معرفی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

معرفی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی- تاریخچه

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی جزو رشته های امتحانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی است. رشته های گروه مهندسی کشاورزی جز قدیمی ترین رشته هایی هستند که به فضای آموزشی ایران راه یافتند به طوری که اولین مدرسه کشاورزی ایران درسال 1279 شمسی تاسیس شد و بدین ترتیب تدریس دروس مرتبط با کشاورزی آغاز شد. به تدریج و بعد از گذر زمان در سال 1319 شمسی دانشکده کشاورزی کرج به وجود آمد. همچنین دروس مرتبط با کشاورزی در دانشگاه های سراسر ایران تدریس می شد. در حال حاضر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج چهار دانشکده و 16 گروه آموزشی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی دارد که یکی از این دانشکده ها، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران است که چهار گروه آموزشی در ذیل آن قرار می گیرد. دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 1342 شمسی تاسیس شد.

معرفی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

در تعریف کلی می توان گفت مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی، به علوم و صنایعی گفته می شود که طی آن مواد خام گیاهی و حیوانی تولید، برداشت، فرآوری شده و بعد از آن برای مصرف در اختیار مصرف کنندگاه قرار می گیرد. در مقطع کارشناسی عموما متقاضیان این رشته گروه های علوم تجربی و ریاضی هستند. اما در مقاطع بعدی نظیر کارشناسی ارشد و دکتری داوطلبان از کلیه رشته ها می توانند در آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی شرکت کنند.

یکی از نیازهای اولیه انسان تامین مواد غذایی است و با توجه به افزایش بی رویه جمعیت، مدیریت تهیه ی مواد غذایی اهمیت بالایی دارد. به گونه ای که از منابع محدودی که در اختیار داریم بیشترین بهره وری را داشته باشیم تا این نیاز بشر تامین شود. به همین منظور در دانشگاه ها، مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی شکل گرفت.

دوره دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی بالاترین مقطع تحصیلی در این رشته است. در این دوره پیشرفته ترین دستاوردهای علوم و تکنولوژی در زمینه های مختلف زیر آموزش داده شده و مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد:

  • خصوصیات و کیفیت بیولوژیکی تغذیه ای، فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی مرتبط با امور مختلف صنایع غذایی.
  • بررسی تتبع و نوآوری در زمینه های مختلف علوم مواد غذایی و فرآورده های غذایی در مراحل مختلف، تهیه، جمع آوری، حمل و نقل، نگهداری، تبدیل، ارزیابی و توزیع آن ها.
  • آموزش، بررسی و تحقیق در زمینه های علوم پایه مرتبط با علوم غذا مثل علوم میکروبیولوژی غذایی، شیمی مواد غذایی، بیوشیمی مواد غذایی و بیوتکنولوژی.
  • آموزش، بررسی و تحقیق  در زمینه های بالابردن کیفیت مواد غذایی و محصولات غذایی و سلامت آن در ارتباط با انسان.
  • آموزش، مطالعه و تحقیق در زمینه های طراحی دستگاه ها و واحد های تولیدی غذایی.

اهداف مقطع دکتری مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

هدف از دوره دکتری مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی آموزش و پرورش متخصصانی است که با تکیه بر خلاقیت خود و آموخته های علمی و روش های تحقیقاتی از جدیدترین اطلاعات علمی بشری در زمینه تخصصی خود استفاده کرده و نیازهای علمی – تحقیقاتی کشور را در زمینه های مختلف برآورده سازند و بتوانند در مقام تدریس، تحقیق، برنامه ریزی طراحی خطوط تولید، مدیریت و ارتقاء کمی و کیفی علوم و صنایع غذایی در کشور به نحو مطلوبی موثر باشد.

طول مرحله آموزشی دکتری مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی 2 سال (4 نیمسال) است.

مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی شامل 4 گرایش است که عبارتند از؛

الف) صنایع غذایی

ب) شیمی مواد غذایی

ج) فناوری مواد غذایی

د)زیست فناوری مواد غذایی

تعداد کل واحد ها برای هر گرایش: 50 واحد

دروس اصلی هر گرایش: 14 واحد

دروس اختیاری هرواحد : 12 واحد

تعداد واحد پژوهشی هر گرایش : 24

ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارائه دهنده دکتری مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی کنکور 98

در جداول زیر دانشگاه های پذیرنده مقطع دکتری مجموعه علوم  مهندس صنایع غذایی  را به تفکیک دانشگاه های روزانه،  شبانه و پردیس خود گردان بر اساس دفترچه انتخاب رشته کنکور دکتری 98 مشاهده می کنید. 

ظرفیت پذیرش دانشگاه های  ارائه دهنده دکتری مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی کنکور 98- روزانه

دوره

نام دانشگاه ارائه دهنده دکتری مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

نام گرایش 

ظرفیت

شرایط

روزانه

دانشگاه ارومیه

صنایع غذایی

2

-

روزانه

دانشگاه تبریز

صنایع غذایی

2

-

روزانه

دانشگاه صنعتی اصفهان

صنایع غذایی

2

-

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

صنایع غذایی

3

-

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

صنایع غذایی

1

-

روزانه

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی- مشهد

صنایع غذایی

2

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه ارومیه

شیمی مواد غذایی

2

-

روزانه

دانشگاه تبریز

شیمی مواد غذایی

3

-

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شیمی مواد غذایی

3

-

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

شیمی مواد غذایی

1

-

روزانه

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی- مشهد

شیمی مواد غذایی

2

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه ارومیه

فناوری مواد غذایی

2

-

روزانه

دانشگاه تبریز

فناوری مواد غذایی

3

-

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشگده کشاورزی واقع در اتوبان تهران کرج)

فناوری مواد غذایی

5

-

روزانه

دانشگاه شیراز

فناوری مواد غذایی

3

-

روزانه

دانشگاه صنعتی اصفهان

فناوری مواد غذایی

3

-

روزانه

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فناوری مواد غذایی

5

-

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فناوری مواد غذایی

3

-

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

فناوری مواد غذایی

3

-

روزانه

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی- مشهد

فناوری مواد غذایی

2

پژوهش محور

روزانه

سازمان های پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

فناوری مواد غذایی

3

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه ارومیه

زیست فناوری مواد غذایی

1

-

روزانه

دانشگاه شیراز

زیست فناوری مواد غذایی

3

-

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

زیست فناوری مواد غذایی

3

-

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

زیست فناوری مواد غذایی

3

-

روزانه

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی- مشهد

زیست فناوری مواد غذایی

2

پژوهش محور

 

 
ظرفیت پذیرش دانشگاه های  ارائه دهنده دکتری مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی کنکور 98- شبانه و پردیس

دوره

نام دانشگاه

نام گرایش

ظرفیت

شرایط

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

صنایع غذایی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

صنایع غذایی

3

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

صنایع غذایی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

شیمی مواد غذایی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شیمی مواد غذایی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

شیمی مواد غذایی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

فناوری مواد غذایی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشگده کشاورزی واقع در اتوبان تهران کرج)

فناوری مواد غذایی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فناوری مواد غذایی

5

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فناوری مواد غذایی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

فناوری مواد غذایی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

زیست فناوری مواد غذایی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

زیست فناوری مواد غذایی

2

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز

فناوری مواد غذایی

2

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز

پردیس خودگردان

دانشگاه شیراز

فناوری مواد غذایی

2

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فناوری مواد غذایی

5

 

 

دروس و ضرایب دروس آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

دروس و ضرایب دروس آزمون دکتری علوم ومهندسی صنایع غذایی کد 2412 را در جدول زیر مشاهده می کنید. این اطلاعات بر اساس دفترچه سوالات کنکور دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سال 98 می باشد.

جدول دروس و ضرایب دروس آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

نام درس مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

ضریب

شیمی مواد غذایی

4

میکروبیولوژی مواد غذایی

4

اصول مهندسی صنایع غذایی

4

تکنولوژی مواد غذایی

4

میکروبیولوژی صنعتی

4

خواص فیزیکی مواد غذایی

4

روش های نوین آزمایشگاهی

4

انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی

4

استعداد تحصیلی

1

زبان انگلیسی

1

بازار کار مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

فارغ التحصیلان مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی بعد از اخذ مدرک می توانند در طیف وسیعی از کارخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی کار کنند. متخصصان علوم و مهندسی صنایع غذایی می توانند با سمت مسئول فنی، کنترل کیفی (QC) و تحقیق و توسعه (R&D) در کارخانجات مشغول به کار شوند.  همچنین می توانند با عنوان استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه (در صورت شرکت در آزمون جامع دکتری و دارای مدرک از دانشگاه معتبر) در فضای آکادمی حضور پیدا کنند یا به استخدام شرکت های بازرگانی مواد غذایی در آیند.

فارغ التحصیلان مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی می توانند در شرکت هایی نظیر سازمان گسترش خدمات بازرگانی، سازمان غله کشور، سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا، وزارت کشاورزی، سازمان چای کشور و ... مشغول شوند.