معرفی منایع دکترای بیوشیمی بالینی
بهترین منابع دکتری بیوشیمی بالینی

بهترین منابع دکتری بیوشیمی بالینی

بهترین منابع دکتری بیوشیمی بالینی، منابعی هستند که با توجه به شرایط داوطلب، سطح علمی و زمان اختصاص داده شده در روز برای مطالعه دروس اختصاصی، معرفی می شوند. از آنجا که بسیاری از داوطلبان دکتری بیوشیمی بالینی در تهیه و شناسایی منابع مناسب با شرایط خود مشکل دارند، در این مطلب بهترین منابع دکتری بیوشیمی بالینی معرفی می شوند. این منابع با توجه به شرایط زمانی و هدف هر دسته از داوطلبان، به سه بخش پک رتبه برتر، پک حرفه ای و پک ضربتی، دسته بندی شده اند. این پک های مطالعاتی پیشنهادی، حاصل تجربه و تخصص مشاوران تخصصی3گام می باشد که در اختیار داوطلبان دکتری بیوشیمی بالینی گذاشته شده است.

 

 

منابع دکتری بیوشیمی بالینی: پک رتبه برتر

دروس عمومی 

منابع آزمون MHLE

لغت: 504- 1100 واژه- تافل

گرامر: بخش گرامر تافل لانگمن

درک مطلب: بخش درک مطلب تافل لانگمن

شنیداری: فایل های شنیداری تافل لانگمن و کیت

استعداد تحصیلی: استعداد تحصیلی مسیح خواه و وکیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

بیوشیمی بالینی

- بیوشیمی هارپر

- بیوشیمی پزشکی دولین

- بیوشیمی تیتز بخش تکنیک ها و دستگاه ها

گنجینه بیوشیمی دکتر جعفر نژاد (تست)

بیولوژی سلولی و مولکولی

زیست شناسی لودیش 2016

گنجینه زیست سلولی و مولکولی دکتر جعفر نژاد (تست)

 

منابع دکتری بیوشیمی بالینی: پک حرفه ای

دروس عمومی

MHLE: همراه کنکور دکتری دکتر حسن یعقوبی

استعداد تحصیلی: استعداد تحصیلی مسیح خواه و وکیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

بیوشیمی: جزوه دکتر جعفر نژاد ویژه داوطلبان دکتری+ گنجینه بیوشیمی (تست)

بیولوژی سلولی و مولکولی: جزوه دکتر ابرقویی + ETC (تست)

 

منابع دکتری بیوشیمی بالینی: پک ضربتی

دروس عمومی

MHLE: مجموعه کتاب های Fast انتشارات جنگل

استعداد تحصیلی: استعداد تحصیلی مسیح خواه و وکیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

بیوشیمی: جزوه دکتر جعفر نژاد ویژه داوطلبان دکتری+ گنجینه بیوشیمی (تست)

بیولوژی سلولی و مولکولی: خلاصه لودیش انتشارات اطمینان+ ETC (تست)