چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

تعداد بازدید 4332 دفعه

چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری که به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی رسیده است مشاهده می کنید.

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

هدف و برنامه رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی یکی از رشته های علوم پایه پزشکی است که بر اساس استانداردهای قابل قبول و با استفاده از تکنیک های رایج آزمایشگاهی در تشخیص بیماری های عفونی جامعه  است و در تحقیقات ملی سهیم است و همچنین در آموزش نظری و عملی دانشجویان در رشته های مرتبط، در خدمت دانشگاه ها و موسسات آموزشی می باشد. انتظارمی رود با اجرای برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، همگام با پیشرفت علوم پایه پزشکی منجر به ارتقا سلامت جامعه شده و بتواند نیازهای کادر آموزشی و پژوهشی و خدماتی مربوط به موسسات آموزشی و دانشگاه های علوم پزشکی، در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های تشخیص طبی سراسر کشور در زمینه میکروب شناسی در این مقطع را تامین نماید و در آینده ایران جزو کشورهای پیشتاز در این رشته باشد.

چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

چارت و سر فصل دروسی که در مقطع کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی تدریس می شود را در جداول زیر مشاهده می کنید . دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی در کل باید 32 واحد را بگرانند که از این واحد ها، تعداد 22 واحد اختصاصی ( اجباری )، 4 واحد اختصاصی (اختیاری) و 6 واحد مربوط به پایان نامه است. همچنین به جز این دروس بسته به نظر گروه آموزشی دانشگاه ممکن است لازم باشد دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی  تا سقف 20 واحد، دروس جبرانی را بگذرانند. سرفصل این دروس به تفکیک در جداول زیر آمده است.

سرفصل دروس کمبود یا جبرانی برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروب شناسی پزشکی

نام درس  تعداد واحد  ساعت
نظری عملی جمع
علوم تشریحی  3 34 34 68
بیوشیمی کاربردی  3 17 68 85
فیزیولوژی عمومی 3 34 34 68
ژنتیک عمومی 2 34 - 34
حیوانات آزمایشگاهی
و روش های نگهداری آن ها 
2 17 34 51
روش تحقیق در علوم پزشکی * 2 34 - 34
تکنولوژی اطلاع رسانی ** 2 17 34 51
آمار حیاتی  3 51 - 51

 

** گذراندن دروس روش تحقیق و تکنولوژی اطلاع رسانی از دروس جبرانی چارت کارشناسی ارشد میکروب شناسی، برای تمام دانشجویان دوره اجباری است.

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

سرفصل دروس اختصاصی اجباری برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروب شناسی پزشکی

نام درس  تعداد واحد  ساعت
نظری عملی جمع
بیولوژی سلولی مولکولی
اوکاریوتها و پروکاریوتها
2 34 - 34
ساختمان و فیزیولوژی
 میکرو ارگانیسم ها
2 34 - 34
ژنتیک میکرو ارگانیسم ها  1 17   17
آنتی بیوتیک ها و
 عوامل ضد میکروبی
1 9 17 26
ارتباط میکرو ارگانیسم با میزبان  1 17 - 17
باکتری شناسی سیستماتیک 1 2 34 - 34
باکتری شناسی سیستماتیک 2 2 34 - 34
باکتری شناسی تشخیصی مولکولی  2 - 68 68
باکتری شناسی عملی 2 - 68 68
ویروس شناسی پزشکی 4 51 34 85
سمینار  1 - -  
کارآموزی در بیمارستان  2 - 102 102
پایان نامه  6 - - -

 

سرفصل دروس اختصاصی اختیاری برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروب شناسی پزشکی

نام درس  تعداد واحد  ساعت
نظری عملی جمع
آسیب شناسی و آشنایی با تکنیک های آن 2 17 34 51
هماتولوژی 2 17 34 51
میکروسکوپ الکترونی 1 9 17 26
تک یاخته شناسی  2 17 34 51
قارچ شناسی 2 17 34 51
ایمنی شناسی با گرایش
بیماری های عمومی
3 34 34 68

دانشجویان باید از دروس بالا که در چارت کارشناسی ارشد میکروب شناسی  وجود دارد، در مجموع 4 واحد را بگذرانند

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc