ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه سال 98-99

یکی از بخش های مهم در معرفی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی) اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی می باشد زیرا به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی پزشکی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 98 استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی و آزاد سال 98-99 را مشاهده می کنید. در ضمن داوطلبان برای آشنایی بیشتر با مقطع کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی می توانند به مطلب چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی مراجعه کنند.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 82 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 29 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

اراک

2

2

اردبیل

4

0

ارومیه

3

1

اصفهان

4

1

البرز

2

1

اهواز

2

1

ایلام

3

1

بابل

2

1

بقیه الله

1

3

بوشهر

2

1

تبریز

3

1

تهران

3

1

زاهدان

2

1

زنجان

2

1

شاهد

4

1

شهرکرد

2

1

شهید بهشتی

3

1

شیراز

3

1

قزوین

3

1

کردستان

2

0

کرمان

4

0

کرمانشاه

3

1

گلستان

3

1

گیلان

3

1

مازندران

3

1

مشهد

3

1

موسسه سرم سازی رازی

3

1

همدان

3

1

یاسوج

3

0

یزد

2

1