تحلیل تغییر ضرایب دروس رشته مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 1399

با انتشار جدول اصلاح و تغییر ضرایب دروس رشته های مختلف در کنکور کارشناسی ارشد 1399 توسط سازمان سنجش، در برخی از رشته ها شاهد تغییرات در گرایش، دروس و ضرایب دروس بوده ایم. رشته مهندسی صنایع هم یکی از رشته هایی بود که دستخوش این تغییرات شده است. در این گزارش قصد داریم تغییرات ضرایب و دروس رشته مهندسی صنایع را برای کنکور 1399 نسبت به سال قبل مشخص کنیم  و تحلیلی از این تغییرات داشته باشیم که داوطلبان بتوانند در صورت لزوم برنامه مطالعاتی خود را با این تغییرات ضرایب و دروس در رشته مهندسی صنایع منطبق کنند. شما همچنین می توانید در صورت داشتن سوال یا برای اطمینان بیشتراز اینکه روند برنامه ریزی خود که منطبق با شرایط جدید هست یا نه  با مشاوران تخصصی رشته مهندسی صنایع موسسه 3گام صحبت کنید که برای این منظور می توانید از طریق لینک زیر به رایگان ثبت نام کنید تا مشاور تخصصی با شما تماس بگیرد.

 

 

تحلیل تغییر ضرایب دروس رشته مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 1399 و مقایسه با کنکور 1398

برای تحلیل تغییر ضرایب دروس رشته مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 1399 ابتدا باید ببینیم که ضرایب و دروس و گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع نسبت به کنکور سال 1398 چه تغییراتی داشته است. تا کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1398، دفترچه سوالات شامل دروس زیر بوده اند:

زبان عمومی و تخصصی

تحقیق در عملیات 1 و 2

تئوری احتمال و آمار مهندسی

دروس تخصصی (طرح ریزی واحد های صنعتی- کنترل کیفیت آماری- برنامه ریزی و کنترل پروژه- برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها- اقتصاد مهندسی)

ریاضی عمومی 1 و 2

اقتصاد عمومی 1 و 2

اصول مدیریت و تئوری سازمان

همچنین  تا آزمون سال 1398 رشته مهندسی صنایع در کنکور کارشناسی ارشد شامل 5 کد ضریب و 10 گرایش به ترتیب زیر بود:

کد ضریب 1 (گرایش ها: بهینه سازی سیستم ها- سیستم های سلامت- مدیریت نوآوری و فناوری)(گرایش ها: کیفیت و بهره وری- سیستم های اطلاعاتی)

کد ضریب 2 (گرایش ها: سیستم های کلان)

کد ضریب 3 (گرایش ها: آینده پژوهی)

کد ضریب 4 (گرایش ها: مهندسی مالی- لجستیک و زنجیره تامین- مدیریت پروژه)

کد ضریب 5 (گرایش ها: مدیریت مهندسی)

در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دروس کد ضریب های 1 و 4 یکسان و تنها تفاوت در ضرایب دروس است. ولی در کد ضریب های 2، 3 و 5 هم بعضی از دروس متفاوت و هم بعضی از ضرایب دروس مشترک متفاوت هستند.

 

 

 

جدول ضرایب دروس و گرایش های رشته مهندسی صنایع 1398

تا کنکور سال 1398 ضرایب دروس گرایش های فوق به ترتیب جدول زیر بود:

 

جدول ضرایب دروس و گرایش های رشته مهندسی صنایع 1398

گرایش ها و ضرایب دروس

زبان عمومی و تخصصی

تحقیق در عملیات 1 و 2

تئوری احتمال و آمار مهندسی

دروس تخصصی

ریاضی عمومی 1 و 2

اقتصاد عمومی 1 و 2

اصول مدیریت و تئوری سازمان

کد ضریب 1

2

3

2

5

0

0

0

کد ضریب 4

2

2

2

5

0

0

0

کد ضریب 2

1

1

1

0

1

1

0

کد ضریب 3

3

1

1

0

2

0

1

کد ضریب 5

2

2

2

1

0

0

1

 

با توجه به اصلاحات و تغییرات ضرایب  و دروسی که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، سه تغییر در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع در سال 1399 ایجاد شده است که عبارتند از:

  • در کد ضریب 1 ضریب درس تئوری احتمال و آمار مهندسی از 2 به 3 تغییر کرد.
  • در کد ضریب 2 ضریب دروس تحقیق در عملیات 1 و 2 و همچنین تئوری احتمال و آمار مهندسی از 1 به 2 تغییر کرد.
  • یک گرایش جدید به نام سیستم های اطلاعاتی به 10 گرایش قبلی اضافه گردید. البته این اضافه شدن این گرایش منجر به اضافه شدن درس جدیدی نبوده است.

 

 

جدول تغییر ضرایب دروس رشته مهندسی صنایع ارشد 1399 

بنابراین با توجه به تغییرات مذکور ضرایب دروس مختلف در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1399 به ترتیب زیر می باشد:

 

جدول تغییر ضرایب دروس رشته مهندسی صنایع ارشد 1399 

گرایش ها و ضرایب دروس

زبان عمومی و تخصصی

تحقیق در عملیات 1 و 2

تئوری احتمال و آمار مهندسی

دروس تخصصی

ریاضی عمومی 1 و 2

اقتصاد عمومی 1 و 2

اصول مدیریت و تئوری سازمان

کد ضریب 1

2

3

3

5

0

0

0

کد ضریب 4

2

2

2

5

0

0

0

کد ضریب 2

1

2

2

0

1

1

0

کد ضریب 3

3

1

1

0

2

0

1

کد ضریب 5

2

2

2

1

0

0

1

 

 

با توجه به تغییرات و اصلاحات گرایش ها دروس و ضرایب دروس رشته مهندسی صنایع 1399 توجه به نکات زیر ضروری است:

  • افزایش ضریب درس آمار و احتمال در کد ضریب 1 و یکسان شدن ضریب این درس با درس تحقیق در عملیات باعث اهمیت بیشتر این درس شده و داوطلبان به راحتی نمی توانند این درس را کنار بگذراند. بعضا در سال های اخیر دیده میشد به دلیل سختی سوالات  داوطلبان این درس را حذف و یا با توجه کمتری دنبال می کردند که با این تغییر در این موضوع می بایست تجدید نظر کنند.
  • افزایش ضریب هم زمان دروس تئوری احتمال و آمار مهندسی و تحقیق در عملیات 1 و 2 در کدضریب 2 بسیار مهم است چرا که تنها گرایش مهندسی صنایع که در آن تمامی دروس ضریب 1 داشته و تمام دروس از اهمیت یکسانی برخوردار بوده است گرایش سیستم های کلان در کد ضریب 2 بوده است که با این تغییر معادلات تغییر کرد. این موضوع برای داوطلبان غیر صنایعی که یکی از گرایش های انتخابی آنان سیستم های کلان است به شدت مهم است چرا که دروسی افزایش ضریب داشته اند که رقابت با داوطلبان صنایعی را سخت تر خواهد کرد و می بایست این دسته از داوطبلان به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.
  • در کد ضریب 1 علی رغم بالا رفتن ضریب درس تئوری احتمال و آمار مهندسی اما هنوز دروس تخصصی با ضریب 5 بالاترین ضریب را دارد که می بایست همچنان به آن توجه ویژه ای نمود.
  • نکته مهم در انتخاب گرایش ها این است که اگر داوطبان در بین گرایش هایی مثل بهینه سازی سیستم ها- سیستم های سلامت- مدیریت نوآوری و فناوری- مهندسی مالی- لجستیک و زنجیره تامین- مدیریت پروژه دچار سردرگمی هستند می توانند دروس خود را مطالعه کنند و به مسیرشان ادامه دهند چرا که دروس این گرایش ها یکسان و تنها تفاوت در ضریب دو درس تئوری احتمال و آمار مهندسی و تحقیق در عملیات 1 و 2 هست و می توانند حتی پس از اعلام نتایج و با کسب اطلاعات بیشتر در مورد گرایش ها این سردرگمی را رفع کنند. اما اگر بین گرایش های سیستم های کلان- مدیریت مهندسی- آینده پژوهی دچار سردرگمی هستند به دلیل تفاوت در برخی از دروس و همچنین تفاوت در ضرایب دروس مشترک، این موضوع می بایست در همین اولین قدم حل شده چرا که ادامه مسیر منوط به تعیین گرایش داوطلبان است.
  • سخن آخر اینکه داوطلبان پس اینکه گرایش هدف خود را مشخص کردند می بایست با توجه به پارامترهایی مثل ضریب دروس گرایش مدنظر، وضعیت پایه خود در دروس، سختی و آسانی دروس، وضعیت سوالات سال های اخیر، استراتژی مسیر کنکور خود را مشخص کرده و متناسب با آن برای کنکور آماده شوند.

برای کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر می توانید با دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع در ارتباط باشید.