برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم و تربیت دبیر

کسی که با رتبه خود توانسته است آخرین نفری باشد که در یک رشته خاص یا در جمع کل رتبه ها و رشته ها، در تربیت معلم و تربیت دبیر و دانشگاه های فرهنگیان قبول شده باشد، فرد مهمی از نظر اطلاعاتی است. چرا که نشان می دهد که شانس قبولی نسبت به او در سال بعد چقدر افزایش یا کاهش می یابد. اما آیا واقعا برای تعیین شانس قبولی در تربیت معلم و استخدام در آموزش و پرورش، همین داده کفایت می کند. دقیقا جواب این سوال "خیر" است. وجود شرایط خاص دیگر از سلامت جسمانی و روحی و روانی گرفته تا مصاحبه های عقیدتی سیاسی و تحقیقات محلی باعث پیچیده تر شدن آخرین رتبه قبولی در تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان می شود. تنها چیزی که با قطعیت می توان گفت این است که طعا رتبه هایی با رتز زیر 6500 حق انتخاب و قبولی در رشته ای تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان را ندارند.

برای اینکه بتوانیم بیشتر به شما کمک کنیم، شرایط مصاحبه و معاینات پزشکی و تحقیقات محلی را در نظر نمی گیریم و براساس شرایط تراز و رتبه تعیین می کنیم که هر تراز تا چه حدی از شانس را در گروه های آزمایشی مختلف خواهد داشت.

رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
545 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز سهمیه ایثارگر( 25درصد ظرفیت)
890 آموزش زبان انگلیسی - روزانه - پردیس دکتر شریعتی ساری سهمیه منطقه 2
1013 آموزش الهیات - روزانه - پردیس شهید رجایی شیراز (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری شیراز) سهمیه منطقه 3
1090 آموزش ریاضی - روزانه - پردیس فاطمه الزهرا (س) - تبریز سهمیه منطقه 2
1110 آموزش تربیت بدنی - روزانه - پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان سهمیه منطقه 3
1211 آموزش الهیات - روزانه - پردیس شهید رجایی سمنان سهمیه منطقه 3
1594 آموزش ریاضی - روزانه - پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) سهمیه منطقه 3
1841 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس نسیبه تهران سهمیه منطقه 1
2261 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) (محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان) سهمیه منطقه 3
2274 آموزش الهیات - روزانه - پردیس شهید بهشتی مشهد سهمیه منطقه 3
2340 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید باهنر همدان سهمیه منطقه 3
2489 آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه - روزانه - پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد سهمیه منطقه 2
2688 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس نسیبه تهران سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
3028 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس امام خمینی(ره) گرگان سهمیه منطقه 3
3059 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس فاطمه الزهرا (س) - تبریز سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
3070 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس بنت الهدی صدر قزوین سهمیه منطقه 3
3381 آموزش علوم تجربی - روزانه - پردیس شهید باهنر اصفهان سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
3383 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید مطهری زاهدان (مرکز آموزش عالی شهید حسینی طباطبایی زاهدان) سهمیه منطقه 3
3676 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
3824 آموزش الهیات - روزانه - پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باهنر تهران) سهمیه منطقه 3
3831 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس نسیبه تهران سهمیه منطقه 1
4042 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید باهنر شیراز (مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز) سهمیه منطقه 3
4242 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید بهشتی مشهد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دانشور نیشابور) سهمیه منطقه 3
4813 آموزش علوم تجربی - روزانه - پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) سهمیه منطقه 1
5099 آموزش تربیت بدنی - روزانه - پردیس شهید چمران تهران سهمیه منطقه 2
5193 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید مطهری زاهدان (مرکز آموزش عالی شهید حسینی طباطبایی زاهدان) سهمیه منطقه 2
5540 آموزش علوم اجتماعی - روزانه - پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
5632 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز سهمیه منطقه 2
5670 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
6010 آموزش زیست شناسی - روزانه - پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) سهمیه منطقه 3
6021 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
6978 آموزش الهیات - روزانه - پردیس شهید باهنر اصفهان سهمیه منطقه 2
7366 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) (محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان) سهمیه منطقه 2
7496 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید باهنر شیراز (مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز) سهمیه منطقه 3
8222 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) (محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان) سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
8343 آموزش الهیات - روزانه - پردیس شهید باهنر اصفهان سهمیه منطقه 3
9370 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید پاک نژاد یزد سهمیه منطقه 2
9495 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید رجایی شیراز (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری شیراز) سهمیه منطقه 1
9665 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس علامه امینی تبریز سهمیه منطقه 3
9798 آموزش کار و فناوری - روزانه - پردیس دکتر شریعتی ساری سهمیه منطقه 1
10053 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس بحر العلوم شهرکرد سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
10544 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
10718 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس نسیبه تهران سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
11380 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) (محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان) سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
12987 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید رجایی شیراز (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید بهشتی اقلید) سهمیه منطقه 3
17444 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید چمران تهران سهمیه منطقه 1
18094 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید مفتح شهرری سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
19430 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید باهنر شهرکرد سهمیه منطقه 3
20677 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید مفتح شهرری سهمیه منطقه 2
21460 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) (محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان) سهمیه منطقه 3
21650 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید مطهری زاهدان (مرکز آموزش عالی شهید حسینی طباطبایی زاهدان) سهمیه منطقه 3
5480 آموزش زبان انگلیسی - روزانه - دانشگاه ارومیه سهمیه منطقه 2
23127 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید بهشتی مشهد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدرجایی تربت حیدریه) سهمیه منطقه 3
23243 آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه - روزانه - پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کاشان) سهمیه منطقه 2
30951 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس شهید بهشتی زنجان سهمیه منطقه 3
34852 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز سهمیه منطقه 3
36914 آموزش زبان و ادبیات فارسی - روزانه - پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) سهمیه منطقه 3
41342 آموزش ابتدایی - روزانه - پردیس امام علی(ع) رشت سهمیه منطقه 3

جداول پایین حاصل ساعت ها تحلیل رتبه های قبولی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت معلم است و اطلاعات ارزشمندی را به شما می دهد. 

 

شانس قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته تجربی

رشته تجربی با وجود رشته های پزشکی، رقابت اصلی را در این گروه دارد و رشته های تربیت معلم در رده چهارم و حتی پنجم رقابتی قرار می گیرند. در دسته اول رقابت، رشته ای پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی، در ردسته دوم رقابت رشته های فیزیوتراپی، بینایی سنجی و شنوایی شناسی و در دسته سوم سار رشته های پیراپزشکی ماننند رادیولوژی و پرستاری و ... قرار دارند. در دسته چهارم رشته های تربیت معلم و رشته هایی مانند رشته های اصلی شناور انسانی مثل مدیریت و حسابداری و رشته های علوم پایه و گروه بهداشت تجربی قرار می گیرند.

در جدول زیر با توجه به تراز قبولی شانسهای قبولی را می توانید ببینید. شانس های بیش از 50 درصد، شانس خوبی برای قبول دارند. البته هر قدر این به 100 درصد نزدیک تر شوید شانس شما قطعی تر خواهد شد.

گروه آزمایشی تراز شانس قبولی بدون در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و سایر شرایط قبولی
تجربی تراز 9000 به بالا 100 درصد
تراز 8500 تا 9000 90 درصد به بالا
تراز 8000 تا 8500 80 تا 90 درصد
تراز 7800 تا 8000 60 تا 80 درصد
تزار 7500 تا 7800 50 تا 60 درصد
تراز 7300 تا 7500 40 تا 50 درصد
تزار 7200 تا 7300 30 تا 40 درصد
تراز 7000 تا 7200 20 تا 30 درصد
تراز 6500 تا 7000 زیر 20 درصد

 

 

 

شانس قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته ریاضی

با توجه به وجود مشکل بزرگ بیکاری و بازار کار در رشته های ریاضی، می توان در نظر گرفت که رقابت برای رشته های تربیت معلم در گروه ریاضی افزایش یافته است و تقریبا تا رده سوم رقابتی بالا آمده است. رشته های مانند کامپیوتر و عمران و برق و مکانیک هنوز در دسته اول قرار داردند و رشته ای مانند حسابداری در رده دوم است و از رده سوم  برخی به تربیت معلم نظر داشته باشند.

جدول زیر شانس رقابتی و قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته ریاضی را در ترازهای مختلف نشان می دهد.

گروه آزمایشی تراز شانس قبولی بدون در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و سایر شرایط قبولی
ریاضی تراز 9000 به بالا 100 درصد
تراز 8500 تا 9000 90 درصد به بالا
تراز 8000 تا 9000 80 تا 90 درصد
تزار 7500 تا 8000 60 تا 70 درصد
تراز 7000 تا 7500 بیش از 50 درصد
تراز 6800 تا 7000 بین 30 تا 50 درصد
تراز 6500 تا 6800 کمتر از 30 درصد

 

 

 

شانس قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته انسانی

در رشته های علوم انسانی یکی از محبوبترین رشته، رشته های تربیت معم و دانشگاه های فرهنگیان بوده است. حتی بعضی فقط برای معلم شدن به سراغ این رشته انسانس آمده اند. تربیت معلم برای بعضی در دسته اول رقابتی و برای بسیاری در رده دوم رقابتی قرار دارد.

جدول زیر شانس رقابتی و قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته انسانی را در ترازهای مختلف نشان می دهد.

گروه آزمایشی تراز شانس قبولی بدون در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و سایر شرایط قبولی
انسانی تراز 9000 به بالا 90 تا 100 درصد
تراز 8500 تا 9000 90 درصد به بالا
تراز 8000 تا 8500 70 تا 90 درصد
تراز 7800 تا 8000 60 تا 70 درصد
تراز 7500 تا 7800 بیش از 50 درصد
تراز 7300 تا 7500 40 تا 50 درصد
تزار 7200 تا 7300 25 تا 40 درصد
تراز 7000 تا 7200 10 تا 25 درصد
تراز 6500 تا 7000 زیر 10 درصد

 

 

شانس قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته هنر

در رشته های هنر با توجه به شناور بودن این رشته و شرکت بچه های تجربی و ریاضی و انسانی در این رشته در کنار رشته اصلی خود، دسته رقابتی تربیت معلم نامشخص است ولی براساس بررسی نتایج مشخص شد که تقریبا در دسته پنجم تا هفتم رقابتی قرار می گیرید. در دسته اول و دوم و سوم و چهارم رشته های اصلی گروه آزمایشی اصلی تجربی و ریاضی و انسانی قرار دارند و بعد از آنها رشته های اصلی هنر مثل موسیقی و بازیگری و کارگردانی و طراحی صنعتی و سینما قرار دارد. در نهایت م یتوان دسته دقیق ان را بین دسته 5 تا 7 رقابتی طبقه بندی کرد. 

جدول زیر شانس رقابتی و قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته هنر را در ترازهای مختلف نشان می دهد.

گروه آزمایشی تراز شانس قبولی بدون در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و سایر شرایط قبولی
هنر تراز 8500 به بالا 100 درصد
تراز 8000 تا 8500 80 تا 90 درصد
تراز 7800 تا 8000 60 تا 80 درصد
تزار 7000 تا 7800 50 تا 60 درصد
تراز 6800 تا 7000 کمتر از 40 درصد
تراز 6800 تا 6500 زیر 20 درصد

 

 

 

شانس قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته زبان های خارجی

در رشته های زبان های خارجی نیز مانند رشته های هنر با توجه به شناور بودن این رشته و شرکت بچه های تجربی و ریاضی و انسانی در این رشته در کنار رشته اصلی خود، دسته رقابتی تربیت معلم نامشخص است ولی براساس بررسی نتایج مشخص شد که تقریبا در دسته چهارم  یا پنجم رقابتی قرار می گیرید. در دسته اول و دوم و سوم و چهارم رشته های اصلی گروه آزمایشی اصلی تجربی و ریاضی و انسانی قرار دارند و بعد از آنها رشته های تربیت معلم گروه زبان های خارجی قرار دارد. در نهایت می توان دسته دقیق آن را بین دسته 4 یا 5 رقابتی طبقه بندی کرد. 

جدول زیر شانس رقابتی و قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته زبان های خارجی را در ترازهای مختلف نشان می دهد.

گروه آزمایشی تراز شانس قبولی بدون در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و سایر شرایط قبولی
زبان های خارجی تراز 8000 به بالا 100 درصد
تراز 7800 تا 8000 70 تا 90 درصد
تراز 7500 تا 7800 50 تا 70 درصد
تراز 7300 تا 7500 کمتر از 40 درصد
تزار 7200 تا 7300 30 تا 40 درصد
تراز 7000 تا 7200 کمتر از 20 درصد
تراز 6500 تا 7000 زیر 10 درصد

 

 

 

کارنامه های قبولی تربیت معلم، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر

در کارنامه های قبولی داوطلبان تربیت معلمی یکی از مشترکات، این بود که اکثر آنها رشته های تربیت معلم را در اولویت های الایی خود قرار داده بوند و حتی در بعضی از کارنامه ها اولویت اول و دوم به این کد رشته ها تعلق داشته است. در بعضی از کارنامه ها حتی تربیت معلم در اولویت های نسبتا وسط و حتی اولویت های نسبتا آخر قرار داشت. از این بحث این نتیجه گرفته می شود که اولویت بندی و بالاتر گذاشتن کدرشته های تربیت معلم، تاثیری در افزایش شانس قبولی شما نخواهد داشت. تنها موردی که شانس شما را برای رشته های تربیت معلمی در اولویت بندی تغییر می دهد این است که اگر تربیت معلم را در انتخاب های اول گذاشته باشید و حائز دو برابر اضافه ظرفیت دعوت شوندگان به سایر مراحل تربیت معلم شده باشید، قطعا به مصاحبه دعوت می شوید ولی اگر در اولویت های آخر گذاشته باشید و احتمال قبولی شما در کد رشته های بالاتر زیاد باشد شاید به مصاحبه و بقیه مراحل دعوت نشوید. نکته دیگر این است که می توان گفت بهترین جا برای چیدن کد رشته های تربیت معلم با توجه به تراز شما مشخص می شود.

تراز های 9000 به بالا بین انتخاب های سطح اول رشته های برتر و انتخاب رشته های سطح دوم
تراز های بین 8000 تا 9000 لا به لای انتخاب های سطح اول رشته های برتر با در نظر گرفتن بازار کار و علاقه مندی داوطلب
ترازهای بین 7000 تا 8000 بین 10 انتخاب اول
تراز های 6500 تا 7000 بین 5 انتخاب اول