منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع و آگاهی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر و با آگاهی بیشتر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی انتخاب کنید.اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانیمطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. همچنین برای داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را دارند توصیه می شود با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نسب به شرایط و ضوابط و سایر موارد مرتبط، اطلاعات کسب کنند.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402

دروس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی حیطه منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
کلیات بهداشت - اصول خدمات بهداشتی فربد عبادی آذر، حسین شجاعی زاده، مرتضی منصوریان، عزیز رضاپور تهران انتشارات عبادی فر 1393
کتاب جامع بهداشت عمومی حسین حاتمی و همکاران انتشارات ارجمند قسمت های زیر:
جلد اول فصل 2و3 (تمامی گفتارها) گفتارهای هفتم و هشتم از فصل چهارم و قسمت پیوست 1 (پزشک خانواده)
جلد دوم فصل 7 (تمامی گفتارها)، گفتار اول تا سوم فصل هشتم و گفتار ششم فصل نهم
جلد سوم گفتارهای اول، چهاردهم و بیست و یک از فصل 11، فصل 13 (تمامی گفتارها) و فصل 14 گفتارهای اول تا نهم و گفتارهای 12 و 14
اصول و مبانی سازمان مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی) محمد مقیمی، مجید  رمضان انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 1392
مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت انتشارات سمت 1390
مدیریت خدمات مدیریت خدمات دو جلدی، جیمز فیتز سیمونز و موناچی فیتز سیمونز ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی 1387 فصل چهارم (استراتژی خدمات) و فصل نهم (خدمات اینترنتی)
اصول و مدیریت بازاریابی خدمات، کریستوفر لاولاک، لارن رایت، ترجمه بهمن فروزنده انتشارات نشر آموخته 1386
اصول و تئوری های سازمان مدیریت مبانی سازمان و مدیریت علی رضاییان انتشارات سمت 1392
مبانی مدیریت، رابینز ترجمه سید محمد اعرابی انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی 1386
مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت، بیفرت بی لانگست ترجمه محمدامین بهرامی، محمدرضا امیراسماعیلی، محمد رنجبر عزت آبادی انتشارات کیاجور 1392
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان مدیریت خدمات بهداشتی مدیریت خدمات سلامت، مفاهیم و عمل (ویرایش دوم) مری جی هاریس و همکاران ترجمه عزیز رضاپور، فربد عبادی آذر، سعید باقری فرادنبه، نگار یوسف زاده، تهران نشر عبادی آذر 1393
فصل 14 (مدیریت تنظیم قراردادهای سازمانی)، فصل 15 (بهبود عملکرد سازمانی در مراقبت سلامتی) و فصل 17 (از مدیریت ریسک تا حاکمیت بالینی)
برون سپاری خدمات سلامت، محمدرضا ملکی، سوگند تورانی، علی وفایی نجار، سارا قدوسی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیریت بهداشت و درمان سعید آصف زاده فصول 5 و6 و10و16و17و18و20
بیمه سلامت نظام های بیمه سلامت محمد عرب نشر جهاد دانشگاهی 1389
نظام سلامت اصلاحات نظام سلامت، راهنمای عدالت و کارایی علیرضا احمدوند و همکاران نشر ابن سینای بزرگ 1388
گزارش جهانی سلامت 2010 سید مرتضی ادیانی و همکاران نشر جهاد دانشگاهی 1393
اصول بازاریابی در بخش سلامت، اریک. ان برکوویتز ترجمه م. عرب. تهران نشر جهاد دانشگاهی 1392
  برنامه ریزی بهداشت و درمان برنامه ریزی بهداشت و درمان آصف زاده و عزیز رضاپور قزوین نشر حدیث امروز 1386
مدیریت بیمارستان بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند، ندان گریفین ترجمه م. عرب نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران 1391
ممیزی بالینی جعفر صادق تبریزی و همکاران فصل دوم و سوم
مشارکت بیمار و جامعه جعفر صادق تبریزی و همکاران فصول 1و3و5و6و8
آشنایی با بیمارستان سعید کریمی و همکاران نشر لیتوگرافی پاییزان 1389
مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت مدیریت مالی مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان فربد عبادی فردآذر، عزیز رضاپور، تهران انتشارات عبادی فر 1391
بودجه ریزی کاربردی علیرضا فرزیب
مبانی و اصول اقتصاد سلامت اقتصاد سلامت محسن مهرآرا دانشگاه تهران 1387
اقتصاد مراقبت سلامت فربد عبادی آذر، عزیر رضاپور، تهران انتشارت عبادی فر 1390