تفاوت کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه

در این مطلب به تفاوت کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه در خصوص نحوه کارآموزی و اخذ پروانه پایه یک وکالت پرداخته شده است.

تفاوت کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه

سوالی که ذهن اکثر داوطلبان وکالت را درگیر کرده است این است که چه فرقی بین  فعالیت درحوزه کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود دارد؟

دراین خصوص باید گفت که در هردوی این نهادها پس از گذراندن مراحل قانونی و کار آموزی، پروانه پایه یک اعطا میگردد که هیچ فرقی باهم ندارند و ازنظر دایره کار کاملا شبیه به هم می باشند. اما آنچه که متفاوت است نحوه کارآموزی، مدت کار آموزی و نحوه اخذ پروانه پایه یک می باشد؛ البته این موضوع در آزمون سال 98 با تغییرات چشمگیری در خصوص آزمون مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه، روبه رو بوده است.

درخصوص کانون وکلا، داوطلبان پس از قبولی در آزمون تستی پس از سیر مراحل اداری، وارد دوره ی 18 ماهه ی کارآموزی می شوند که درطول دوره حق اخذ پرونده های حقوقی را با توجه به معیار مشخص دارند. در واقع این افراد می توانند فعالیت کنند و ازاین راه درآمد داشته باشند؛ اما داوطلبان مرکز مشاوران پس از قبولی در آزمون تستی وارد مرحله مصاحبه می شوند و پس از گذر از مرحله ی مصاحبه تحقیقات وارد دوره ی کار آموزی شده که در مدت کار آموزی حق فعالیت کاری در این زمینه را تا قبل از آزمون سال 98 نداشتند و صرفا باید به کار آموزی می پرداختند. بعد از گذر از مرحله ی کارآموزی ایشان پروانه ی پایه دو اخذ می کردند  و بعد از دوسال می توانستند پروانه پایه یک اخد کنند. اما درسال 98 این موضوع ( نحوه اخذ پروانه پایه یک وکالت در مرکز مشاوران قوه قضاییه )با تغییرات قابل توجهی روبرو شده است

متاسفانه مدتی است که این بحث مطرح گردیده که آیا وکلای کانون وکلا به کار مسلط تر هستند یا وکلای مرکز مشاوران؟ دوستان توجه داشته باشید صرف قبولی یا عدم قبولی درآزمون، نشانه ی قدرت و تسلط در کار نیست و این خود فرد است که درمدت کارآموزی و گذر از آزمون باید خود را آنچنان به قوانین و اصول حقوقی مسلط کند که بتواند کار را به نحو احسن انجام دهد. با این وصف فرقی ندارد که فرد از وکلای کانون وکلا باشد یا وکلای مرکز مشاوران و در هر دو عنوان یک وکیل می تواند فردی خبره و کارآمد باشد.

 

 تفاوت کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه در خصوص نحوه کارآموزی و اخذ پروانه پایه یک وکالت 

پذیرفته شده آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام، تکمیل پرونده و تصویب هیئت مدیره، مدارک خود (اصل پروانه، کارنامه و ...) را از دفتر کانون دریافت میکند. کارآموز مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اخذ مدارک، در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و معرفی نامه را پس از گواهی وکیل سرپرست به کانون ارائه دهد. تاریخ گواهی، به منزله شروع دوره است، مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق، تکالیف کارآموزی را شروع کند.از تاریخ شروع دوره، کارآموز موظف است هجده ماه تمام (به استثنای مواردی که در قانون مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف را بلا انقطاع انجام دهد. کارآموز مکلف است صرفا در محلی که توسط کانون برای کارآموزی تعیین شده، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاه های همان محل شرکت کند.

 

 

وظایف کارآموزان کانون وکلای دادگستری

:وظایف کارآموزان کانون وکلای دادگستری در دوره کارآموزی تحت نظر کانون، به شرح زیر می باشد

1) انجام کارهای ارجاع داده شده از طرف کانون، مانند کار در دادسرا، دادگاه، شعبه معاضدت و غیره.

2)گذراندن دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون و ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون.

3) مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی، تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی. نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی می شود.

تبصره ۱: کارآموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع می شود، مانند تنظیم وکالت نامه، دادخواست، شکواییه، لایحه و ...با نظارت وکیل سرپرست انجام دهد، به گونه ای که در هر مورد رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به وسیله وکیل سرپرست و مقامات کانون به سهولت امکان پذیر باشد.

تبصره ۲: تاسیس هرگونه دفتر یا موسسه، منفردا یا متفقا با کارآموزان دیگر و وکلا برای کارآموز ممنوع بوده و مکلف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود. تخطی از این امر تخلف انتظامی محسوب می شود.

کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه، سخنرانی و کارگاه آموزشی و دفتر است، در پایان هر سه ماه، به وکیل سرپرست ارائه دهد. وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه ی گزارش مذکور، حداکثر ظرف یک هفته، نظر خود را به کمیسیون اعلام کند.

عدم حضور کارآموز در بیش از یک پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه های آموزشی، نقصان محسوب میشود. عدم حضور در بیش از یک دوم جلسات موجب تجدید دوره خواهد شد.

‌شرکت در جلسات دادرسی مدنی و کیفری دادگاه ها حداقل ماهی دو مرتبه و تهیه گزارش از پرونده های مذکور.

هدف از حضور در جلسات دادگاه های مدنی و کیفری آن است که کارآموز با طرز استدلال و استناد طرفین دعوا و وکلای آن ها به قوانین، نحوه برخورد قضایی دادگاه ها با موضوع پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال ها و مستندات طرفین آشنا شود. برای آموزش بهتر، کارآموز باید حتی المقدور در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده و از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری کند

گزارش ها باید حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه، به صورت منظم جمع آوری، تایپ یا پاکنویس شده و در مواعد اعلامی، تسلیم کمیسیون شود. شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست برای گزارش ها ضروری است .

حضور کارآموز، ماهانه در دو جلسه دادرسی مدنی و کیفری دادگاه ها، حداقل تکلیف است.

حضور در دایره معاضدت قضایی و آموزش لازم با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون  و ارائه ی دوره گواهی دایره مذکور در پایان دوره.

کارآموز مکلف است پس از پایان دوره یا در مواعدی که کمیسیون مقرر می دارد، ختم دوره خود را اعلام و مدارک انجام تکالیف را حداکثر ظرف بیست روز به کمیسون کارآموزی  تسلیم کند.

بعد از احراز انجام وظایف توسط کارآموز، برای آزمون اختبار آماده شود و بعد از قبولی در این آزمون و انجام مراسم تحلیف و یاد کردن سوگند پروانه پایه 1 را دریافت میدارد.

مرکز مشاوران قوه قضاییه

طبق ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده 187، مشاوران حقوقی موضوع این آیین‌ نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب می‌شوند و تنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرایم «تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده» رسیدگی می‌کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق، اثبات و نفی نسب، رسیدگی می‌کنند را دارند. (به تغییرات سال 98 توجه شود.)

پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیأت پروانه مشاور به پایه (1) ارتقاء می‌یابد. دارندگان پروانه پایه 1 حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و غیره را دارند.

 اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارایه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمی‌باشد.

 پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیأت و مرکز، خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند به صورت مجانی یا با نرخ های کمتر و شرایط سهل انجام دهند.

 آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا می‌ باشند می‌ توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته‌ای که در آن رشته، مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده‌اند بنمایند؛ در چنین صورتی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌های مرتبط با رشته تخصصی آنان 25% بیش از مبالغ مذکور در ماده 26 خواهد بود.

تغییرات شرایط اخذ پروانه وکالت در مرکز مشاوران قوه قضاییه درآزمون سال 98

- برای شرکت در آزمون نیازی به داشتن کارت پایان خدمت نیست و ارائه ی کارت پایان خدمت در زمان کارآموزی ملاک است.

- داشتن مدرک لیسانس در زمان آزمون نیازی نیست و ارائه ی مدرک لیسانس در زمان آغاز کارآموزی ملاک است.

- در زمان آزمون نیازی به تعیین حوزه ی کاری نیست و حوزه امتحانی مشخص می شود و پس از قبولی در آزمون فرد می تواند حوزه های کاری خود را انتخاب کند.

- پس از قبولی درمراحل آزمون، 18 ماه دوره کارآموزی وجود دارد و پس از آن پروانه ی پایه یک اعطا میگردد.

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  مهدیه‏ - 00/7/18

  اگر ی نفر قوه قضائیه قبول بشه وبعد از دوران کارآموزی انصراف بده میتونه کانون وکلا شرکت کنه ؟ با توجه به بخشنامه جدید

 • تصویر فرد

  سجاد‏ - 00/6/10

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز بظر بنده تفاوت ماهوی بین کانون وکلای قوه قضاییه و کانون دادگستری نیست بنده در هر دو ازمون قبول شدم و به جرات میتونم بگم که ورود به کانون وکلای قوه قضاییه در سال 99 *(بسیار سختتر)* از کانون وکلای دادگستری بود و *(شرایط انتخاب حوزه ی کار اموزی )*در کانون وکلای قوه قضاییه خیلی منطقی و عادلانه تر هست چون بعد از نتایج ازمون صورت میگیرد ولی در کانون دادگستری قبل از نتیجه ازمون صورت میگیرد و شرایط انتقالی هم بسیار مشکل است و افرادی که درصد بالایی را در ازمون کسب کردند متضرر خواهند شد یا حق

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/10

  ممنون که تجربیاتتون رو به اشتراک گذاشتید 

 • تصویر فرد

  گرجی‏ - 00/6/5

  حالا یجا هم امد فشار امثال کنکورو برداره شما ناراحتین!فرد پس از دوره و کاراموزی جنمشو باید نشون بده هیچ‌فرقی هم‌نیست ‌کجا قبول شده است.

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 99/7/19

  سلام زمان برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه کی هست ؟
  و زمان برگزاری آزمون وکالت کانون وکلا کی هست؟

 • تصویر فرد

  فرزاد‏ - 99/5/16

  با سلام
  متاسفانه دیگه نمیشه ب هیچ وکیلی اعتماد کرد چون سواستفاده میکنن از شغل و جایگاهی ک دارن...

 • تصویر فرد

  فرزاد‏ - 99/4/3

  جالبه یک سری از دوستان معتقدند وکلای کانون با سوادند و وکلای مرکز خیر. اگر بنا بر این استدلال ناصواب باشد پس بنده هم که فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران هستم باید دانشگاه خود را همچون چماقی بر سر وکلای کانون که در پیام نور و آزاد مدرک گرفته اند بکوبم. اما مشخصا این کار بسیار سخیف و غیر حرفه ای است و ملاک وکیل موفق سواد و اخلاق اوست و نه نهاد اعطا کننده پروانه !

 • تصویر فرد

  آگاه‏ - 99/3/24

  ،من تجربه خودم را می گویم، وکالت کار اسانتی نیست و هوش و ادب لازم دارد، و بهتر است درسخوانترها و باهوشتر ها را وکیل خود کنید، و لذا طبق همین تجربه وکیل مرکز مشاوران بسیار ضعیف و بی ادب و غیرحرفه ای و بددهان بود و این به معنی عدم نظارت بر انتخاب آنهاست و این درست نیست که کارآموزیشان را در هر جا بگذرانند، من یکی از اینها را دادگاهی کردم و البته وکیل کانون وکلاء را نیز همین طور، منتهی رفتار وکیل مرکز مشاوران به شدت زشت و غیرحرفه ای تر و واقعا بی سوادتر بود.

  .لذا شرف در هر کاری لازم است و نباشد، هیچ انسانی به جایی نمی رسد.

 • تصویر فرد

  امین‏ - 99/2/30

  بنده با بهترین رتبه دانشگاه تهران سال70قبول شدم. اما کانون وکلا از بین فارغ التحصیلان دانشگاه ملی وکیل برداشت و ازبین دانشگاه ازادیها برداشت.خود من 3بار امتحان دادم یعنی علاوه بر 4سال دانشگاه 3سال هم مطالعه کردم ولی ورودی کانون قبول نشدم. میخواستند دانشگاه ازاد مقبولیت داشته باشه. هر3بار هم هرگز کارنامه به من ندادند . پس زیاد کانون را چماق نکنید که خیلی ها رو همین کانون وکلا زد زمین.

 • تصویر فرد

  حسن جواد پور‏ - 99/2/6

  اتفاقا خیلی فرق فی مابین این دو نهاد است.مرکز مشاوران نهادی است که با زیر پا گذاشتن عدالت پروانه وکالت اعطاء میکند و مشاورانی که به اسم وکیا از این مرجع پروانه وکالت میگیرند در اولین گام ناقض عدالت شده اند.چرا؟بدین دلیل که اشخاصی که در کانون وکلا قبول شده اند از پس یک امتحان سخت برآمده اند اما کسانیکه در مرکز مشاوران قبول شده اند،مردودین آزمون وکالت میباشند که زحمت چندانی برای این امر نکشیده اند.

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 98/10/11

  سلام و عرض ادب
  روی صحبتم با کسانی هست که مخالفت با وکلای محترم قوه قضاییه دارند و به تعبیر برخی از آن ها جذب وکیل از طریق قوه قضاییه طبق قانون نسخ شده هست و مشمول مرور زمان شده... میخوام بگم که اگر میخواین از کانون وکلاء و وکلای محترم این کانون دفاع کنید دفاع شما کاری ناپسند و قبیح است چه دلیلی داره آخه میخواین بین وکلا فرق بزارین خیلی از وکلای مرکز وکلا خیلی باسوادتر از کانونی ها هستن من خودم این رو دیدم که عرض میکنم...

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/10/9

  سلام ببخشید میخواستم بدونم اگه کسی آزمون مشاوران رو بده و قبول شه
  بعدا میتونه در آزمون کانون وکلا شرکت کنه؟
  واینکه اگه کسی آزمون مشاوران قبول شه در دوران کارآموزی میتونه فعالیت و درآمد زایی داشته باشه؟

 • تصویر فرد

  توحید‏ - 98/9/28

  سلام
  قبول شده ازمون مشاوران دوره خدمت سربازیش چی میشه کجا باید خدمت کنن

 • تصویر فرد

  Mitra‏ - 98/9/18

  سلام.وقت بخیر
  لطفا نفرمائید این دو موع وکیل هیچ فرقی با هم ندارند. اصل بر سیستم کانون وکلاست که از قدیم الایام در جذب و تربیت وکیل فعالیت داشته و تنها سیستم وکالتی مشروع و مورد قبول چه در سطح عرف و چه در سطح بین الملللی میباشد و این خلاف قواعد و عدالت حقوقی هست که یک کشور دو سیستم وکالتی داشته باشد آن هم سیستم وکالتی چون وکلای مرکز مشاوران که از بخش دولتی و قوه قضائبه تامین میشود ! علاوه بر آن قانونی که اذن جدب مشاوران حقوقی نه وکیل را به این مرکز میداد، مدتهاست مشمول مرور زمان و نسخ شده است اما همچنان مرکز مشاوران مبادرت به جذب و صدور پروانه مینماید آن هم پروانه از نوع وکالت نه مشاور حقوق!
  چه بسا که مدتیست که مرکز مشاوران حقوقی مترصد ادغام این دو سیستم وکالتی میباشد، و این، ضمنا حاکی از قبول قاعده فوق یعنی عدم توجیه قانونی برای وجود دو سیستم وکالتی میباشد درحالیکه چاره ادغام نیست ! باشد که با تفکر و مطالعه بیشتر تصمیم و اقدامات درست و به دور از دردرسر برای جامعه حقوقی در راستای عدالت گرفته شود!

 • تصویر فرد

  جعفر شریفی نژاد‏ - 98/9/16

  باسلام و احترام
  آیا شرایط سنی مندرج در آزمون وکالت کانون (40 سال در تهران و 50 سال حداکثر در دیگر شهرستانها) در این آزمون هم وجود دارد و یا متغیر است؟
  باتشکر از زحماتتان

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/9/16

  سلام خدمت شما
  شرایط تو لینک زیر ذکر شده و صحبتی از شرایط سنی برای شرکت در آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه گفته نشده
  شرایط ثبت نام در آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 98/9/11

  سلام خواهشا بفرمایید آیا با این بخش نامه آقای بهادری جهرمی وکیل مشاوران در دوره کاراموزی می تواند پرونده بگیرد؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  behnam‏ - 98/9/10

  آیا پس از قبولی و اخذ پروانه مرکز وکلا فرد میتواند دوباره در آزمون کانون وکلا شرکت و عضو کانون وکلا بشود؟

 • تصویر فرد

  Nafas‏ - 98/8/8

  سلام ،یه سوال ؛یعنی بااین تغییرات سال ۹۸ وکلای قوه قضاییه هم در دوره کار آموزی مثل وکلای دادگستری فعالیت میکنند و درآمد دارند یا درآمدی بهشون تعلق نمیگیره؟

 • تصویر فرد

  Ok‏ - 98/8/6

  با تغییر ایین نامه مرکز وکلای قوه قضاییه کاراموزان پس از ۱۸ ماه فعالیت زیر نظر وکیل سرپرست و قبولی در اختبار وکیل پایه یک خواهند شد .
  همانند کانون وکلا
  لطفا اصلاحات لازگ را انجام دهید

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/8/6

  با سلام 
  در تیتر آخر مطلب در مورد تغییرات شرایط اخذ پروانه وکالت مرکز مشاوران  توضیح داده شده 

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت