معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد بازدید 3639 دفعه

کارشناسی ارشد ارگونومی با مطالعه و بررسی محیط کار و کارکنان به طراحی مناسب ابزار، وسایل وشیوه انجام کار، جهت پیشگیری از بروز مسائل و مشکلات و آسیب های مربوط به سلامت می پردازد

معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی

معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی
معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی

کارشناسی ارشد ارگونومی به مطالعه و بررسی محیط کار و کارکنان می پردازد تا با طراحی مناسب ابزار، وسایل وشیوه انجام کار از بروز مسائل و مشکلات و آسیب های مربوط به سلامت پیش گیری شود و کارآیی و بهره وری و کیفیت افزایش یابد. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند آموخته های خود را در کلیه محیط های کاری و محیط زندگی به کار ببرند و با بررسی محیط کار و کارکنان، به طراحی و ارتقای ابزار، وسایل و شیوه انجام کار بپردازند. همچنین باید بتوانند به عنوان پژوهشگر در مشکل یابی، ایده یابی، ایده پردازی و طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی جهت حل مشکلات ارگونومی کار و کارکنان و ارگونومی محصولات تولیدی، آموزش کارکنان و کارگران در جهت تفهیم مفهوم ارگونومی، نقش مثبت و سازنده داشته باشند.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

توانمندی ها و مهارت های اصلی دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی

توانمندی های مورد انتظار برای دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی عبارتند از:

 • مهارت های ارتباطی
 • تعامل بین بخشی
 • آموزش
 • پژوهش
 • تفکر عادلانه
 • نگارش مقالات علمی
 • مهارت های حل مسئله
 • خود ارتقایی مستمر
 • درخواست و ارائه مشاوره
 • تفسیر آزمونهای فیزیولوژیک و بایو مکانیک مرتبط
 • کار در محیط های حرفه ای
 • مهارت های مدیریت شامل: ارزیابی و شناسایی مشکلات ارگونومیکی، تحلیل داده ها، تصیمیم گیری مبتنی بر شواهد، برنامه ریزی، سازماندهی، پایش و نظارت، کنترل کیفی و ارزشیابی در زمینه ارگونومی
 • سالم سازی فیزیکی و روانی محیط کار
 • استفاده از وسایل تخصصی و کالیبراسیون آن
 • آنتروپومتری
 • تجزیه و تحلیل ارگونومیک مشاغل
 • تحلیل ارگونومیک محیط های کاری
 • طراحی ایستگاههای کاری در مشاغل تولیدی، خدماتی و اداری
 • تحلیل و طراحی بیومکانیکی ابزارهای کاری
 • آشنایی با اندازه گیری روشنایی، صدا، امواج، پرتوها، دما و رطوبت
 • ارزیابی عوامل خطر و خطاهای انسانی در محیط های کاری
 • تحلیل و طراحی ارگونومیک در اماکن شهری و عمومی
 • بکارگیری نرم افزار های تخصصی ارگونومی

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

 

بازار کار کارشناسی ارشد ارگونومی

بازار کار کارشناسی ارشد ارگونومی در سازمان ها، مراکز تولیدی، خدماتی و اداری و محیط زندگی به عنوان نیروی آموزش دیده در راستای طراحی کار، طراحی وسایل کار و زندگی، طراحی ایستگاه کار و ارتقا ایمنی و سلامتی منابع انسانی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و سازمان های استاندارد می باشد.

نقش ها و وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی

دانش آموختگان این رشته، در نقش های آموزشی، پژوهشی- طراحی و تولیدی، مشاوره ای- پیشگیری و مدیریتی وظایف خود را در جامعه به انجام می رسانند.

وظایف حرفه ای در نقش آموزشی:

 • مشارکت در تدریس واحدهای درسی مهندسی فاکتورهای انسانی در مقطع کارشناسی رشته های مرتبط مانند بهداشت حرفه ای، طراحی صنعتی، مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی و غیره.
 • مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت در کلیه مراکز خدماتی، تولیدی و اداری.

وظایف حرفه ای در نقش پژوهشی- طراحی و تولیدی:

 • طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی مرتبط ا ارگونومی
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ارگونومی
 • همکاری در تدوین استانداردهای ارگونومیک

وظایف حرفه ای در نقش مشاوره ای- پیشگیری:

مشاوره ها با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت، کارآیی و بهره وری، به مراکز تولیدی، خدماتی و اداری و مسئولین سلامت، در حوزه های زیر ارئه می شوند:

 • بهینه سازی کار و شرایط انجام کار
 • ارزیابی ارگونومیکی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی
 • شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از بروز خطاهای انسانی در مراکز تولیدی، خدماتی و اداری
 • ارزیابی ریسک های ارگونومی جهت پیشگیری از سوانح و حوادث شغلی

وظایف حرفه ای در نقش مدیریتی:

 • مشارکت در مدیریت سازمانی با رویکرد انسان محور از طریق تغییرات ارگونومیک در فرآیند کار، ساعات کار و استراحت، نوبت کاری و چرخش شغلی.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی

دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی، کارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای، کاردرمانی، فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، طراحی صنعتی، مدیریت صنعتی، مهندسی مکانیک، مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی، روانشناسی، ایمنی صنعتی، فیزیک، مهندسی پزشکی، پرستاری، هوشبری و اتاق عمل میتوانند در آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

ردیف دانشگاه عادی شهریه پرداز جمع کل
1 ارومیه 4 0 4
2 اهواز  2 2 4
3 ایران 4 1 5
4 تهران 3 0 3
5 شهید بهشتی 3 1 4
6 شیراز  3 1 4
7 علوم بهزیستی و توانبخشی 3 1 4
8 کرمان 3 1 4
9 همدان 3 1 4
10 یزد 3 1 4

 

دروس و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی

مواد و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

ضریب

نام درس

2

کلیات ارگونومی

2

تشریح و فیزیولوژی انسانی

2

فیزیک و مکانیک

2

ریاضی

1

روانشناسی عمومی

1

مدیریت سازمانی

2

زبان عمومی

 

دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد ارگونومی 32 واحد به شرح زیر می باشد.

تعداد واحدها

نام درس

24

دروس اختصاصی اجباری

4

دروس اختصاصی اختیاری

4

پایان نامه

32

جمع واحدها

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

 

دانشجو موظف است دروس کمبود یا جبرانی را، مطابق جدول زیر بگذراند:

 

دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

3

تشریح و فیزیولوژی انسانی

2

روانشناسی عمومی

2

ریاضیات عمومی

2

فیزیک عمومی

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

روش های تحقیق در علوم بهداشتی

11

جمع واحدها

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

1

اصول و مبانی ارگونومی

2

فیزیولوژی کار

1

آنتروپومتری

2

بیومکانیک شغلی

2

ارگونومی محیطی

1

روانشناسی در ارگونومی

2

ارگونومی در طراحی

1

آمار تحلیلی

1

ماکرو ارگونومی

2

ارگونومی شناختی

2

خطای انسانی و ایمنی سیستم ها

2

زبان تخصصی

4

روشهای ارزیابی در ارگونومی

1

آشنایی با بیماریهای اسکلتی عضلانی

5

پایان نامه

29

جمع واحدها

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

1

مباحث ویژه در ارگونومی

1

ارگونومی مشارکتی

1

اقتصاد ارگونومی

1

حوادث ناشی از کار

1

جامعه شناسی کار

5

جمع واحدها

 

دانشجو باید 2 واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر بگذراند.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc