته، طراحی و ساخت فضا و ابعاد درونی و بیرونی تمامی بناها و ساختمان هایی است که در اطراف خود می بینیم. این رشته مهندسی و در عین حال آمیخته با هنر از تخصص های لازم و ضروری برای یک جامعه است.

گرایش های دکتری معماری

 مقطع دکتری رشته معماری، دارای سه گرایش اصلی: معماری، معماری اسلامی و منظر معماری می باشد. در ادامه به توضیح مختصر هر گرایش به صورت جداگانه می پردازیم.

گرایش های دکتری معماری - معماری

این گرایش سعی در منظر و سیمایی دارد که با محیط اطراف خود و نوع کاربری آن هماهنگ و متناسب باشد.

گرایش های دکتری معماری - معماری اسلامی

گرایش معماری اسلامی با توجه به اصول و قوانین علم معماری به بررسی نظریه ها  و روش های طراحی معماری اسلامی، تاریخ معماری اسلامی و ایرانی و سیر تحولات معماری مذهبی و اسلامی می پردازد. رویکرد معماری اسلامی تحلیل، طراحی ، ساخت بناهای مسکونی با توجه به دیدگاه های معماری اسلامی است. از این رو بازار کار دکتری معماری اسلامی در ایران می تواند مطلوب باشد و مهندسان معمار گرایش اسلامی با توجه به وجود زمینه های کاری متناسب با رشته خود جذب بازار کار شوند.

گرایش های دکتری معماری - منظر معماری

گرایش منظر معماری با درک سه محور، جایگاه محیط زیست و طبیعت، رابطه آن با انسان و توجه به زیبایی شناختی هنری، به سازماندهی زمین و ساختمان ها و فضاهای بیرونی می پردازد. با توجه به گسترش شهرهای ایران و لزوم طراحی در فضاهای باز شهر و حومه، آن مانند پارک سازی و باغ سازی و محوطه های مجتمع های بزرگ و کوچک و نظیر آن لازم است طراحانی متخصص تربیت شوند تا با آگاهی از قابلیت های منابع طبیعی ایران و اهمیت حفظ محیط زیست با استفاده از علوم وابسته به آن  با ساماندهی به این امر همت گمارند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری معماری

رشته هایی که فارغ التحصیلان آن می توانند در دوره دکتری معماری شرکت کنند شامل : معماری (تمامی رشته ها و گرایش ها)، فناوری معماری (گرایش های بیونیک و دیجیتال)، تکنولوژی معماری می باشد. این اطلاعات طبق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری می باشد.

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری معماری

دروس و ضرایب دروس دکتری معماری کد 2502 را در جدول زیر مشاهده می کنید. این اطلاعات طبق دفترچه سوالات کنکور دکتری معماری 98 و هم چنین دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 98 می باشد. 

جدول دروس و ضرایب دروس دکتری معماری

دفترچه سوالات دکتری معماری

دروس

ضرایب

دروس تخصصی

مبانی نظری معماری

4

مبانی تکنولوژی معماری

4

مبانی نظری معماری پیشرفته

4

تکنولوژی معماری پیشرفته

4

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

1

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارائه دهنده دکتری معماری

ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارائه دهنده دکتری معماری در گرایش های مختلف را در جداول زیر مشاهده می کنید.

ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارائه دهنده معماری گرایش معماری

دوره

گرایش

دانشگاه ارائه دهنده

ظرفیت پذیرش

روزانه

معماری

دانشگاه بوعلی - همدان

1

روزانه

معماری

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

1

روزانه

معماری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

2

روزانه

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

4

روزانه

معماری

دانشگاه تهران

3

روزانه

معماری

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

10

روزانه

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

11

روزانه

معماری

دانشگاه هنر

3

روزانه

معماری

دانشگاه هنر اصفهان

6

روزانه

معماری

دانشگاه یزد

3

روزانه

معماری

دانشگاه شیراز

4

نوبت دوم

معماری

دانشگاه بوعلی – همدان

1

نوبت دوم

معماری

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

1

نوبت دوم

معماری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران

2

نوبت دوم

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

1

نوبت دوم

معماری

دانشگاه تهران

2

نوبت دوم

معماری

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

2

غیرانتفاعی

معماری

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران

7

پردیس خودگردان

معماری

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

10

پردیس خودگردان

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

10

 
 
 

ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارائه دهنده معماری گرایش معماری اسلامی

دوره

گرایش

دانشگاه ارائه دهنده

ظرفیت پذیرش

روزانه

معماری اسلامی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

4

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارائه دهنده معماری گرایش معماری

دوره

گرایش

دانشگاه ارائه دهنده

ظرفیت پذیرش

روزانه

معماری منظر

دانشگاه تربیت مدرس

3

روزانه

معماری منظر

دانشگاه تهران

2

شبانه

معماری منظر

دانشگاه تربیت مدرس

1

شبانه

معماری منظر

دانشگاه تهران

1

 

چارت و سرفصل دروس دکتری معماری

در این دوره پژوهشگران دوره دکتری معماری حداقل 14 واحد و یا حداکثر 18 واحد درسی از دروس تحصیلات تکمیلی رشته مربوطه را با نظر استاد راهنما و تایید گروه و حداکثر در مدت مجاز مرحله آموزشی با موفقیت می گذرانند. واحدهای درسی به منظور تسلط بر مفاهیم نوین هر رشته و تقویت توان علمی دانشجو برای انجام تحقیق در موضوع رساله خود بر اساس برنامه درسی مصوب هر رشته انتخاب می شود. تعداد واحدهای رساله در مرحله پژوهشی 18 الی 22 واحد است و مجموع واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجو در دوره دکتری 36 واحد می باشد.

بازار کار دکتری معماری

در عصر کنونی بازار کار دکتری معماری که اهمیت به طراحی قسمت های مختلف یک شهر و مکان و تناسب منطقی و هنری انواع طرح های آن مورد توجه است قابل توجه و خوب می باشد. فارغ التحصیلان این رشته فرصت های شغلی بسیاری دارند و می توانند شغل دلخواه خود را داشته باشند. این گرایش حوزه های فعالیت متعددی دارد که بسته به تخصص و مهارت شخص امکان اشتغال در آن حوزه را خواهد داشت. که این حوزه ها می تواند شامل مدیریت پروژه ساخت و ساز، طراحی، مشاوره در طراحی و ساخت انواع بناها و ساختمان ها، مهندس ناظر در اجرای طراح های ساختمانی، متخصص در دفاتر فنی مهندسی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، کارشناس وزارت راه سازی، مسکن، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و... باشد و سطح درآمدی یک دکتری معماری با توجه به نوع کاری که در آن شاغل می باشد متفاوت خواهد بود.