معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی
معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی

کارشناسی ارشد ارگونومی به مطالعه و بررسی محیط کار و کارکنان می پردازد تا با طراحی مناسب ابزار، وسایل و شیوه انجام کار از بروز مسائل و مشکلات و آسیب های مربوط به سلامت پیش گیری شود و کارآیی و بهره وری و کیفیت افزایش یابد. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند آموخته های خود را در کلیه محیط های کاری و محیط زندگی به کار ببرند و با بررسی محیط کار و کارکنان، به طراحی و ارتقای ابزار، وسایل و شیوه انجام کار بپردازند. همچنین باید بتوانند به عنوان پژوهشگر در مشکل یابی، ایده یابی، ایده پردازی و طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی جهت حل مشکلات ارگونومی کار و کارکنان و ارگونومی محصولات تولیدی، آموزش کارکنان و کارگران در جهت تفهیم مفهوم ارگونومی، نقش مثبت و سازنده داشته باشند.

 

 

 

توانمندی ها و مهارت های اصلی دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی

توانمندی های مورد انتظار برای دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی عبارتند از:

 • مهارت های ارتباطی
 • تعامل بین بخشی
 • آموزش
 • پژوهش
 • تفکر عادلانه
 • نگارش مقالات علمی
 • مهارت های حل مسئله
 • خود ارتقایی مستمر
 • درخواست و ارائه مشاوره
 • تفسیر آزمون های فیزیولوژیک و بایو مکانیک مرتبط
 • کار در محیط های حرفه ای
 • مهارت های مدیریت شامل: ارزیابی و شناسایی مشکلات ارگونومیکی، تحلیل داده ها، تصیمیم گیری مبتنی بر شواهد، برنامه ریزی، سازماندهی، پایش و نظارت، کنترل کیفی و ارزشیابی در زمینه ارگونومی
 • سالم سازی فیزیکی و روانی محیط کار
 • استفاده از وسایل تخصصی و کالیبراسیون آن
 • آنتروپومتری
 • تجزیه و تحلیل ارگونومیک مشاغل
 • تحلیل ارگونومیک محیط های کاری
 • طراحی ایستگاه های کاری در مشاغل تولیدی، خدماتی و اداری
 • تحلیل و طراحی بیومکانیکی ابزارهای کاری
 • آشنایی با اندازه گیری روشنایی، صدا، امواج، پرتوها، دما و رطوبت
 • ارزیابی عوامل خطر و خطاهای انسانی در محیط های کاری
 • تحلیل و طراحی ارگونومیک در اماکن شهری و عمومی
 • بکارگیری نرم افزار های تخصصی ارگونومی

 

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی

رشته های مجاز برای کنکور ارشد ارگونومی عبارتند از: دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی، کارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای، کاردرمانی، فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، طراحی صنعتی، مدیریت صنعتی، مهندسی مکانیک، مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی، روانشناسی، ایمنی صنعتی، فیزیک، مهندسی پزشکی، پرستاری، هوشبری و اتاق عمل می توانند در کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی شرکت کنند.

 

بازار کار کارشناسی ارشد ارگونومی

بازار کار کارشناسی ارشد ارگونومی در سازمان ها، مراکز تولیدی، خدماتی و اداری و محیط زندگی به عنوان نیروی آموزش دیده در راستای طراحی کار، طراحی وسایل کار و زندگی، طراحی ایستگاه کار و ارتقا ایمنی و سلامتی منابع انسانی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و سازمان های استاندارد می باشد.

 

نقش ها و وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی

دانش آموختگان این رشته، در نقش های آموزشی، پژوهشی- طراحی و تولیدی، مشاوره ای- پیشگیری و مدیریتی وظایف خود را در جامعه به انجام می رسانند.

 

وظایف حرفه ای در نقش آموزشی:

 • مشارکت در تدریس واحدهای درسی مهندسی فاکتورهای انسانی در مقطع کارشناسی رشته های مرتبط مانند بهداشت حرفه ای، طراحی صنعتی، مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی و غیره.
 • مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت در کلیه مراکز خدماتی، تولیدی و اداری.

وظایف حرفه ای در نقش پژوهشی- طراحی و تولیدی:

 • طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی مرتبط ا ارگونومی
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ارگونومی
 • همکاری در تدوین استانداردهای ارگونومیک

وظایف حرفه ای در نقش مشاوره ای- پیشگیری:

مشاوره ها با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت، کارآیی و بهره وری، به مراکز تولیدی، خدماتی و اداری و مسئولین سلامت، در حوزه های زیر ارئه می شوند:

 • بهینه سازی کار و شرایط انجام کار
 • ارزیابی ارگونومیکی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی
 • شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از بروز خطاهای انسانی در مراکز تولیدی، خدماتی و اداری
 • ارزیابی ریسک های ارگونومی جهت پیشگیری از سوانح و حوادث شغلی

وظایف حرفه ای در نقش مدیریتی:

 • مشارکت در مدیریت سازمانی با رویکرد انسان محور از طریق تغییرات ارگونومیک در فرآیند کار، ساعات کار و استراحت، نوبت کاری و چرخش شغلی.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول ظرفیت پذیرش ارشد ارگونومی 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز

ردیف دانشگاه عادی شهریه پرداز جمع کل
1 ارومیه 4 0 4
2 اهواز  2 2 4
3 ایران 4 1 5
4 تهران 3 0 3
5 شهید بهشتی 3 1 4
6 شیراز  3 1 4
7 علوم بهزیستی و توانبخشی 3 1 4
8 کرمان 3 1 4
9 همدان 3 1 4
10 یزد 3 1 4

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی

مواد و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد رشته ارگونومی

ضریب

نام درس

2

کلیات ارگونومی

2

تشریح و فیزیولوژی انسانی

2

فیزیک و مکانیک

2

ریاضی

1

روانشناسی عمومی

1

مدیریت سازمانی

2

زبان عمومی

 

 

دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد ارگونومی 32 واحد به شرح زیر می باشد.

 

جدول دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

24

دروس اختصاصی اجباری

4

دروس اختصاصی اختیاری

4

پایان نامه

32

جمع واحدها

 

 

دانشجو موظف است دروس کمبود یا جبرانی را، مطابق جدول زیر بگذراند:

 

جدول دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

3

تشریح و فیزیولوژی انسانی

2

روانشناسی عمومی

2

ریاضیات عمومی

2

فیزیک عمومی

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

روش های تحقیق در علوم بهداشتی

11

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

1

اصول و مبانی ارگونومی

2

فیزیولوژی کار

1

آنتروپومتری

2

بیومکانیک شغلی

2

ارگونومی محیطی

1

روانشناسی در ارگونومی

2

ارگونومی در طراحی

1

آمار تحلیلی

1

ماکرو ارگونومی

2

ارگونومی شناختی

2

خطای انسانی و ایمنی سیستم ها

2

زبان تخصصی

4

روش های ارزیابی در ارگونومی

1

آشنایی با بیماری های اسکلتی عضلانی

5

پایان نامه

29

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

1

مباحث ویژه در ارگونومی

1

ارگونومی مشارکتی

1

اقتصاد ارگونومی

1

حوادث ناشی از کار

1

جامعه شناسی کار

5

جمع واحدها

 

دانشجو باید 2 واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر بگذراند.